Лекции.Орг


Поиск:
Комплексне кваліфікаційне завдання №16
З професії: обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, код 4121

Ви працюєте обліковцем на підприємстві. Вам пропонується виконати наступні завдання:

1. Скласти початковий баланс.

2. В журналі реєстрації господарських операцій визначити кореспонденцію рахунків та деякі суми.

3. Відкрити синтетичні та аналітичні рахунки, винести в них початкові залишки та рознести господарські операції.

4. Підрахувати кінцеві сальдо по синтетичних та аналітичних рахунках.

5. Побудувати оборотні відомості по синтетичних та аналітичних рахунках.

6. Скласти баланс підприємства на 31 серпня 2015 року.

Згідно операції № 1оформитиавансовий звіт (Додаток 1) та заповнити журнал реєстрації авансових звітів підприємства(Додаток 2), згідно операції№ 9 оформити платіжну вимогу № 201 (Додаток 3).

Реквізити заповнити в довільній формі

Баланс підприємства на 30 квітня 2015 р.

Статті балансу Сума Грн. Статті балансу Сума, грн.
“Веселка” “Барс” “Твінт” “Веселка” “Барс” “Твінт”
Варіант 1 Варіант 2 Варіант 3 Варіант 1 Варіант 2 Варіант 3
Основні засоби       Статутний капітал      
Сировина й матеріали       Розрахунки з вітчизняними постачальниками      
Знос основних засобів (12170) (12170) (12170)
Виробництво       Розрахунки за податками      
Розрахунки з вітчизняними покупцями       Розрахунки за заробітною платою ? ? ?
Розрахунки з підзвітними особами       Додатковий капітал   ? ?
Рахунки в банках      
Баланс ? ? ? Баланс ? ? ?

Відомість залишків по субрахунку 201 “Сировина й матеріали”

На 30 квітня 2015 р.

№ з/п Найменування матеріалу Одиниця виміру Кількість Ціна, грн. Сума, грн.
“Веселка” “Барс” “Твінт” “Веселка” “Барс” “Твінт”
Варіант 1 Варіант 2 Варіант 3 Варіант 1 Варіант 2 Варіант 3
  Дошки куб. м       30,00     ?
  Тканина м       10,80     ?
  Лак л       7,50     ?
РАЗОМ ?

Відомість залишків по субрахунку 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» на 30 квітня 2015 р.

№ з/п Назва постачальника Сума, грн.
“Веселка” “Барс” “Твінт”
Варіант 1 Варіант 2 Варіант 3
  Магазин «Тканини»      
  Фірма «Олена»      
РАЗОМ ? ? ?

Журнал реєстрації господарських операцій

Підприємства за травень 2015 р.

№ опе-рації Первинний документ та зміст господарської операції Кореспонденція рахунків Сума, грн.  
Дт Кт “Веселка” “Барс” “Твінт”  
Варіант 1 Варіант 2 Варіант 3  
часткова загальна часткова загальна часткова загальна  
1. Авансовий звіт № 31 За рахунок підзвітних сум придбано нитки 50 кот.       ?   ?   ?  
2. Виписка банку На поточний рахунок зарахована:
  • виручка за реалізовану продукцію
  • короткотермінова позика банку
      ?   ?   ?  
3. Рахунок-фактура № 110, прибутковий ордер № 26 Оприбутковано на склад матеріали від магазину «Тканини»:
  • тканина 300 м
  • нитки 200 кот.
    ?   ? ? ?   ? ? ?   ? ?  
4. Рахунок № 3120 Водоканалу за використану на виробництво воду.                  
5. Рахунок-фактура № 129, прибутковий ордер № 27 Оприбутковано на склад матеріали від магазину «Олена»:
  • дошки 40 куб. м
  • лак 20 л
    ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
6. Прибутковий касовий ордер №94 Прийнято залишок підзвітної суми згідно авансового звіту № 31                  
7. Вимоги №№ 45,46 Відпущені на потреби основного виробництва матеріали:
  • тканина 600 м
  • дошки 50 куб.м
    ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
8. Накладна № 42 З виробництва на склад надійшла готова продукція                  
9. Платіжна вимога № 201 Акцептовано рахунок ЗАТ «Газтехнопром» за використаний на виробництві газ                
10. Платіжне доручення №№ 15, 16 виписка банку Погашено з поточного рахунку заборгованість перед:
  • магазином «Тканини»
  • фірмою «Олена»
      ?   ?   ?
РАЗОМ:       ?   ?   ?

 

 

Термін виконання 4 години

 

 

Додаток 1

 

 

Додаток 2

Додаток 3

Професійно-практична підготовка

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-11-23; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 372 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Неосмысленная жизнь не стоит того, чтобы жить. © Сократ
==> читать все изречения...

616 - | 518 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.011 с.