Лекции.Орг


Поиск:
Комплексне кваліфікаційне завдання №15
З професії: обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, код 4121

Ви працюєте обліковцем на підприємстві. Вам пропонується виконати наступні завдання:

1. Скласти початковий баланс.

2. В журналі реєстрації господарських операцій визначити кореспонденцію рахунків та деякі суми.

3. Відкрити синтетичні та аналітичні рахунки, винести в них початкові залишки та рознести господарські операції.

4. Підрахувати кінцеві сальдо по синтетичних та аналітичних рахунках.

5. Побудувати оборотні відомості по синтетичних та аналітичних рахунках.

6. Скласти баланс підприємства на 31 серпня 2015 року.

Згідно операції № 4 та № 7 оформити платіжне доручення № 127 (Додаток 1) та платіжне доручення № 129 ВАТ «Світанок» (Додаток 2).

Реквізити заповнити в довільній формі

Залишки на синтетичних рахунках (в грн.):

Підприємства на 31 липня 2015 р.

№ з/п Статті балансу Сума, грн.
«Прогрес» «Електрон» «Кожтекс»
Варіант 1 Варіант 2 Варіант 3
  Основні засоби      
  Сировина й матеріали      
  Статутний капітал      
  Каса      
  Рахунки в банках (поточний)      
  Короткострокові позики ? ? ?
  Виробництво      
  Розрахунки з постачальниками та підрядниками      
  Розрахунки за податками й платежами      
  Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків      
  Розрахунки з покупцями та замовниками      
  Знос основних засобів      

Відомість залишків по субрахунку 201

Сировина й матеріали» на 31 липня 2015 р.

№ з/п Найменування матеріалу Од. виміру Кількість Ціна, грн. Сума, грн.
«Прогрес» «Електрон» «Кожтекс» «Прогрес» «Електрон» «Кожтекс»
Варіант 1 Варіант 2 Варіант 3 Варіант1 Варіант 2 Варіант 3
  Провід мідний кг             ?
  Мідь кругла кг             ?
  Сталь листова т             ?
РАЗОМ ?

Відомість залишків по субрахунку 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» на 31 липня 2015 р.

№ з/п Назва постачальника Сума, грн.
«Прогрес» «Електрон» «Кожтекс»
Варіант 1 Варіант 2 Варіант 3
  ВАТ «Електровимірювач»      
  ВАТ «Світанок»      
  Фірма «Запчастини»      
РАЗОМ ? ? ?

Реєстр господарських операцій підприємства

За серпень 2015 р.

№ опе-рації Первинний документ та зміст господарської операції Кореспондентція рахунків Сума, грн.
Дт Кт «Прогрес» «Електрон» «Кожтекс»
Варіант 1 Варіант 2 Варіант 3
часткова загальна часткова загальна часткова загальна
1. Виписка банку Надійшла від покупців на поточний рахунок виручка від реалізації продукції                
2. Вимога № 51 Відпущено зі складу в цех матеріали для виготовлення продукції:
 • провід мідний – 300 кг
 • мідь кругла – 125 кг
 • сталь листова – 3 т
        ?   ?   ?     ?     ?   ?   ?     ?     ?   ?   ?     ?
3. Прибутковий ордер №11 Надійшло на склад від:
 • ВАТ «Світанок»
 • Фірма «Запчастини»
          ?       ?       ?
4. Платіжне доручення №127 виписка банку Перераховано з поточного рахунку кошти в погашення заборгованості перед бюджетом за податками.                  
5. Прибутковий ордер № 12 Оприбутковано від ВАТ «Електровимірювач»:
 • провід мідний 70 кг
 • мідь кругла 60 кг
      ?   ?   ?   ?   ? ? ?   ? ?
6. ПКО № 170 В касу надійшли кошти по відшкодуванню завданих збитків                
7. Платіжне доручення №№ 128, 129, 130 Погашена з поточного рахунку:
 • заборгованість по короткотерміновій позиці банку
 • перед постачальниками
а) ВАТ «Світанок» б) Фірма «Запчастини»
                ?             ?             ?
8. Накладна № 38 Повернуто на склад невикористані у виробництві матеріали:
 • сталь листова 0,5 т
 • провід мідний 60 кг
      ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?
9. Виписка банку, об′ява, ВКО № 212 Внесено готівку з каси Зарахована короткотермінова позика банку           ?       ?       ?
10. Акт приймання-передачі основних засобів №7 Прийнято безоплатно від ВАТ «Вимірювач» верстат                
РАЗОМ:   ?   ?   ?
                       

Термін виконання 4 години

Додаток 1

 

 

Додаток 2

 

 

Професійно-практична підготовка

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-11-23; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 399 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Если вы думаете, что на что-то способны, вы правы; если думаете, что у вас ничего не получится - вы тоже правы. © Генри Форд
==> читать все изречения...

570 - | 576 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.01 с.