Лекции.Орг


Поиск:
Приклади формулювання діагнозів
 

З 1999 року в Україні для статистичного кодування хвороб набрала чинності міжнародна класифікація хвороб (МКХ) 10 перегляду. Нижче наводяться приклади кодування діагнозів, у яких гіпертонічна хвороба, або есенціальна гіпертензія, є основним чи супутнім захворюванням. Принципи кодування такі: якщо гіпертонічна хвороба або вторинна гіпертензія є супутнім або конкуруючим захворюванням з ішемічною хворобою серця (І 20-І 25), цереброваскулярним захворюванням (І 60-І 69), захворюванням артерій чи артеріол (І 70-І 77), транзиторною церебральною ішемічною атакою (G 45-G 46), то кодується ішемічна хвороба серця, цереброваскулярне захворювання, транзиторна церебральна ішемічна атака або захворювання артерій чи артеріол і додається доповнюючий код гіпертонічної хвороби (І 10) або вторинної гіпертензії (І 15). В інших випадках кодується гіпертонічна хвороба: коди І 10, І 11, І 11.0, І 11.9, І 12, І 12.9, І 13, І 13.0, І 13.1, І 13.2, І 13.9.

Підставою для зазначення в діагнозі гіпертензивного серця є наявність електрокардіографічних, рентгенологічних або ультразвукових ознак гіпертрофії лівого шлуночка. Якщо встановлено, що артеріальна гіпертензія має вторинний характер, спочатку формулюють основний діагноз, а потім зазначають: ”Вторинна артеріальна гіпертензія” та вказують її стадію залежно від ураження органів-мішеней. Якщо вторинна АГ є превалюючим синдромом і зумовлює обмеження працездатності, то діагноз АГ можна вказувати на першому місці.

 

Таблиця 3. Приклади формулювання та кодування діагнозів.

 

№ п/п Діагноз Код МКХ-10
1. Гіпертонічна хвороба І ст.   І 10
2. Гіпертонічна хвороба ІІ ст. Гіпертензивне серце (гіпертрофія лівого шлуночка). СН* І ст. І 11.9
3. Гіпертонічна хвороба ІІ ст. ІХС: Стабільна стенокардія навантаження, ІІ ФК**. СН І ст. І 20.8 І 10
4. Гіпертонічна хвороба ІІ ст. Гіпертензивна ангіопатія (генералізоване звуження артерій). СН І ст. І 10
5. Гіпертонічна хвороба ІІ ст. Гіпертензивне ураження нирок (за наявності протеінурії). СН І ст. І 12.9
6. Гіпертонічна хвороба ІІІ ст. Гіпертензивне серце. СН ІІА ст. (чи ІІБ, ІІІ ст.) І 11.0
7. Гіпертонічна хвороба ІІІ ст. ІХС: Пост­інфарктний кардіосклероз (вказати дату інфаркта). СН І ст. І 25.2 І 10
8. Гостре порушення мозкового кровообігу (вказати судинний басейн, вид інсульту). Гіпертонічна хвороба ІІІ ст. І 60-І 64 І 10
9. Гіпертонічна хвороба ІІІ ст. Залишкові явища гострого порушення мозкового кровообігу (вказати судинний басейн, вид інсульту). І 69.4 І 10
10. Гіпертонічна хвороба ІІІ ст. Хронічна гіпер­тензивна енцефалопатія ІІІ ст. (або дисциркуляторна гіпертензивна енцефалопатія ІІІ ст., вказати неврологічний синдром). I 67.4 І 10
11. Гіпертонічна хвороба ІІІ ст. Транзиторна ішемічна атака (вказати судинний басейн). G 45.8 І 10
12. Гіпертонічна хвороба ІІІ ст. Гіпертензивна ретинопатія (крововиливи на очному дні). I 10
13. Гіпертонічна хвороба ІІІ ст., злоякісний перебіг. Гіпертензивна ретинопатія (набряк диску зорового нерва, крововиливи на очному дні). І 10
14. Гіпертонічна хвороба ІІІ ст. Первинний нефросклероз. ХНН*** І ст.   І 12.0

_____________________

Примітки.

*СН – серцева недостатність. **ФК – функціональний клас. ***ХНН – хронична ниркова недостатність.

 

Обстеження хворого на артеріальну гіпертензію

 

План обстеження

 

Обов’язкове обстеження повинно проводитися усім хворим з підвищеним АТ для визначення генезу гіпертензії (первинна чи вторинна), оцінки стану органів-мішеней та факторів ризику. Воно складається з:

1) збору анамнезу;

2) фізикального обстеження;

3) лабораторно-інструмен­тального обстеження:

- вимірювання АТ на обох руках;

- вимірювання АТ на ногах (у осіб віком до 45 років);

- аускультацію серця, судин шиї, точок проекції ниркових артерій;

- аналіз крові загальний;

- аналіз сечі загальний;

- аналіз сечі за методом Нечипоренко (Аддіс-Каковського, Амбурже);

- рівень креатиніну в плазмі крові;

- рівень калію та натрію в плазмі крові;

- рівень цукру в плазмі крові;

- рівень холестерину та тригліцеридів в плазмі крові;

- реєстрацію ЕКГ;

- офтальмоскопію очного дна;

- ультразвукове дослідження серця та нирок.

 

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-11-23; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 322 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Есть только один способ избежать критики: ничего не делайте, ничего не говорите и будьте никем. © Аристотель
==> читать все изречения...

604 - | 552 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.011 с.