Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


¬каж≥ть особливост≥ вивченн€ нумерац≥њ чисел в межах 100. –озкрийте методику ознайомленн€ з нумерац≥Їю в даному концентр≥.
ћетодичн≥ рекомендац≥њ до ƒ ≈

« дисципл≥ни Дѕедагог≥ка

з окремими методикамиФ

(методика навчанн€ математики)


1. ¬каж≥ть план, за €ким проходить ознайомленн€ з кожним числом ≥ цифрою в межах 10. Ќавед≥ть приклади завдань, на основ≥ €ких проходить ознайомленн€ з пор≥вн€нн€м чисел ≥ вивченн€м складу чисел першого дес€тка. ѕокаж≥ть особливост≥ ознайомленн€ з числом ≥ цифрою 0.

 

ћета вивченн€ нумерац≥њ чисел в межах 10:

- сформувати ч≥тк≥ у€вленн€ про величину (в розум≥нн≥ к≥льк≥сного значенн€) кожного з чисел ≥ початков≥ у€вленн€ про натуральний р€д чисел;

- удосконалити вм≥нн€ л≥чити предмети, називати кожне число;

- вчити розп≥знавати позначенн€ кожного числа та записувати його цифрою; утворювати число з попереднього й одиниц≥; пор≥внювати числа;

- дати у€вленн€ про м≥сце числа в натуральному р€д≥ чисел; про склад числа з двох менших чисел.

 

¬ивченн€ кожного з чисел першого дес€тка (кр≥м 1) проводитьс€ в так≥й посл≥довност≥:

1) ознайомленн€ з числом ≥ в≥дпов≥дною цифрою;

1) пор≥вн€нн€ чисел;

2) склад числа.

 

ќпрацюванн€ цих питань проводитьс€ на двох уроках на основ≥ предметно-практичних д≥й, роздавального матер≥алу.

 

ѕлан ознайомленн€ з новим числом ≥ цифрою:

1. Ћ≥чба предмет≥в множин, чисельн≥сть €ких характеризуЇтьс€ розгл€дуваним числом, ≥ показ в≥дпов≥дноњ цифри.

2. ”творенн€ нового числа з попереднього ≥ одиниц≥.

3. —п≥вв≥днесенн€ к≥лькох предмет≥в з числом (цифрою) ≥ числа (цифри) з в≥дпов≥дною к≥льк≥стю предмет≥в.

4. ѕор≥вн€нн€ розгл€нутого числа з одиницею та ≥ншими числами.

5. ¬иб≥ркова л≥чба в межах розгл€нутого числа (к≥льк≥сна ≥ пор€дкова).

6. –озгл€д ≥ написанн€ в≥дпов≥дноњ цифри:

- написанн€ цифри на дошц≥ поелементно;

- використанн€ таблиц≥ з метою показу руху ручки п≥д час написанн€ цифри;

- повторне написанн€ цифри вчителем на дошц≥;

- написанн€ учн€ми цифри в пов≥тр≥;

- написанн€ ними цифри в зошит≥ за зразком.


ѕор≥вн€нн€ чисел проводитьс€ в так≥й посл≥довност≥:

1. ѕор≥вн€нн€ чисел на наочн≥й основ≥.

2. ѕор≥вн€нн€ чисел на основ≥ знанн€ про те, €к утворити наступне число

3. ѕор≥вн€нн€ чисел на основ≥ знанн€ про те, що кожне число б≥льше за т≥ числа, що передують йому при л≥чб≥ ≥ менш≥ в≥д ус≥х, €к≥ йдуть за ним.

 

–≥зновиди вправ дл€ ознайомленн€ з≥ складом числа:

1. –озгл€д окремих випадк≥в складу числа.

2. –озгл€д упор€дкованих сукупних пар чисел, на €к≥ можна розкласти дане число.

 

–озгл€ньте малюнок, де зображен≥ чорн≥ ≥ б≥л≥ кружечки. —к≥льки всього кружечк≥в у кожному р€дку? Ќа €к≥ два менш≥ числа можна розкласти число 4?

 

○●●●

○○●●

○○○●

ѕон€тт€ про число нуль розкриваЇтьс€ на основ≥ в≥дл≥чуванн€ по одному ≥ способом в≥дн≥манн€ р≥вних чисел.

○○○ø 4-1=3

○○ ø 3-1=2

○ø 2-1=1

ø 1-1=0 

”чн≥ повинн≥ усв≥домити, що:

- число нуль можна д≥стати, €кщо з будь-€кого числа посл≥довно в≥дн€ти вс≥ його одиниц≥;

- нуль менше в≥д будь-€кого натурального числа ≥ повинно сто€ти в р€д≥ чисел перед числом 1.

 


¬каж≥ть особливост≥ вивченн€ нумерац≥њ чисел в межах 100. –озкрийте методику ознайомленн€ з нумерац≥Їю в даному концентр≥.

 

ѕричини вид≥ленн€ теми Д—отн€Ф в окремий концентр:

- в ц≥й тем≥ учн≥ знайомл€тьс€ з новою л≥чильною одиницею Ц дес€тком ≥ з важливим пон€тт€м дес€тковоњ системи численн€ Ц пон€тт€м розр€ду;

- нумерац≥€ спираЇтьс€ на дес€ткове групуванн€ одиниць при л≥чб≥ та на принцип пом≥сцевого значенн€ цифр у запис≥ чисел.

 

«авданн€ вивченн€ теми:

- навчити рахувати, читати, записувати ≥ пор≥внювати числа в межах 100, визначати њх дес€тковий склад;

- ознайомити з пон€тт€ми Додноцифрове числоФ, Ддвоцифрове числоФ, Дрозр€дФ.

ќсобливост≥ вивченн€ нумерац≥њ чисел у межах 100:

1) Ќумерац≥€ чисел вивчаЇтьс€ в 2 етапи: ≤ Ц числа другого дес€тка (11-20) ≥ ≤≤ Ц числа в≥д 21 до 100.

2) Ќа кожному з етап≥в усна ≥ письмова нумерац≥€ розгл€даЇтьс€ окремо.

 

Ќумерац≥€ чисел другого дес€тка

”сна нумерац≥€

 

ѕосл≥довн≥сть вивченн€:

1) уточненн€ пон€тт€ про дес€ток;

2) утворенн€ ≥ називанн€ чисел в≥д 11 до 20;

3) закр≥пленн€ ум≥нь рахувати ≥ ознайомленн€ з дециметром.

 

ѕисьмова нумерац≥€

 

«авданн€ вивченн€ письмовоњ нумерац≥њ пол€гаЇ в тому, щоб навчити учн≥в читати ≥ записувати числа до 20.

ѕосл≥довн≥сть вивченн€:

1) читанн€ чисел;

2) запис чисел другого дес€тка:

а) читанн€ чисел з нумерац≥йноњ таблиц≥;

б) запис чисел у нумерац≥йну таблицю з використанн€м наочних пос≥бник≥в (пучк≥в-дес€тк≥в та окремих паличок);

в) запис чисел у нумерац≥йну таблицю ≥з вказ≥вкою на њх дес€тковий склад (наприклад: запиш≥ть число, що складаЇтьс€ з 1 дес. ≥ 5 од.);

г) запис чисел у нумерац≥йну таблицю без вказ≥вки на њх дес€тковий склад;

д) запис чисел у зошити п≥д диктовку без нумерац≥йноњ таблиц≥.

«акр≥пленню знань з нумерац≥њ спри€Ї вивченн€ випадк≥в додаванн€ ≥ в≥дн≥манн€ (10+7; 17-7; 17-10).


Ќумерац≥€ чисел 21 - 100

”сна нумерац≥€

ƒвоцифрове число утворюЇтьс€ з дес€тк≥в ≥ одиниць. “ому усну нумерац≥ю чисел 21 Ч100 можна розпочинати з утворенн€ ≥ назв розр€дних чисел другого роз≠р€ду (10, 20, 30,..., 100), а пот≥м вже утворювати будь-€к≥ двоцифров≥ числа. јле такий п≥дх≥д послаблюЇ вимогу наступност≥ у вивченн≥ посл≥довност≥ натуральних чисел, загальне положенн€: нове число д≥стаЇмо додаванн€м одиниц≥ до попереднього числа в≥дступаЇ на другий план.

” п≥дручнику дл€ 2 класу початковоњ школи реал≥зуЇтьс€ ≥нший п≥дх≥д.

ѕосл≥довн≥сть:

1) числа в≥д 21 до 39;

2) числа 40Ч89;

3) числа 90Ч100;

4) вид≥≠ленн€ круглих чисел (л≥чба дес€тками).

“акий под≥л полегшуЇ засвоЇнн€ назв двоцифрових чисел: у перш≥й груп≥ Ї т≥льки назви чисел виду тридц€ть с≥м, у друг≥й Ц сорок два ≥ ш≥стдес€т три, у трет≥й Ц дев'€носто одинсто.

 

як основний вид наочност≥ при утворенн≥ двоцифрових чисел застосовуютьс€ пучки-дес€тки ≥ окрем≥ палички, бруски-дес€тки ≥ окрем≥ кубики, стр≥чки з кружечками, рах≥вниц≥ з вертикальними ≥ горизонтальними дротинками. ѕор€док сл≥дуванн€ чисел натурального р€ду варто про≥люструвати за допомогою "стр≥чки ста".

ѕ≥д час вивченн€ нумерац≥њ чисел учн≥ вчатьс€ пор≥внювати числа; повторюють одиниц≥ довжини (сантиметр, дециметр) ≥ ознайомлюютьс€ з новою одиницею довжини (метр) та новою одиницею вартост≥ (гривн€); ознайомлюютьс€ з пон€тт€м "одноцифров≥ ≥ двоцифров≥ числа"; розгл€дають випад≠ки додаванн€ ≥ в≥дн≥манн€, пов'€зан≥ з нумерац≥Їю чисел (45 + 1; 45 Ц 1; 40 + 3; 3 + 40; 43 Ц 3; 23 Ц 20), та додаванн€ ≥ в≥дн≥манн€ чисел другого розр€ду (20 + 30; 70 Ц 40); розв'€зують задач≥ складанн€м виразу; ознайомлюютьс€ з пр€мим ку≠том та пр€мокутником.

ѕисьмова нумерац≥€

ѕосл≥довн≥сть вивченн€:

1) читанн€ чисел, €к≥ записан≥ в нумерац≥йн≥й таблиц≥;

2) запис чисел у нумерац≥йну таблицю;

3) запис чисел п≥д диктовку без нумерац≥йноњ таблиц≥.

”чн≥ мають зробити висновок: €кщо л≥чити справа нал≥во, то в двоцифровому числ≥ одиниц≥ пишуть на першому м≥сц≥, а дес€тки Ц на другому.

ƒл€ закр≥пленн€ важливе значенн€ маЇ робота за таблицею чисел першоњ сотн≥. ¬арто запропонувати вправи на запис чисел, називаючи њх дес€тковий склад (4 дес. 5 од.) та за словесними назвами (пТ€тдес€т ш≥сть).


ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-23; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1612 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

∆изнь - это то, что с тобой происходит, пока ты строишь планы. © ƒжон Ћеннон
==> читать все изречени€...

561 - | 450 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.012 с.