Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ќсновн≥ завданн€ п≥дрозд≥л≥в ≥ служб ќ¬— у розкритт≥ злочин≥в
2.1. Ўвидке та повне розкритт€ злочин≥в дос€гаЇтьс€ шл€хом поЇднанн€ зусиль ус≥х орган≥в ≥ п≥дрозд≥л≥в ќ¬—, забезпеченн€ належного р≥вн€ њх взаЇмод≥њ, в≥дпов≥дно до вимог законодавства отриманн€, збиранн€,
накопиченн€ та використанн€ ≥нформац≥њ про ос≥б, причетних до њх учиненн€, а також под≥њ ≥ факти, €к≥ можуть спри€ти розкриттю злочин≥в, що Ї нев≥д'Їмним завданн€м дл€ вс≥х без вин€тку прац≥вник≥в ќ¬—. Ѕезпосередню орган≥зац≥ю роботи з≥ збору ≥нформац≥њ зд≥йснюЇ кер≥вник ќ¬—.

2.1.1. «б≥р прац≥вниками ќ¬— ≥нформац≥њ зд≥йснюЇтьс€ €к у процес≥ виконанн€ своњх основних службових обов'€зк≥в, так ≥ п≥д час неформального сп≥лкуванн€ з громад€нами в службовий та неслужбовий час. ќтриману ≥нформац≥ю прац≥вники ќ¬— зобов'€зан≥ письмово допов≥дати безпосередн≥м кер≥вникам дл€ њњ використанн€ службами, €к≥ виконують основн≥ обов'€зки з розкритт€ злочин≥в.

2.1.2. ќперативн≥ п≥дрозд≥ли забезпечують збиранн€, накопиченн€, систематизац≥ю отриманоњ ≥нформац≥њ та зд≥йснюють њњ перев≥рку з метою встановленн€ ос≥б, причетних до вчиненн€ злочин≥в, а також под≥й ≥ факт≥в, €к≥ можуть спри€ти њх розкриттю.

2.2. √оловними службами, €к≥ виконують основн≥ обов'€зки з розкритт€ ≥ розсл≥дуванн€ злочин≥в та в≥дпов≥дають за к≥нцевий результат роботи, Ї органи досудового сл≥дства, органи д≥знанн€, п≥дрозд≥ли крим≥нальноњ м≥л≥ц≥њ ≥ боротьби з орган≥зованою злочинн≥стю. –азом з ними за розкритт€ злочин≥в в≥дпов≥дають ≥ вс≥ ≥нш≥ п≥дрозд≥ли ќ¬— у межах њх компетенц≥њ.

2.3. Ќа служби ≥ п≥дрозд≥ли ќ¬— покладаютьс€ так≥ основн≥ завданн€ та функц≥њ з розкритт€ злочин≥в:

2.3.1. —л≥дч≥ ќ¬— орган≥зовують роботу —ќ√ на м≥сц≥ под≥њ та керують
д≥€ми њњ член≥в. ¬иконують у межах компетенц≥њ завданн€ крим≥нального
судочинства, порушують крим≥нальну справу в кожному випадку ви€вленн€
ознак злочину, уживають ус≥х передбачених законом заход≥в дл€ встановленн€ под≥њ злочину, ос≥б, винних у його вчиненн≥, та њх покаранн€.

ѕ≥д час розсл≥дуванн€ крим≥нальноњ справи зд≥йснюють усеб≥чний, повний ≥ об'Їктивний розгл€д обставин, €к≥ п≥дл€гають доказуванню, у њх сукупност≥, у межах компетенц≥њ виконують ≥нш≥ функц≥њ, покладен≥ на них крим≥нально-процесуальним законодавством. –азом з прац≥вниками органу д≥знанн€ висувають верс≥њ, розробл€ють ≥ складають узгоджен≥ плани комплексного проведенн€ сл≥дчих д≥й та оперативно-розшукових заход≥в з розкритт€ злочин≥в, ” встановленому пор€дку дають органам д≥знанн€ дорученн€ щодо проведенн€ оперативно-розшукових заход≥в ≥ сл≥дчих д≥й. “ак≥ дорученн€ Ї дл€ орган≥в д≥знанн€ обов'€зковими до виконанн€.

2.3.2. ѕрац≥вники п≥дрозд≥л≥в д≥знанн€ в раз≥ в≥дсутност≥ сл≥дчого
забезпечують охорону м≥сц€ под≥њ до прињзду сл≥дчого, €кий проводить огл€д
м≥сцевост≥, прим≥щенн€, предмет≥в ≥ документ≥в, та вживають заходи дл€
розкритт€ злочину. ” взаЇмод≥њ з прац≥вниками ≥нших п≥дрозд≥л≥в ќ¬—
оперативно реагують на за€ви ≥ пов≥домленн€ про вчинен≥ злочини, уживають заход≥в дл€ встановленн€ ос≥б, €к≥ њх учинили, збирають ≥ закр≥плюють докази њх вини, усеб≥чно й об'Їктивно зд≥йснюють у межах компетенц≥њ розсл≥дуванн€ крим≥нальних справ та провадженн€ за протокольною формою досудовоњ п≥дготовки матер≥ал≥в.

2.3.3. ѕрац≥вники карного розшуку вживають пошукових та оперативно-розшукових заход≥в з розкритт€ злочин≥в, насамперед т€жких ≥ особливо т€жких, а також злочин≥в, €к≥ набули сусп≥льного резонансу, учинених ≥з застосуванн€м вогнепальноњ зброњ, вибухових речовин, групою ос≥б, сер≥йного характеру, установлюють ≥ розшукують ос≥б, €к≥ њх учинили.

ўодекади допов≥дають рапортом кер≥вников≥ служби дл€ подальшоњ допов≥д≥ першому заступников≥ (заступников≥) начальника ќ¬— - начальнику крим≥нальноњ м≥л≥ц≥њ дл€ розгл€ду ≥нформац≥ю, що стосуЇтьс€ злочин≥в.а причетност≥ до њх учиненн€ ос≥б, а також взаЇмопов'€зан≥ з ц≥Їю ≥нформац≥Їю в≥домост≥ про под≥њ ≥ факти, €к≥ в≥днесено до компетенц≥њ ≥нших оперативних п≥дрозд≥л≥в. «а вказ≥вкою першого заступника (заступника) начальника ќ¬— - начальника крим≥нальноњ м≥л≥ц≥њ перев≥рку ц≥Їњ ≥нформац≥њ зд≥йснюють в≥дпов≥дн≥ оперативн≥ п≥дрозд≥ли зг≥дно з њх компетенц≥Їю або безпосередньо прац≥вники карного розшуку.

ќтриману ≥нформац≥ю про протиправну д≥€льн≥сть ос≥б, €к≥ перебувають на обл≥ку в м≥л≥ц≥њ громадськоњ безпеки, у тому числ≥ в≥дносно €ких установлено адм≥н≥стративний нагл€д або €к≥ формально п≥дпадають п≥д такий нагл€д, прац≥вники карного розшуку довод€ть до д≥льничних ≥нспектор≥в м≥л≥ц≥њ дл€ вжитт€ в≥дносно вказаноњ вище категор≥њ ос≥б проф≥лактичних заход≥в або прит€гненн€ њх до адм≥н≥стративноњ в≥дпов≥дальност≥.

¬ обов'€зковому пор€дку беруть участь у проведенн≥ щоденних ц≥льових ≥нструктаж≥в щодо вчинених злочин≥в, прикмет розшукуваних ос≥б, ознак викрадених речей ≥ предмет≥в перед заступанн€м на службу прац≥вник≥в патрульноњ служби та п≥дрозд≥л≥в м≥л≥ц≥њ особливого призначенн€ ДЅеркут".

2.3.4. ѕрац≥вники ƒ—Ѕ≈« розкривають злочини у сфер≥ економ≥ки, а
також з використанн€м на€вних можливостей, у тому числ≥ оперативних,
уживають заход≥в щодо отриманн€ ≥нформац≥њ про ос≥б, причетних до вчиненн€
злочин≥в, розкритт€ або ви€вленн€ €ких в≥днесено до компетенц≥њ ≥нших
оперативних п≥дрозд≥л≥в.

« використанн€м на€вних оперативних можливостей сп≥льно з прац≥вниками карного розшуку вживають заход≥в щодо отриманн€ ≥нформац≥њ про крим≥ногенн≥ об'Їкти та ймов≥рн≥ м≥сц€ збуванн€ викраденого майна.

ќтриману ≥нформац≥ю про ос≥б, причетних до вчиненн€ злочин≥в, а також ≥нш≥ в≥домост≥ про под≥њ ≥ факти, пов'€зан≥ ≥з зазначеними вище особами ≥ злочинами, щодекади допов≥дають рапортом, а за т€жкими та особливо т€жкими злочинами допов≥дають негайно кер≥вников≥ служби дл€ подальшоњ допов≥д≥ першому заступников≥ (заступников≥) начальника ќ¬— - начальнику крим≥нальноњ м≥л≥ц≥њ з метою розгл€ду ≥ перев≥рки ц≥Їњ ≥нформац≥њ службами ≥ п≥дрозд≥лами ќ¬— зг≥дно з њх компетенц≥Їю.

2.3.5. ѕрац≥вники спец≥альних п≥дрозд≥л≥в Ѕќ« за вказ≥вкою ћ≥н≥стра
внутр≥шн≥х справ ”крањни, першого заступника ћ≥н≥стра - начальника
√оловного управл≥нн€ по боротьб≥ з орган≥зованою злочинн≥стю, начальник≥в
√”ћ¬—, ”ћ¬— зд≥йснюють розкритт€ т€жких та особливо т€жких злочин≥в,
учинених стосовно народних депутат≥в ”крањни, державних службовц≥в ≤-Ў
категор≥й, а також стосовно л≥дер≥в, учасник≥в орган≥зованих груп ≥ злочинних
орган≥зац≥й, злочинна д≥€льн≥сть €ких на момент учиненн€ злочину в≥дносно
них документувалас€ зазначеним п≥дрозд≥лом п≥д час роботи за в≥дпов≥дними
ќ–—. Ќа вищезазначен≥ нерозкрит≥ злочини завод€ть ≥ беруть до провадженн€
в≥дпов≥дн≥ ќ–—.

Ќадають узагальнену ≥нформац≥ю про ос≥б та об'Їкти за базами даних, €к≥ функц≥онують у спец≥альних п≥дрозд≥лах Ѕќ«, за запитами, п≥дписаними начальниками структурних п≥дрозд≥л≥в ћ¬— (√”ћ¬—, ”ћ¬—), €к≥ зд≥йснюють оперативно-розшукову д≥€льн≥сть, або начальником ќ¬—, виключно за на€вност≥ ќ–—. ѕ≥дставою дл€ виконанн€ такого запиту Ї письмовий дозв≥л начальника √”Ѕќ« (”Ѕќ«) або його першого заступника.

—истематично зд≥йснюють взаЇмний обм≥н ≥нформац≥Їю про ос≥б, причетних до вчиненн€ злочин≥в, а також в≥домост€ми про под≥њ ≥ факти з ≥ншими оперативними п≥дрозд≥лами з метою њњ перев≥рки зг≥дно з њх компетенц≥Їю.

2.3.6. ѕрац≥вники ЅЌќЌ перев≥р€ють ос≥б, затриманих за злочини,
пов'€зан≥ з незаконним об≥гом наркотичних засоб≥в, психотропних речовин,
прекурсор≥в, з метою встановленн€ джерел надходженн€ кошт≥в дл€ њх
придбанн€, а також щодо причетност≥ цих ос≥б до вчиненн€ ≥нших злочин≥в.
–езультати в≥дпрацюванн€ кожноњ такоњ особи допов≥дають рапортом упродовж
трьох д≥б п≥сл€ њњ затриманн€ начальников≥ п≥дрозд≥лу дл€ подальшоњ допов≥д≥
першому заступников≥ (заступников≥) начальника ќ¬— - начальнику
крим≥нальноњ м≥л≥ц≥њ дл€ розгл€ду та використанн€ в оперативно-розшуков≥й
д≥€льност≥ п≥дрозд≥лами карного розшуку.

—п≥льно з прац≥вниками карного розшуку зд≥йснюють оперативне перекритт€ м≥сць концентрац≥њ ос≥б схильних до вчиненн€ злочин≥в (притон≥в, розважальних заклад≥в, м≥сць проведенн€ дозв≥лл€), м≥сць збуванн€ викраденого майна з метою отриманн€ ≥нформац≥њ, €ка спри€тиме розкриттю злочин≥в.

ќтриману ≥нформац≥ю про ос≥б, причетних до вчиненн€ злочин≥в, а також ≥нш≥ в≥домост≥ про под≥њ ≥ факти, пов'€зан≥ ≥з зазначеними вињде особами ≥ злочинами, кр≥м злочин≥в, пов'€заних ≥з незаконним об≥гом наркотик≥в, щодекади допов≥дають рапортом, а про особливо т€жк≥ та т€жк≥ злочини ≥нформують негайно кер≥вника служби дл€ подальшоњ допов≥д≥ першому заступников≥ (заступников≥) начальника ќ¬— - начальнику крим≥нальноњ м≥л≥ц≥њ з метою розгл€ду ≥ перев≥рки ц≥Їњ ≥нформац≥њ службами ≥ п≥дрозд≥лами ќ¬— зг≥дно з њх компетенц≥Їю або безпосереднього вжитт€ заход≥в п≥дрозд≥лом ЅЌќЌ з њњ перев≥рки.

2.3.23. ѕ≥дрозд≥ли м≥л≥ц≥њ на зал≥зниц€х у межах компетенц≥њ
розкривають злочини, учинен≥ на об'Їктах зал≥зничного транспорту. ѕисьмово
≥нформують м≥ськрайоргани за м≥сцем проживанн€ (тимчасовоњ реЇстрац≥њ)
затриманих ос≥б за вчиненн€ цих злочин≥в дл€ подальшоњ њх перев≥рки на
причетн≥сть до скоЇнн€ ≥нших злочин≥в, зареЇстрованих територ≥альними ќ¬—.

ѕро отриманн€ ≥нформац≥њ про ос≥б, причетних до вчиненн€ злочин≥в, не пов'€заних з об'Їктами зал≥зничного транспорту, щотижн€ ≥нформують територ≥альн≥ ќ¬—, а за особливо т€жкими та т€жкими злочинами ≥нформують њх негайно дл€ перев≥рки ц≥Їњ ≥нформац≥њ зазначеними вище ќ¬— зг≥дно з њх компетенц≥Їю.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-23; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 418 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—тремитесь не к успеху, а к ценност€м, которые он дает © јльберт Ёйнштейн
==> читать все изречени€...

502 - | 513 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.013 с.