Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


—истема управл≥нн€ базами даних Microsoft Access
—истема управл≥нн€ базами даних Microsoft Access входить до складу пакета Microsoft Office. ¬она дозвол€Ї розвТ€зувати широке коло завдань користувач≥в без програмуванн€ ≥ доступна дл€ широкого кола непрофес≥йних користувач≥в персональних компТютер≥в.

—истема управл≥нн€ базами даних (—”Ѕƒ) Access розроблена дл€ експлуатац≥њ у компТютерних мережах у середовищ≥ Windows.

ќдна з основних переваг —”Ѕƒ јссеss пол€гаЇ у тому, що вона маЇ прост≥ та зручн≥ засоби обробки к≥лькох таблиць у одн≥й баз≥ даних. “аблиц€ Ї основним обТЇктом бази даних. ” одн≥й баз≥ даних збер≥гаЇтьс€ к≥лька таблиць та засоби звТ€зуванн€ таблиць.

” систем≥ Acсess Ї р≥зн≥ способи управл≥нн€ даними, а саме:

Ј система меню;

Ј панел≥ ≥нструмент≥в;

Ј контекстне меню;

Ј укажчик миш≥;

Ј комб≥нац≥њ клав≥ш.

—”Ѕƒ Access маЇ значну к≥льк≥сть спец≥альних програм Ц Умайстр≥вФ. ™ майстер таблиць, майстер кнопок, майстер форм та ≥н. ћайстри зд≥йснюють д≥алог з користувачем, у процес≥ €кого визначаютьс€ дан≥, необх≥дн≥ дл€ розвТ€зуванн€ в≥дпов≥дноњ задач≥. ƒл€ зручност≥ роботи кожен майстер маЇ певн≥ етапи (кроки). Ѕудь-€кий етап можна пропустити або звернутись до попередн≥х.

‘ормою видач≥ даних на екран користувач може управл€ти. ¬ажливо правильно конструювати форми, оск≥льки саме з ними працюЇ користувач при введенн≥ ≥ редагуванн≥ запис≥в бази даних.  р≥м того, форми можна використовувати дл€ збиранн€ та виведенн€ ≥нформац≥њ.

≈тапи створенн€ бази даних у середовищ≥ Microsoft Access:

Ј визначенн€ мети створенн€ бази даних;

Ј визначенн€ таблиць, €к≥ повинна м≥стити база даних;

Ј визначенн€ структури таблиць (пол≥в та њх тип≥в);

Ј призначенн€ ключ≥в таблиць та створенн€ потр≥бних ≥ндекс≥в;

Ј визначенн€ зв'€зк≥в м≥ж таблиц€ми;

Ј завантаженн€ даних;

Ј створенн€ ≥нших об'Їкт≥в бази даних: запит≥в, форм, зв≥т≥в, макрос≥в та модул≥в;

Ј анал≥з ефективност≥ бази даних за допомогою майстра таблиць (меню —≈–¬»—>јЌјЋ»«>“јЅЋ»÷ј) та анал≥затора швид≠код≥њ (меню —≈–¬»—>јЌјЋ»«>Ѕ№≤—“–ќƒ≈…—“¬»≈).

–озгл€немо призначенн€ об'Їкт≥в Access.

“аблиц€ призначена дл€ збереженн€ даних у вигл€д≥ запис≥в (р€дк≥в) ≥ пол≥в (стовпц≥в). “аблиц≥ складають основу бази даних. —аме в них збер≥гаЇтьс€ ≥нформац≥€, орган≥зована певним чином.

«апит - дозвол€Ї отримати потр≥бн≥ дан≥ з одн≥Їњ чи дек≥лькох таблиць, розрахувати значенн€ де€ких даних за формулами.

‘орма - об'Їкт, призначений, €к дл€ введенн€, так ≥ дл€ ви-веденн€ даних у зручному дл€ користувача вигл€д≥. ” форм≥ можна розм≥стити елементи керуванн€, €к≥ застосовуютьс€ дл€ введенн€, зображенн€ ≥ зм≥ни даних у пол€х таблиць.

«в≥т - об'Їкт, призначений дл€ друку даних.

ћакроси - засоби дл€ автоматизац≥њ роботи з формами, зв≥тами та ≥н.

ћодул≥ - програмн≥ модул≥ мовою Visual Basic.

—творенн€ бази даних завжди починаЇтьс€ з розробки структури њњ таблиць. —труктура повинна бути такою, щоб при робот≥ з базою в нењ було потр≥бно вводити €кнайменше даних. якщо введенн€ €кихось даних доводитьс€ повторювати неодноразово, базу робл€ть з дек≥лькох зв'€заних таблиць. —труктуру кожноњ таблиц≥ розробл€ють окремо. ƒл€ того щоб зв'€зки м≥ж таблиц€ми працювали над≥йно, ≥ за записом з одн≥Їњ таблиц≥ можна було однозначно знайти запис в ≥нш≥й таблиц≥, треба передбачити в таблиц≥ ун≥кальн≥ пол€. ”н≥кальне поле - це поле, значенн€ в €кому не можуть повторюватис€. якщо дан≥ в пол≥ повторюютьс€ ≥ необх≥дно видавати пов≥домленн€ про це, то дл€ таких даних використовують ключове поле.

ѕроектуванн€ бази даних

ѕеред тим €к створювати таблиц≥, форми та ≥нш≥ об'Їкти, потр≥бно задати структуру бази даних. ƒобра структура бази даних Ї основою дл€ створенн€ адекватноњ вимогам, ефекти≠вноњ бази даних. —ам процес проектуванн€ бази даних €вл€Ї со≠бою складний процес проектуванн€ в≥дображенн€ опису предме≠тноњ област≥ у схему внутр≥шньоњ модел≥ даних. ѕереб≥г цього процесу Ї посл≥довн≥стю б≥льш простих процес≥в проектуванн€ менш складних в≥дображень. ÷€ посл≥довн≥сть у процес≥ проек≠туванн€ весь час уточнюЇтьс€, вдосконалюЇтьс€ таким чином, щоб були визначен≥ об'Їкти, њх властивост≥ та зв'€зки, €к≥ будуть потр≥бн≥ майбутн≥м користувачам системи.

ѕропонуЇмо майбутн≥м користувачам систем управл≥нн€ ба≠зами даних два п≥дходи, два вар≥анти проектуванн€ баз даних. ѕерший вар≥ант широко в≥домий, бо в≥н запропонований ф≥рмою Microsoft. ƒругий вар≥ант в≥дображаЇ практичний досв≥д проек≠туванн€, ≥ за основу вз€то вар≥ант, надрукований у ЂComputerWorld Ч Moscowї за 1996 р≥к.

≈тапи проектуванн€ бази даних

Ќижче наведен≥ основн≥ етапи проектуванн€ бази даних:

1. ¬изначенн€ мети створенн€ бази даних.

2. ¬изначенн€ таблиць, що њх повинна м≥стити база даних.

3. ¬изначенн€ необх≥дних у таблиц≥ пол≥в.

4. «авданн€ ≥ндив≥дуального значенн€ кожному полю.

5. ¬изначенн€ зв'€зк≥в м≥ж таблиц€ми.

6. ¬≥дновленн€ структури бази даних.

7. ƒодаванн€ даних ≥ створенн€ запит≥в, форм, зв≥т≥в та ≥нших об'Їкт≥в бази даних.

8. ¬икористанн€ засоб≥в анал≥зу в —”Ѕƒ.

–озгл€немо ц≥ етапи дещо детальн≥ше.

1. ¬изначенн€ мети створенн€ бази даних. Ќа першому ета≠п≥ проектуванн€ бази даних необх≥дно визначити мету створенн€ бази даних, основн≥ њњ функц≥њ та ≥нформац≥ю, €ку вона повинна м≥стити. “обто потр≥бно визначити основн≥ теми таблиць бази даних та ≥нформац≥ю, що м≥ститимуть пол€ таблиць.

Ѕаза даних маЇ в≥дпов≥дати вимогам тих, хто безпосередньо з нею працюватиме. ƒл€ цього потр≥бно визначити теми, €к≥ по≠винна покривати база даних, зв≥ти, €к≥ вона маЇ видавати, про≠анал≥зувати форми, що у даний момент використовуютьс€ дл€ запису даних, пор≥вн€ти створювану базу даних ≥з добре спроек≠тованою, под≥бною њй базою.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-23; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 407 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќаглость Ц это ругатьс€ с преподавателем по поводу четверки, хот€ перед экзаменом уверен, что не знаешь даже на два. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

2440 - | 2020 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.01 с.