Лекции.Орг


Поиск:
Підсумковий модульний контроль №2
Після складання останнього, тобто 6 змістовного модуля, студенти складають підсумковий модульний контроль у вигляді ПМК-2. дата його регламентується відділом університету і входить до розкладу занять.

Про можливості на кафедрі буде розглянуто питання про двоетапне складання ПМК-2:

· Передостаннє заняття – практична частина ПМК-2

· Останнє заняття – теоретична частина ПМК-2

 

1. У хворого при огляді порожнини рота визначається атрофія слизистої оболонки мови з червоними плямами (Гюнтеровській глосит). Склери жовтуваті. У аналізі крові - кольоровий показник більше одиниці. Для якої анемії характерні ці зміни?

A. * В-12-фолієводефіцитної

B. Залізодефіцитної

C. Гострої постгеморагічноі

D. Хронічної постгеморагічноі

E. Гемолітичної

 

2. У хворого анемією при дослідженні крові визначено переважання еритробластів, нормобластів і мегалобластів. Такі ж клітки знайдені в червоному кістковому мозку. Для якого виду анемії характерна така картина крові?

A. *B-12-фолієводефіцитної

B. Гемолітичної

C. Залізодефіцитної

D. Постгеморагічної

E. Апластичної

 

3. Смерть 7-річного хлопчика наступила унаслідок гострої постгеморагічної анемії, обумовленої профузною кровотечею з шлунково-кишкового тракту. В ході патологоанатомічного дослідження виявлено: макроскопічно - недокрів'я внутрішніх органів, збільшення різних груп лімфатичних вузлів, тимомегалія, помірно виражена гепато-спленомегалія, яскраво-червоний кістковий мозок; мікроскопічно - гіперцелюлярний кістковий мозок з мономорфним інфільтратом з бластних клітин, дифузно-осередкові пухлинні інфільтрати в печінці, селезінці, лімфатичних вузлах, оболонках і речовині головного мозку. Діагностуйте захворювання.

A. *Гострий лімфобластний лейкоз

B. Гострий міелобластний лейкоз

C. Гострий недиференційований лейкоз

D. Гострий монобластний лейкоз

E. Гострий плазмобластний лейкоз

 

4. У хворого при рентгенологічному обстеженні в плоских кістках виявлені множинні вогнища остеопорозу і остеолізису. У трепанобіоптаті кісткового мозку визначений високий вміст пухлинних плазматичних кліток. Ваш діагноз?

A. *Мієломна хвороба

B. Гострий моноцитарний лейкоз

C. Хронічний мієлолейкоз

D. Лімфогранулематоз

E. Гістіоцитоз

 

5. У жінки 64 років виник патологічний перелом плечової кістки. При трепанопсії кісткового мозку - атипові плазматичні клітки. Рентгенологічно в місці перелому - пухлиноподібні утворення. Ваш діагноз:

A. *Мієломна хвороба

B. Хронічний остеомієліт

C. Хондросаркома

D. Фіброзна дисплазія кістки

E. Метастаз аденокарциноми

 

6. У хворого в кістках щелеп рентгенологічно виявлені численні дефекти у вигляді округлих утворень. При гістологічному дослідженні - остеолізис і остеопороз при явищах слабкого остеосинтезу. У сечі хворого знайдений білок Бенс-джонса. Ваш діагноз.

A. * Мієломна хвороба

B. Хронічний мієлолейкоз

C. Хронічний еритромієлоз

D. Гострий мієлолейкоз

E. Гострий недиференційований лейкоз

 

7. При розтині померлого хворого виявлена гіперплазія кісткового мозку плоских і трубчастих кісток (піоїдний кістковий мозок), спленомегалія (6 кг), гепатомегалія (5 кг), збільшення всіх груп лімфатичних вузлів. Якому захворюванню відповідають виявлені зміни?

A. *Хронічний мієлолейкоз

B. Хронічний лімфолейкоз

C. Мієломна хвороба

D. Дійсна поліцитемія

E. Лімфогранулематоз

 

8. При гістологічному дослідженні стінки аорти виявлена велика кількість ксантомних клітин, які розташовані переважно в інтимі. Для якого захворювання можлива така картина?

A. *Атеросклероз

B. Гіпертонічна хвороба

C. Сифілітичний мезаартрит

D. Неспецифічний аортоартереїт

E. Нодозний періартеріїт

 

9. При розтині чоловіка 70 років, померлого від серцево-судинної недостатності, який страждав стенокардією гіперхолестеринемією і ожирінням, виявлено хронічне венозне повнокрів'я органів, гіпертрофію лівого шлуночку серця з мілковогнещевим кардіосклерозом, об'ємні жовто-білі бляшки в інтимі аорти з дрібнозернистими масами в центрі, які заглиблюються в товщу стінки. Який патологічний процес в аорті?

A. *Атероматоз

B. Ліпоїдоз

C. Ліпосклероз

D. Артеріолосклероз

E. Кальциноз

 

10. При розтині померлого 78 років зачеревна клітковина просочена кров'ю, в черевному відділі аорти виявлено мішковидне випинання, в якому визначається дефект з нерівним краєм, стінка аорти місцями кам'янистої щільності. Ускладнення якого захворювання розвинулося у хворого?

A. *Атеросклерозу

B. Гіпертонічної хвороби

C. Системного васкуліту

D. Вісцелярного сифілісу

E. Хвороби Марфана

 

11. При розтині трупа жінки 48 років в інтимі аорти визначаються ділянки жовтуватого кольору, які не підносяться над її поверхнею. При гістологічному дослідженні цих ділянок виявляються клітини з пінявою цитоплазмою, які при фарбуванні суданом ІІІ набувають жовтого кольору. Для якої стадії атеросклерозу характерні такі зміни в аорті?

A. *Ліпоїдоз

B. Ліпосклероз

C. Атероматоз

D. Виразки

E. Атерокальциноз

 

12. При розтині трупа чоловіка 47 років в інтимі черевного відділу аорти знайдені вогнища жовтого кольору у вигляді плям і смуг, які не підносяться над поверхнею інтим. При фарбуванні суданом ІІІ спостерігається оранжеве забарвлення. Для якої стадії атеросклерозу характерні такі зміни?

A. *Ліпоїдозу

B. Ліпосклероза

C. Атероматозу

D. Атерокальцинозу

E. Стадії утворення атероматозної виразки

 

13. При розтині трупа жінки 69 років, з підвищеною масою тіла, померлою від гострого інфаркту міокарду, в інтимі коронарних артерій виявлені численні білуваті, щільні, виступаючі в просвіт і різко звужуючі його утворення. Для якої стадії атеросклерозу характерні такі зміни?

A. *Ліпосклерозу

B. Ліпоїдозу

C. Атероматозу

D. Атерокальцинозу

E. Стадія утворення атероматозної виразки

 

14. Під час мікроскопічного дослідження аорти виявлена осередкова інфільтрація інтим ліпідами, білками. Ліпіди просочують інтиму і накопичуються в міоцитах середнього пласта і макрофагах. Встановіть стадію атеросклерозу.

A. *Ліпоїдоз

B. Ліпосклероз

C. Атероматоз

D. Атерокальциноз

E. Доліпідна стадія

 

15. На аутопсії трупа чоловіка 39 років в інтимі черевного відділу аорти визначаються ділянки жовтуватого кольору, які не підносяться над її поверхнею. Гістологічно в цих ділянках серед гладком'язових клітин і макрофагів виявлені клітини з пінявою цитоплазмою. При забарвленні суданом III наголошується їх яскраво-оранжеве забарвлення. Для якої стадії атеросклерозу це характерно?

A. *Ліпоїдозу

B. Ліпосклерозу

C. Атероматозу

D. Виразки

E. Атерокальцинозу

 

16. При мікроскопічному дослідженні коронарної артерії у померлого 53 років виявлено звуження просвіту судини за рахунок фіброзної бляшки з домішкою ліпідів. Найбільш вірогідна стадія атеросклерозу:

A. *Ліпосклероз

B. Ліпоїдоз

C. Доліпідна

D. Атероматоз

E. Виразка

 

17. Хворий 75 років, впродовж 15 років що страждала бронхіальною астмою, ішемічною хворобою серця, підвищенням артеріального тиску протягом останніх 2 років. Встановлена гіпертрофія лівого шлуночку. Яка причина розвитку гіпертрофії лівого шлуночку?

A. *Артеріальна гіпертензія

B. Легенева недостатність

C. Хронічна ішемія серцевого м'яза

D. Бронхіальна астма

E. Емфізема легенів

 

18. Хворий 67 років впродовж 20 років хворів на гіпертонічну хворобу. Помер від хронічної ниркової недостатності. Який вигляд мали нирки при розтині трупа?

A. *Малі, щільні, поверхня дрібнозерниста

B. Великі строкаті

C. Великі червоні

D. Великі білі

E. Великі, з множинними тонкостінними кістами

 

19. У хворого гіпертонічною хворобою розвинувся тривалий гіпертонічний криз. Які патоморфологічні зміни в стінках артеріол виникають під час гіпертонічного кризу?

A. *Фібриноїдний некроз

B. Гіаліноз

C. Склероз

D. Амілоїдоз

E. Кальциноз

 

20. У померлого при розтині визначений тромбоз лівої середньої мозкової артерії і велике вогнище сірого розм'якшення тканин лівої півкулі мозку. Який патологічний процес розвинувся в головному мозку?

A. *Ішемічний інфаркт

B. Коагуляційний некроз

C. Абсцес

D. Волога гангрена

E. Секвестр

 

21. На розтині померлого 48 років виявлена обтурація просвіту середньої мозкової артерії тромбом. У тім'яно-скроневій області лівої півкулі головного мозку - вогнище кашоподібної консистенції сірого кольору. Виявлені зміни характерні для:

A. *Інфаркту

B. Секвестру

C. Гангрени

D. Казеозного некрозу

E. Фібриноїдного некрозу

 

22. У хворого 55 років, протягом 12 років того, що страждав гіпертензією, клінічно розвинулося гостре порушення мозкового кровообігу, на початку якого наголошувалося порушення руху в правих кінцівках, головний біль, а потім розвинулася правостороння геміплегія, і хворий помер. На розтині виявлений системний гіаліноз дрібних артерій, тромбоз лівої середньої мозкової артерії, а в лівій тім'яно-скроневій області виявлено вогнище, яке називається:

A. *Ішемічний інфаркт

B. Крововилив

C. Абсцес мозку

D. Геморагічний інфаркт

E. Набряк мозку

 

23. У хворого 58 років при розтині в правій скроневій частці головного мозку виявлено велике вогнище розм'якшення сірої речовини кашкоподібної консистенції, блідо-сірого кольору. У артеріях основи мозку численні білувато-жовті потовщення інтим, які різко звужують просвіт. Ваш діагноз?

A. *Ішемічний інсульт

B. Абсцес мозку

C. Крововилив

D. Геморагічний інфаркт

E. Набряк мозку

 

24. При розтині померлого, такого, що страждав атеросклерозом, в головному мозку виявлений тромбоз гілки внутрішньої сонної артерії і вогнище вологого розм'якшення тканини сірого кольору. Який патологічний процес виявлений в головному мозку?

A. *Ішемічний інфаркт

B. Геморагічна інфільтрація

C. Гематома

D. Енцефаліт

E. Пухлина мозку

 

25. У чоловіка 70 років, що страждав атеросклерозом, на розтині в підкірковій області лівої півкулі мозку виявлено вогнище неправильної форми, розмірами 6х5 см, в'ялий, безструктурний, сірого кольору з порожниною, що намічається, в центрі. Про який результат процесу свідчать зміни в мозку?

A. *Асептичне розсмоктування

B. Організація

C. Септичний розпад

D. Інкапсуляція

E. Петрифікація

 

26. При розтині хворого в підкіркових ядрах правої півкулі головного мозку визначається порожнина неправильної форми 5 х 3,5 см, заповнена червоними згортками крові і розм'якшеною тканиною мозку. Назвіть патологію, яка розвинулася в головному мозку?

A. *Гематома

B. Геморагічне просочення

C. Ішемічний інфаркт

D. Кіста

E. Абсцес

 

27. На розтині в потиличній частці головного мозку виявлена порожнина 2,5 х 1,5 см, заповнена прозорою рідиною, стінка її гладка, бурого кольору. Який процес розвинувся в головному мозку?

A. *Кіста на місці крововиливу

B. Сіре розм'якшення мозку

C. Абсцес мозку

D. Порок розвитку мозку

E. Кіста на місці сірого розм'якшення

 

28. За життя у хворого був діагностований гострий інфаркт міокарду по ЕКГ ознакам. На розтині в порожнині перикарду виявлено: 200 мл рідкої крові і 400гр згортків, в задній стінці лівого шлуночку пронизуючий дефект довжиною 2 см. Яке ускладнення інфаркту міокарду розвинулося?

A. *Розрив міокарду з тампонадою

B. Панцирне серце

C. Геморагічний перикардит

D. Ексудативний перикардит

E. Ідіопатичний міокардит

 

29. У хворого в 8 год. ранку з'явилися болі за грудиною, а за годину в приймальному відділенні за даними ЕКГ діагностований інфаркт міокарду. Через 10 хвилин хворий помер. Яку найбільш достовірну морфологічну ознаку інфаркту міокарду знайдуть при гістологічному дослідженні після розтину трупа?

A. *Зникення глікогену в кардіоміоцитах

B. Вакуольну дистрофію кардіоміоцитів субендокардіальної зони

C. Жирову інфільтрацію кардіоміоцитів

D. Некроз міокардіоцитів

E. Розслаблення міофібрил кардіоміоцитів

 

30. При гістологічному дослідженні серця померлого від гострої серцевої недостатності, в міокарді лівого шлуночку виявлена ділянка омертвіння, відмежована від непошкодженої тканини зоною повнокровних судин, дрібних крововиливів і лейкоцитарною інфільтрацією. Який діагноз найбільш вірогідний?

A. *Інфаркт міокарду

B. Ішемічна дистрофія міокарду

C. Осередковий ексудативний міокардит

D. Дифузний ексудативний міокардит

E. Продуктивний міокардит

 

31. При розтині померлого від набряку легенів в міокарді знайдено велике вогнище жовто-сірого кольору, а в коронарній артерії - свіжий тромб. Визначите діагноз:

A. *Інфаркт міокарду

B. Кардіосклероз

C. Міокардит

D. Амілоїдоз

E. Кардіоміопатія

 

32. На аутопсії у чоловіка 56 років з клінічним діагнозом “ішемічна хвороба серця, атеросклероз вінцевих артерій серця, гіпертонічна хвороба” на розрізі міокард в області верхівки, передньої і бічної стінок лівого шлуночку виявлена добре відмежована від навколишньої тканини ділянка біло-жовтого кольору, оточена зоною крововиливів. Про який патологічний процес в серцевому м'язі йдеться?

A. *Інфаркт міокарду

B. Постінфарктний кардіосклероз

C. Дифузний кардіосклероз

D. Міокардит

E. Жирова дистрофія міокарду

 

33. Хворий 59 років з трансмуральним інфарктом міокарду лівого шлуночку помер від розриву серця згемотампонадою серця. Який процес в зоні інфаркту міг сприяти розриву серця? Виберіть правильну відповідь.

A. *Аітолітичні тканини міокарду

B. Заміщення сполучною тканиною зони інфаркту (організація)

C. Підвищення тиску в малому крузі кровообігу

D. Формування рубця із стоншуванням стінки лівого шлуночку процеси розплавленням

 

34. Хворий з гострим трансмуральним інфарктом міокарду лівого шлуночку помер від розриву серця і тампонади. Який процес в зоні інфаркту міг сприяти розриву?

A. Аутолітичні процеси з розплавленням тканини міокарду

B. Заміщення сполучною тканиною із зниженням еластичності міокарду

C. Формування рубця із стоншуванням стінки лівого шлуночку серця

D. Стоншування рубцевозміненої стінки шлунку з формуванням аневризми

E. Підвищення тиску в малому крузі кровообігу

 

35. У хворого що 60 років страждав атеросклерозом і що переніс раніше інфаркт міокарду, розвинувся напад загрудинних болів. Хворий був госпіталізований через 3 дні і на тлі прогресуючої серцево-судинної недостатності помер. На розтині в області задньої стінки лівого шлуночку і міжшлуночкової перегородки виявлена ділянка білого кольору близько 3 см в діаметрі, волокнистої будови, що западає, з чіткою межею. Прозектор розцінив ці зміни як:

A. *Вогнещевий кардіосклероз

B. Ішемія міокарду

C. Інфаркт міокарду

D. Міокардит

E. Дистрофія міокарду

 

36. При розтині трупа чоловіка 60 років в міокарді передньої стінки лівого шлуночку серця виявлений сірий неправильної форми щільне вогнище 5 х 4 см. з чіткими межами волокнистої будови. Який діагноз найбільш вірогідний?

A. *Постінфарктний міокардіосклероз

B. Дифузний мілковогнещевий міокардіосклероз

C. Інфаркт

D. Міокардит

E. Кардіоміопатія

 

37. Які морфологічні зміни розвиваються на місці інфаркту міокарду у пацієнта, що видужав?

A. *Кардіосклероз

B. Внутріклітинна регенерація

C. Мітотичне новоутворення кардіоміоцитів

D. Міокардит

E. Атрофія міокарду

 

38. Хворий переніс повторний інтрамуральний інфаркт міокарду. Після лікування і реабілітації виписаний в задовільному стані під спостереження дільничного терапевта. Через 2 роки загинув в автомобільній катастрофі. Встановити характер патологічного процесу в міокарді, який був встановлений при розтині.

A. *Крупновогнещевий кардіосклероз

B. Крупновогнещевий кардіосклероз

C. Атрофія

D. Некроз

E. Гіперплазія

 

39. Під час розтину в міокарді макроскопічно виявлена крупна щільна ділянка сірого кольору, який гістологічно представлений грубоволокнистою сполучною тканиною, оточеною гіпертрофованими м'язовими волокнами. Які зміни виникли в серці?

A. *Постінфарктний крупновогнещевий кардіосклероз

B. Ішемічна стадія інфаркту міокарду

C. Некротична стадія інфаркту міокарду

D. Мілковогнещевий дифузний кардіосклероз

E. Міокардит

 

40. При дослідженні коронарних артерій серця виявлені атеросклерозні бляшки з кальцинозом, що закривають просвіт на 1/3. У міокарді - дрібні множинні білясті прошарки сполучної тканини. Як називається процес, виявлений в міокарді?

A. *Дифузний кардіосклероз

B. Тигрове серце

C. Інфарктний для поста кардіосклероз

D. Міокардит

E. Інфаркт міокарду

 

41. Хворий, страждав ший на ішемічну хворобоу серця і повторний інфаркт міокарду, що переніс, помер при явищах прогресуючої серцево-судинної недостатності. При розтині виявлена збільшена щільна селезінка, темно-вишневого кольору на розрізі. При мікроскопічному дослідженні органу встановлений склероз пульпи і атрофія фолікулів. Яким терміном визначають виявлені зміни?

A. *Ціанотична індурація селезінки

B. “Сагова” селезінка

C. “Сальна” селезінка

D. Порфірна селезінка

E. Септична селезінка

 

42. У хворого дифтерією на 2-му тижні розвинулася гостра серцева недостатність з летальним результатом. При розтині: шлуночки серця розширені, міокард в'ялий і строкатий. Гістологічно виявлені численні дрібні вогнища міолізу із слабкою перифокальною лімфоїдною інфільтрацією. Що стало причиною смерті?

A. *Міокардит, обумовлений бактерійним екзотоксином

B. Бактерійний міокардит

C. Септичний міокардит

D. Інфаркт міокарду

E. Метаболічні некрози міокарду

 

43. При розтині дитини, померлої від серцевої недостатності, виявлено розширення порожнин шлуночків серця. Мікроскопічно в стромі міокарду визначається набряк, інфільтрати з гістіоцитів, лімфоцитів, нейтрофілів, еозинофілів. Який найбільш вірогідний діагноз?

A. *Дифузний проміжний ексудативний міокардит

B. Осередковий проміжний ексудативний міокардит

C. Вузликовий продуктивний міокардит

D. Проміжний продуктивний міокардит

E. Альтеративний міокардит

 

44. При розтині хворого 34 років, що страждав ревматизмом, виявлена поверхня епікарду з ворсинчастими накладеннями, покрита плівками сірого кольору, які легко відділяються. Після їх відділення визначається набрякла повнокровна поверхня епікарду. Найбільш вірогідний діагноз:

A. *Фібринозний перикардит

B. Гнійний перикардит

C. Геморагічний перикардит

D. Проліферативний перикардит

E. Катаральний перикардит

 

45. При розтині трупа чоловіка 62 років, який хворів на атеросклероз і помер від гострої серцевої недостатності, в передній стінці лівого шлуночку серця виявлена щільна ділянка блідо-жовтого кольору розміром 6х5 см, неправильної форми, чітко відмежований від навколишніх тканин геморагічним віночком. Вкажіть причину смерті.

A. *Інфаркт міокарду

B. Постінфарктний кардіосклероз

C. Мілковогнищевий кардіосклероз

D. Міокардит

 

46. У жінки 50 років, страждаючою гіпертонічною хворобою, розвинувся тривалий напад загрудинних болів, на ЕКГ діагностований інфаркт міокарду. Хворий помер. На розтині лікар відзначив в'ялу консистенцію, нерівномірне кровонаповнення міокарду, а гістологічно виявив зникнення гранул глікогену, зниження активності окислювально-відновних ферментів в кардіоміоцитах. Про яку стадію інфаркту міокарду йдеться?

A. *Ішемічна стадія

A. Некротична стадія

B. Організація інфаркту

C. Повторний інфаркт

D. Гострий рецидивуючий інфаркт

 

47. При розтині померлого хворого 43 років, страждаючого ІБС з розвитком інфаркту міокарду, патологоанатом виявив набряк легенів. Які патологічні зміни могли зумовити набряк легенів?

A. *Гостра лівошлуночкова недостатність

B. Гостре загальне недокрів'я

C. Гостра правошлуночкова недостатність

D. Ішемія малого круга

E. Стаз крові

 

48. У хворого 75 років, який тривалий час страждав атеросклерозом церебральних судин, на аутопсії в правій тім'яно-скроневій області головного мозку виявлено вогнище неправильної форми, в'ялої консистенції, сірого кольору. Яка найбільш вірогідна причина розвитку цього процесу?

A. *Тромбоз правої середньої мозкової артерії

B. Тромбоз правої передньої мозкової артерії

C. Тромбоз правої задньої мозкової артерії

D. Тромбоз базилярної артерії

E. Тромбоз судин м'якої мозкової оболонки

 

49. Під час гістологічного дослідження стулок мі трального клапана серця жінки 30 років було встановлено, що ендотеліальні клітини осередкового десквамовані, в цих ділянках на поверхні стулки розташовуються дрібні тромботичні нашарування, сполучна тканина стулки - з явищами мукоїдного набухання з ділянками склерозу і васкуляризації. Діагностуйте вид клапанного ендокардиту.

A. *Поворотно-бородавчастий

B. Дифузний

C. Гострий бородавчастий

D. Фібропластичний

E. Поліпозно-виразковий

 

50. На розтині виявлено: на зовнішній поверхні аортального клапана крупні (1-2 см) буро-червоні, такі, що легко кришаться накладення, що прикривають виразкові дефекти. Про яке захворюванні можна думати?

A. *Поліпозно-виразковий ендокардит

B. Поворотно-бородавчастий ендокардит

C. Гострий бородавчастий ендокардит

D. Фібропластичний ендокардит

E. Дифузний ендокардит

 

51. При гістологічному дослідженні стулки мі трального клапана серця виявлено мукоїдне набухання, пошкодження ендотелію, утворення по замикаючому краю фібринових тромбів. Яка форма ревматичного ендокардиту спостерігається?

A. *Гострий бородавчастий ендокардит

B. Дифузний ендокардит

C. Фібропластичний ендокардит

D. Поворотно-бородавчастий ендокардит

E. Поліпозно-виразковий ендокардит

 

52. Хворий 50 років впродовж багатьох років страждав ревматичним пороком серця. При загостренні захворювання розвинулася геміплегія і наступила смерть. Гістологічно в клапані митри виявлений виражений склероз, осередкові клітинні інфільтрати, фібринові накладення. Для якої форми ендокардиту характерні виявлені зміни?

A. *Поворотно-бородавчастий

B. Гострого бородавчастого

C. Дифузного

D. Фібропластичного

E. Виразково-поліпозного

 

53. У хворого, що переніс крупозну пневмонію і помер при явищах легенево-серцевої недостатності, патологоанатом на розтині відзначив деяке потовщення півмісяцевих клапанів аорти, колір їх сірувато-жовтий з дефектами по лінії стулення і наявністю великих, до 2 см в діаметрі, тромботичних накладень, що послужило підставою встановити:

A. *Поліпозно-виразковий ендокардит

B. Гострий бородавчастий ендокардит

C. Поворотно-бородавчастий ендокардит

D. Дифузний ендокардит

E. Фібропластичний ендокардит

 

54. У хворої 24 років, що страждала ревматизмом, клінічно діагностований стеноз митри. Останніми роками часті епізоди серцево-судинної недостатності, майже постійний кашель з іржавою мокротою Назвіть можливі зміни в легенях у даного хворого.

A. *Буре ущільнення легенів

B. Емфізема легенів

C. Ателектаз легенів

D. Пневмосклероз

E. Бронхоектази

 

55. На розтині трупа виявлені морфологічні прояви стенозу лівого атріовентрикулярного отвору, недостатність клапана митри. Гістологічно в міокарді - осередковий кардіосклероз, наявність квітучих гранулем Ашофф-талалаєва. Який з перерахованих нижче діагнозів найбільш вірогідний?

A. *Ревматизм

B. Склеродермія

C. Дерматоміозит

D. Вузликовий періартеріїт

E. Системний червоний вовчак

 

56. У дитини 7 років на шкірі розгинальних поверхонь ліктьових і колінних суглобів з'явилися щільні, безболісні вузлики розміром 1-2 мм. У бфоптаті вузликів - крупні вогнища фібриноїдного некрозу сполучної тканини з лімфоцитами і макрофагами по периферії. Вкажіть захворювання, при якому спостерігаються такі вузлики?

A. *Ревматизм

B. Ревматоїдний артрит

C. Склеродермія

D. Вузликовий періартеріїт

E. Системний червоний вовчак

 

57. У хворого, померлого від серцевої недостатності, при патоморфологічному дослідженні виявлено: стулки мі трального клапана деформовані, потовщені, зрослися по краях; у сполучній тканині міокарду - дифузно розташовані вузлики, які складаються з ділянок фібриноїдного некрозу, навколо яких, - скупчення макрофагів, що нагадують гігантські багатоядерні клітки. Вогнища оточені лімфоцитами і одиничними плазматичними клітинами. Яка з перерахованих гранулем має місце у даного хворого?

A. *Ревматична

B. Туберкульозна

C. Актиномікотична

D. Сифілітична

E. Лепрозна

 

58. На розтині хворого 25 років, померлою від уремії, нирки збільшені, строкаті, з вогнищами крововиливів. Патогістологічно виявляються гематоксилинові тільця, капілярні мембрани клубочків у вигляді дротяних петель, гіалінові тромби і вогнища фібриноїдного некрозу, в судинах селезінки - “цибулинний” склероз. Який найбільш вірогідний діагноз?

A. *Системний червоний вовчак

B. Системна склеродермія

C. Ревматоїдний артрит

D. Ревматичний артрит

E. Вузликовий періартеріїт

 

59. При гістологічному дослідженні вушка серця у хворого стенозом мітрального клапана виявлені гранулеми Ашоффа-талалаєва. Вкажіть генез пороку серця.

A. *Ревматичний

B. Атеросклерозний

C. Сифілітичний

D. Природжений

E. Септичний

 

60. У хворого 27 років сформований ревматичний порок серця. У клініку поступила з скаргами на задишку, набрякни на ногах, асцит, збільшення печінки. Смерть наступила від хронічної серцевої недостатності. На розтині діагностований стеноз митри. Який з чинників морфогенезу найбільш можливий?

A. *Зрощення стулок між собою

B. Склероз і потовщення стулок

C. Склероз і укорочення стулок

D. Вкорочення сухожильних ниток

E. Наявність дрібних тромбів на поверхні клапана

 

61. У хворого після переохолодження розвинулася деформація суглобів, хворобливість і обмеженість рухів в суглобах пальців; поряд з суглобами з'явилися маленькі щільні вузлики. При біопсії у вузликах виявлені вогнища фбриноїдного некрозу, оточені гістіоцитами. Ваш діагноз:

A. *Ревматоїдний артрит

B. Дерматоміозит

C. Ревматизм

D. Подагра

E. Деформуючий артроз

 

62. При розтині трупа жінки 40 років, померлій при явищах уремії, виявлені збільшені строкаті нирки, в нирках - потовщення капілярних мембран клубочків у вигляді “дротяних петель”, вогнища фібриноїдного некрозу їх стінок і гіалінові тромби в просвітах, в ядрах – гематоксилінові тільця; у серці - ендокардит Либмана-сакса. Яке ураження нирок найймовірніше?

A. *Вовчаковий нефрит

B. Ревматичний гломерулонефрит

C. Холерний гломерулонефрит

D. Склеротична нирка

E. Термінальний гломерулонефрит

 

63. На розтині жінки 27 років, померлої від хронічної ниркової недостатності, виявлені множинні рубці і інфаркти в селезінці, нирках. При мікроскопічному дослідженні виявлені зміни в артеріях середнього і дрібного калібру, які характеризувалися склерозом стінок, помірною проліферацією ендотелію і вираженою периваскулярною лімфогістицитарню інфільтрацією. На яке захворювання страждав хворий?

A. *Вузловим периартеріїтом

B. Атеросклерозом

C. Гіпертонічною хворобою

D. Хворобою Морфана

E. Вісцелярним сифілісом

 

64. На розтині жінки 23 років, померлій при явищах нирковій недостатності, виявлений на шкірі особи “червоний метелик”, на мі тральному клапані - дрібні, до 0.2 см червонувато-рожеві бородавчасті накладення, в нирках – вогнища фібриноїдного некрозу в клубочках, потовщення базальних мембран капілярів клубочків у вигляді “дротяних петель”, гематоксилінові тельця, каріорексис. Вкажіть захворювання.

A. *Системний червоний вовчак

B. Вузликовий периартеріїт

C. Ревматизм

D. Ревматоїдний артрит

E. Системна склеродермія

 

65. У жінки 54 років з'явилася значна деформація суглобів пальців рук і стоп. Гістологічно: навколосуглобова сполучна тканина з явищами мукоїдного набухання, ділянками фібриноїдного некрозу, скупченнями макрофагів, склерозом; у синовіальній оболонці - набряклі ворсинки, з ознаками мукоїдного і фібриноїдного набрякання, в суглобовій порожнині зустрічаються одиничні "рисові тільця". Діагностуйте захворювання.

A. *Ревматоїдний артрит

B. Ревматизм

C. Хвороба Бехтерева

D. Гематогенний туберкульоз

E. Подагра

 

66. У жінки 47 років скарги на звичний підвивих і вивих міжфалангових і пястно-фалангових суглобів,ульнарну девіацію. При мікроскопічному дослідженні виявлено розростання ворсин синовіальної оболонки, руйнування хряща, формування панусу. Про яке захворювання йдеться?

A. *Ревматоїдний артрит

B. Ревматичний артрит

C. Остеоартроз

D. Системний червоний вовчак

B. E.

 

67. При гістологічному дослідженні біоптату з ураженої ділянки шкіри виявлені трохи виражена атрофія епідермісу, в дермі - гіаліноз колагенових волокон, мізерні периваскулярні лімфоцитарні інфільтрати. У належних скелетних м'язах – виражений інтерстиційний набряк, втрата поперечної покресленості, мілковогнищеві некрози з петрифікаціею. Діагностуйте виявлене захворювання.

A. *Дерматоміозит

B. Склеродермія

C. Системний червоний вовчак

D. Вузликовий періартеріїт

E. Ревматизм

 

68. На розтині померлої дівчини 19 років виявлений бородавчастий ендокардит всіх клапанів, осередкові крововиливу під ендокардом, виразковий стоматит, виразки стравоходу, пневмонія, нефрит, гіперплазія селезінки з периваскулярним склерозом, васкуліт і некроз в області зорового горба, численні фурункули. Яке захворювання найймовірніше?

A. *Системний червоний вовчак

B. Ревматизм

C. Септичний ендокардит

D. Ішемічна хвороба серця

E. Гіпертонічна хвороба

 

69. У хворого, що страждав хронічним гломерулонефритом, на тлі хронічної ниркової недостатності з'явився кашель з відходженням слизової мокроти. При бронхоскопії: слизиста оболонка бронхів повнокровна, набрякла, з дрібними крововиливами. У просвіті бронхів багато слизу. Встановіть процес в бронхах.

A. *Вторинний гострий катаральний бронхіт

B. Первинний гострий катаральний бронхіт

C. Хронічний катаральний бронхіт

D. Деструктивно-виразковий бронхіт

 

70. У жінки 38 років після переохолодження з'явився озноб, висока температура, кашель, гострий біль в грудній клітці справа при диханні. Смерть наступила на 5-у добу. На розтині нижня частка правої легені збільшена, щільна, на розрізі - сірого кольору із зернистою поверхнею, на плеврі - сірого кольору плівчасті накладення. Яке захворювання було у хворої?

A. *Крупозна пневмонія

B. Грипозна пневмонія

C. Бронхопневмонія

D. Казеозная пневмонія

E. Корова пневмонія

 

71. На розтині виявлена збільшена, щільна права легеня, на плеврі - накладення фібрину, на розрізі тканина сірого кольору, з поверхні розрізу стікає каламутна рідина. Для якого захворювання легенів характерна така картина?

A. *Крупозна пневмонія

B. Осередкова пневмонія

C. Інтерстиціальна пневмонія

D. Гангрена легенів

E. Фіброзуючий альвеоліт

 

72. На розтині трупа чоловіка у віці 58 років, який тривалий час вживав значну кількість алкоголю і помер удома, права легеня щільна і збільшена в розмірах, тканина на розрізі сіруватого кольору, однорідна, плевра покрита сіруватими плівчастими накладеннями; мікроскопічно - порожнини альвеол містять нитки фібрину, гемолізовані еритроцити. Діагностуйте захворювання.

A. *Крупозна пневмонія

B. Осередкова пневмонія

C. Інтерстиціальна пневмонія

D. Первинний туберкульоз легенів

E. Казеозна пневмонія

 

73. На розтині трупа чоловіка 50 років виявлені наступні зміни: права легеня помірно щільна у всіх відділах, на розрізі тканина безповітряна, дрібнозерниста, сухувата. Вісцеральна плевра з нашаруванням фібрину сіро-коричневого кольору. Визначите діагноз?

A. *Крупозна пневмонія

B. Туберкульоз

C. Бронхопневмонія

D. Інтерстиціальна пневмонія

E. Пневмофіброз

 

74. У хворого, померлого через 3 тижні після початку пневмонії, нижня частка правої легені різко збільшена, щільна, безповітряна, сіра, з накладеннями фібрину на плеврі. При мікроскопії у всіх альвеолах цієї частки виявлений фібрин і сегментояядерні лейкоцити. Ваш діагноз:

A. *Крупозна пневмонія

B. Осередкова бронхопневмонія

C. Грипозна пневмонія

D. Фібринозний плеврит

E. Інтерстиціальна пневмонія

F. Катарально-гнійний бронхіт

 

75. 42-літній чоловік захворів гостро після переохолодження. Захворювання супроводжувалося серцево-дихальною недостатністю, що і послужило причиною смерті. Під час розтину виявлено, що вся права легеня збільшена; на плеврі – обширні фібринозні накладення. На розрізі легеня сірого кольору, зерниста, з поверхні розрізу стікає каламутна рідина. При гістологічному дослідженні - гостре запалення з наявністю в просвітах альвеол гнійно-фібринозного ексудату. Який з перерахованих діагнозів найбільш вірогідний?

A. *Крупозна пневмонія

B. Осередкова пневмонія

C. Інтерстиціальна міжальвеолярна пневмонія

D. Стафілококова пневмонія

E. Ідіопатичний фіброзуючий альвеоліт

 

76. На розтині виявлено, що ліва легеня збільшена в розмірах, щільна, на вісцеральній плеврі є накладення фібрину, на розрізі - сірого кольору, з поверхні розрізу стікає каламутна сіро-жовта рідина. Про яке захворювання йдеться?

A. *Крупозна пневмонія

B. Осередкова пневмонія

C. Інтерстиціальна пневмонія

D. Рак легені

E. Бронхоектатична хвороба

 

77. У 45-річного хворого, який гостро захворів пневмонією, на 6-й день хвороби розвинувся набряк легенів, який послужив причиною смерті. На розтині виявлено, що уражена вся верхня частина правої легені (збільшена в розмірах, щільна, на плеврі - фібринозні накладення, на розрізі сірого кольору, з поверхні розрізу стікає каламутна рідина). Мікроскопічно: у просвіті альвеол - фібрин, нейтрофіли, макрофаги, гемолізовані еритроцити. Вкажіть, яка пневмонія була у хворого?

A. *Крупозна пневмонія

B. Стафілококовая бронхопневмонія

C. Вірусна пневмонія

D. Гипостатична пневмонія

E. Респіраторний дистресс-синдром дорослих

 

78. При розтині трупа чоловіка із злоякісною пухлиною шлунку, померлого від ракової кахексії, в задніх-нижніх відділах легенів виявлені щільні, сіро-червоного кольору, неправильної форми вогнища, виступаючі над поверхнею розрізу. Мікроскопічно при цьому в просвіті, стінках дрібних бронхів і альвеолах виявляється ексудат, в якому багато нейтрофілів. Яке захворювання виявлене в легенів?

A. *Госра гнійна бронхопневмонія

B. Гострий бронхіт

C. Крупозна пневмонія

D. Проміжна пневмонія

E. Гостра серозна бронхопневмонія

 

79. Хворий 67 років захворів важкою формою грипу, що завершилася летальним результатом. На розтині виявлені “великі строкаті легені”. При мікроскопічному дослідженні виявлено різке повнокров'я судин, крововиливу, набряк легеневої тканини, в просвітах бронхів і альвеол ексудат, що містить переважно еритроцити. Про який характер змін легенів свідчать ці морфологічні ознаки?

A. *Гемораргічна бронхопневмонія

B. Катаральна бронхопневмонія

C. Гнійна бронхопневмонія

D. Десквамативна бронхопневмонія

E. Фібринозна пневмонія

 

80. При розтині померлого від пневмонії хворого виявлено, що нижня частка правої легені щільна, безповітряна, на розрізі сірого кольору, на вісцеральній плеврі накладення фібрину. Вкажіть найбільш вірогідну етіологію пневмонії.

A. *Пневмококова

B. Стафілококова

C. Стрептококова

D. Мікоплазмова

E. Вірусна

 

81. У хворого висока температура, задишка, біль в правій частині грудної клітки. При плевральній пункції отримано 700 мл в'язкої рідини жовто-зеленого кольору. Який патологічний процес розвинувся в плевральній порожнині?

A. *Эмпієма плеври

B. Бронхопневмонія

C. Серозний плеврит

D. Геморагічний плеврит

E. Карциноматоз плеври

 

82. Чоловік 52 років на10-у добу лікування гострої нижньодолевої правосторонньої стафілококової пневмонії помер при явищах наростаючої серцево-легеневої недостатності. На автопсії в нижній частці правої легені виявлена порожнина неправильно округлої форми близько 5 см в діаметрі, що містить гній і що сполучається з бронхом. Яке ускладнення гострої пневмонії має місце у хворого?

A. *Абсцес легенів

B. Гангрена легені

C. Тромбоемболія легеневого стовбура

D. Бронхоектатична хвороба

E. Гострий бронхіт

 

83. У хворого із захворюванням легенів на розтині виявлена порожнина з ущільненими стінками, заповнена рідиною зеленуватого кольору з неприємним запахом. Поставити діагноз.

A. *Абсцес легенів

B. Гангрена легенів

C. Інфаркт легенів

D. Каверна легенів

E. Туберкулема легенів

 

84. В результаті гістологічного дослідження біоптату із стінки бронха хворого хронічним бронхітом в слизовому шарі виявлені розростання грануляційної тканини, які виступають над поверхнею слизового шару і містять дифузний запальний інфільтрат. Який вид бронхіту спостерігається у хворого?

A. *Хронічний поліпозний бронхіт

B. Хронічний слизово-гнійний бронхіт

C. Хронічний слизовий бронхіт

D. Хронічний гнійний бронхіт

E. Хронічний деформуючий бронхіт

 

85. У хворого 49 років, що тривало страждав хронічним деструктивним гнійним бронхітом, розвинулася поліорганна недостатність. При аутопсії виявлені кардіомегалія, “сальна нирка”, “сагова селезінка”. Який процес ускладнив перебіг бронхіту?

A. *Вторинний амілоїдоз

B. Старечий амілоїдоз

C. пухлинний амілоїдоз

D. Первинний амілоїдоз

E. Поширений гіаліноз

 

86. При макроскопічному дослідженні тканини легені виявлені ділянки підвищеної легкості з наявністю дрібних міхурів, а гістологічно - стоншування і розрив альвеолярних перегородок з утворенням крупних порожнин різної форми. Яке захворювання виявлене в легені?

A. *Емфізема легенів

B. Бронхоектатична хвороба

C. Кавернозний туберкульоз

D. Хронічний бронхіт

E. Фіброзуючий альвеоліт

 

87. При розтині патологоанатом виявив, що легені збільшені в розмірах, бліді, м'якої консистенції, не спадаються, ріжуться з хрускотом. Мікроскопічно - розширення альвеолярних ходів, стоншування міжальвеолярних перегородок, ознаки інтракапілярного склерозу. Для якого захворювання легенів характерна така морфологічна картина?

A. *Емфізема

B. Пневмосклероз

C. Пневмоторакс

D. Ателектаз

E. Пневмонія

 

88. На розтині хворого 42-х років, що страждав хронічним дифузним бронхітом і померлого від легенево-серцевої недостатності, виявлені великі, підвищеної легкості, легені, що прикривають середостіння, блідо-сірого кольору, ріжуться з хрускотом, при натисканні пальцем на поверхні легенів залишається ямка. З просвіту бронхів виділяється слизисто-гнійний ексудат. Встановіть діагноз.

A. *Хронічна дифузна обструктивна емфізема легенів

B. Хронічна осередкова емфізема

C. Інтерстиціальна, проміжна емфізема

D. Первинна ідіопатична емфізема

E. Вікарна компенсаторна емфізема

 

89. Чоловіка 45 років протягом останніх 3 років турбував сухий кашель, наростала задишка, легенева недостатність, швидка втрата ваги. На розтині встановлено “легеневе серце”. У легенів - різко виражений фіброз, з наявністю порожнин, що створюють картину “медових сотів”. Гістологічно: інтерстиціальний фіброз з вираженою інфільтрацією строми лімфоцитами і гістіоцитами з домішкою нейтрофілів. Встановіть діагноз?

A. *Бронхоектатична хвороба

B. Постзапальний пневмосклероз

C. Хронічна бульозна емфізема

D. Фіброзірующий альвеоліт

E. Пиловий пневмосклероз

 

90. Хворий впродовж 8 років скаржився на кашель з гнійною мокротою, задишку. Пальці рук нагадували барабанні палички. Помер при явищах серцево-легеневої недостатності. На розтині бронхи деформовані, з мішковидними випинаннями стінки і гнійним запаленням в них. Вкажіть найбільш вірогідний діагноз:

A. *Бронхоектктична хвороба

B. Туберкульоз

C. Хронічний бронхіт

D. Абсцес

E. Гострий бронхіт

 

91. При розтині чоловіка 34-х років, померлого від хронічної ниркової недостатності у зв'язку з амілоїдозом нирок, патологоанатом в легенях виявив (переважно в нижніх долях) множинні дифузні розширення бронхів, в просвітах яких гнійний вміст. Поверхню розрізу легенів має мілкокомірковий вигляд, нагадує бджолині соти. Гістологічно в стінці розширених бронхів - хронічне запалення, м'язові волокна заміщені сполучною тканиною. Ці зміни в легені лікар розцінив як:

A. *Бронхоектази

B. Бронхопневмонія

C. Хронічний бронхіт

D. Хронічна пневмонія

E. Абсцеси легенів

 

92. У дитини 8 років виражені ознаки серцево-легеневої недостатності, задишка, пальці у вигляді барабанних паличок, нігті у вигляді годинних скелець, кашель із значною кількістю слизисто-гнійної мокроти (особливо вранці). При рентгенологічному дослідженні виявлено різке розширення бронхів. Про яке захворювання свідчать дані зміни?

A. *Бронхоектатична хвороба

B. Бронхіальна астма

C. Хронічний бронхіт

D. Бронхопневмонія

E. Емфізема легенів

 

93. Хворий, що страждав хронічною обструктивною емфіземою легенів, помер від легенево-серцевої недостатності. Які зміни можна виявити в серці?

A. *Гіпертрофію правого шлуночку серця

B. Гіпертрофію лівого шлуночку серця

C. Амілоїдоз

D. Крупновгнищевий кардіосклероз

E. Розриви серця

 

94. У анамнезі у хворого 62 років - часті хронічні запальні захворювання легенів. Мокрота густа, біла. Хворий поступив в лікарню з ознаками легенево-серцевої недостатності і при наростанні останньої помер. Які зміни в серці були знайдені при розтині?

A. *Гіпертрофія правого шлуночку

B. Гіпертрофію і лівого шлуночку

C. Гіпертрофію обох шлуночків

D. Дилятацію обох шлуночків

E. Серце без макроскопічних змін

 

95. У хворого, що страждав тривалий час хронічним бронхітом, розвинулася хронічна серцева недостатність. При розтині в легенях діагностована емфізема і пневмосклероз. Які зміни в серці розвиваються в даному випадку?

A. *Гіпертрофія правого шлуночку

B. Гіпертрофія лівого шлуночку

C. Гіпертрофія всіх відділів серця

D. Дифузний кардіосклероз

E. Атрофія міокарду

 

96. Чоловік 63 років, який впродовж 15 років страждав хронічною дифузною обструктивною емфіземою легенів, помер від прогресуючої серцевої недостатності. На розтині виявлений мускатний цироз печінки, ціанотична індурація нирок і селезінки, асцит, набряки нижніх кінцівок. Для якого типу серцевої недостатності характерні дані зміни у внутрішніх органах?

A. *Хронічна правошлуночкова недостатність

B. Гостра правошлуночкова недостатність

C. Хронічна лівошлуночкова недостатність

D. Гостра лівошлуночкова недостатність

E. Загальна серцева недостатність

 

97. При гістологічному дослідженні біоптату із слизової оболонки шлунку жінки 50 років виявлено стоншування слизової оболонки, зменшення кількості залоз, вогнища кишкової метаплазії, повнокрів'я, набряк і склероз строми, дифузна лімфоплазмоцитарна інфільтрація із значними включеннями полінуклеарних лейкоцитів. Встановіть діагноз.

A. *Хронічний атрофічний гастрит в активній фазі

B. Хронічний атрофічний гастрит в неактивній фазі

C. Хронічний поверхневий гастрит

D. Гострий катаральний гастрит

E. Гострий фібринозний гастрит

 

98. При морфологічному дослідженні шлунку виявлений глибокий дефект стінки з поразкою м'язової оболонки, проксимальний край якої підритий, дистальний - пологий. При мікроскопічному дослідженні в дні дефекту виявлена зона некрозу, під якою, - грануляційна тканина і масивна область рубцюватої тканини на місці м'язового шару. Встановіть діагноз.

A. *Хронічна виразка у стадії загострення

B. Хронічна виразка з малігнізацією

C. Гостра виразка

D. Ерозія

E. Рак-виразка

 

99. При дослідженні видаленого шлунку, лікар виявив в аетрпальному відділі по малій кривизні глибокий дефект слизової оболонки, що доходить до м'язового шару, діаметром 1,5 см, округлої форми, з рівними краями. У дні дефекту визначалася напівпрозора, щільнувата ділянка, що на вигляд нагадувала гіаліновий хрящ. Який процес розвинувся в дні дефекту в шлунку?

A. *Місцевий гіаліноз

B. Амілоїдоз

C. Мукоїдний набряк

D. Фібриноїдні зміни

E. Загальний гіаліноз

 

100. При гастроскопії на гістологічне дослідження узятий біоптат із слизистої оболонки. При дослідженні виявлено, що слизова оболонка збережена, потовщена, з набряком, гіперемійована, з численними дрібними крововиливами, рясно покрита слизом. Визначити форму гострого гастриту.

A. *Катаральний (простій)

B. Ерозійний

C. Фібринозний

D. Гнійний

E. Некротичний

 

101. У хворого з кривавою блювотою при операції виявлена виразка, проникаюча в м'язовий шар шлунку. Край виразки щільний, на дні - судина, що кровоточить. При біопсії в краях і дні виразки виявлена рубцювата тканина. Яка це виразка?

A. *Хронічна виразка, що кровоточить

B. Пенетруюча виразка

C. Гостра виразка, що кровоточить

D. Перфоративна виразка шлунку

E. Малігнізована виразка

 

102. У хворого, що страждав виразковою хворобою шлунку, ускладненою шлунковою кровотечею, блювотні маси забарвлені в темно-коричневий колір, які описуються як блювота “кавовою гущею”. Наявність якого пігменту блювотних мас визначає таке забарвлення?

A. *Солянокислого гематину

B. Гемоглобіну

C. Білірубіну

D. Гемомеланіну

E. Сульфіду заліза

 

103. При розтині чоловіка, померлого в результаті прогресуючої анемії, блювотою, що супроводжувалася, темним шлунковим вмістом, в шлунку виявлено близько 1 л рідкої крові і кров'яних згустків, а на малій кривизні розташовується виразка овальної форми з валикоподібними підведеними щільними краями і гладким дном. Яке захворювання має місце?

A. *Хронічна виразка шлунку

B. Хронічний атрофічний гастрит

C. Гострий гастрит

D. Гостра виразка шлунку

E. Хронічний гіпертрофічний гастрит

 

104. При гістологічному дослідженні гастробіоптатів виявлено стоншування слизової оболонки шлунку із зменшенням кількості залоз і значним розростанням сполучної тканини, протоки залоз розширені; слизова оболонка інфільтрована лімфоцитами і плазматичними клітинами. Який з перерахованих діагнозів найбільш вірогідний?

A. *Хронічний виражений атрофічний гастрит

B. Хронічний поверхневий гастрит

C. Хронічний виражений атрофічний гастрит з кишковою метаплазіею

D. Хронічний помірний атрофічний гастрит

E. Флегмона шлунку

 

105. При гістологічному дослідженні видаленої виразки шлунку на її дні виявлений фібринозно-лейкоцитарний ексудат, зона фібриноїдного некрозу, шари грануляційної і фіброзної тканини. Ваш діагноз:

A. *Хронічна виразка

B. Гостра виразка

C. Гостра ерозія

D. Малігнізована виразка

E. Флегмона

 

106. При фіброгастроскопії хворого 48 років, водія,що скаржився на біль в епігастрії після їжі, слизовав оболонка шлунку гіперемійована, складки її стоншені. Мікроскопічно в гастробіоптаті - атрофія слизової оболонки, розростання сполучної тканини, інфільтрованої лімфоцитами, плазмоцитами. Вкажіть діагноз:

A. *Хронічний атрофічний гастрит

B. Гострий катаральний гастрит

C. Гострий гнійний гастрит

D. Хронічний поверхневий гастрит

E. Гігантський гіпертрофічний гастрит

 

107. При розтині жінки 33 років виявлено потовщення стінки шлунку в пілоричному відділі з розростанням щільної білої тканини в підслизовому шарі, з дрібними тяжами в м'язовому шарі. Рельєф слизової оболонки збережений, складки ригідні, нерухомі. Визначіть макроскопічну форму пухлини в даному випадку:

A. *Інфільтрат

B. Вузол

C. Виразка

D. Кіста

E. Інфільтративно-виразкова форма

 

108. Під час розтину тіла чоловіка 29 років, який тривалий час хворів на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки були виявлені ознаки перитоніту, множинні стеатонекрози зачеревної жирової тканини і підшлункової залози, а в області тіла її знайдений виразковий дефект діаметром 5 мм і завглибшки до 10 мм, краї якого містять некротичні маси. Діагностуйте ускладнення виразкової хвороби дванадцятипалої кишки.

A. *Пенетрація

B. Кровотеча

C. Стеноз

D. Перфорація

E. Малігнізація

 

109. При розтині трупа чоловіка, померлого від ракової кахексії, при макроскопічному дослідженні стінка шлунку потовщена до 1,2 см, слизова оболонка нерухома, складки не виявляються. На розрізі - однорідна, біляста, хрящеподібної щільності. Для якої макроскопічної форми пухлини характерні описані зміни?

A. *Інфільтрат

B. Вузол

C. Виразка

D. Виразково-інфільтративна

E. Кіста

 

110. При мікроскопічному дослідженні видаленого апендикса виявлений набряк, дифузна нейтрофільна інфільтрація стінки з некрозом і наявністю дефекту слизистої оболонки з поразкою її м'язової пластинки. Яка форма апендициту розвинулася у хворого?

A. *Флегмонозно-виразкова

B. Флегмонозна

C. Гангренозна

D. Поверхнева

E. Апостематозна

 

111. На гістологічне дослідження прислали видалений червоподібний відросток. Розміри його збільшені, серозна оболонка тьмяна, повнокровна, покрита фібрином, стінки потовщені, з просвіту виділяється гній. При мікроскопічному дослідженні спостерігається повнокрів'я судин, набряк всіх шарів і дифузна інфільтрація полінуклеарними лейкоцитами. Назвіть форму запалення?

A. *Флегмонозне

B. Апостематозне

C. Просте

D. Поверхневе

E. Гангренозне

 

112. Оперативно видалений червоподібний відросток потовщений, серозна оболонка його тьмяна, повнокровна, з білуватими рихлими плівчастими накладеннями, в просвіті - каламутна, білувато-жовта рідина. При мікроскопічному дослідженні стінка відростка дифузно інфільтрована нейтрофілами. Про який варіант апендициту можна думати в даному випадку?

A. *Флегмонозний

B. Гангренозний

C. Простий

D. Поверхневий

E. Хронічний

 

113. Апендикс, присланий в патоморфологічне відділення після апендектомії, потовщений і збільшений в розмірах, серозна оболонка тьмяна, судини повнокровні, з просвіту відростка виділяється рідина жовто-зеленого кольору. При якій формі апендициту розвиваються такі зміни?

A. *Флегмонозний апендицит

B. Простий катаральний апендицит

C. Поверхневий катаральний апендицит

D. Гангренозний апендицит

E. Апостематозний апендицит

 

114. Гістологічно в апендиксі у всіх шарах виявлені в значній кількості поліморфноядерні лейкоцити, повнокров'я, гемостази. Така картина характерна для:

A. *Флегмонозного апендициту

B. Гангренозного апендициту

C. Поверхневого апендициту

D. Простого апендициту

E. Хронічного апендициту

 

115. Видалений при апендектомії червоподібний відросток потовщений, покритий фибринозно-гнійним нальотом. Всі шари відростка інфільтровані гнійним ексудатом, слизова оболонка зруйнована. Ваш діагноз?

A. *Флегмонозно-виразковий апендицит з осередковою деструкцією слизового і підслизового шару

B. Простий апендицит

C. Флегмонозний апендицит

D. Гангренозний апендицит

E. Поверхневий апендицит

 

116. При дослідженні апендикса спостерігається дифузна лейкоцитарна інфільтрація всіх шарів стінки. Назвіть різновид процесу?

A. *Гострий флегмонозний

B. Гострий простий

C. Некротичний

D. Гострий поверхневий

E. Гангренозний

 

117. Апендикс завдовжки 9 см, завтовшки 0.9 см, серозна оболонка тьмяна, повнокровна. Мікроскопічно стінка набрякла, стази в капілярах і венулах і дрібні крововиливи; у слизовій і підслизовій оболонках - вогнища некрозу з лейкоцитарною інфільтрацією навколо них. Який з перерахованих діагнозів найбільш вірогідний?

A. *Гострий поверхневий апендицит

B. Гострий простий апендицит

C. Гострий флегмонозний апендицит

D. Гострий флегмонозно-виразковий апендицит

E. Гострий гангренозний апендицит шлунку

 

118. У товстій кишці при колоноскопії виявлений дефект слизистої оболонки діаметром 3,5 см з нерівним горбистим дном, що підноситься на 1,7см над дном з нерівними краями; межа цього піднесення нечітка. Тканина дна і в краях дефекту щільна, білувата; шари стінки кишки в цій ділянці не помітні. Встановіть макроскопічну форму пухлини.

A. *Виразка

B. Вузол

C. Інфільтрат

D. Кіста

E. Інфільтративно-виразкова форма

 

119. У біоптаті товстої кишки поверхневий дефект слизової оболонки, зниження числа келихоподібних клітин і кількості слизу в них, різка лімфоплазмоцитарна інфільтрація з наявністю сегментоядерних лейкоцитів, зокрема еозинофілів. Виберіть найбільш вірогідний і точний діагноз.

A. *Неспецифічний виразковий коліт у фазі загострення

B. Хвороба Крону

C. Хронічний ішемічний коліт

D. Дизентерія в третій стадії

E. Амебіоз кишечника з формуванням виразок

 

120. У хворого 46 років з ревматичним пороком серця (стенозом лівого атріовентрикулярного отвору) - задишка при незначному фізичному навантаженні, серцебиття, ціаноз губ, вологі хрипи в нижніх відділах легенів, набряки нижніх кінцівок. Які гістологічні зміни будуть характерні для печінки?

A. *Некроз гепатоцитів в центрі часточок, жирова дистрофія на периферії

B. Некроз гепатоцитів в центрі часточок, гіаліново-краплинна дистрофія на периферії

C. Некроз гепатоцитів в центрі часточок, гідропічна дистрофія на периферії

D. Жирова дистрофія гепатоцитів в центрі часточок, некроз на периферії

E. Гідропічна дистрофія гепатоцитів в центрі часточок, некроз на периферії

 

121. Хворий в інфекційному відділенні скаржився на слабкість, відсутність апетиту, підвищення температури до 38С. На 7 добу - різкий біль в правому підребер'ї і пожовтіння шкіри. При мікроскопії біоптату печінки: порушення балочної будови, в гепатоцитах –гдропічна і балонна дистрофія, в деяких гепатоцитах- некроз, тільця Каунсильмена, на периферії долей - збільшена кількість багатоядерних гепатоцитів. Яка форма вірусного гепатиту найбільш вірогідна?

A. Циклічна, жовтянична

B. Злоякісна

C. Хронічна

D. Холестатична

E. Безжовтянична

 

122. У наркомана при розтині в печінці гістологічно виявлена гідропічна дистрофія гепатоцитів, ацидофільні тільця Каунсильмена, лимфоцитарно-макрофагальні скупчення в портальних трактах. Найбільш вірогідна етіологія захворювання:

A. *Вірусна

B. Бактерійна

C. Токсична

D. Паразитарна

E. Грибкова

 

123. У пункціонному біоптаті печінки знайдена дистрофія гепатоцитів, некрози, склероз з порушенням балочної і доличатої будови, з утворенням помилкових часточок, регенераторних вузлів. Виберіть найбільш вірний діагноз.

A. *Цироз печінки

B. Хронічний гепатоз

C. Хронічний гепатит

D. Прогресуючий масивний некроз печінки

E. Гострий гепатит

 

124. Хворий 59 років протягом тривалого часу страждав хронічним алкоголізмом. При дослідженні матеріалу біопсії печінки було діагностовано загострення хронічного алкогольного гепатиту. При макроскопічному дослідженні печінка жовтого кольору, щільної консистенції, край її загострений, поверхня печінки горбиста, на розрізі печінка з безліччю дрібних вузлів. Про яке захворювання можна думати?

A. *Цироз печінки

B. Рак печінки

C. Підгостра дистрофія печінки

D. Хронічний гепатит

E. Гострий гепатит

 

125. У чоловіка 59 років з ознаками паренхіматоної жовтяниці і портальної гіпертензії під час гістологічного дослідження пункційного біоптату печінці було виявлено порушення бвлочно-долькоіої будови, частина гепатоцитів - з ознаками жирової дистрофії, порто-портальними сполучнотканинними септами з формуванням псевдочасточок, з наявністю періпортальних лімфо-макрофагальних інфільтратів. Діагностуйте захворювання:

A. *Цироз печінки

B. Алкогольний гепатит

C. Хронічний гепатоз

D. Вірусний гепатит

E. Токсична дистрофія

 

126. У хворого 67 років, що тривало страждав жовчно-кам'яною хворобою з ознаками холангіту, розвинувся цироз печінки. До якого з нижчеперерахованих видів цирозу він відноситься?

B. *Біліарний

C. Інфекційний

D. Токсичний і токсико-алергічний

E. Обмінний-аліментарний

F. Циркуляторний

 

127. Хворий, що страждав хронічним вірусним гепатитом, помер від гострої постгеморагічної анемії, яка виникла на тлі кровотечі з варикозних розширених вен стравоходу. На розтині печінка різко зменшена в розмірах, щільної консистенції, поверхня мілкобугриста. Мікроскопічна картина однорідна – тонкопетлиста сполучнотканинна мережа і дрібні помилкові часточки. Який морфогенетичний тип цирозу має місце:

A. *Портальний цироз

B. Постнекротичний цироз

C. Змішаний цироз

D. Вірусний цироз

E. Біліарний цироз

 

128. При мікроскопічному дослідженні печінки виявлено венозне повнокров'я центру часточок, дистрофію і атрофію гепатоцитів у вогнищах венозного застою, жирова дистрофія гепатоцитів по периферії часточки з наявністю розростання сполучної тканини в місцях атрофії непатоцитів. Про який патологічний процес йдеться?

A. *Мускатна печінка з предциротичними явищами

B. Біліарний цироз печінки

C. Гепатит

D. Жировий гепатоз

E. Токсична дистрофія печінки

 

129. У хворого виявлений асцит, в два рази збільшена селезінка, варикозне розширення вен стравоходу і прямої кишки. При гістологічному дослідженні біоптату печінки виявлений мікронодулярний цироз. Який процес ускладнив цироз печінки?

A. *Синдром портальної гіпертензії

B. Серцева недостатність

C. Гепато-лієнальний синдром

D. Печінково-клітинна недостатність

 

130. У хворого, що страждав хронічним алкоголізмом і цирозом печінки, розвинулася профузна кровотеча з варикозних розширених вен стравоходу, внаслідок чого наступила смерть. На аутопсії печінка мілкобугриста, зменшена в розмірах, щільна, жовтуватого кольору. При гістологічному дослідженні печінки в гепатоцитах виявляються крупні оптично порожні вакуолі, в яких міститься речовина забарвлена в чорний колір при застосуванні осмієвої кислоти. Оптично порожні вакуолі непатоцитів - це:

A. *Крупнокраплинна жирова дистрофія

B. Псевдовакуолі гіалоплазми

C. Алкогольний гіалін (тельця Меллорі)

D. Вакуольная а

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-11-18; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 482 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Велико ли, мало ли дело, его надо делать. © Неизвестно
==> читать все изречения...

816 - | 604 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.009 с.