Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


’вороби к≥стково-м'€зовоњ системи
 

1. ’ворий 50 рок≥в тривало страждав на захворюванн€ паращитовидних залоз. ѕри €вищах наростаючоњ нирковоњ недостатност≥ хворий помер. Ќа розтин≥: деформац≥€ к≥сток к≥нц≥вок, хребта, ребер.  ≥стки легко р≥жутьс€ ножем. Ќирки зморщен≥. √≥столог≥чно: у к≥стков≥й тканин≥ вогнища лакунарного розсмоктуванн€. ” вогнищах пухлинних утворень знаход€ть г≥гантокл≥тинн≥ гранулеми, скупченн€ еритроцит≥в ≥ гемосидерину. як називаЇтьс€ дане захворюванн€?

A. *ѕаратиреоњдна остеодистроф≥€

B. ћножинн≥ метастази раку в к≥стц≥

C. ’рон≥чна ниркова недостатн≥сть

D. ’вороба ѕеджета

E. ћ≥Їломна хвороба

 

2. ѕри розтин≥ т≥ла ж≥нки 50 рок≥в, померлою в≥д урем≥њ, ви€влена аденома паращитовидноњ залози, деформац≥€ к≥нц≥вок, хребта, ребер.  ост≥ м'€к≥, на розр≥з≥ п≥двищеноњ порозорост≥, з пухлинопод≥бними вузликами, €к≥ на розр≥з≥ мають строкатий вигл€д, а також к≥сти. ѕри м≥кроскоп≥чному досл≥дженн≥ ви€вл€Їтьс€ значна перебудова к≥сткових структур, вогнища лакунарного розсмоктуванн€ остеоњдноњ ≥ ф≥брозноњ тканини. яка хвороба найб≥льш в≥рог≥дна?

A. *’вороба –екл≥нгхаузена

B. ’рон≥чний остеом≥Їл≥т

C. ќстеопороз

D. ‘≥брозна дисплаз≥€

E. ’вороба ѕеджета

 

3. ” хвороњ д≥вчинки 12 рок≥в виражен≥ птоз, швидка стомлюван≥сть мовних м'€з≥в ≥ м'€з≥в стегон. Ѕ≥опс≥€ останн≥х ви€вила д≥л€нки дистроф≥њ, атроф≥њ ≥ некрозу поперечнопосмугованоњ мускулатури з осередковим скупченн€м л≥мфоцит≥в. ” тимус≥ ви€влена т≥мома. який з перерахованих д≥агноз≥в найб≥льш в≥рог≥дний?

A. *ћ≥астени€

B. ћ≥озит

C. ѕрогресуюча м'€зова дистроф≥€

D. Ѕ≥чний ам≥отроф≥чний склероз

E. ƒерматом≥оз≥т

 

4. ” хворого 40 рок≥в при прогресуванн≥ стаф≥лококового гн≥йного пер≥одонтиту виникло гн≥йне запаленн€ к≥стково-мозкових пром≥жк≥в альвеол€рного в≥дростка, а пот≥м т≥ла нижньоњ щелепи. ћ≥кроскоп≥чно к≥стков≥ балки стоншен≥, вогнища некрозу, к≥стков≥ секвестри, оточен≥ сполучнотканинною капсулою. Ќазв≥ть захворюванн€.

A. *’рон≥чний остеом≥Їл≥т

B. √острий остеом≥Їл≥т

C. ѕародонтома

D. ’рон≥чний ф≥брозний пер≥остит

E. √н≥йний пер≥остит

 

5. ” померлого в≥д ≥нтоксикац≥њ чолов≥ка п≥д час розтину ви€влено зб≥льшенн€ стегна в об'Їм≥, на поверхн≥ шк≥ри - св≥щ≥ з вид≥ленн€м з них в'€зкоњ жовто-зеленоњ р≥дини; стегнова к≥стка потовщена ≥ деформована, маЇ м≥сце утворенн€ секвестр≥в; при м≥кроскоп≥чному досл≥дженн≥ секвестральн≥ порожнин≥ оточен≥ гранул€ц≥йною ≥ зр≥лою сполучною тканинами з на€вн≥стю нейтроф≥л≥в, к≥стково-мозков≥ канали обл≥терован≥, компактна пластинка потовщена. який з перерахованих д≥агноз≥в найб≥льш в≥рог≥дний?

A. *’рон≥чний гн≥йний остеом≥Їл≥т

B. √острий гематогенний остеом≥Їл≥т

C. “уберкульозний остеом≥Їл≥т

D. ѕаратиреоњдна остеодистроф≥€

E. ќстеопетроз

 

6. Ќа розтин≥ померлого в≥д сепсису в стегнов≥й к≥стц≥ нижньоњ к≥нц≥вки ви€влено флегмонозне запаленн€, що охоплюЇ к≥стковий мозок, п≥д пер≥остом - множинн≥ абсцеси, в навколишн≥х м'€ких тканинах стегна - також флегмонозне запаленн€. ¬каж≥ть патолог≥чний процес:

A. *√острий гематогенний остеом≥Їл≥т

B. ќстеопороз

C. ’рон≥чний гематогенний остеом≥Їл≥т

D. ќстеопетроз

«м≥ст

 

ѕрофес≥йн≥ хвороби

 

1. ѕри розтин≥ трупа шахтар€, що пропрацював в шахт≥ б≥льше 10 рок≥в, в леген≥ ви€влен≥ т€ж≥ б≥л€стоњ волокнистоњ тканини ≥ вузлики 0,2-0,3 см в д≥аметр≥. ѕри г≥столог≥чному досл≥дженн≥ у вузликах невелика к≥льк≥сть коричневого пилу, концентричн≥ розростанн€ сполучноњ тканини, б≥дноњ кл≥тинами, з вираженим г≥ал≥нозом. ѕро €ке пневмокон≥оз≥ сл≥д думати в даному випадку?

A. *—≥л≥коз

B. “алькоз

C. јсбестоз

D. —идероз

E. Ѕер≥лл≥оз

 

2. ’ворий з 30-р≥чним стажем роботи в шахт≥ помер в≥д наростаючоњ легенево-серцевоњ недостатност≥. Ќа розтин≥ леген≥ зб≥льшен≥ в розм≥рах, щ≥льн≥й консистенц≥њ, на розр≥з≥ в них велика к≥льк≥сть щ≥льних с≥руватого ≥ с≥рувато-чорного кольору вузлик≥в розм≥рами з прос€н≥ зерна ≥ б≥льше. ћ≥сц€ми вузлики зливаютьс€ в крупн≥ш≥ д≥л€нки. Ќазв≥ть найб≥льш в≥рог≥дне захворюванн€:

A. *јнтрако-с≥л≥коз

B. јсбестоз

C. јллюм≥ноз

D. Ѕер≥л≥оз

E. —идероз

 

3. ћ≥кроскоп≥чно у видаленому сегмент≥ леген≥ шахтар€ ви€влен≥ численн≥, округл≥ вузлики, побудован≥ з концентричних гиал≥н≥з≥рованих пучк≥в сполучноњ тканини. ¬елика частина њх розташована периваськул€рно ≥ перибронх≥ально. Ќайб≥льш в≥рог≥дний д≥агноз:

A. *—≥л≥коз

B. “уберкульоз

C. Ѕронх≥т

D. ‘≥броз≥рующий альвеол≥т

E. –ак леген≥в

 

4. ѕри розтин≥ трупа шахтар€ ≥ г≥столог≥чному досл≥дженн≥ в леген€х були знайден≥ численн≥ тонк≥ т€ж≥ сполучноњ тканини з вогнищами склерозу навколо бронх≥в ≥ судин леген≥в; розростанн€ сполучноњ тканини в альвеол€рних перегородках з розвитком бронх≥ол≥ту ≥ бронхоектаз≥в. ” б≥фуркационних л≥мфовузлах - одиничн≥ л≥мфовузли з склерозом њх тканини. яка форма пневмокон≥озу?

A. *ƒиффузно-склеротична

B. ¬узликова

C. «м≥шана

D. —ил≥котична кавернозна

E. —ил≥котуберкульоз

 

5. Ќа розтин≥ хворого, €кий багато рок≥в працював на шахт≥ ≥ помер в≥д хрон≥чноњ легенево-серцевоњ недостатност≥, ви€влено, що леген≥ малопов≥тр€н≥, значно ущ≥льнен≥, склерозован≥, верх≥вки емф≥зематозно зм≥нен≥, поверхн€ с≥ро-чорного кольору, на розр≥з≥ тканина леген≥в асп≥дно-чорного кольору. ¬≥д €коњ хвороби наступила смерть?

A. *јнтракоз

B. —ил≥коз

C. “алькоз

D. јсбестоз

E. јлюм≥ноз

 

6. Ќа розтин≥ чолов≥ка 59 рок≥в, померлого в≥д легенево-серцевоњ хрон≥чноњ недостатност≥, ви€влен≥ наступн≥ зм≥ни: леген≥ зб≥льшен≥, щ≥льнуват≥, малопов≥тр€н≥, на розр≥з≥ в них визначаЇтьс€ безл≥ч дифузно розташованих вузлик≥в б≥л€стого кольору, 2-3 мм в д≥аметр≥. ћ≥кроскоп≥чно вузлики представлен≥ концентрично розташованими колагеновими волокнами. ѕро €ке захворюванн€ йдетьс€

A. *¬узлова форма сил≥козу

B. ћ≥лл≥арний туберкульоз леген≥в

C. ‘≥броз≥рующий альвеол≥т

D. м≥лковогнищева пневмон≥€

E. ћетастази пухлини в леген≥

 

7. ” леген≥в пац≥Їнта, €кий прот€гом 9 рок≥в працював шл≥фувальником кам≥нн€, ви€влен≥ др≥бн≥ округлоњ форми щ≥льн≥ вузлики, що складаютьс€ ≥з сполучноњ тканини. Ќа перифер≥њ цих вузлик≥в розташован≥ макрофаги. ѕро€вом €кого захворюванн€ Ї зм≥ни в леген≥в?

A. *—≥л≥коз

B. √остра пневмон≥€

C. Ѕронхоектатична хвороба

D. ’рон≥чний бронх≥т

E. Ѕронх≥альна астма

 

8. ѕри розтин≥ чолов≥ка, €кий служив на п≥дводному атомному човн≥, ви€вили наступн≥ зм≥ни: виснаженн€ к≥сткового мозку, анем≥ю, лейкопен≥ю, тромбоцитопен≥ю, розпад л≥мфоцит≥в в л≥мфатичних вузлах, селез≥нц≥, л≥мфатичному апарат≥ шлунково-кишкового тракту, крововиливу в наднирниках. яка хвороба розвинулас€ в даному випадку?

A. *√остра променева хвороба

B.  есонна хвороба

C. √острий лейкоз

D. √остра анем≥€

E. ¬≥брац≥йна хвороба

 

9. Ќа розтин≥ чолов≥ка, €кий багато рок≥в працював на п≥дприЇмств≥ з високим р≥внем в≥льного двоокису кремн≥ю в пов≥тр≥, знайден≥ зб≥льшен≥ ≥ ущ≥льнен≥ в об'Їм≥ леген≥ ≥з значною к≥льк≥стю м≥л≥арних ≥ великих осередк≥в склерозу округлоњ ≥ овальноњ форми с≥рого або с≥ро-чорного кольору. який з перерахованих д≥агноз≥в найб≥льш в≥рог≥дний?

A. *¬узлова форма сил≥козу

B. ƒифузно-склеротична форма сил≥козу

C. јнтракосил≥коз

D. —ил≥коантракоз

E. јзбестоз

 

10. ” померлого, €кий б≥льше 20 рок≥в працював на шахт≥ по видобутку кам'€ного вуг≥лл€, при розтин≥ знайден≥ ущ≥льнен≥ леген≥ с≥ро-чорного кольору ≥з значними д≥л€нками новоутвореноњ сполучноњ тканини, ≥ на€вн≥стю великоњ к≥лькост≥ макрофаг≥в з п≥гментом чорного кольору в цитоплазм≥. який з перерахованих д≥агноз≥в найб≥льш можливий?

A. *јнтракоз

B. јнтракосил≥коз

C. —ил≥коантракоз

D. “алькоз

E. —идероз

«м≥ст

 

«м≥стовий модуль є 6

ѕроводитьс€ у вигл€д≥ практичного зан€тт€ на медичних факультетах, складаЇтьс€ з теоретичноњ ≥ практичноњ частини ≥ оц≥ночноњ шкали у вигл€д≥ 7-бальноњ системи, передбаченоњ кредитно-модульною формою навчанн€. ќбовТ€зковим Ї проведенн€ тестового контролю знань у вигл€д≥ Ђ рок-1.—пец≥альна патоморфолог≥€ї у компТютерному клас≥ кафедри (15 тестових завдань).

 

1. ѕри черевному тиф≥ некротизован≥ пейеров≥ бл€шки тонкоњ кишки, забарвлюютьс€ в жовто-коричневий кол≥р. який п≥гмент просочуЇ некротизовану тканину?

A. * Ѕ≥лл≥руб≥н

B. √емоглоб≥н

C. Ћ≥пофусцин

D. ≤ндол

E. ћелан≥н

 

2. ” померлого 67 рок≥в на розтин≥ ви€влен≥ ознаки ф≥брозного запаленн€ в слизов≥й товстого кишечника. ѕри бактер≥олог≥чному досл≥дженн≥ ви€влен≥ шигелли. ¬аш д≥агноз:

A. *ƒизентер≥€

B. јмеб≥аз

C. „еревний тиф

D. ’олера

E. Ѕалант≥д≥аз

 

3. Ќа розтин≥ померлого, такого, що прињхав з троп≥чноњ крањни, ви€влений гемомеланоз печ≥нки, селез≥нки ≥ елемент≥в ретикулоендотел≥альноњ строми. ƒл€ €кого захворюванн€ характерн≥ так≥ зм≥ни?

A. *ћал€р≥€

B. ƒизентер≥€

C. ÷укровий д≥абет

D. ¬исипний тиф

E. √рип

 

4. ’ворий, житель приморського м≥ста п≥вдн€ крањни, з профузними проносами ≥ блювотою, помер в≥д обезводненн€. Ќа розтин≥ визначаЇтьс€ картина гострого гастроентериту з серозно-десквам≥нативним запаленн€м в тонк≥й кишц≥. ¬ибер≥ть найб≥льш в≥рний д≥агноз.

A. *’олера

B. Ѕактер≥йна дизентер≥€

C. „еревний тиф

D. јмеб≥аз

E. —альмонел≥оз

 

5. ” чолов≥ка 43 рок≥в, померлого в х≥рург≥чному в≥дд≥ленн≥ при €вищах розлитого гн≥йного перитон≥ту, на розтин≥ в дистальному в≥дд≥л≥ тонкого кишечника ви€влен≥ виступаюч≥ в просв≥т пейеров≥ бл€шки, поверхн€ де€ких з них була покрита струпом, коричневий-зеленуватого кольору, в центр≥ де€ких бл€шок були глибок≥ дефекти, що дос€гають серозного шару. ƒл€ €кого захворюванн€ характерн≥ зм≥ни, ви€влен≥ при розтин≥?

A. * „еревний тиф

B. ƒизентер≥€

C. “уберкульоз кишечника

D. ’вороба  рону

E. —таф≥лококовий ентерит

 

6. —мерть хворого до, 16 рок≥в, наступила в≥д розлитого (поширеного) ф≥бринозно-гн≥йного перитон≥ту. Ќа розтин≥, в нижньому в≥дд≥л≥ тонкоњ кишки ви€влена виразка, €ка повторювала форму пейеровоњ бл€шки, з перфорац≥Їю ст≥нки кишки. ћ≥кроскоп≥чне досл≥дженн€ ви€вило стерт€ малюнка л≥мфоњдноњ тканини, вит≥сненн€ њњ прол≥феруючими моноцитами, що формують гранулеми. яка причина, що Ї ускладненн€м захворюванн€?

A. * „еревного тифу

B. ƒизентер≥€

C. ’олера

D. Ѕруцельозу

E. Ќеспециф≥чного виразкового кол≥ту

 

7. ѕри розтин≥ трупа чолов≥ка, що хвор≥в на черевний тиф, ви€влен≥ зм≥ни в тонк≥й кишц≥: групов≥ л≥мфоњдн≥ фол≥кули зб≥льшен≥, виступають над поверхнею слизистоњ оболонки, с≥ро-червоного кольору, соковит≥, њх поверхн€ маЇ вид звивини ≥ борозни. ѕри м≥кроскоп≥чному досл≥дженн≥ наголошуЇтьс€ утворенн€ черевнотифозних гранулем. ¬каж≥ть, €ка з перерахованих стад≥й черевного тифу найб≥льш в≥рог≥дна?

A. *ћозкопод≥бного набуханн€

B. Ќекрозу

C. ”творенн€ виразок

D. „истих виразок

E. «агоЇнн€

 

8. ѕри розтин≥ померлоњ дитини, що страждала д≥ареЇю, ви€влений ексикоз ≥ поширений ф≥бринозний кол≥т. ” мазанн≥-в≥дбитку слизистоњ оболонки ви€влен≥ грамнегативн≥ палички. ¬аш попередн≥й д≥агноз:

A. * ƒизентер≥€

B. ’олера

C. —таф≥лококова кишкова ≥нфекц≥€

D. „еревний тиф

E. —альмонельоз

 

9. ’ворий захвор≥в гостро, наголошувалас€ висока температура, зб≥льшенн€ ≥ хвороблив≥сть селез≥нки. Ќа 10 день на шк≥р≥ живота з'€вилас€ папульозна сип. Ќа 21 день наступила смерть в≥д перитон≥ту. ѕри патологоанатом≥чному досл≥дженн≥ в клубов≥й кишц≥ ви€влен≥ глибок≥ виразки в област≥ некротизованих групових л≥мфоњдних фол≥кул≥в. ќдна з виразок перфорувала, Ї ф≥бринозно-гн≥йний розлитий перитон≥т. ѕро €ке захворюванн€ можна подумати в даному випадку?

A. *„еревний тиф

B. ƒизентер≥€

C. јмеб≥оз кишечника

D. ’олера

E. —альмонельоз

 

10. ѕри м≥кроскоп≥чному досл≥дженн≥ пр€моњ кишки ви€влен≥ крупн≥ вогнища некрозу слизистоњ оболонки, некротичн≥ маси просочен≥ ф≥брином, утворюючи пл≥вку. —лизова ≥ п≥дслизова оболонка по перифер≥њ д≥л€нок некрозу повнокровн≥, набр€кл≥ з крововиливами ≥ лейкоцитарною ≥нф≥льтрац≥Їю, яке захворюванн€ можна припустити?

A. *ƒизентер≥€

B. ’олера

C. јмеб≥оз

D. „еревний тиф

E. —альмонел≥оз

 

11. ѕри розтин≥ хворого, померлого в≥д розлитого перитон≥ту в дистальних в≥дд≥лах тонкоњ кишки ви€влен≥ численн≥ виразки овальноњ форми, розташован≥ уздовж кишки. ƒно виразок чисте, гладке, утворено м'€зовою або серозною оболонкою, крањ виразок р≥вн≥, закруглен≥. ” двох виразках Ї перфоративн≥ отвори д≥аметром до 0,5 див. яке захворюванн€ наголошувалос€ у хворого?

A. *„еревний тиф

B. ƒизентер≥€

C. ’олера

D. “уберкульоз

E. ¬исипний тиф

 

12. ∆≥нка 38 рок≥в поступила в х≥рург≥чне в≥дд≥ленн€ з приводу розлитого гн≥йного перитон≥ту. ѕ≥д час операц≥њ ви€влена перфорац≥€ виразки повздовжньоњ кишки, виразка ушита. „еревна порожнина дренована. „ерез 4 дн≥ хворий помер. Ќа розтин≥ в клубов≥й кишц≥ - виразки в ѕейерових бл€шках, уздовж кишки. ƒно де€ких виразок з поперечною покресленою. ƒл€ €кого захворюванн€ характерн≥ так≥ зм≥ни?

A. *„еревного тифу

B. “уберкульозу кишечника

C. ƒизентер≥€

D. ѕухлини тонкоњ кишки

E. јмеб≥озу кишечника

 

13. ” хворого, що страждав черевним тифом, через 4 тижн≥ в≥д початку захворюванн€ розвинулас€ картина гострого живота ≥ при €вищах ≥нтоксикац≥њ, хворий помер. Ќа розтин≥ патологоанатом ви€вив перфорац≥ю ст≥нок клубовоњ кишки ≥ розлитий гн≥йний перитон≥т. ƒл€ €коњ стад≥њ захворюванн€ характерне дане ускладненн€?

A. *—тад≥€ чистих виразок

B. —тад≥€ мозкового набр€канн€

C. —тад≥€ некрозу

D. —тад≥€ загоЇнн€ виразок

E. Ѕактерем≥њ

 

14. ” хворого 30 рок≥в з дизентер≥Їю, €ка п≥дтверджена бактер≥олог≥чно, з'€вилис€ ознаки парапроктиту. ѕро €ку найб≥льш в≥рог≥дну стад≥ю м≥сцевих зм≥н йдетьс€ у даного хворого?

A. *—тади€ утворенн€ виразок

B. ‘≥бринозний кол≥т

C. ‘ол≥кул€рний кол≥т

D.  атаральний кол≥т

E. —тад≥€ загоЇнн€ виразок

 

15. ’ворий помер на 3-й день п≥сл€ операц≥њ з приводу перфорац≥њ ст≥нки товстоњ кишки з €вищами розлитого гн≥йного перитон≥ту. Ќа розтин≥: слизиста оболонка ст≥нки товстоњ кишки потовщена, покрита ф≥бриновою пл≥вкою, одиничн≥ виразки проникають на р≥зну глибину; г≥столог≥чно: некроз слизистоњ, ф≥брин, ≥нф≥льтрац≥€ лейкоцитами з вогнищами геморараг≥й. ”складненн€ €кого захворюванн€ стало причиною смерт≥ хворого?

A. *ƒизентер≥€

B. „еревний тиф

C. Ќеспециф≥чний виразковий кол≥т

D. ’вороба  рону

E. јмеб≥оз

 

16. „олов≥к 36 рок≥в знаходивс€ в ≥нфекц≥йн≥й л≥карн≥ з профузною д≥ареЇю, ознаками ексикозу, пад≥нн€м температури т≥ла. ѕомер в≥д урем≥њ. ѕ≥д час розтину ви€влено: у просв≥т≥ тонкоњ кишки безбарвна р≥дина у вигл€д≥ рисового в≥двару; слизиста оболонка набр€кла. ѕри м≥кроскоп≥чному досл≥дженн≥ тонкоњ кишки - повнокров'€ судин, окрем≥ крововиливу, десквамац≥€ ентероцит≥в, г≥персекрец≥€ келихопод≥бних кл≥тин ≥ л≥мфо-лейкоцитарна ≥нф≥льтрац≥€ строми слизистоњ оболонки.

A. ’олера

B. —альмонельоз

C. ƒизентер≥€

D. „еревний тиф

E. ’вороба  рону

 

17. Ќа розтин≥ померлого в сигмопод≥бн≥й ≥ пр€м≥й кишц≥ множинн≥ червон≥ виразки неправильноњ форми, м≥ж €кими слизова оболонка покрита брудно-с≥рою пл≥вкою. ≈т≥олог≥€ захворюванн€:

A. *Ўигелла

B. јмеба

C. ћ≥кобактер≥€ туберкульозу

D. —альмонела

E. —таф≥локок

 

18. ѕрац≥вник тваринницькоњ ферми помер через 3,5 м≥с€ц€ в≥д початку захворюванн€. ѕри розтин≥ у внутр≥шн≥х органах ви€влен≥ гранулеми, що складаютьс€ з еп≥тел≥оњдних, г≥гантських кл≥ток ѕ≥рогова-Ћанхганса, плазматичних кл≥тин, еозиноф≥л≥в. ” гранулем≥ багато судин. ” судинах внутр≥шн≥х орган≥в продуктивно-деструктивний васкул≥т. ѕро €ке захворюванн€ сл≥д думати?

A. *Ѕруцеллез

B. —иб≥рська виразка

C. “уберкульоз

D. ¬исипний тиф

E. Ћепра

 

19. ѕрац≥вник тваринницькоњ ферми гостро захвор≥в ≥ при наростаючих €вищах ≥нтоксикац≥њ помер. Ќа розтин≥ встановлено, селез≥нка зб≥льшена, мл€ва, на розр≥з≥ темно-вишневого кольору, шкребок пульпи р€сний. ћ'€к≥ мозков≥ оболонки зведенн€ ≥ п≥дстави мозку набр€кл≥, просочен≥ кров'ю, мають темно-червоний кол≥р (Ушапочка кардиналаФ). ћ≥кроскоп≥чно: серозно Ц гемораг≥чне запаленн€ оболонок ≥ тканин головного мозку з руйнуванн€м ст≥нок др≥бних судин. ѕоставте д≥агноз.

A. *—ибирска€ виразка

B. “ул€рем≥€

C. Ѕруцельоз

D. „ума

E. ’олера

 

20. Ќа розтин≥ трупа чолов≥ка у в≥ц≥ 56 рок≥в в терм≥нальному в≥дд≥л≥ тонкоњ кишки ви€влено дек≥лька виразок розм≥рами в≥д 4 до 5 см.  рањ виразок п≥дн≥маютьс€ над поверхнею слизовоњ оболонки, ст≥нки виразок покрит≥ с≥рувато-жовтуватими масами, €к≥ кришатьс€. –еакц≥€ ¬≥дал€ позитивна. ѕоставте д≥агноз.

A. *„еревний тиф

B. ѕаратиф

C. ѕоворотний тиф

D. ƒизентер≥€

E. ’вороба  рону

 

21. Ќа розтин≥ чолов≥ка, померлого на 5 добу в≥д черевного тифу, ви€влен≥ наступн≥ зм≥ни: групов≥ фол≥кули ободовоњ кишки зб≥льшен≥, повнокровн≥ ≥ виступають над слизовою оболонкою, на њх поверхн≥ видно борозни ≥ звивина. √≥столог≥чно: повнокров'€ ≥ набр€к тканини, на€вн≥сть гранулем, що складаютьс€ з великих кл≥ток з св≥тлою цитоплазмою тих, що м≥ст€ть черевнотифозн≥ палички. ѕро €кий пер≥од м≥сцевих зм≥н при черевному тиф≥ можна думати?

A. *—тади€ мозковидного набуханн€

B. —тад≥€ некрозу

C. —тад≥€ загоЇнн€ виразок

D. —тад≥€ чистих виразок

E. —тад≥€ утворенн€ виразок

 

22. ѕри розтин≥ трупа чолов≥ка 40 рок≥в ви€влений р≥зко розширений просв≥т тонкоњ кишки, переповнений р≥диною, що нагадуЇ Урисовий в≥дварФ. —т≥нка кишки набр€кла, на слизист≥й велика к≥льк≥сть др≥бноточкових крововилив≥в. ƒл€ €кого ≥нфекц≥йного захворюванн€ характерний описаний ентерит?

A. *’олера

B. ƒизентер≥€

C. —альмонельоз

D. јмеб≥оз

E. „еревний тиф

 

23. √рупов≥ л≥мфатичн≥ фол≥кули тонкоњ кишки зб≥льшен≥, виступають над поверхнею слизовоњ, на њх поверхн≥ видно борозни ≥ звивини (нагадують поверхню мозку), на розр≥з≥ вони соковит≥, с≥ро-червон≥. ћ≥кроскоп≥чно наголошуЇтьс€ прол≥ферац≥€ моноцит≥в, г≥ст≥оцит≥в; макрофаги утворюють скупченн€ (черевнотифозн≥ гранулеми). Ќазв≥ть морфолог≥чну стад≥ю черевного тифу.

A. ћозкопод≥бне набуханн€

B. Ќекроз

C. ”творенн€ виразок

D. „ист≥ виразки

E. «агоЇнн€

 

24. ѕри €кому захворюванн≥ на м≥сц≥ впровадженн€ збудника з'€вл€Їтьс€ невелика червона пл€ма, в його центр≥ - бульбашка з серозно-гемораг≥чною р≥диною, пот≥м центральна частина некротизуЇтьс€, стаЇ чорною, схожою на вуг≥лл€. ” набр€клих навколишн≥х тканинах велика к≥льк≥сть м≥кроб≥в, фагоцитоз в≥дсутн≥й, одночасно з'€вл€Їтьс€ серозний-гемораг≥чний л≥мфаден≥т.

A. —иб≥рська виразка

B. „ума

C. —иф≥л≥с

D. “ул€рем≥€

E. Ѕруцельоз

 

25. „олов≥к 40 рок≥в, м'€сник, помер в≥д сепсису. Ќа прав≥й щоц≥ визначаЇтьс€ конусовидний, щ≥льний, темно-червоний ≥нф≥льтрат 6 см з чорною скориночкою в центр≥. ѕрава половина особи ≥ шињ р≥зко набр€кл≥, щ≥льн≥. ѕри м≥кроскоп≥чному досл≥дженн≥ в ≥нф≥льтрат≥ щонайгостр≥ше серозно-гемораг≥чне запаленн€, в центр≥ ≥нф≥льтрату некроз еп≥дерм≥су ≥ належних шар≥в. ¬аш д≥агноз?

A. *—иб≥рська виразка

B. „ума

C. “ул€рем≥€

D. ‘легмона шињ

E. ‘урункул

 

26. ѕри розтин≥ хворого 40 рок≥в в тонк≥й кишц≥ ви€влен≥ зб≥льшен≥ групов≥ фол≥кули, поверхн€ њх з борознами ≥ звивиною, малюнок нагадуЇ мозок дитини, фол≥кули виступають п≥д слизовою оболонкою кишки. Ќа розр≥з≥ вони соковит≥, с≥ро-червон≥. ѕри м≥кроскоп≥чному досл≥дженн≥ прол≥ферац≥€ моноцит≥в, г≥ст≥оцит≥в, ретикул€рних кл≥тин, скупченн€ макрофаг≥в, €к≥ утворюють гранулеми, л≥мфоцити витиснен≥. ƒл€ €кого захворюванн€ характерн≥ описан≥ зм≥ни?

A. *„еревний тиф

B. ’олера

C. ƒизентер≥€

D. —альмонел≥оз

E. јмеб≥оз

 

27. ѕри огл€д≥ хворого, що знаходивс€ на г≥рських пасовищах, поступив у важкому стан≥ з високою температурою, л≥кар в≥дзначив, що пахов≥ л≥мфатичн≥ вузли зб≥льшен≥ до 8 см, спа€н≥ з навколишньою тканиною, нерухом≥, шк≥ра над ними червона, р≥зко хвороблива. ѕри м≥кроскоп≥чному досл≥дженн≥ в л≥мфатичному вузл≥ щонайгостр≥ше серозно-гемораг≥чне запаленн€. ƒл€ €кого захворюванн€ це характерно?

A. *„уми

B. “ул€рем≥њ

C. —иф≥л≥су

D. Ѕруцельозу

E. —иб≥рськоњ виразки

 

28. ’вора 35 рок≥в, до€рка, померла в≥д серцево-судинноњ недостатност≥. ѕри розтин≥ патологоанатом д≥агностував пол≥позно-виразковий ендокардит аортального клапана. ѕри м≥кроскоп≥чному досл≥дженн≥ в аортальному клапан≥ пол≥морфнокл≥тинна запальна ≥нф≥льтрац≥€. ” стром≥ м≥окарду склероз, гранулеми, що складаютьс€ з безладно розташованих еп≥тел≥оњдних, г≥гантських кл≥тин, плазматичних, еозиноф≥л≥в, в судинах васкул≥т. ƒл€ €кого захворюванн€ характерн≥ описан≥ зм≥ни в серц≥?

A. *Ѕруцельоз

B. ’рон≥чний сепсис

C. –евматизм

D. —истемний червоний вовчак

E. —истемна склеродерм≥€

 

29. ’ворий 45 рок≥в, роб≥тниц€ хутр€ного ательЇ, померла раптово. ѕри розтин≥ м'€к≥ мозков≥ оболонки зведенн€ ≥ п≥дстави головного мозку темно-червоного кольору, просочен≥ кров'ю, €к би покрит≥ Учервоним ч≥пцемФ. ћ≥кроскоп≥чно в м'€ких мозкових оболонках ≥ в тканин≥ мозку серозно-гемораг≥чне запаленн€, некроз ст≥нок др≥бних судин, множинн≥ крововиливи. яке захворюванн€ найймов≥рн≥ше у хвороњ?

A. * —иб≥рська виразка

B.  рововиливу в мозок при г≥пертон≥чн≥й хвороб≥

C.  рововиливу в мозок при травматичному пошкодженн≥

D. ћен≥нгококова ≥нфекц≥€

E. “уберкульозний лептомен≥нг≥т

 

30. ѕри розтин≥ дитини 9 рок≥в в слизов≥й оболонц≥ пр€моњ кишки ви€влен≥ множинн≥ неправильноњ форми дефекти р≥зноњ глибини з нер≥вними кра€ми, а також с≥ро-б≥л≥ пл≥вки, щ≥льно зпа€н≥ з т≥Їю, що п≥дл€гаЇ до тканини. ѕро €ке захворюванн€ сл≥д думати?

A. *ƒизентер≥€

B. —альмонел≥оз

C. ’олера

D. „еревний тиф

E. јмеб≥оз

 

31. ѕри розтин≥ хворого, померлого через тиждень в≥д початку профузноњ д≥арењ, ви€влений р≥зко виражений ексикоз, вс≥ тканини сух≥, кров густа. ѕри бактер≥олог≥чному досл≥дженн≥ вм≥сту тонкоњ кишки, €кий нагадуЇ рисовий в≥двар, знайден≥ в≥бр≥они. яке захворюванн€ привело хворого до смерт≥?

A. *’олера

B. ƒизентер≥€

C. черевний тиф

D. —альмонельоз

E. харчова токсико≥нфекц≥€

 

32. ” хворого на 5-й день п≥сл€ початку д≥арењ при колоноскоп≥њ в запален≥й слизист≥й оболонц≥ пр€моњ кишки ви€влен≥ с≥ро-зелен≥ пл≥вчаст≥ накладенн€, щ≥льно ф≥ксован≥ з прилеглими тканинами. який д≥агноз найб≥льш в≥рог≥дний?

A. * ƒизентер≥€

B. „еревний тиф

C. Ќеспециф≥чний виразковий кол≥т

D. —альмонельоз

E. ’вороба  рону

 

33. ѕри розтин≥ хворого, померлого в≥д чуми, на тл≥ гемораг≥чного синдрому ви€влений гемораг≥чний некроз шк≥ри стегна, л≥мфанг≥т, паховий гемораг≥чний л≥мфаден≥т. Ќазв≥ть форму чуми.

A. * Ўк≥р€на-бубонна

B. Ѕубонна

C. ѕервинно-септична

D. ѕервинно-легенева

E. √емораг≥чна

 

34. Ќа розтин≥ померлого в≥д ≥нтоксикац≥њ хворого в тонк≥й кишц≥ ви€влений набр€к групових л≥мфатичних фол≥кул≥в, виступаючих над поверхнею слизовоњ оболонки у вигл€д≥ м'€ко-еластичних бл€шок з нер≥вною поверхнею у вигл€д≥ борозен ≥ звивини, що нагадують поверхню мозку. який д≥агноз найб≥льш можливий?

A. *„еревний тиф

B. ƒизентер≥€

C. —альмонельоз

D. √острий ентерит

E. ’олера

 

35. ’ворий помер в≥д ≥нтоксикац≥њ на 4-у добу п≥сл€ вживанн€ сирих €Їць. Ќа розтин≥ слизова оболонка шлунку ≥ тонкоњ кишки запалена, покрита слизистим ексудатом; у леген€х, головному мозку ≥ печ≥нц≥ ви€влен≥ абсцеси. який д≥агноз найб≥льш в≥рог≥дний?

A. *—альмонельоз (септична форма)

B. ƒизентер≥€

C. —альмонельоз (черевна форма)

D. —альмонельоз (≥нтестинальна форма)

E. „еревний тиф

 

36. Ќа розтин≥ т≥ла чолов≥ка в≥ком 46 рок≥в в пр€м≥й ≥ сигиовидн≥й кишках на слизист≥й оболонц≥ ви€вили множинн≥ коричнево-зелен≥ нашаруванн€, крововиливи, в просв≥т≥ кишки слиз, невелика к≥льк≥сть кров≥, √≥столог≥чно - ф≥бринозний кол≥т. ѕри бактер≥олог≥чному досл≥дженн≥ вм≥сту кишки вис≥€на S. Sonnе. ƒ≥агностуйте ви€влене на секц≥њ захворюванн€.

A. *ƒизентер≥€

B. ’олера

C. —альмонельоз

D. ≤Їрсин≥оз

E. ’вороба  рону

 

37. ’ворий скарживс€ на лихоманку, сильний головний б≥ль, задишку, серцебитт€. ѕри огл€д≥ ви€влено: педикульоз, пролежн≥ гом≥лок, гангрена стопи. ѕомер при ознаках серцевоњ недостатност≥. √≥столог≥чно в тканин≥ довгастого мозку спостер≥гаютьс€: г≥перем≥€, стази, муфти з плазматичних кл≥тин ≥ вогнища прол≥ферац≥њ м≥крогл≥њ (гранулеми ѕопова). ¬аш д≥агноз?

A. *Ёп≥дем≥чний висипний тиф

B. —иб≥рський мен≥нгоенцефал≥т

C. ћен≥нгококовий мен≥нг≥т

D. „еревний тиф

E.  раснуха

 

38. ” померлого унасл≥док серцевоњ недостатност≥ на шк≥р≥ визначаютьс€ сл≥ди висипань у вигл€д≥ пл€м ≥ крапок. ¬ област≥ криж≥в, остистих в≥дростк≥в хребц≥в -пролежн≥. ѕри м≥кроскоп≥чному досл≥дженн≥ ÷Ќ—, шк≥ри, надниркових, в судинах м≥кроциркул€торного русла ≥ др≥бних артер≥€х -на€вн≥сть гранулем ѕопова, в серц≥ - ≥нтерстиц≥йний м≥окардит. який з перерахованих д≥агноз≥в найб≥льш в≥рог≥дний?

A. *висипний тиф

B.  у-лихоманка

C. „еревний тиф

D. ¬узликовий пер≥артер≥њт

E. ¬≥л-≥нфекц≥€

 

39. ” хворого з дизентер≥Їю при колоноскоп≥њ ви€влено, що слизова оболонка товстоњ кишки г≥перем≥йована, набр€кла, њњ поверхн€ покрита с≥ро-зеленими пл≥вками. Ќазв≥ть морфолог≥чну форму дизентер≥йного кол≥ту.

A. *‘≥бринозний кол≥т

B.  атаральний кол≥т

C. ¬иразковий кол≥т

D. √н≥йний кол≥т

E. Ќекротичний кол≥т

 

40. ѕри розтин≥ в пр€м≥й ≥ сигмовидн≥й кишц≥ видно дефекти слизистоњ оболонки неправильноњ форми з нер≥вними контурами, вони зливаютьс€ м≥ж собою, залишаючи невелик≥ остр≥вц≥ слизовоњ оболонки, що збереглас€. ѕро €кий р≥зновид кол≥ту сл≥д думати?

A. *¬иразковий кол≥т

B. ‘≥бринозний кол≥т

C. √н≥йний кол≥т

D. ‘ол≥кул€рний кол≥т

E.  атаральний кол≥т

 

41. ” чолов≥ка 50 рок≥в д≥агностована дизентер≥€. —мерть наступила на 8-й день захворюванн€. ѕ≥д час розтину ви€влено потовщенн€ ст≥нки сигмовидноњ ≥ початкових в≥дд≥л≥в пр€моњ кишки, ф≥бринозну пл≥вку на поверхн≥ слизовоњ. √≥столог≥чно: глибокий некроз слизовоњ оболонки з просоченн€м некротичних мас ф≥брином. який вид кол≥ту мав м≥сце?

A. *ƒифтер≥йний кол≥т

B.  атаральний кол≥т

C. ¬иразковий кол≥т

D. √ангренозний кол≥т

E. ‘ол≥кул€рний кол≥т

 

42. ’ворий доставлений в л≥карню в стан≥ глибокоњ церебральноњ коми. ¬≥домо, що за житт€ у нього мали м≥сце пер≥одичн≥ напади лихоманки. Ќа розтин≥ ви€влено: с≥ро-асп≥дний кол≥р головного мозку, л≥мфатичних вузл≥в, зб≥льшенн€ печ≥нки ≥ селез≥нки. √≥столог≥чно в названих органах мав м≥сце гемомеланоз ≥ гемосидероз. який з д≥агноз≥в найб≥льш в≥рог≥дний?

A. *ћал€р≥€

B. √емол≥тична анем≥€

C. јд≥сонова хвороба

D. —ептицем≥€

E. „орна€ в≥спа

 

43. ѕ≥сл€ позал≥карн€ного аборту у ж≥нки розвинувс€ гн≥йний ендометрит ≥з смертельним результатом. ѕри розтин≥ померлоњ ви€влен≥ численн≥ абсцеси леген≥в, субкапсул€рн≥ гн≥йники в нирках, г≥перплаз≥€ селез≥нки. яка форма сепсису виникла у хвороњ?

A. *—ептикоп≥ем≥€

B. —епт≥цем≥€

C. ’рон≥осепсис

D. легеневий сепсис

E. ”росепсис

 

44. ” ж≥нки 30 рок≥в померлоњ в≥д сепсису в результат≥ постабортного ендомериту при розтин≥ ви€влен≥: гн≥йний ендометрит з гн≥йним л≥мфаден≥том, абсцеси в леген€х, нирках, м≥окард≥, г≥перплаз≥€ селез≥нки, дистроф≥чн≥ зм≥ни паренх≥матозних орган≥в. ¬изначите кл≥н≥ко-анатом≥чну форму сепсису.

A. *—ептикоп≥Їм≥€

B. —епт≥цем≥€

C. —ептичний ендокардит

D. √ранулематозний сепсис

E. ’рон≥осепсис

 

45. ∆≥нка 32 рок≥в померла в п≥сл€родовому пер≥од≥. Ќа розтин≥ були знайден≥ ознаки гн≥йного ендометриту, гн≥йний тромбофлеб≥т вен матки, множинн≥ абсцеси леген≥в, абсцеси нирок ≥ селез≥нки, апостематозний м≥окардит ≥ гн≥йний мен≥нг≥т. ƒ≥агностуйте вид сепсису

A. *—ептикоп≥Їм≥€

B. —епт≥цем≥€

C. ’рон≥осепсис

D. «ат€жний септичний ендокардит

 

46. ” чолов≥ка 40 рок≥в на д≥л€нц≥ шињ виникло почервон≥нн€ ≥ набр€к шк≥ри, з часом розвинувс€ невеликий гн≥йник. Ќа розр≥з≥ в≥н щ≥льний жовто-зеленого забарвленн€. ” гн≥йних масах б≥л≥ крупинки. √≥столог≥чно ви€влено спори грибка, плазматичн≥ кл≥тини, макрофаги. ¬каж≥ть найб≥льш в≥рог≥дний вид м≥козу.

A. *јктиномикоз

B. јсперг≥льоз

C.  андидоз

D. —поротр≥хоз

E.  окцикоњдом≥коз

 

47. ѕри г≥столог≥чному досл≥дженн≥ печ≥нки ви€влений м≥хур, що маЇ х≥тинову ≥ б≥лкову оболонку, заповнений безбарвною прозорою р≥диною. ѕри €кому захворюванн≥ можуть спостер≥гатис€ так≥ зм≥ни?

A. *Ёх≥нококоз

B. Ѕалант≥д≥аз

C. ÷ист≥церкоз

D. ќп≥сторхоз

E. Ўистосомоз

 

48. ѕ≥д час розтину в печ≥нц≥ померлоњ було ви€влено утворенн€ у вигл€д≥ м≥хура округлоњ форми з гладкою поверхнею д≥аметром 5 см. ” його порожнин≥ знаходилас€ велика к≥льк≥сть др≥бних бульбашок з прозорим безбарвним вм≥стом. “канина печ≥нки навколо м≥хура склерозована. який д≥агноз найб≥льш в≥рог≥дний?

A. *√≥д≥атозний ехн≥ококоз

B. јльвеококкоз

C. ÷ист≥церкоз

D. ќп≥сторхоз

E. Ўистосомоз

 

49. ѕ≥д час розтину чолов≥ка, у €кого п≥сл€ пораненн€ к≥нц≥вки розвинулос€ тривале нагноЇнн€ рани, померлого при €вищах ≥нтоксикац≥њ, ви€влено загальне виснаженн€, обезводненн€, буру атроф≥ю печ≥нки, м≥окарду, селез≥нки, поперечно-смугастоњ мускулатури ≥ ам≥лоњдоз нирок. який з перерахованих д≥агноз≥в найб≥льш в≥рог≥дний?

A. *’рон≥осепсис

B. —епт≥коп≥Їм≥€

C. —епт≥цем≥€

D. ’вороба „ерногубова

E. Ѕруцельоз

 

50. ’ворий з пересадженою ниркою отримував ≥ммуносупрессорную терап≥ю, помер в≥д ≥нтоксикац≥њ. ѕри морфолог≥чному досл≥дженн≥ в леген€х, нирц≥, п≥дшлунков≥й залоз≥ ви€влен≥ г≥гантськ≥ кл≥тки з крупними €драми ≥ св≥тлим об≥дком, що нагадують око сови. Ќазв≥ть захворюванн€.

A. *÷итомегал≥€

B. “уберкульоз

C. —иф≥л≥с

D. Ћепра

E. „ума

 

51. Ќа розтин≥ ж≥нки, з середньоњ јз≥њ, тривалий час страждаючоњ виснажуючою лихоманкою, були ви€влен≥ зб≥льшена печ≥нка ≥ селез≥нка асп≥дно-чорного кольору.  ≥стковий мозок г≥ерплазований, такого ж кольору.  ора головного мозку с≥ро-димчастого кольору. ƒл€ €кого захворюванн€ характерн≥ так≥ зм≥ни?

A. *ћал€р≥€

B. —Ќ≤ƒ

C. ¬исипний тиф

D. —епсис

E. √епатит

 

52. ѕатологоанатом в б≥оптат≥ шк≥ри побачив гостре серозно-гемораг≥чне запаленн€ ≥ д≥л€нку некрозу. « анамнезу: захворюванн€ почалос€ з по€ви невеликоњ червоноњ пл€ми, в центр≥ €кого утворивс€ м≥хур з серозний-гемораг≥чною р≥диною. ѕ≥зн≥ше центральна частина стала чорною. ўо найймов≥рн≥ше з перерахованого?

A. * арбункул при сиб≥рськ≥й виразц≥

B. јктином≥коз шк≥ри

C. јлерг≥чний дерматит

D.  арбункул стрептококовий

E. ’≥м≥чний дерматит

 

53. ѕри розтин≥ молодоњ людини ви€влений обширний тромбоембол≥чний ≥нфаркт л≥воњ п≥вкул≥ мозку, а також велика септична селез≥нка, ≥мунокомплесний гломерулонефрит, виразки в стулках аортального клапана, прикрит≥ пол≥повидними тромбами з колон≥€ми стаф≥локок≥в. яке захворюванн€ привело до церебральноњ тромбоембол≥њ?

A. *—ептичний бактер≥йний ендокардит

B. —епт≥цем≥€

C. √острий ревматичний вальвул≥т

D. —епт≥коп≥Їм≥€

E. –евматичний тромбоендокардит

 

54. ” чолов≥ка 40 рок≥в, померлого в≥д одонтогенного сепсису, на розтин≥ ви€влео р≥зке потовщенн€ п≥вм≥с€цевих клапан≥в аорти, вони були б≥л€ст≥, непрозор≥, малорухлив≥, на зовн≥шн≥й поверхн≥ розташовувалис€ тромботичн≥ накладенн€ розм≥ром 1х1.5 см. ѕро €ку форму ендокардиту йдетьс€?

A. *ѕол≥позно-виразковий ендокардит

B. ƒифузний ендокардит

C. √острий бородавчастий ендокардит

D. ‘≥бропластичний ендокардит

E. ѕоворотно-бородавчастий ендокардит

 

55. ” хворого, €кий тривалий час вживав наркотики, лихоманка, €вища ≥нтоксикац≥њ, на ехокард≥оскоп≥њ ви€влен≥ масивн≥ накладенн€ на клапанах серц€. « кров≥ вис≥€ний стаф≥локок. ’ворий помер в≥д тромбоембол≥њ легеневоњ артер≥њ. ¬каж≥ть на зм≥ни серц€, ви€влен≥ у хворого п≥д час розтину.

A. ѕол≥позно-виразковий ендокардит

B. ≈ндокардит Ћ≥бмана-сакса

C. ƒифузний вальвул≥т

D. √острий бородавчастий ендокардит

E. ѕоворотно-бородавчастий ендокардит

 

56. ” хворого ћ. 14 рок≥в, д≥агностована тр≥ада √етчинсона: зуби дугопод≥бноњ форми, паренх≥атозний кератит ≥ глухота. ƒл€ €коњ хвороби характерн≥ ви€влен≥ зм≥ни?

A. * —иф≥л≥с

B. “оксоплазмоз

C. ѕроказа

D. “уберкульоз

E. ќп≥сторхоз

 

57. ѕри розтин≥ чолов≥ка 62 рок≥в ви€влений надклапанний розрив аорти. ѕри г≥столог≥чному досл≥дженн≥ висх≥дного в≥дд≥лу аорти в зовн≥шн≥й ≥ середн≥й оболонках - ≥нф≥льтрат≥ з л≥мфоњдних, плазматичних, еп≥тел≥оњдних кл≥тин, вогнища некрозу в середн≥й оболонц≥, прол≥ферац≥€ адвентиц≥льних кл≥ток судин зовн≥шньоњ оболонки. «м≥ни в аорт≥ характерн≥ дл€:

A. *—иф≥л≥тичного аортриту

B. —ептичного аортриту

C. –евматичного аортриту

D. јтеросклерозу

E. √≥пертон≥чноњ хвороби

 

58. ” хворий 18 рок≥в пахов≥ л≥мфатичн≥ вузли зб≥льшен≥ в розм≥рах, щ≥льн≥ при пальпац≥њ. Ќа д≥л€нц≥ слизистоњ оболонки ген≥тал≥й невеликих розм≥р≥в виразка з ущ≥льненими кра€ми ≥ "лакованим" дном с≥руватого кольору. ѕоставити д≥агноз.

A. —иф≥л≥с

B. “уберкульоз

C. Ћепра

D. “роф≥чна виразка

E. √оноре€

 

59. „олов≥к 38 рок≥в помер при спроб≥ п≥дн€тт€ т€жкост≥. –озвивс€ колаптоњдний стан. Ќа аутопс≥њ ви€влений розрив обширноњ аневризми грудного в≥дд≥лу аорти. ¬продовж житт€ страждав в≥сцел€рним сиф≥л≥сом. який патолог≥чний процес в даному випадку зумовив зменшенн€ м≥цност≥ ст≥нки аорти, њњ розширенн€ ≥ розрив.

A. «никненн€ еластичних волокон

B. «никненн€ колагенових волокон

C. јтроф≥€ м'€зового шару

D. «м≥ни ≥нтим за типом "шагреневоњ шк≥ри"

E. Ќовоутворенн€ судин

 

60. ѕри г≥столог≥чному досл≥дженн≥ б≥оптату шийки матки була ви€влена запальна ≥нф≥льтрац≥€ ≥з залученн€м ст≥нок др≥бних судин, артер≥й ≥ вен, на€вн≥сть в ≥нф≥льтрат≥ плазматичних кл≥тин, л≥мфоцит≥в, еп≥тел≥оњдних кл≥тин з д≥л€нками склерозу ≥ г≥пл≥нозу тканин. ѕро €ке захворюванн€ сл≥д думати?

A. *—иф≥лис

B. “уберкульоз

C. Ћейкоплаки€

D. ≈роз≥€ шийки матки

E.  ондилома

 

61. Ќа слизист≥й оболонц≥ правоњ п≥днеб≥нноњ мигдалини спостер≥гаЇтьс€ безбол≥сна виразка з гладким лакованим дном ≥ р≥вними ххр€щепод≥бноњ консистенц≥њ кра€ми. ћ≥кроскоп≥чно: запальний ≥нф≥льтрат, що складаЇтьс€ з л≥мфоцит≥в, плазмоцит≥в, невеликоњ к≥лькост≥ еп≥тел≥оњдних кл≥тин, а також на€вн≥сть ендо ≥ периваскул≥ту. ѕро €ке захворюванн€ йдетьс€?

A. *—иф≥л≥с

B. јктином≥коз

C. “уберкульоз

D. ƒифтер≥€ з≥ву

E. ¬иразково-некротична анг≥на ¬енсана

 

62. ѕри м≥кроскоп≥чному досл≥дженн≥ крайньоњ плот≥ чолов≥ка 20 рок≥в, видаленою з приводу ф≥мозу патологоанатом ви€вив пол≥морфний ≥нф≥льтрат, що складаЇтьс€ з безладно розташованих плазматичних, л≥мфоњдних, еп≥тел≥оњдних кл≥ток. ” судинах виражений васкул≥т. ƒл€ €кого захворюванн€ характерн≥ описан≥ зм≥ни?

A. *—иф≥лис

B. “уберкульоз

C. јктином≥коз

D. ¬узликовий пер≥артер≥њт

E. ѕроказа

 

63. ” хворого на слизов≥й оболонц≥ щоки виразка овальноњ форми з п≥дведеними кра€ми ≥ хр€щепод≥бним ≥нф≥льтратом. ƒно виразки м'€систо-червоного кольору, покрито с≥руватим сальним нальотом. ѕри м≥кроскоп≥чному досл≥дженн≥ - л≥мфоплазмоцитарний ≥нф≥льтрат, переважаЇ навколо др≥бних судин з прол≥ферац≥Їю ендотел≥ю. ¬каж≥ть захворюванн€:

A. *—иф≥л≥с

B. “равматична виразка

C. ≈розивно-виразкова лейкоплак≥€

D. ¬иразка-рак

E. ¬иразково-некротичний стоматит ¬енсана

 

64. ѕри розтин≥ померлого, такого, що хвор≥в на туберкульоз, у верхн≥й частц≥ правоњ леген≥ ви€влена порожнина розм≥рами 3х2 см, €ка сполучаЇтьс€ з бронхом. —т≥нка порожнини щ≥льна, маЇ три шари: внутр≥шн≥й - п≥огенний, середн≥й - шар туберкульозноњ гранул€ц≥йноњ тканини, зовн≥шн≥й, - сполучнотканинний. який з перерахованих д≥агноз≥в найб≥льш в≥рог≥дний?

A. *‘≥брозно-кавернозный туберкульоз

B. ‘≥брозно-осередковий туберкульоз

C. “уберкулема

D. √острий осередковий туберкульоз

E. √острий кавернозний туберкульоз

 

65. ” хворого 48 рок≥в ≥з зм≥неним тембром голосу проведена б≥опс≥€ гортан≥; при г≥столог≥чному досл≥дженн≥ ви€влен≥ скупченн€ кл≥тин довгастоњ форми з св≥тлим €дром, крупних кл≥тин з €драми розташованими на перифер≥њ у вигл€д≥ п≥дкови, др≥бних округлоњ форми кл≥тин з г≥перхромно забарвленими €драми ≥ дуже вузьким об≥дком цитоплазми; на б≥льшому прот€з≥ описан≥ кл≥тини формують вузлики з тенденц≥Їю до злитт€ ≥ на€вн≥стю в центр≥ гомогенних в рожевий кол≥р забарвлених мас з уламками €дер. ¬и€влен≥ г≥столог≥чн≥ зм≥ни характерн≥ дл€?

A. *“уберкульозу

B. Ћепра (прокази)

C. —иф≥л≥су

D. —ьклероми

E. Ћ≥мфогранулематоза

 

66. ѕатологоанатом у ж≥нки 21 року при г≥столог≥чному досл≥дженн≥ в зб≥льшених шийних л≥мфатичних вузлах ви€вив вузлики, що складаютьс€ переважно з плоских, злегка вит€гнутих кл≥тин з бл≥до забарвленим €дром, г≥гантських, округло-овальноњ форми кл≥тин з бл≥до-рожевою цитоплазмою ≥ з €драми, розташованими на перифер≥њ ≥ др≥бних, округлоњ форми кл≥тин, з вузьким об≥дком цитоплазми; у центр≥ де€ких вузлик≥в - безструктурн≥ маси, забарвлен≥ в бл≥до-рожевий кол≥р. ¬и€влен≥ зм≥ни характерн≥ дл€:

A. *“уберкульозу

B. Ћ≥мфогранулематозу

C. —аркоњдозу

D. Ѕруцельозу

E. Ќеспециф≥чного г≥перпластичного л≥мфаден≥ту

 

67. ѕри г≥столог≥чному досл≥дженн≥ зб≥льшених надключичних л≥мфатичних вузл≥в у ж≥нки 40 рок≥в ви€влено порушенн€ њх структури з вогнищами скупченн€ злегка вит€гнутоњ форми кл≥тин з св≥тлим €дром, багато€дерних великих овально-округлоњ форми кл≥тин, багатих цитоплазмою, з €драми, розташованими на перифер≥њ у вигл€д≥ частоколу, оточених л≥мфоњдними кл≥тками; у центр≥ - скупченн€ кл≥тин, безструктурн≥ маси, забарвлен≥ в рожевий кол≥р. ќписан≥ зм≥ни характерн≥ дл€?

A. *“уберкульозного л≥мфаден≥ту

B. ћетастазу пухлини

C. Ћ≥мфогранулематоза

D. √≥перпластичного л≥мфаден≥ту

E. —аркоњдозу

 

68. ” оперативно видален≥й частц≥ леген≥ з приводу нагниваючоњ к≥сти, в 8 сегмент≥ ви€влено вогнище неправильно-округлоњ форми д≥аметром 1,8 см, щ≥льний. Ќа розр≥з≥ - б≥ло-жовтого кольору, з тьм€ною поверхнею ≥ др≥бними д≥л€нками к≥стковоњ щ≥льност≥. ћакроскоп≥чна картина характерна дл€:

A. *«ажившого туберкульозного афекту

B. ѕериферичного раку леген≥

C. ’ондроми

D.  арн≥ф≥кац≥≥

E. ’рон≥чн≥й пневмон≥њ

 

69. Ќа розтин≥ чолов≥ка 52 рок≥в, що тривалий час страждав туберкульозним простатитом ≥ померлого в≥д мен≥нгоенцефал≥ту, в м'€ких оболонках п≥дстави ≥ б≥чних поверхонь головного мозку, селез≥нц≥, нирках, печ≥нки ви€влено велика к≥льк≥сть щ≥льних, с≥рого кольору вузлик≥в д≥аметром 0,5-1 мм; при г≥столог≥чному досл≥дженн≥ вузлики складаютьс€ з еп≥тел≥оњдних, л≥мфоњдних ≥ нечисленних г≥гантських кл≥тин з €драми, розташованими на перифер≥њ кл≥тин у вигл€д≥ п≥дкови. ¬и€влен≥ зм≥ни св≥ про:

A. *√острому м≥л≥арному туберкульоз≥

B. ўонайгостр≥шому туберкульозному сепсис≥

C. ’рон≥чному м≥л≥арному туберкульоз≥

D.  рупновогнищевому десим≥нованому туберкульоз≥

E. —епт≥коп≥Їм≥њ

 

70. ѕри розтин≥ чолов≥ка 40 рок≥в, €кий 10 рок≥в хвор≥в на туберкульоз, в I ≥ II сегментах правоњ леген≥ ви€влена порожнина з щ≥льною ст≥нкою. ¬нутр≥шн€ поверхн€ порожнини нер≥вна, з балками, €к≥ Ї обл≥тероаними бронхами або тромбованими судинами. —ередн€ ≥ нижн€ дол≥ щ≥льн≥, на розр≥з≥ з жовтуватими вогнищами. яку форму туберкульозу можна зап≥дозрити у хворого?

A. *‘≥брозно-кавернозний

B. √острий кавернозний

C. ‘≥брозно-осередковий

D. “уберкулема

E. ÷ирротичний

 

71. 40-р≥чний ув'€знений помер у виправно-трудов≥й колон≥њ в≥д туберкульозу. ѕри досл≥дженн≥ аутопс≥њ т≥ла померлого встановлена деформац≥€ ≥ зменшенн€ розм≥р≥в верх≥вок обидвох легень, множинн≥ порожнини з щ≥льними ст≥нками, завтовшки 2-3 мм у верхн≥х в≥дд≥лах обидвох легень, диссим≥йоване вогнище д≥аметром в≥д 5 мм до 2 см казеозного некрозу в нижн≥х в≥дд≥лах леген≥в. ƒ≥агностуйте форму туберкульозу.

A. *¬торинний ф≥брозно-кавернозний

B. ¬торинний ф≥брозно-осередковий

C. √ематогенний з поразкою леген≥в

D. ѕервинний, зростанн€ первинного афекту

E. ¬торинний цирротичний

 

72. 10-р≥чна д≥вчинка поступила в травматолог≥чне в≥дд≥ленн€ з симптомами патолог≥чного перелому правоњ стегновоњ к≥стки. ¬ ход≥ г≥столог≥чного досл≥дженн€ операц≥йного матер≥алу ви€влено, що в к≥стковому мозку видаленого фрагмента стегновоњ к≥стки розположен≥ множинн≥ вогнища казеозного некрозу, оточен≥ по перифер≥њ еп≥тел≥альними кл≥тинами; зони казеозного некрозу розповсюджуютьс€ ≥ на прилегл≥ д≥л€нки к≥стковоњ тканини, руйнуючи њњ. ƒ≥агностуйте захворюванн€.

A. *“уберкульозний остеом≥Їл≥т

B. “уберкульозний спондил≥т

C. “уберкульозний коксит

D. «агальний кпупновогнищевий туберкульоз

E. ¬торинний гострий осередковий туберкульоз

 

73. ѕри розтин≥ т≥ла померлого чолов≥ка в≥ком 48 рок≥в у област≥ 1-го сегменту правоњ леген≥ ви€влена кругле утворенн€ д≥аметром 5 см з ч≥ткими контурами, оточене тонким прошарком сполучноњ тканини, заповнене б≥лими масами, що кришатьс€. ƒ≥агностуйте форму вторинного туберкульозу.

A. *“уберкулома

B. казеозна пневмон≥€

C. √острий кавернозний туберкульоз

D. √острий осередковий туберкульоз

E. ‘≥брозно-кавернозний туберкульоз

 

74. Ќа розтин≥ 17-р≥чноњ д≥вчинки, померлоњ унасл≥док легеневоњ недостатност≥, ви€влено: у нижн≥й частц≥ правоњ леген≥ зливн≥ зони казеозного некрозу, в бронхопульмональних, бронх≥альних л≥мфатичних вузлах - €вища казеозного некрозу. який з перерахованих д≥агноз≥в найб≥льш в≥рог≥дний?

A. *–≥ст первинного афекту при первинному туберкульоз≥

B. √ематогенна€ форма прогресуванн€ первинного туберкульозу

C. √ематогенний туберкульоз з переважаючою поразкою леген≥в

D. “уберкулема

E. азеозна пневмон≥€ при вторинному туберкульоз≥

 

75. ” ж≥нки 20 рок≥в при г≥столог≥чному досл≥дженн≥ шийного л≥мфатичного вузла ви€влен≥ вузлики, що складаютьс€ з вал≥в еп≥тел≥оњдних, л≥мфоњдних кл≥ток ≥ багато€дерних г≥гантських кл≥ток ѕ≥рогова-лангханса, розташованих м≥ж ними. ” центр≥ вузлик≥в визначаЇтьс€ казеозний некроз. який збудник потр≥бно ви€вити в зон≥ некрозу дл€ установки остаточного д≥агнозу?

A. *ћ≥кобактер≥њ  оха

B. ћ≥кобактер≥њ лепри

C. Ѕл≥ду трепонему

D. –икетс≥њ

E. √риби

 

76. ” хворого, померлого в≥д туберкульозу ви€влено: у I сегмент≥ правоњ леген≥ вогнище б≥ло-с≥рого кольору, оточене капсулою, д≥аметром 3 см. ћ≥кроскоп≥чно: вогнище некрозу з капсулою, в≥дсутн≥сть перифокального запаленн€. Ќазв≥ть форму туберкульозу.

A. *“уберкульома

B. √острий кавернозний туберкульоз

C. ‘≥брозно-кавернозний туберкульоз

D. ÷ирротичний туберкульоз

E.  азеозна пневмон≥€

 

77. ” чолов≥ка 50 рок≥в, що страждав туберкульозом ≥ померлого при €вищах легенево-серцевоњ недостатност≥, при розтин≥ ви€влений лобарний характер поразки леген≥в: верхн€ частка правоњ леген≥ зб≥льшена, щ≥льна, на розр≥з≥ жовтого кольору, вигл€ду, що кришитьс€, на плевр≥ - ф≥бринозн≥ накладенн€. ƒо €коњ з форм вторинного туберкульозу в≥дноситьс€ дана патолог≥€?

A. * азеозна пневмон≥€

B. ‘≥брозно-осередковий туберкульоз

C. ≤нф≥льтративний туберкульоз

D. “уберкулома

E. √острий осередковий туберкульоз

 

78. ѕомерл≥й ж≥нц≥ був встановлений кл≥н≥чний д≥агноз: хрон≥чний абсцес леген≥в. ѕри розтин≥ ви€влено порожнину в 2 сегмент≥ правоњ леген≥ розм≥ром 5 см, округлоњ форми. ¬нутр≥шн€ поверхн€ порожнини була сформована казеозними масами, зовн≥шн€ - щ≥льною тканиною леген≥в, п≥огенна мембрана в≥дсутн€. ѕро €кий процес на ваш погл€д йдетьс€?

A. *√острий кавернозний туберкульоз.

B. ‘≥брозно-кавернозний туберкульоз.

C. √острий абсцес.

D. ’рон≥чний абсцес.

E. ѕервинна легенева каверна.

 

79. ” хворого на рентгенограм≥ леген≥в ви€влено затемненн€. ѕ≥д час д≥агностичноњ експрес-б≥опс≥њ л≥мфатичного вузла бронха ви€влено: казеозний некроз, навколо €кого розташован≥ еп≥тел≥оњдн≥ ≥ л≥мфоњдн≥ кл≥тини з дом≥шкою багато€дерних г≥гантських кл≥тин. ¬каж≥ть причину л≥мфаден≥ту.

A. “уберкульоз

B. ѕневмон≥€

C. —иф≥л≥с

D. ћетастази раку

E. јденов≥русна€ ≥нфекц≥€

 

80. ѕри розтин≥ трупа хлопц€ 19 рок≥в ви€вили, що леген≥ дек≥лька роздут≥, м'€к≥, повнокровн≥, зовн≥ ≥ на розр≥з≥ ус≥€н≥ безл≥ччю просопод≥бних вогнищ с≥рого кольору. √≥столог≥чно ц≥ вогнища складалис€ з л≥мфоњдних, еп≥тел≥оњдних, г≥гантських кл≥ток ѕ≥рогова-ланхганса. ѕро €ке захворюванн€ йдетьс€?

A. “уберкульоз

B.  рупозна пневмон≥€

C. Ѕронхопневмон≥€

D. ≤нтерстиц≥альна пневмон≥€

E. ЅронхоЇктат≥чеська€ хвороба

 

81. ѕри м≥кроскоп≥чному досл≥дженн≥ шийного л≥мфатичного вузла ви€влено скупченн€ еп≥тел≥оњдних кл≥ток, л≥мфоцит≥в ≥ г≥гантських кл≥ток ѕ≥рогова-лангханса. ” центр≥ казеозний некроз. ¬каж≥ть найб≥льш в≥рог≥дну патолог≥ю.

A. * “уберкульоз

B. –≥носьклерома

C. —аркоњдоз

D. —ап

E. —иф≥л≥с

 

82. ” чолов≥ка 30 рок≥в при г≥столог≥чному досл≥дженн≥ б≥оптату з шийного л≥мфатичного вузла ви€влен≥ гранулеми, що складаютьс€ з еп≥тел≥оњдних, л≥мфоњдних, багато€дерних г≥гантських кл≥тин типа ѕ≥рогова-лангханса. ” центр≥ гранулем визначаЇтьс€ некроз. який збудник потр≥бно ви€вити в зон≥ некрозу дл€ п≥дтвердженн€ д≥агнозу туберкульоз?

A. *ћ≥кобактер≥ю  оха

B. Ѕл≥ду трепонему

C. —таф≥локок

D. Ѕацили ¬олков≥ча-фр≥ша

E. —альмонелли

 

83. Ќа розтин≥ чолов≥ка 35 рок≥в в другому сегмент≥ правоњ леген≥ ви€влено вогнище ущ≥льненн€ д≥аметром 5 см, оточений тонкою капсулою. ¬огнище представлене щ≥льною сухою тканиною, що кришитьс€, з тьм€ною поверхнею. ћорфолог≥чн≥ зм≥ни в леген≥ характерн≥ дл€:

A. “уберкуломи

B. –аку леген≥

C. ’ондроми

D. “уморозной форми сил≥козу

E. «апального дл€ поста пневмосклерозу

 

84. ѕри досл≥дженн≥ б≥опс≥њ чолов≥ка 57 рок≥в в II-м сегмент≥ правоњ леген≥ ви€влений туберкульозний панбронх≥т, з вогнищем казеозноњ бронхопневмон≥њ, навколо €кого спостер≥гаЇтьс€ вал еп≥тел≥оњдних кл≥тин з дом≥шкою л≥мфоњдних ≥ г≥гантських кл≥тин ѕ≥рогова-лангханса. яка форма туберкульозу леген≥в в даному випадку?

A. *√острий осередковий туберкульоз леген≥в

B. ѕервинний туберкульозний комплекс

C. «ростанн€ первинного афекту

D. √острий м≥л≥арний туберкульоз леген≥в

E. ≤нф≥льтративний туберкульоз

 

85. ’ворий 22-х рок≥в поступив в стац≥онар з скаргами на лихоманку, слабк≥сть. ќдин ≥з зб≥льшених шийних л≥мфовузл≥в уз€тий на г≥столог≥чне досл≥дженн€. –езультати: у тканин≥ л≥мфовузла ви€влен≥ вогнища некрозу, оточен≥ еп≥тел≥оњдними кл≥тинами, г≥гантськими багато€дерними кл≥тинами ѕ≥рогова-лангханса, а також л≥мфоцитами. яке захворюванн€ можна припускати в даному випадку?

A. *“уберкульоз

B. Ћ≥мфогранулематоз

C. Ћ≥мфолейкоз

D. —аркоњдоз

E. —иф≥л≥с

 

86. Ќа розтин≥ чолов≥ка в≥ком 34 року д≥агностований туберкульоз з на€вн≥стю у верхньому в≥дд≥л≥ правоњ леген≥ зони казеозноњ пневмон≥њ, казеозного л≥мфаден≥ту в зб≥льшених л≥мфатичних вузлах середост≥нн€ ≥ множинн≥ м≥л≥арн≥ вогнища в багатьох органах. Ќазв≥ть форму туберкульозу.

A. *ѕервинний зм≥шаноњ форми т≥Їњ, що генерал≥зуЇ

B. ѕервинний гематогенно-генерал≥зований

C. ѕервинний л≥мфогенно-генерал≥зований

D. ѕерв≥нний ≥з зростанн€м первинного афекту

E. √ематогенний

 

87. ” дитини п≥сл€ перенесеноњ анг≥ни р≥зко зб≥льшилис€ л≥мфатичн≥ вузли: паратрах≥альн≥, б≥фуркац≥он≥, шийн≥. ѕри м≥кроскоп≥чному досл≥дженн≥ шийного л≥мфатичного вузла ви€влен≥ вогнища некрозу, в≥дмежован≥ л≥мфоцитами, еп≥тел≥оњдними кл≥тками, ≥ кл≥тками ѕ≥рогова-лангханса. ¬каж≥ть найб≥льш в≥рог≥дну патолог≥ю.

A. *“уберкульоз

B. —аркоњдоз

C. –≥носьклерома

D. —ап

E. —иф≥л≥с

 

88. „олов≥к 40 рок≥в помер в≥д легеневоњ кровотеч≥. ѕри розтин≥ у верхн≥й частц≥ правоњ леген≥ - порожнина д≥аметром 4 см з щ≥льними ст≥нками ≥ нер≥вною внутр≥шньою поверхнею ≥з згортками кров≥; при м≥кроскоп≥њ у внутр≥шньому шар≥ ст≥нки - лейкоцити, що розпадаютьс€, в середньому - розростанн€ еп≥тел≥оњдних, л≥мфоњдних ≥ г≥гантських багато€дерних кл≥тин з €драми у вигл€д≥ п≥дкови. ¬и€влен≥ в леген≥ зм≥ни характерн≥ дл€:

A. “уберкульозноњ каверни

B. Ѕронхоектатичноњ каверни

C. јбсцесу леген≥в

D. ѕриродженоњ к≥сти

E. ≤нфаркту леген≥ з септичним розпадом

 

89. ѕри розтин≥ у чолов≥ка 40 рок≥в в 3 сегмент≥ правоњ леген≥ субплеврально ви€влена д≥л€нка ущ≥льненн€ д≥аметром 1,5см з ч≥ткими межами, оточений б≥луватою волокнистою тканиною, на розр≥з≥ з д≥л€нками б≥ло-жовтого кольору, що кришатьс€. Ќа€вн≥сть даного вогнища характерна дл€:

A. ≤нкапсульованого первинного афекту

B. ѕериферичного раку

C. ’ондроми

D. ‘≥броми

E. ≤нфаркту леген≥, що орган≥зовуЇтьс€

 

90. Ќа розтин≥ трупа чолов≥ка 44 рок≥в, померлого в≥д легенево-серцевоњ недостатност≥, ви€влено пневмосклероз, емф≥зему леген≥в, г≥пертроф≥ю правого шлуночку серц€. ” обох леген≥в множинн≥ переважно субплевральн≥ вогнища д≥аметром до 1 см. √≥столог≥чно: у центр≥ вогнища - зона некрозу, на перифер≥њ - вал з еп≥тел≥оњдних кл≥ток ≥ л≥мфоцит≥в з добавкою макрофаг≥в ≥ плазматичних кл≥тин. ¬изначаютьс€ г≥гантськ≥ кл≥тини ѕ≥рогова-лангханса. Ќевелике число кровоносних кап≥л€р≥в визначаЇтьс€ на перифер≥њ вогнища. яке захворюванн€ маЇ м≥сце у хворого:

A. √ематогенний туберкульоз.

B. јктином≥коз леген≥в.

C. —аркоњдоз.

D. —иф≥л≥с.

E. —ил≥коз.

 

91. ѕри розтин≥ у дитини ви€влен≥ первинний кишковий туберкульозний комплекс: первинна афект-виразка сл≥поњ кишки, л≥мфагн≥т ≥ рег≥онарний казеозний л≥мфаден≥т. —мерть наступила в≥д перфорац≥њ виразки ≥ розвитку розлитого перитон≥ту. Ќазв≥ть шл€х зараженн€ дитини туберкульозом.

A. јл≥ментарний.

B. “рансплацентарний.

C. јерогенний.

D. «м≥шаний.

E.  онтактний.

 

92. ѕри розтин≥ т≥ла чолов≥ка 48 рок≥в, померлого в≥д туберкульозу леген≥в, знайден≥ частково спорожнен≥ симетричн≥ туберкульозн≥ каверни в кортико-плевральних зонах з переважанн€м продуктивноњ тканинноњ реакц≥њ; у обох леген€х - нижн≥й с≥тчастий пневмосклероз ≥ емф≥зема; Улегеневе серцеФ; у б≥фуркац≥йних л≥мфовузлах Ц туберкульозний казеозний л≥мфоден≥т. ” III сегмент≥ правоњ леген≥ - вогнище √ону. ¬каж≥ть, €кий з перерахованих д≥агноз≥в найб≥льш в≥рог≥дний?

A. *√ематогенно-десим≥нований туберкульоз.

B. √ематогенна генерал≥зац≥€ первинного туберкульозу.

C. ’рон≥чний первинний туберкульоз.

D. ’рон≥чний м≥л≥арний туберкульоз.

E. ÷иррот≥чеськ≥й туберкульоз.

 

93. ” чолов≥ка 28 рок≥в при г≥столог≥чному досл≥дженн≥ шийного л≥мфовузла ви€влено порушенн€ малюнка унасл≥док розростанн€ еп≥тел≥оњдних, л≥мфоњдних кл≥ток ≥ макрофаг≥в з €драми у вигл€д≥ п≥дкови, в центр≥ де€ких ськоплений кл≥ток - безструктурн≥ д≥л€нки бл≥до-рожевого кольору ≥з залишками €дер. ƒл€ €кого захворюванн€ характерн≥ дан≥ зм≥ни?

A. “уберкульоз

B. Ћ≥мфогранулематоз

C. јктином≥коз

D. ћетастаз пухлини

E. —иф≥л≥с

 

94. ” хворого з субф≥брильною температурою в б≥оптат≥ зб≥льшеного л≥мфатичного вузла ви€влен≥ численн≥ гранулеми, що м≥ст€ть в центр≥ казеозний некроз, оточений еп≥тел≥оњдними кл≥тками, г≥гантськими багато€дерними кл≥тками ѕ≥рогова-Ћанхганса ≥ л≥мфоцитами. ƒл€ €кого захворюванн€ характерн≥ так≥ патог≥столог≥чн≥ зм≥ни?

A. “уберкульоз

B. Ћ≥мфогранулематоз

C. Ћ≥мфосаркома

D. Ћ≥мфолейкоз

E. Ѕанальний л≥мфаден≥т

F. √ранулема

 

95. ѕ≥д час розтину т≥ла д≥вчинки 9 рок≥в у верх≥вц≥ правоњ леген≥ субплеврально було знайдено вогнище казеознго некрозу д≥аметром 15 мм, б≥фуркац≥йн≥ л≥мфатичн≥ вузли зб≥льшен≥, м≥ст€ть др≥бн≥ вогнища некрозу коагул€ц≥йного типу. ћ≥кроскоп≥чно - в легеневому вогнищ≥ ≥ в л≥мфатичних вузлах навколо некротичних мас еп≥тел≥оњдн≥ кл≥тини, л≥мфоцити ≥ одиночн≥ багато€дерн≥ г≥гантськ≥ кл≥тини. ƒ≥агностуйте захворюванн€.

A. *ѕервинний туберкульоз

B. √ематогенний туберкульоз з переважаючою ураженн€м легень

C. √ематогенний генерал≥зований туберкульоз

D. ¬торинний осередковий туберкульоз

E. ¬торинний ф≥брозно-осередковий туберкульоз

 

96. Ќа розтин≥ т≥ла чолов≥ка 63 рок≥в, були знайден≥ множинн≥ патолог≥чн≥ порожнини в обох леген€х, м≥кроскоп≥чно у внутр≥шньому шар≥ ст≥нки порожнини ви€влен≥ некротичн≥ маси, €к≥ дифузно ≥нф≥льтрован≥ нейтроф≥лами, середн≥й - м≥стить ≥нф≥льтрат з еп≥тел≥оњдних кл≥тин, л≥мфоцит≥в ≥ багато€дерних г≥гант≥в, зовн≥шн≥й шар складаЇтьс€ з≥ зр≥лоњ сполучноњ тканини. ƒ≥агностуйте форму вторинного туберкульозу.

A. *‘≥брозно-кавернозный

B. √острий осередковий

C. ‘≥брозно- осередковий

D. √острий кавернозний

E. ÷иротичний туберкульоз

 

97. ” чолов≥ка 72 рок≥в, на секц≥њ ви€влено зб≥льшенн€ ≥ деформац≥ю правого кол≥нного суглоба. ѕри г≥столог≥чному досл≥дженн≥ тканин суглоба ≥ прилеглих д≥л€нок ви€влено: масивн≥ вогнища казеозного некрозу, оточен≥ валом еп≥тел≥оњдних, л≥мфоњдних кл≥тин з на€вн≥стю г≥гантських макрофаг≥в. ƒ≥агностуйте захворюванн€.

A. *“уберкульозний артрит

B. —иф≥л≥тичний артрит

C. –евматоњдний артрит

D. √онорейний артрит

E. ƒеформуючий остеоартроз

 

98. ” чолов≥ка 43 рок≥в, що тривалий час хвор≥в на туберкульоз, розвинулас€ кровотеча з леген≥в, €ка призвела до смерт≥. Ќа розтин≥ в леген€х ви€влено дек≥лька порожнин овальноњ або круглоњ форми, ст≥нка €ких утворена некротичними масами ≥ тканиною леген≥в. ƒл€ €коњ форми туберкульозу характерн≥ так≥ зм≥ни

A. *√острий кавернозний

B. ‘≥брозно-кавернозний

C. “уберкулома

D.  азеозна пневмон≥€

E. √острий осередковий

 

99. Ќа розтин≥ померлого 18 рок≥в селез≥нка вагою 580 грам, темно-червоного кольору на розр≥з≥. √≥столог≥чно ви€влена виражена прол≥ферац≥€ ретикул€рних кл≥тин, на€вн≥сть великоњ к≥лькост≥ зр≥лих нейтроф≥л≥в в синусоњдних кап≥л€рах. як правильно назвати таку селез≥нку?

A. *У—ептичнаФ

B. У—аговаФ

C. Уѕорф≥риннаФ

D. У÷ианотична€Ф

E. УЋейкознаФ

 

100. ” хворого, що страждав вторинним сиф≥л≥сом, з'€вилис€ вогнища деп≥гментац≥њ шк≥ри у верхн≥х в≥дд≥лах спини. Ќазв≥ть патолог≥чний процес в шк≥р≥.

A. *Ћейкодерма

B. ћетаплаз≥€

C. Ћейкоплек≥€

D. ƒисплаз≥€

E. ѕаракератоз

 

101. ѕри розтин≥ трупа хворого, померлого в≥д легеневоњ недостатност≥ ви€влена зб≥льшена леген€ з вогнищами темно-червоного, рожево-жовтого кольору (велика строката леген€), некротичний трахеобронх≥т. Ќа €ке захворюванн€ наймов≥рн≥ше страждав хворий?

A. *√рипозна пневмон≥€

B.  рупозна пневмон≥€

C. казеозна пневмон≥€

D. ‘≥броз≥юючий альвеол≥т

E.  ≥рова пневмон≥€

 

102. „олов≥к 42 рок≥в помер при €вищах вираженоњ ≥нтоксикац≥њ та дихальноњ недостатност≥. Ќа розр≥з≥ тканина леген≥в у вс≥х в≥дд≥лах строката, з множинними мало вогнищевими крововиливами ≥ вогнищами емф≥земи. √≥столог≥чно в леген≥в: гемораг≥чна бронхопневмон≥€ з абсцедуванн€м в цитоплазм≥ кл≥ток еп≥тел≥ю бронх≥в еозиноф≥льне ≥ базоф≥льбне включенн€. ƒ≥агностуйте ви€влене на секц≥њ захворюванн€.

A. * √рип

B. ѕарагрип

C. јденов≥русна€ ≥нфекц≥€

D. –есп≥раторно-синцит≥альна ≥нфекц≥€

E. —таф≥лококова€ бронхопневмон≥€

 

103. ѕри розтин≥ на розр≥з≥ леген≥ ви€влен≥ множинн≥ вогнища до 2,5 см в д≥аметр≥ неправильноњ форми, щ≥льнуват≥, безпов≥тр€н≥, без ч≥тких меж, €скраво-червоного кольору. ѕри м≥кроскоп≥чному досл≥дженн≥ в просв≥т≥ альвеол знайден≥ еритроцити, невелика к≥льк≥сть л≥мфоцит≥в. ќписан≥ зм≥ни характерн≥ дл€:

A. * √рипозн≥й пневмон≥њ

B.  рупозн≥й пневмон≥њ

C. √емораг≥чного ≥нфаркту леген≥

D.  ≥ров≥й пневмон≥њ

E. јсп≥рац≥йн≥й пневмон≥њ

 

104. ” 30-р≥чного чолов≥ка, що хвор≥в на гостре респ≥раторне захворюванн€ ≥ загиблого при €вищах гостроњ легочно-серцевоњ недостатност≥, п≥д час розтину ви€влено: фибринозно-гемораг≥чне запаленн€ слизистоњ оболонки гортан≥ ≥ трахењ; деструктивний бронх≥т; зб≥льшен≥ леген≥, що мають строкатий вигл€д за рахунок абсцес≥в, крововилив≥в, некрозу. який з перерахованих д≥агноз≥в найб≥льш в≥рог≥дний?

A. *√рипп

B. ѕарагрип

C. –есп≥раторно-синцит≥альна€ ≥нфекц≥€

D.  ≥р

E. јденов≥русна€ ≥нфекц≥€

 

105. ’ворий захвор≥в гостро. ѕред'€вл€в скарги на озноб, п≥двищенн€ температури до 40∞с, головний б≥ль, кашель, задишку. Ќа 5 день хворий помер. Ќа розтин≥: леген≥ зб≥льшен≥ в об'Їм≥, строкатого вигл€ду - Увелика строката леген€Ф. ƒл€ €кого захворюванн€ характерна така картина?

A. *√рипп

B. јденов≥русна€ ≥нфекц≥€

C.  рупозна пневмон≥€

D. –есп≥раторно-синцит≥альна ≥нфекц≥€

E. Ѕронхоектази

 

106. ѕри аутопс≥њ померлого наркомана, на шк≥р≥ дистальних в≥дд≥л≥в нижн≥х к≥нц≥вок ви€влен≥ багрово-червон≥ пл€ми, бл€шки ≥ вузли (саркома  апоши). ¬и€влена також гостра пневмон≥€, викликана пневмоцистами. ƒл€ €кого захворюванн€ характерн≥ дан≥ зм≥ни?

A. *—Ќ≤ƒ

B. √рип

C.  ≥р

D. ƒифтер≥€

E. —иб≥рська виразка

 

107. ” 30-р≥чного померлого наркомана, що страждав ¬≥л-≥нфекц≥Їю при патоморфолог≥чному досл≥дженн≥ ви€влено, що обидва леген≥в ущ≥льнен≥, темно-бардово-с≥р≥, малопов≥тр€н≥, м≥жальвеол€рн≥ перегородки густо ≥нф≥льтр≥ровани л≥мфоцитами, частина альвеолоцитов трансформован≥ у велик≥ кл≥тки, з центрально розташованим круглим €дром з св≥тлим об≥дком, що нагадують Ђсовине окої. яка опортун≥ст≥чеська€ ≥нфекц≥€ викликала пневмон≥ю у даного хворого?

A. *÷итомегаловирус

B. ѕневмоциста кар≥н≥њ

C. јтипова м≥кобактер≥€

D. √ерпес-в≥рус

E. “оксоплазма

 

108. ” померлого 44 л≥тн≥ громад€ни ”крањни за насл≥дками розтину встановлено поЇднанн€ пневмоцистной пневмон≥њ, саркоми  апоши ≥ ¬-клеточной л≥мфоми. ” анамнез≥ безладн≥ статев≥ зв'€зки. ўо Ї найб≥льш в≥рог≥дним?

A. *»нфекци€ в≥русом ≥мунодеф≥циту людини, стад≥€ —н≥ду

B. ≤нфекц≥€ в≥русом ≥мунодеф≥циту людини, стад≥€ передсн≥ду

C. ¬торинний ≥мунодеф≥цит унасл≥док первинноњ ¬-клеточной л≥мфоми

D. ¬торинний ≥мунодеф≥цит унасл≥док саркоми  апоши

 

109. ” дитини 4 рок≥в з'€вивс€ р≥зкий б≥ль при ковтанн≥, виражений набр€к шињ, температура т≥ла п≥двищилас€ до 40∞с. ѕри огл€д≥ на мигдалинах визначаютьс€ с≥рувато-жовт≥ пл≥вки, €к≥ зн≥маютьс€ насилу, при видаленн≥ пл≥вок п≥д ними ви€вл€ютьс€ виразки, що кровоточать. який найб≥льш в≥рог≥дний д≥агноз?

A. *ƒифтери€

B. —карлатина

C.  ≥р

D. ћен≥нгококовий назофаринг≥т

E. √рип

 

110. ” дитини 7 рок≥в п≥двищилас€ температура т≥ла до 39∞с, з'€вилис€ нежить, кон'юнктив≥т, кашель. Ќа шк≥р≥ наголошувалис€ крупнопл€мист≥ висипанн€, при огл€д≥ порожнини рота - б≥луват≥ висипанн€ на слизист≥й оболонц≥ щ≥к. –аптово з'€вилос€ важке диханн€ ≥ наступила смерть при €вищах асф≥кс≥њ. який найб≥льш в≥рог≥дний д≥агноз?

A. * ≥р

B. —карлатина

C. ƒифтер≥€

D. ћен≥нгококков≥й назофаринг≥т

E. √рип

 

111. Ќа розтин≥ т≥ла хлопчика 8 рок≥в, хвор≥ючого на дифтер≥ю з≥ву ≥ мигдалин померлого на другому тижн≥ п≥сл€ початку захворюванн€, ви€влен≥ зм≥ни в м≥окард≥ у вигл€д≥ м≥лковогнищевих некроз≥в м≥окард≥оцит≥в, набр€ку строми з незначною л≥мфоцитарною ≥нф≥льтрац≥Їю. ƒ≥агностуйте процес в м≥окард≥?

A. *јльтеративний м≥окардит

B. —ептичний

C. √ранулематозний

D. ≤нтерстиц≥альний

E. ќсередковий пром≥жний ексудативний

 

112. ” дитини 7 рок≥в з'€вивс€ б≥ль в горл≥, п≥двищилас€ температура т≥ла. Ќа 2-й день п≥сл€ початку захворюванн€, ви€влен≥ висипанн€ червоного кольору у вигл€д≥ др≥бних, густо розташованих пл€м, величиною з макове зерно. ¬они покривають все т≥ло, за вин€тком носогубного трикутника. ѕри огл€д≥ порожнини рота - в з≥в≥ €скраве почервон≥нн€, мигдалини зб≥льшен≥, €зик малиново-червоний. ¬аш д≥агноз?

A. *—карлатина.

B. јденов≥русна ≥нфекц≥€.

C. ƒифтер≥€ з≥ву.

D.  ≥р.

E. —трептококова анг≥на.

 

113. ” дитини 10 рок≥в з'€вивс€ р≥зкий б≥ль при ковтанн≥, набр€к шињ, температура т≥ла п≥дн€лас€ до 39.0с, з'€вилис€ €скраво-червон≥ др≥бноточечн≥ висипанн€ по всьому т≥лу. ” з≥в≥ ≥ мигдалинах - р≥зке повнокров'€ (Упалаючий з≥вФ), Умалинова моваФ. Ќа поверхн≥ мигдалин - одиничн≥ с≥руват≥ вогнища некроз≥в. ѕро €ке захворюванн€ може йтис€?

A. * —карлатина

B. ћен≥нгококовий назофаринг≥т

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-18; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 716 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќадо любить жизнь больше, чем смысл жизни. © ‘едор ƒостоевский
==> читать все изречени€...

1271 - | 1035 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.665 с.