Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


≤шем≥чна хвороба серц€. ÷еребро-васкул€рна хвороба.
 

1. ” померлого при розтин≥ визначений тромбоз л≥воњ середньоњ мозковоњ артер≥њ ≥ велике вогнище с≥рого розм'€кшенн€ тканин л≥воњ п≥вкул≥ мозку. який патолог≥чний процес розвинувс€ в головному мозку?

A. *≤шем≥чний ≥нфаркт

B.  оагул€ц≥йний некроз

C. јбсцес

D. ¬олога гангрена

E. —еквестр

 

2. Ќа розтин≥ померлого 48 рок≥в ви€влена обтурац≥€ просв≥ту середньоњ мозковоњ артер≥њ тромбом. ” т≥м'€но-скронев≥й област≥ л≥воњ п≥вкул≥ головного мозку - вогнище кашопод≥бноњ консистенц≥њ с≥рого кольору. ¬и€влен≥ зм≥ни характерн≥ дл€:

A. *≤нфаркту

B. —еквестру

C. √ангрени

D.  азеозного некрозу

E. ‘≥бриноњдного некрозу

 

3. ” хворого 55 рок≥в, прот€гом 12 рок≥в того, що страждав г≥пертенз≥Їю, кл≥н≥чно розвинулос€ гостре порушенн€ мозкового кровооб≥гу, на початку €кого наголошувалос€ порушенн€ руху в правих к≥нц≥вках, головний б≥ль, а пот≥м розвинулас€ правосторонн€ гем≥плег≥€, ≥ хворий помер. Ќа розтин≥ ви€влений системний г≥ал≥ноз др≥бних артер≥й, тромбоз л≥воњ середньоњ мозковоњ артер≥њ, а в л≥в≥й т≥м'€но-скронев≥й област≥ ви€влено вогнище, €ке називаЇтьс€:

A. *≤шем≥чний ≥нфаркт

B.  рововилив

C. јбсцес мозку

D. √емораг≥чний ≥нфаркт

E. Ќабр€к мозку

 

4. ” хворого 58 рок≥в при розтин≥ в прав≥й скронев≥й частц≥ головного мозку ви€влено велике вогнище розм'€кшенн€ с≥роњ речовини кашкопод≥бноњ консистенц≥њ, бл≥до-с≥рого кольору. ” артер≥€х основи мозку численн≥ б≥лувато-жовт≥ потовщенн€ ≥нтим, €к≥ р≥зко звужують просв≥т. ¬аш д≥агноз?

A. *≤шем≥чний ≥нсульт

B. јбсцес мозку

C.  рововилив

D. √емораг≥чний ≥нфаркт

E. Ќабр€к мозку

 

5. ѕри розтин≥ померлого, такого, що страждав атеросклерозом, в головному мозку ви€влений тромбоз г≥лки внутр≥шньоњ сонноњ артер≥њ ≥ вогнище вологого розм'€кшенн€ тканини с≥рого кольору. який патолог≥чний процес ви€влений в головному мозку?

A. *≤шем≥чний ≥нфаркт

B. √емораг≥чна ≥нф≥льтрац≥€

C. √ематома

D. ≈нцефал≥т

E. ѕухлина мозку

 

6. ” чолов≥ка 70 рок≥в, що страждав атеросклерозом, на розтин≥ в п≥дк≥рков≥й област≥ л≥воњ п≥вкул≥ мозку ви€влено вогнище неправильноњ форми, розм≥рами 6х5 см, в'€лий, безструктурний, с≥рого кольору з порожниною, що нам≥чаЇтьс€, в центр≥. ѕро €кий результат процесу св≥дчать зм≥ни в мозку?

A. *јсептичне розсмоктуванн€

B. ќрган≥зац≥€

C. —ептичний розпад

D. ≤нкапсул€ц≥€

E. ѕетриф≥кац≥€

 

7. ѕри розтин≥ хворого в п≥дк≥ркових €драх правоњ п≥вкул≥ головного мозку визначаЇтьс€ порожнина неправильноњ форми 5 х 3,5 см, заповнена червоними згортками кров≥ ≥ розм'€кшеною тканиною мозку. Ќазв≥ть патолог≥ю, €ка розвинулас€ в головному мозку?

A. *√ематома

B. √емораг≥чне просоченн€

C. ≤шем≥чний ≥нфаркт

D.  ≥ста

E. јбсцес

 

8. Ќа розтин≥ в потиличн≥й частц≥ головного мозку ви€влена порожнина 2,5 х 1,5 см, заповнена прозорою р≥диною, ст≥нка њњ гладка, бурого кольору. який процес розвинувс€ в головному мозку?

A. * ≥ста на м≥сц≥ крововиливу

B. —≥ре розм'€кшенн€ мозку

C. јбсцес мозку

D. ѕорок розвитку мозку

E.  ≥ста на м≥сц≥ с≥рого розм'€кшенн€

 

9. «а житт€ у хворого був д≥агностований гострий ≥нфаркт м≥окарду по ≈ √ ознакам. Ќа розтин≥ в порожнин≥ перикарду ви€влено: 200 мл р≥дкоњ кров≥ ≥ 400гр згортк≥в, в задн≥й ст≥нц≥ л≥вого шлуночку пронизуючий дефект довжиною 2 см. яке ускладненн€ ≥нфаркту м≥окарду розвинулос€?

A. *–озрив м≥окарду з тампонадою

B. ѕанцирне серце

C. √емораг≥чний перикардит

D. ≈ксудативний перикардит

E. ≤д≥опатичний м≥окардит

 

10. ” хворого в 8 год. ранку з'€вилис€ бол≥ за грудиною, а за годину в приймальному в≥дд≥ленн≥ за даними ≈ √ д≥агностований ≥нфаркт м≥окарду. „ерез 10 хвилин хворий помер. яку найб≥льш достов≥рну морфолог≥чну ознаку ≥нфаркту м≥окарду знайдуть при г≥столог≥чному досл≥дженн≥ п≥сл€ розтину трупа?

A. *«никенн€ гл≥когену в кард≥ом≥оцитах

B. ¬акуольну дистроф≥ю кард≥ом≥оцит≥в субендокард≥альноњ зони

C. ∆ирову ≥нф≥льтрац≥ю кард≥ом≥оцит≥в

D. Ќекроз м≥окард≥оцит≥в

E. –озслабленн€ м≥оф≥брил кард≥ом≥оцит≥в

 

11. ѕри г≥столог≥чному досл≥дженн≥ серц€ померлого в≥д гостроњ серцевоњ недостатност≥, в м≥окард≥ л≥вого шлуночку ви€влена д≥л€нка омертв≥нн€, в≥дмежована в≥д непошкодженоњ тканини зоною повнокровних судин, др≥бних крововилив≥в ≥ лейкоцитарною ≥нф≥льтрац≥Їю. який д≥агноз найб≥льш в≥рог≥дний?

A. *≤нфаркт м≥окарду

B. ≤шем≥чна дистроф≥€ м≥окарду

C. ќсередковий ексудативний м≥окардит

D. ƒифузний ексудативний м≥окардит

E. ѕродуктивний м≥окардит

 

12. ѕри розтин≥ померлого в≥д набр€ку леген≥в в м≥окард≥ знайдено велике вогнище жовто-с≥рого кольору, а в коронарн≥й артер≥њ - св≥жий тромб. ¬изначите д≥агноз:

A. *≤нфаркт м≥окарду

B.  ард≥осклероз

C. ћ≥окардит

D. јм≥лоњдоз

E.  ард≥ом≥опат≥€

 

13. Ќа аутопс≥њ у чолов≥ка 56 рок≥в з кл≥н≥чним д≥агнозом У≥шем≥чна хвороба серц€, атеросклероз в≥нцевих артер≥й серц€, г≥пертон≥чна хворобаФ на розр≥з≥ м≥окард в област≥ верх≥вки, передньоњ ≥ б≥чноњ ст≥нок л≥вого шлуночку ви€влена добре в≥дмежована в≥д навколишньоњ тканини д≥л€нка б≥ло-жовтого кольору, оточена зоною крововилив≥в. ѕро €кий патолог≥чний процес в серцевому м'€з≥ йдетьс€?

A. *≤нфаркт м≥окарду

B. ѕост≥нфарктний кард≥осклероз

C. ƒифузний кард≥осклероз

D. ћ≥окардит

E. ∆ирова дистроф≥€ м≥окарду

 

14. ’ворий 59 рок≥в з трансмуральним ≥нфарктом м≥окарду л≥вого шлуночку помер в≥д розриву серц€ згемотампонадою серц€. який процес в зон≥ ≥нфаркту м≥г спри€ти розриву серц€? ¬ибер≥ть правильну в≥дпов≥дь.

A. *ј≥тол≥тичн≥ тканини м≥окарду

B. «ам≥щенн€ сполучною тканиною зони ≥нфаркту (орган≥зац≥€)

C. ѕ≥двищенн€ тиску в малому круз≥ кровооб≥гу

D. ‘ормуванн€ рубц€ ≥з стоншуванн€м ст≥нки л≥вого шлуночку процеси розплавленн€м

 

15. ’ворий з гострим трансмуральним ≥нфарктом м≥окарду л≥вого шлуночку помер в≥д розриву серц€ ≥ тампонади. який процес в зон≥ ≥нфаркту м≥г спри€ти розриву?

A. јутол≥тичн≥ процеси з розплавленн€м тканини м≥окарду

B. «ам≥щенн€ сполучною тканиною ≥з зниженн€м еластичност≥ м≥окарду

C. ‘ормуванн€ рубц€ ≥з стоншуванн€м ст≥нки л≥вого шлуночку серц€

D. —тоншуванн€ рубцевозм≥неноњ ст≥нки шлунку з формуванн€м аневризми

E. ѕ≥двищенн€ тиску в малому круз≥ кровооб≥гу

 

16. ” хворого що 60 рок≥в страждав атеросклерозом ≥ що перен≥с ран≥ше ≥нфаркт м≥окарду, розвинувс€ напад загрудинних бол≥в. ’ворий був госп≥тал≥зований через 3 дн≥ ≥ на тл≥ прогресуючоњ серцево-судинноњ недостатност≥ помер. Ќа розтин≥ в област≥ задньоњ ст≥нки л≥вого шлуночку ≥ м≥жшлуночковоњ перегородки ви€влена д≥л€нка б≥лого кольору близько 3 см в д≥аметр≥, волокнистоњ будови, що западаЇ, з ч≥ткою межею. ѕрозектор розц≥нив ц≥ зм≥ни €к:

A. *¬огнещевий кард≥осклероз

B. ≤шем≥€ м≥окарду

C. ≤нфаркт м≥окарду

D. ћ≥окардит

E. ƒистроф≥€ м≥окарду

 

17. ѕри розтин≥ трупа чолов≥ка 60 рок≥в в м≥окард≥ передньоњ ст≥нки л≥вого шлуночку серц€ ви€влений с≥рий неправильноњ форми щ≥льне вогнище 5 х 4 см. з ч≥ткими межами волокнистоњ будови. який д≥агноз найб≥льш в≥рог≥дний?

A. *ѕост≥нфарктний м≥окард≥осклероз

B. ƒифузний м≥лковогнещевий м≥окард≥осклероз

C. ≤нфаркт

D. ћ≥окардит

E.  ард≥ом≥опат≥€

 

18. як≥ морфолог≥чн≥ зм≥ни розвиваютьс€ на м≥сц≥ ≥нфаркту м≥окарду у пац≥Їнта, що видужав?

A. * ард≥осклероз

B. ¬нутр≥кл≥тинна регенерац≥€

C. ћ≥тотичне новоутворенн€ кард≥ом≥оцит≥в

D. ћ≥окардит

E. јтроф≥€ м≥окарду

 

19. ’ворий перен≥с повторний ≥нтрамуральний ≥нфаркт м≥окарду. ѕ≥сл€ л≥куванн€ ≥ реаб≥л≥тац≥њ виписаний в задов≥льному стан≥ п≥д спостереженн€ д≥льничного терапевта. „ерез 2 роки загинув в автомоб≥льн≥й катастроф≥. ¬становити характер патолог≥чного процесу в м≥окард≥, €кий був встановлений при розтин≥.

A. * рупновогнещевий кард≥осклероз

B.  рупновогнещевий кард≥осклероз

C. јтроф≥€

D. Ќекроз

E. √≥перплаз≥€

 

20. ѕ≥д час розтину в м≥окард≥ макроскоп≥чно ви€влена крупна щ≥льна д≥л€нка с≥рого кольору, €кий г≥столог≥чно представлений грубоволокнистою сполучною тканиною, оточеною г≥пертрофованими м'€зовими волокнами. як≥ зм≥ни виникли в серц≥?

A. *ѕост≥нфарктний крупновогнещевий кард≥осклероз

B. ≤шем≥чна стад≥€ ≥нфаркту м≥окарду

C. Ќекротична стад≥€ ≥нфаркту м≥окарду

D. ћ≥лковогнещевий дифузний кард≥осклероз

E. ћ≥окардит

 

21. ѕри досл≥дженн≥ коронарних артер≥й серц€ ви€влен≥ атеросклерозн≥ бл€шки з кальцинозом, що закривають просв≥т на 1/3. ” м≥окард≥ - др≥бн≥ множинн≥ б≥л€ст≥ прошарки сполучноњ тканини. як називаЇтьс€ процес, ви€влений в м≥окард≥?

A. *ƒифузний кард≥осклероз

B. “игрове серце

C. ≤нфарктний дл€ поста кард≥осклероз

D. ћ≥окардит

E. ≤нфаркт м≥окарду

 

22. ’ворий, страждав ший на ≥шем≥чну хворобоу серц€ ≥ повторний ≥нфаркт м≥окарду, що перен≥с, помер при €вищах прогресуючоњ серцево-судинноњ недостатност≥. ѕри розтин≥ ви€влена зб≥льшена щ≥льна селез≥нка, темно-вишневого кольору на розр≥з≥. ѕри м≥кроскоп≥чному досл≥дженн≥ органу встановлений склероз пульпи ≥ атроф≥€ фол≥кул≥в. яким терм≥ном визначають ви€влен≥ зм≥ни?

A. *÷≥анотична ≥ндурац≥€ селез≥нки

B. У—аговаФ селез≥нка

C. У—альнаФ селез≥нка

D. ѕорф≥рна селез≥нка

E. —ептична селез≥нка

 

23. ” хворого дифтер≥Їю на 2-му тижн≥ розвинулас€ гостра серцева недостатн≥сть з летальним результатом. ѕри розтин≥: шлуночки серц€ розширен≥, м≥окард в'€лий ≥ строкатий. √≥столог≥чно ви€влен≥ численн≥ др≥бн≥ вогнища м≥ол≥зу ≥з слабкою перифокальною л≥мфоњдною ≥нф≥льтрац≥Їю. ўо стало причиною смерт≥?

A. *ћ≥окардит, обумовлений бактер≥йним екзотоксином

B. Ѕактер≥йний м≥окардит

C. —ептичний м≥окардит

D. ≤нфаркт м≥окарду

E. ћетабол≥чн≥ некрози м≥окарду

 

24. ѕри розтин≥ дитини, померлоњ в≥д серцевоњ недостатност≥, ви€влено розширенн€ порожнин шлуночк≥в серц€. ћ≥кроскоп≥чно в стром≥ м≥окарду визначаЇтьс€ набр€к, ≥нф≥льтрати з г≥ст≥оцит≥в, л≥мфоцит≥в, нейтроф≥л≥в, еозиноф≥л≥в. який найб≥льш в≥рог≥дний д≥агноз?

A. *ƒифузний пром≥жний ексудативний м≥окардит

B. ќсередковий пром≥жний ексудативний м≥окардит

C. ¬узликовий продуктивний м≥окардит

D. ѕром≥жний продуктивний м≥окардит

E. јльтеративний м≥окардит

 

25. ѕри розтин≥ хворого 34 рок≥в, що страждав ревматизмом, ви€влена поверхн€ еп≥карду з ворсинчастими накладенн€ми, покрита пл≥вками с≥рого кольору, €к≥ легко в≥дд≥л€ютьс€. ѕ≥сл€ њх в≥дд≥ленн€ визначаЇтьс€ набр€кла повнокровна поверхн€ еп≥карду. Ќайб≥льш в≥рог≥дний д≥агноз:

A. *‘≥бринозний перикардит

B. √н≥йний перикардит

C. √емораг≥чний перикардит

D. ѕрол≥феративний перикардит

E.  атаральний перикардит

 

26. ѕри розтин≥ трупа чолов≥ка 62 рок≥в, €кий хвор≥в на атеросклероз ≥ помер в≥д гостроњ серцевоњ недостатност≥, в передн≥й ст≥нц≥ л≥вого шлуночку серц€ ви€влена щ≥льна д≥л€нка бл≥до-жовтого кольору розм≥ром 6х5 см, неправильноњ форми, ч≥тко в≥дмежований в≥д навколишн≥х тканин гемораг≥чним в≥ночком. ¬каж≥ть причину смерт≥.

A. *≤нфаркт м≥окарду

B. ѕост≥нфарктний кард≥осклероз

C. ћ≥лковогнищевий кард≥осклероз

D. ћ≥окардит

 

27. ” ж≥нки 50 рок≥в, страждаючою г≥пертон≥чною хворобою, розвинувс€ тривалий напад загрудинних бол≥в, на ≈ √ д≥агностований ≥нфаркт м≥окарду. ’ворий помер. Ќа розтин≥ л≥кар в≥дзначив в'€лу консистенц≥ю, нер≥вном≥рне кровонаповненн€ м≥окарду, а г≥столог≥чно ви€вив зникненн€ гранул гл≥когену, зниженн€ активност≥ окислювально-в≥дновних фермент≥в в кард≥ом≥оцитах. ѕро €ку стад≥ю ≥нфаркту м≥окарду йдетьс€?

A.*≤шем≥чна стад≥€

B. Ќекротична стад≥€

C. ќрган≥зац≥€ ≥нфаркту

D. ѕовторний ≥нфаркт

E. √острий рецидивуючий ≥нфаркт

 

28. ѕри розтин≥ померлого хворого 43 рок≥в, страждаючого ≤Ѕ— з розвитком ≥нфаркту м≥окарду, патологоанатом ви€вив набр€к леген≥в. як≥ патолог≥чн≥ зм≥ни могли зумовити набр€к леген≥в?

A. *√остра л≥вошлуночкова недостатн≥сть

B. √остре загальне недокр≥в'€

C. √остра правошлуночкова недостатн≥сть

D. ≤шем≥€ малого круга

E. —таз кров≥

 

29. ” хворого 75 рок≥в, €кий тривалий час страждав атеросклерозом церебральних судин, на аутопс≥њ в прав≥й т≥м'€но-скронев≥й област≥ головного мозку ви€влено вогнище неправильноњ форми, в'€лоњ консистенц≥њ, с≥рого кольору. яка найб≥льш в≥рог≥дна причина розвитку цього процесу?

A. *“ромбоз правоњ середньоњ мозковоњ артер≥њ

B. “ромбоз правоњ передньоњ мозковоњ артер≥њ

C. “ромбоз правоњ задньоњ мозковоњ артер≥њ

D. “ромбоз базил€рноњ артер≥њ

E. “ромбоз судин м'€коњ мозковоњ оболонки

—амост≥йна робота студента:

1. ≈т≥олог≥€ ≥ патогенез ≥шем≥чноњ хвороби серц€.

2.  ласиф≥кац≥€ ≥шем≥чноњ хвороби серц€ та патоморфолог≥€ окремих форм.

3. ≤нфаркт м≥окарда: класиф≥кац≥€ та патоморфолог≥€.

4.  л≥н≥ко-морфолог≥чна церебро-васкул€рних захворювань

5.  ард≥ом≥опат≥€: визначенн€, класиф≥кац≥€, характеристика окремих форм.

 

«м≥ст

 

–евматичн≥ захворюванн€.

 

1. ѕ≥д час г≥столог≥чного досл≥дженн€ стулок м≥ трального клапана серц€ ж≥нки 30 рок≥в було встановлено, що ендотел≥альн≥ кл≥тини осередкового десквамован≥, в цих д≥л€нках на поверхн≥ стулки розташовуютьс€ др≥бн≥ тромботичн≥ нашаруванн€, сполучна тканина стулки - з €вищами мукоњдного набуханн€ з д≥л€нками склерозу ≥ васкул€ризац≥њ. ƒ≥агностуйте вид клапанного ендокардиту.

A. *ѕоворотно-бородавчастий

B. ƒифузний

C. √острий бородавчастий

D. ‘≥бропластичний

E. ѕол≥позно-виразковий

 

2. Ќа розтин≥ ви€влено: на зовн≥шн≥й поверхн≥ аортального клапана крупн≥ (1-2 см) буро-червон≥, так≥, що легко кришатьс€ накладенн€, що прикривають виразков≥ дефекти. ѕро €ке захворюванн≥ можна думати?

A. *ѕол≥позно-виразковий ендокардит

B. ѕоворотно-бородавчастий ендокардит

C. √острий бородавчастий ендокардит

D. ‘≥бропластичний ендокардит

E. ƒифузний ендокардит

 

3. ѕри г≥столог≥чному досл≥дженн≥ стулки м≥ трального клапана серц€ ви€влено мукоњдне набуханн€, пошкодженн€ ендотел≥ю, утворенн€ по замикаючому краю ф≥бринових тромб≥в. яка форма ревматичного ендокардиту спостер≥гаЇтьс€?

A. *√острий бородавчастий ендокардит

B. ƒифузний ендокардит

C. ‘≥бропластичний ендокардит

D. ѕоворотно-бородавчастий ендокардит

E. ѕол≥позно-виразковий ендокардит

 

4. ’ворий 50 рок≥в впродовж багатьох рок≥в страждав ревматичним пороком серц€. ѕри загостренн≥ захворюванн€ розвинулас€ гем≥плег≥€ ≥ наступила смерть. √≥столог≥чно в клапан≥ митри ви€влений виражений склероз, осередков≥ кл≥тинн≥ ≥нф≥льтрати, ф≥бринов≥ накладенн€. ƒл€ €коњ форми ендокардиту характерн≥ ви€влен≥ зм≥ни?

A. *ѕоворотно-бородавчастий

B. √острого бородавчастого

C. ƒифузного

D. ‘≥бропластичного

E. ¬иразково-пол≥позного

 

5. ” хворого, що перен≥с крупозну пневмон≥ю ≥ помер при €вищах легенево-серцевоњ недостатност≥, патологоанатом на розтин≥ в≥дзначив де€ке потовщенн€ п≥вм≥с€цевих клапан≥в аорти, кол≥р њх с≥рувато-жовтий з дефектами по л≥н≥њ стуленн€ ≥ на€вн≥стю великих, до 2 см в д≥аметр≥, тромботичних накладень, що послужило п≥дставою встановити:

A. *ѕол≥позно-виразковий ендокардит

B. √острий бородавчастий ендокардит

C. ѕоворотно-бородавчастий ендокардит

D. ƒифузний ендокардит

E. ‘≥бропластичний ендокардит

 

6. ” хвороњ 24 рок≥в, що страждала ревматизмом, кл≥н≥чно д≥агностований стеноз митри. ќстанн≥ми роками част≥ еп≥зоди серцево-судинноњ недостатност≥, майже пост≥йний кашель з ≥ржавою мокротою Ќазв≥ть можлив≥ зм≥ни в леген€х у даного хворого.

A. *Ѕуре ущ≥льненн€ леген≥в

B. ≈мф≥зема леген≥в

C. јтелектаз леген≥в

D. ѕневмосклероз

E. Ѕронхоектази

 

7. Ќа розтин≥ трупа ви€влен≥ морфолог≥чн≥ про€ви стенозу л≥вого атр≥овентрикул€рного отвору, недостатн≥сть клапана митри. √≥столог≥чно в м≥окард≥ - осередковий кард≥осклероз, на€вн≥сть кв≥тучих гранулем јшофф-талалаЇва. який з перерахованих нижче д≥агноз≥в найб≥льш в≥рог≥дний?

A. *–евматизм

B. —клеродерм≥€

C. ƒерматом≥озит

D. ¬узликовий пер≥артер≥њт

E. —истемний червоний вовчак

 

8. ” дитини 7 рок≥в на шк≥р≥ розгинальних поверхонь л≥ктьових ≥ кол≥нних суглоб≥в з'€вилис€ щ≥льн≥, безбол≥сн≥ вузлики розм≥ром 1-2 мм. ” бфоптат≥ вузлик≥в - крупн≥ вогнища ф≥бриноњдного некрозу сполучноњ тканини з л≥мфоцитами ≥ макрофагами по перифер≥њ. ¬каж≥ть захворюванн€, при €кому спостер≥гаютьс€ так≥ вузлики?

A. *–евматизм

B. –евматоњдний артрит

C. —клеродерм≥€

D. ¬узликовий пер≥артер≥њт

E. —истемний червоний вовчак

 

9. ” хворого, померлого в≥д серцевоњ недостатност≥, при патоморфолог≥чному досл≥дженн≥ ви€влено: стулки м≥ трального клапана деформован≥, потовщен≥, зрослис€ по кра€х; у сполучн≥й тканин≥ м≥окарду - дифузно розташован≥ вузлики, €к≥ складаютьс€ з д≥л€нок ф≥бриноњдного некрозу, навколо €ких, - скупченн€ макрофаг≥в, що нагадують г≥гантськ≥ багато€дерн≥ кл≥тки. ¬огнища оточен≥ л≥мфоцитами ≥ одиничними плазматичними кл≥тинами. яка з перерахованих гранулем маЇ м≥сце у даного хворого?

A. *–евматична

B. “уберкульозна

C. јктином≥котична

D. —иф≥л≥тична

E. Ћепрозна

 

10. Ќа розтин≥ хворого 25 рок≥в, померлою в≥д урем≥њ, нирки зб≥льшен≥, строкат≥, з вогнищами крововилив≥в. ѕатог≥столог≥чно ви€вл€ютьс€ гематоксилинов≥ т≥льц€, кап≥л€рн≥ мембрани клубочк≥в у вигл€д≥ дрот€них петель, г≥ал≥нов≥ тромби ≥ вогнища ф≥бриноњдного некрозу, в судинах селез≥нки - УцибулиннийФ склероз. який найб≥льш в≥рог≥дний д≥агноз?

A. *—истемний червоний вовчак

B. —истемна склеродерм≥€

C. –евматоњдний артрит

D. –евматичний артрит

E. ¬узликовий пер≥артер≥њт

 

11. ѕри г≥столог≥чному досл≥дженн≥ вушка серц€ у хворого стенозом м≥трального клапана ви€влен≥ гранулеми јшоффа-талалаЇва. ¬каж≥ть генез пороку серц€.

A. *–евматичний

B. јтеросклерозний

C. —иф≥л≥тичний

D. ѕрироджений

E. —ептичний

 

12. ” хворого 27 рок≥в сформований ревматичний порок серц€. ” кл≥н≥ку поступила з скаргами на задишку, набр€кни на ногах, асцит, зб≥льшенн€ печ≥нки. —мерть наступила в≥д хрон≥чноњ серцевоњ недостатност≥. Ќа розтин≥ д≥агностований стеноз митри. який з чинник≥в морфогенезу найб≥льш можливий?

A. *«рощенн€ стулок м≥ж собою

B. —клероз ≥ потовщенн€ стулок

C. —клероз ≥ укороченн€ стулок

D. ¬короченн€ сухожильних ниток

E. Ќа€вн≥сть др≥бних тромб≥в на поверхн≥ клапана

 

13. ” хворого п≥сл€ переохолодженн€ розвинулас€ деформац≥€ суглоб≥в, хвороблив≥сть ≥ обмежен≥сть рух≥в в суглобах пальц≥в; пор€д з суглобами з'€вилис€ маленьк≥ щ≥льн≥ вузлики. ѕри б≥опс≥њ у вузликах ви€влен≥ вогнища фбриноњдного некрозу, оточен≥ г≥ст≥оцитами. ¬аш д≥агноз:

A. *–евматоњдний артрит

B. ƒерматом≥озит

C. –евматизм

D. ѕодагра

E. ƒеформуючий артроз

 

14. ѕри розтин≥ трупа ж≥нки 40 рок≥в, померл≥й при €вищах урем≥њ, ви€влен≥ зб≥льшен≥ строкат≥ нирки, в нирках - потовщенн€ кап≥л€рних мембран клубочк≥в у вигл€д≥ Удрот€них петельФ, вогнища ф≥бриноњдного некрозу њх ст≥нок ≥ г≥ал≥нов≥ тромби в просв≥тах, в €драх Ц гематоксил≥нов≥ т≥льц€; у серц≥ - ендокардит Ћибмана-сакса. яке ураженн€ нирок найймов≥рн≥ше?

A. *¬овчаковий нефрит

B. –евматичний гломерулонефрит

C. ’олерний гломерулонефрит

D. —клеротична нирка

E. “ерм≥нальний гломерулонефрит

 

15. Ќа розтин≥ ж≥нки 27 рок≥в, померлоњ в≥д хрон≥чноњ нирковоњ недостатност≥, ви€влен≥ множинн≥ рубц≥ ≥ ≥нфаркти в селез≥нц≥, нирках. ѕри м≥кроскоп≥чному досл≥дженн≥ ви€влен≥ зм≥ни в артер≥€х середнього ≥ др≥бного кал≥бру, €к≥ характеризувалис€ склерозом ст≥нок, пом≥рною прол≥ферац≥Їю ендотел≥ю ≥ вираженою периваскул€рною л≥мфог≥стицитарню ≥нф≥льтрац≥Їю. Ќа €ке захворюванн€ страждав хворий?

A. *¬узловим периартер≥њтом

B. јтеросклерозом

C. √≥пертон≥чною хворобою

D. ’воробою ћорфана

E. ¬≥сцел€рним сиф≥л≥сом

 

16. Ќа розтин≥ ж≥нки 23 рок≥в, померл≥й при €вищах нирков≥й недостатност≥, ви€влений на шк≥р≥ особи Учервоний метеликФ, на м≥ тральному клапан≥ - др≥бн≥, до 0.2 см червонувато-рожев≥ бородавчаст≥ накладенн€, в нирках Ц вогнища ф≥бриноњдного некрозу в клубочках, потовщенн€ базальних мембран кап≥л€р≥в клубочк≥в у вигл€д≥ Удрот€них петельФ, гематоксил≥нов≥ тельц€, кар≥орексис. ¬каж≥ть захворюванн€.

A. *—истемний червоний вовчак

B. ¬узликовий периартер≥њт

C. –евматизм

D. –евматоњдний артрит

E. —истемна склеродерм≥€

 

17. ” ж≥нки 54 рок≥в з'€вилас€ значна деформац≥€ суглоб≥в пальц≥в рук ≥ стоп. √≥столог≥чно: навколосуглобова сполучна тканина з €вищами мукоњдного набуханн€, д≥л€нками ф≥бриноњдного некрозу, скупченн€ми макрофаг≥в, склерозом; у синов≥альн≥й оболонц≥ - набр€кл≥ ворсинки, з ознаками мукоњдного ≥ ф≥бриноњдного набр€канн€, в суглобов≥й порожнин≥ зустр≥чаютьс€ одиничн≥ "рисов≥ т≥льц€". ƒ≥агностуйте захворюванн€.

A. *–евматоњдний артрит

B. –евматизм

C. ’вороба Ѕехтерева

D. √ематогенний туберкульоз

E. ѕодагра

 

18. ” ж≥нки 47 рок≥в скарги на звичний п≥двивих ≥ вивих м≥жфалангових ≥ п€стно-фалангових суглоб≥в,ульнарну дев≥ац≥ю. ѕри м≥кроскоп≥чному досл≥дженн≥ ви€влено розростанн€ ворсин синов≥альноњ оболонки, руйнуванн€ хр€ща, формуванн€ панусу. ѕро €ке захворюванн€ йдетьс€?

A. *–евматоњдний артрит

B. –евматичний артрит

C. ќстеоартроз

D. —истемний червоний вовчак

19. ѕри г≥столог≥чному досл≥дженн≥ б≥оптату з ураженоњ д≥л€нки шк≥ри ви€влен≥ трохи виражена атроф≥€ еп≥дерм≥су, в дерм≥ - г≥ал≥ноз колагенових волокон, м≥зерн≥ периваскул€рн≥ л≥мфоцитарн≥ ≥нф≥льтрати. ” належних скелетних м'€зах Ц виражений ≥нтерстиц≥йний набр€к, втрата поперечноњ покресленост≥, м≥лковогнищев≥ некрози з петриф≥кац≥ею. ƒ≥агностуйте ви€влене захворюванн€.

A. *ƒерматом≥озит

B. —клеродерм≥€

C. —истемний червоний вовчак

D. ¬узликовий пер≥артер≥њт

E. –евматизм

 

20. Ќа розтин≥ померлоњ д≥вчини 19 рок≥в ви€влений бородавчастий ендокардит вс≥х клапан≥в, осередков≥ крововиливу п≥д ендокардом, виразковий стоматит, виразки стравоходу, пневмон≥€, нефрит, г≥перплаз≥€ селез≥нки з периваскул€рним склерозом, васкул≥т ≥ некроз в област≥ зорового горба, численн≥ фурункули. яке захворюванн€ найймов≥рн≥ше?

A. *—истемний червоний вовчак

B. –евматизм

C. —ептичний ендокардит

D. ≤шем≥чна хвороба серц€

E. √≥пертон≥чна хвороба

—амост≥йна робота студента:

1. ≈т≥олог≥€ ≥ патогенез ревматичних захворювань. ћорфолог≥€ пошкоджень сполучноњ тканини.

2. –евматизм: ет≥олог≥€, патогенез, класиф≥кац≥€.

3. ћорфо-функц≥ональна характеристика ендокард≥оцит≥в.

4.  л≥н≥ко-морфолог≥чна характеристика системного червоного вовчака та ревматоњдного артриту.

5. ¬аскул≥ти: визначенн€, класиф≥кац≥€, морфолог≥чна характеристика.

 

«м≥ст

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-18; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 796 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

¬ы никогда не пересечете океан, если не наберетесь мужества потер€ть берег из виду. © ’ристофор  олумб
==> читать все изречени€...

1423 - | 1343 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.132 с.