Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


’вороби орган≥в системи травленн€.
 

1. ѕри г≥столог≥чному досл≥дженн≥ б≥оптату ≥з слизовоњ оболонки шлунку ж≥нки 50 рок≥в ви€влено стоншуванн€ слизовоњ оболонки, зменшенн€ к≥лькост≥ залоз, вогнища кишковоњ метаплаз≥њ, повнокр≥в'€, набр€к ≥ склероз строми, дифузна л≥мфоплазмоцитарна ≥нф≥льтрац≥€ ≥з значними включенн€ми пол≥нуклеарних лейкоцит≥в. ¬станов≥ть д≥агноз.

A. *’рон≥чний атроф≥чний гастрит в активн≥й фаз≥

B. ’рон≥чний атроф≥чний гастрит в неактивн≥й фаз≥

C. ’рон≥чний поверхневий гастрит

D. √острий катаральний гастрит

E. √острий ф≥бринозний гастрит

 

2. ѕри морфолог≥чному досл≥дженн≥ шлунку ви€влений глибокий дефект ст≥нки з поразкою м'€зовоњ оболонки, проксимальний край €коњ п≥дритий, дистальний - пологий. ѕри м≥кроскоп≥чному досл≥дженн≥ в дн≥ дефекту ви€влена зона некрозу, п≥д €кою, - гранул€ц≥йна тканина ≥ масивна область рубцюватоњ тканини на м≥сц≥ м'€зового шару. ¬станов≥ть д≥агноз.

A. *’рон≥чна виразка у стад≥њ загостренн€

B. ’рон≥чна виразка з мал≥гн≥зац≥Їю

C. √остра виразка

D. ≈роз≥€

E. –ак-виразка

 

3. ѕри досл≥дженн≥ видаленого шлунку, л≥кар ви€вив в аетрпальному в≥дд≥л≥ по мал≥й кривизн≥ глибокий дефект слизовоњ оболонки, що доходить до м'€зового шару, д≥аметром 1,5 см, округлоњ форми, з р≥вними кра€ми. ” дн≥ дефекту визначалас€ нап≥впрозора, щ≥льнувата д≥л€нка, що на вигл€д нагадувала г≥ал≥новий хр€щ. який процес розвинувс€ в дн≥ дефекту в шлунку?

A. *ћ≥сцевий г≥ал≥ноз

B. јм≥лоњдоз

C. ћукоњдний набр€к

D. ‘≥бриноњдн≥ зм≥ни

E. «агальний г≥ал≥ноз

 

4. ѕри гастроскоп≥њ на г≥столог≥чне досл≥дженн€ уз€тий б≥оптат ≥з слизистоњ оболонки. ѕри досл≥дженн≥ ви€влено, що слизова оболонка збережена, потовщена, з набр€ком, г≥перем≥йована, з численними др≥бними крововиливами, р€сно покрита слизом. ¬изначити форму гострого гастриту.

A. * атаральний (прост≥й)

B. ≈роз≥йний

C. ‘≥бринозний

D. √н≥йний

E. Ќекротичний

 

5. ” хворого з кривавою блювотою при операц≥њ ви€влена виразка, проникаюча в м'€зовий шар шлунку.  рай виразки щ≥льний, на дн≥ - судина, що кровоточить. ѕри б≥опс≥њ в кра€х ≥ дн≥ виразки ви€влена рубцювата тканина. яка це виразка?

A. *’рон≥чна виразка, що кровоточить

B. ѕенетруюча виразка

C. √остра виразка, що кровоточить

D. ѕерфоративна виразка шлунку

E. ћал≥гн≥зована виразка

 

6. ” хворого, що страждав виразковою хворобою шлунку, ускладненою шлунковою кровотечею, блювотн≥ маси забарвлен≥ в темно-коричневий кол≥р, €к≥ описуютьс€ €к блювота Укавовою гущеюФ. Ќа€вн≥сть €кого п≥гменту блювотних мас визначаЇ таке забарвленн€?

A. *—ол€нокислого гематину

B. √емоглоб≥ну

C. Ѕ≥л≥руб≥ну

D. √емомелан≥ну

E. —ульф≥ду зал≥за

 

7. ѕри розтин≥ чолов≥ка, померлого в результат≥ прогресуючоњ анем≥њ, блювотою, що супроводжувалас€, темним шлунковим вм≥стом, в шлунку ви€влено близько 1 л р≥дкоњ кров≥ ≥ кров'€них згустк≥в, а на мал≥й кривизн≥ розташовуЇтьс€ виразка овальноњ форми з валикопод≥бними п≥дведеними щ≥льними кра€ми ≥ гладким дном. яке захворюванн€ маЇ м≥сце?

A. *’рон≥чна виразка шлунку

B. ’рон≥чний атроф≥чний гастрит

C. √острий гастрит

D. √остра виразка шлунку

E. ’рон≥чний г≥пертроф≥чний гастрит

 

8. ѕри г≥столог≥чному досл≥дженн≥ гастроб≥оптат≥в ви€влено стоншуванн€ слизовоњ оболонки шлунку ≥з зменшенн€м к≥лькост≥ залоз ≥ значним розростанн€м сполучноњ тканини, протоки залоз розширен≥; слизова оболонка ≥нф≥льтрована л≥мфоцитами ≥ плазматичними кл≥тинами. який з перерахованих д≥агноз≥в найб≥льш в≥рог≥дний?

A. *’рон≥чний виражений атроф≥чний гастрит

B. ’рон≥чний поверхневий гастрит

C. ’рон≥чний виражений атроф≥чний гастрит з кишковою метаплаз≥ею

D. ’рон≥чний пом≥рний атроф≥чний гастрит

E. ‘легмона шлунку

 

9. ѕри г≥столог≥чному досл≥дженн≥ видаленоњ виразки шлунку на њњ дн≥ ви€влений ф≥бринозно-лейкоцитарний ексудат, зона ф≥бриноњдного некрозу, шари гранул€ц≥йноњ ≥ ф≥брозноњ тканини. ¬аш д≥агноз:

A. *’рон≥чна виразка

B. √остра виразка

C. √остра ероз≥€

D. ћал≥гн≥зована виразка

E. ‘легмона

 

10. ѕри ф≥брогастроскоп≥њ хворого 48 рок≥в, вод≥€,що скарживс€ на б≥ль в еп≥гастр≥њ п≥сл€ њж≥, слизовав оболонка шлунку г≥перем≥йована, складки њњ стоншен≥. ћ≥кроскоп≥чно в гастроб≥оптат≥ - атроф≥€ слизовоњ оболонки, розростанн€ сполучноњ тканини, ≥нф≥льтрованоњ л≥мфоцитами, плазмоцитами. ¬каж≥ть д≥агноз:

A. *’рон≥чний атроф≥чний гастрит

B. √острий катаральний гастрит

C. √острий гн≥йний гастрит

D. ’рон≥чний поверхневий гастрит

E. √≥гантський г≥пертроф≥чний гастрит

 

11. ѕри розтин≥ ж≥нки 33 рок≥в ви€влено потовщенн€ ст≥нки шлунку в п≥лоричному в≥дд≥л≥ з розростанн€м щ≥льноњ б≥лоњ тканини в п≥дслизовому шар≥, з др≥бними т€жами в м'€зовому шар≥. –ельЇф слизовоњ оболонки збережений, складки риг≥дн≥, нерухом≥. ¬изнач≥ть макроскоп≥чну форму пухлини в даному випадку:

A. *≤нф≥льтрат

B. ¬узол

C. ¬иразка

D.  ≥ста

E. ≤нф≥льтративно-виразкова форма

 

12. ѕ≥д час розтину т≥ла чолов≥ка 29 рок≥в, €кий тривалий час хвор≥в на виразкову хворобу дванадц€типалоњ кишки були ви€влен≥ ознаки перитон≥ту, множинн≥ стеатонекрози зачеревноњ жировоњ тканини ≥ п≥дшлунковоњ залози, а в област≥ т≥ла њњ знайдений виразковий дефект д≥аметром 5 мм ≥ завглибшки до 10 мм, крањ €кого м≥ст€ть некротичн≥ маси. ƒ≥агностуйте ускладненн€ виразковоњ хвороби дванадц€типалоњ кишки.

A. *ѕенетрац≥€

B.  ровотеча

C. —теноз

D. ѕерфорац≥€

E. ћал≥гн≥зац≥€

 

13. ѕри розтин≥ трупа чолов≥ка, померлого в≥д раковоњ кахекс≥њ, при макроскоп≥чному досл≥дженн≥ ст≥нка шлунку потовщена до 1,2 см, слизова оболонка нерухома, складки не ви€вл€ютьс€. Ќа розр≥з≥ - однор≥дна, б≥л€ста, хр€щепод≥бноњ щ≥льност≥. ƒл€ €коњ макроскоп≥чноњ форми пухлини характерн≥ описан≥ зм≥ни?

A. *≤нф≥льтрат

B. ¬узол

C. ¬иразка

D. ¬иразково-≥нф≥льтративна

E.  ≥ста

 

14. ѕри м≥кроскоп≥чному досл≥дженн≥ видаленого апендикса ви€влений набр€к, дифузна нейтроф≥льна ≥нф≥льтрац≥€ ст≥нки з некрозом ≥ на€вн≥стю дефекту слизистоњ оболонки з поразкою њњ м'€зовоњ пластинки. яка форма апендициту розвинулас€ у хворого?

A. *‘легмонозно-виразкова

B. ‘легмонозна

C. √ангренозна

D. ѕоверхнева

E. јпостематозна

 

15. Ќа г≥столог≥чне досл≥дженн€ прислали видалений червопод≥бний в≥дросток. –озм≥ри його зб≥льшен≥, серозна оболонка тьм€на, повнокровна, покрита ф≥брином, ст≥нки потовщен≥, з просв≥ту вид≥л€Їтьс€ гн≥й. ѕри м≥кроскоп≥чному досл≥дженн≥ спостер≥гаЇтьс€ повнокр≥в'€ судин, набр€к вс≥х шар≥в ≥ дифузна ≥нф≥льтрац≥€ пол≥нуклеарними лейкоцитами. Ќазв≥ть форму запаленн€?

A. *‘легмонозне

B. јпостематозне

C. ѕросте

D. ѕоверхневе

E. √ангренозне

 

16. ќперативно видалений червопод≥бний в≥дросток потовщений, серозна оболонка його тьм€на, повнокровна, з б≥луватими рихлими пл≥вчастими накладенн€ми, в просв≥т≥ - каламутна, б≥лувато-жовта р≥дина. ѕри м≥кроскоп≥чному досл≥дженн≥ ст≥нка в≥дростка дифузно ≥нф≥льтрована нейтроф≥лами. ѕро €кий вар≥ант апендициту можна думати в даному випадку?

A. *‘легмонозний

B. √ангренозний

C. ѕростий

D. ѕоверхневий

E. ’рон≥чний

 

17. јпендикс, присланий в патоморфолог≥чне в≥дд≥ленн€ п≥сл€ апендектом≥њ, потовщений ≥ зб≥льшений в розм≥рах, серозна оболонка тьм€на, судини повнокровн≥, з просв≥ту в≥дростка вид≥л€Їтьс€ р≥дина жовто-зеленого кольору. ѕри €к≥й форм≥ апендициту розвиваютьс€ так≥ зм≥ни?

A. *‘легмонозний апендицит

B. ѕростий катаральний апендицит

C. ѕоверхневий катаральний апендицит

D. √ангренозний апендицит

E. јпостематозний апендицит

 

18. √≥столог≥чно в апендикс≥ у вс≥х шарах ви€влен≥ в значн≥й к≥лькост≥ пол≥морфно€дерн≥ лейкоцити, повнокров'€, гемостази. “ака картина характерна дл€:

A. *‘легмонозного апендициту

B. √ангренозного апендициту

C. ѕоверхневого апендициту

D. ѕростого апендициту

E. ’рон≥чного апендициту

 

19. ¬идалений при апендектом≥њ червопод≥бний в≥дросток потовщений, покритий фибринозно-гн≥йним нальотом. ¬с≥ шари в≥дростка ≥нф≥льтрован≥ гн≥йним ексудатом, слизова оболонка зруйнована. ¬аш д≥агноз?

A. *‘легмонозно-виразковий апендицит з осередковою деструкц≥Їю слизового ≥ п≥дслизового шару

B. ѕростий апендицит

C. ‘легмонозний апендицит

D. √ангренозний апендицит

E. ѕоверхневий апендицит

 

20. ѕри досл≥дженн≥ апендикса спостер≥гаЇтьс€ дифузна лейкоцитарна ≥нф≥льтрац≥€ вс≥х шар≥в ст≥нки. Ќазв≥ть р≥зновид процесу?

A. *√острий флегмонозний

B. √острий простий

C. Ќекротичний

D. √острий поверхневий

E. √ангренозний

 

21. јпендикс завдовжки 9 см, завтовшки 0.9 см, серозна оболонка тьм€на, повнокровна. ћ≥кроскоп≥чно ст≥нка набр€кла, стази в кап≥л€рах ≥ венулах ≥ др≥бн≥ крововиливи; у слизов≥й ≥ п≥дслизов≥й оболонках - вогнища некрозу з лейкоцитарною ≥нф≥льтрац≥Їю навколо них. який з перерахованих д≥агноз≥в найб≥льш в≥рог≥дний?

A. *√острий поверхневий апендицит

B. √острий простий апендицит

C. √острий флегмонозний апендицит

D. √острий флегмонозно-виразковий апендицит

E. √острий гангренозний апендицит шлунку

 

22. ” товст≥й кишц≥ при колоноскоп≥њ ви€влений дефект слизистоњ оболонки д≥аметром 3,5 см з нер≥вним горбистим дном, що п≥дноситьс€ на 1,7см над дном з нер≥вними кра€ми; межа цього п≥днесенн€ неч≥тка. “канина дна ≥ в кра€х дефекту щ≥льна, б≥лувата; шари ст≥нки кишки в ц≥й д≥л€нц≥ не пом≥тн≥. ¬станов≥ть макроскоп≥чну форму пухлини.

A. *¬иразка

B. ¬узол

C. ≤нф≥льтрат

D.  ≥ста

E. ≤нф≥льтративно-виразкова форма

 

23. ” б≥оптат≥ товстоњ кишки поверхневий дефект слизовоњ оболонки, зниженн€ числа келихопод≥бних кл≥тин ≥ к≥лькост≥ слизу в них, р≥зка л≥мфоплазмоцитарна ≥нф≥льтрац≥€ з на€вн≥стю сегменто€дерних лейкоцит≥в, зокрема еозиноф≥л≥в. ¬ибер≥ть найб≥льш в≥рог≥дний ≥ точний д≥агноз.

A. *Ќеспециф≥чний виразковий кол≥т у фаз≥ загостренн€

B. ’вороба  рону

C. ’рон≥чний ≥шем≥чний кол≥т

D. ƒизентер≥€ в трет≥й стад≥њ

E. јмеб≥оз кишечника з формуванн€м виразок

—амост≥йна робота студента:

1. √острий гастрит: ет≥олог≥€, патогенез, класиф≥кац≥€, морфолог≥€ окремих форм.

2. ’рон≥чний гастрит: ет≥олог≥€, класиф≥кац≥€, морфо-функц≥ональна характеристика окремих форм, насл≥дки.

3. ¬иразкова хвороба шлунка та 12-палоњ кишки: ет≥олог≥€, патогенез, патоморфолог≥€, ускладненн€.

4. –ак шлунка: ет≥олог≥€, класиф≥кац≥€, морфолог≥чна характеристика окремих форм, метастазуванн€.

5. √острий та хрон≥чний ентерит. Ќеспециф≥чний виразковий кол≥т. јпендицит: класиф≥кац≥€, морфолог≥чна характеристика окремих форм.

 

«м≥ст

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-18; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 389 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—лабые люди всю жизнь стараютс€ быть не хуже других. —ильным во что бы то ни стало нужно стать лучше всех. © Ѕорис јкунин
==> читать все изречени€...

1262 - | 1234 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.034 с.