Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


√остр≥ захворюванн€ бронхолегеневоњ системи.
 

1. ” хворого, що страждав хрон≥чним гломерулонефритом, на тл≥ хрон≥чноњ нирковоњ недостатност≥ з'€вивс€ кашель з в≥дходженн€м слизовоњ мокроти. ѕри бронхоскоп≥њ: слизиста оболонка бронх≥в повнокровна, набр€кла, з др≥бними крововиливами. ” просв≥т≥ бронх≥в багато слизу. ¬станов≥ть процес в бронхах.

A. *¬торинний гострий катаральний бронх≥т

B. ѕервинний гострий катаральний бронх≥т

C. ’рон≥чний катаральний бронх≥т

D. ƒеструктивно-виразковий бронх≥т

 

2. ” ж≥нки 38 рок≥в п≥сл€ переохолодженн€ з'€вивс€ озноб, висока температура, кашель, гострий б≥ль в грудн≥й кл≥тц≥ справа при диханн≥. —мерть наступила на 5-у добу. Ќа розтин≥ нижн€ частка правоњ леген≥ зб≥льшена, щ≥льна, на розр≥з≥ - с≥рого кольору ≥з зернистою поверхнею, на плевр≥ - с≥рого кольору пл≥вчаст≥ накладенн€. яке захворюванн€ було у хвороњ?

A. * рупозна пневмон≥€

B. √рипозна пневмон≥€

C. Ѕронхопневмон≥€

D.  азеозна€ пневмон≥€

E.  орова пневмон≥€

 

3. Ќа розтин≥ ви€влена зб≥льшена, щ≥льна права леген€, на плевр≥ - накладенн€ ф≥брину, на розр≥з≥ тканина с≥рого кольору, з поверхн≥ розр≥зу ст≥каЇ каламутна р≥дина. ƒл€ €кого захворюванн€ леген≥в характерна така картина?

A. * рупозна пневмон≥€

B. ќсередкова пневмон≥€

C. ≤нтерстиц≥альна пневмон≥€

D. √ангрена леген≥в

E. ‘≥брозуючий альвеол≥т

 

4. Ќа розтин≥ трупа чолов≥ка у в≥ц≥ 58 рок≥в, €кий тривалий час вживав значну к≥льк≥сть алкоголю ≥ помер удома, права леген€ щ≥льна ≥ зб≥льшена в розм≥рах, тканина на розр≥з≥ с≥руватого кольору, однор≥дна, плевра покрита с≥руватими пл≥вчастими накладенн€ми; м≥кроскоп≥чно - порожнини альвеол м≥ст€ть нитки ф≥брину, гемол≥зован≥ еритроцити. ƒ≥агностуйте захворюванн€.

A. * рупозна пневмон≥€

B. ќсередкова пневмон≥€

C. ≤нтерстиц≥альна пневмон≥€

D. ѕервинний туберкульоз леген≥в

E.  азеозна пневмон≥€

 

5. Ќа розтин≥ трупа чолов≥ка 50 рок≥в ви€влен≥ наступн≥ зм≥ни: права леген€ пом≥рно щ≥льна у вс≥х в≥дд≥лах, на розр≥з≥ тканина безпов≥тр€на, др≥бнозерниста, сухувата. ¬≥сцеральна плевра з нашаруванн€м ф≥брину с≥ро-коричневого кольору. ¬изначите д≥агноз?

A. * рупозна пневмон≥€

B. “уберкульоз

C. Ѕронхопневмон≥€

D. ≤нтерстиц≥альна пневмон≥€

E. ѕневмоф≥броз

 

6. ” хворого, померлого через 3 тижн≥ п≥сл€ початку пневмон≥њ, нижн€ частка правоњ леген≥ р≥зко зб≥льшена, щ≥льна, безпов≥тр€на, с≥ра, з накладенн€ми ф≥брину на плевр≥. ѕри м≥кроскоп≥њ у вс≥х альвеолах ц≥Їњ частки ви€влений ф≥брин ≥ сегменто€€дерн≥ лейкоцити. ¬аш д≥агноз:

A. * рупозна пневмон≥€

B. ќсередкова бронхопневмон≥€

C. √рипозна пневмон≥€

D. ‘≥бринозний плеврит

E. ≤нтерстиц≥альна пневмон≥€

F.  атарально-гн≥йний бронх≥т

 

7. 42-л≥тн≥й чолов≥к захвор≥в гостро п≥сл€ переохолодженн€. «ахворюванн€ супроводжувалос€ серцево-дихальною недостатн≥стю, що ≥ послужило причиною смерт≥. ѕ≥д час розтину ви€влено, що вс€ права леген€ зб≥льшена; на плевр≥ Ц обширн≥ ф≥бринозн≥ накладенн€. Ќа розр≥з≥ леген€ с≥рого кольору, зерниста, з поверхн≥ розр≥зу ст≥каЇ каламутна р≥дина. ѕри г≥столог≥чному досл≥дженн≥ - гостре запаленн€ з на€вн≥стю в просв≥тах альвеол гн≥йно-ф≥бринозного ексудату. який з перерахованих д≥агноз≥в найб≥льш в≥рог≥дний?

A. * рупозна пневмон≥€

B. ќсередкова пневмон≥€

C. ≤нтерстиц≥альна м≥жальвеол€рна пневмон≥€

D. —таф≥лококова пневмон≥€

E. ≤д≥опатичний ф≥брозуючий альвеол≥т

 

8. Ќа розтин≥ ви€влено, що л≥ва леген€ зб≥льшена в розм≥рах, щ≥льна, на в≥сцеральн≥й плевр≥ Ї накладенн€ ф≥брину, на розр≥з≥ - с≥рого кольору, з поверхн≥ розр≥зу ст≥каЇ каламутна с≥ро-жовта р≥дина. ѕро €ке захворюванн€ йдетьс€?

A. * рупозна пневмон≥€

B. ќсередкова пневмон≥€

C. ≤нтерстиц≥альна пневмон≥€

D. –ак леген≥

E. Ѕронхоектатична хвороба

 

9. ” 45-р≥чного хворого, €кий гостро захвор≥в пневмон≥Їю, на 6-й день хвороби розвинувс€ набр€к леген≥в, €кий послужив причиною смерт≥. Ќа розтин≥ ви€влено, що уражена вс€ верхн€ частина правоњ леген≥ (зб≥льшена в розм≥рах, щ≥льна, на плевр≥ - ф≥бринозн≥ накладенн€, на розр≥з≥ с≥рого кольору, з поверхн≥ розр≥зу ст≥каЇ каламутна р≥дина). ћ≥кроскоп≥чно: у просв≥т≥ альвеол - ф≥брин, нейтроф≥ли, макрофаги, гемол≥зован≥ еритроцити. ¬каж≥ть, €ка пневмон≥€ була у хворого?

A. * рупозна пневмон≥€

B. —таф≥лококова€ бронхопневмон≥€

C. ¬≥русна пневмон≥€

D. √ипостатична пневмон≥€

E. –есп≥раторний дистресс-синдром дорослих

 

10. ѕри розтин≥ трупа чолов≥ка ≥з зло€к≥сною пухлиною шлунку, померлого в≥д раковоњ кахекс≥њ, в задн≥х-нижн≥х в≥дд≥лах леген≥в ви€влен≥ щ≥льн≥, с≥ро-червоного кольору, неправильноњ форми вогнища, виступаюч≥ над поверхнею розр≥зу. ћ≥кроскоп≥чно при цьому в просв≥т≥, ст≥нках др≥бних бронх≥в ≥ альвеолах ви€вл€Їтьс€ ексудат, в €кому багато нейтроф≥л≥в. яке захворюванн€ ви€влене в леген≥в?

A. *√осра гн≥йна бронхопневмон≥€

B. √острий бронх≥т

C.  рупозна пневмон≥€

D. ѕром≥жна пневмон≥€

E. √остра серозна бронхопневмон≥€

 

11. ’ворий 67 рок≥в захвор≥в важкою формою грипу, що завершилас€ летальним результатом. Ќа розтин≥ ви€влен≥ Увелик≥ строкат≥ леген≥Ф. ѕри м≥кроскоп≥чному досл≥дженн≥ ви€влено р≥зке повнокров'€ судин, крововиливу, набр€к легеневоњ тканини, в просв≥тах бронх≥в ≥ альвеол ексудат, що м≥стить переважно еритроцити. ѕро €кий характер зм≥н леген≥в св≥дчать ц≥ морфолог≥чн≥ ознаки?

A. *√еморарг≥чна бронхопневмон≥€

B.  атаральна бронхопневмон≥€

C. √н≥йна бронхопневмон≥€

D. ƒесквамативна бронхопневмон≥€

E. ‘≥бринозна пневмон≥€

 

12. ѕри розтин≥ померлого в≥д пневмон≥њ хворого ви€влено, що нижн€ частка правоњ леген≥ щ≥льна, безпов≥тр€на, на розр≥з≥ с≥рого кольору, на в≥сцеральн≥й плевр≥ накладенн€ ф≥брину. ¬каж≥ть найб≥льш в≥рог≥дну ет≥олог≥ю пневмон≥њ.

A. *ѕневмококова

B. —таф≥лококова

C. —трептококова

D. ћ≥коплазмова

E. ¬≥русна

 

13. ” хворого висока температура, задишка, б≥ль в прав≥й частин≥ грудноњ кл≥тки. ѕри плевральн≥й пункц≥њ отримано 700 мл в'€зкоњ р≥дини жовто-зеленого кольору. який патолог≥чний процес розвинувс€ в плевральн≥й порожнин≥?

A. *Ёмп≥Їма плеври

B. Ѕронхопневмон≥€

C. —ерозний плеврит

D. √емораг≥чний плеврит

E.  арциноматоз плеври

 

14. „олов≥к 52 рок≥в на10-у добу л≥куванн€ гостроњ нижньодолевоњ правосторонньоњ стаф≥лококовоњ пневмон≥њ помер при €вищах наростаючоњ серцево-легеневоњ недостатност≥. Ќа автопс≥њ в нижн≥й частц≥ правоњ леген≥ ви€влена порожнина неправильно округлоњ форми близько 5 см в д≥аметр≥, що м≥стить гн≥й ≥ що сполучаЇтьс€ з бронхом. яке ускладненн€ гостроњ пневмон≥њ маЇ м≥сце у хворого?

A. *јбсцес леген≥в

B. √ангрена леген≥

C. “ромбоембол≥€ легеневого стовбура

D. Ѕронхоектатична хвороба

E. √острий бронх≥т

 

15. ” хворого ≥з захворюванн€м леген≥в на розтин≥ ви€влена порожнина з ущ≥льненими ст≥нками, заповнена р≥диною зеленуватого кольору з неприЇмним запахом. ѕоставити д≥агноз.

A. *јбсцес леген≥в

B. √ангрена леген≥в

C. ≤нфаркт леген≥в

D.  аверна леген≥в

E. “уберкулема леген≥в

—амост≥йна робота студента:

1. ћорфо-функц≥ональна характеристика гострого та хрон≥чного бронх≥т≥в.  ласиф≥кац≥€.

2.  рупозна пневмон≥€: ет≥олог≥€, патогенез, патоморфолог≥€.

3. Ѕронхопневмон≥€: ет≥олог≥€, патогенез, патоморфолог≥€ окремих форм.

4. ’рон≥чн≥ неспециф≥чн≥ захворюванн€ легень: класиф≥кац≥€, морфогенез. ≈мф≥зема легень. –ак легень.

5. ћорфо-функц≥ональна характеристика бронхоектатичн≥ хвороби, хрон≥чного абсцесу, бронх≥альноњ астми та ≥нтерстиц≥альних захворювань.

 

«м≥ст

 

’Ќ«Ћ. –ак легень.

 

1. ¬ результат≥ г≥столог≥чного досл≥дженн€ б≥оптату ≥з ст≥нки бронха хворого хрон≥чним бронх≥том в слизовому шар≥ ви€влен≥ розростанн€ гранул€ц≥йноњ тканини, €к≥ виступають над поверхнею слизового шару ≥ м≥ст€ть дифузний запальний ≥нф≥льтрат. який вид бронх≥ту спостер≥гаЇтьс€ у хворого?

A. *’рон≥чний пол≥позний бронх≥т

B. ’рон≥чний слизово-гн≥йний бронх≥т

C. ’рон≥чний слизовий бронх≥т

D. ’рон≥чний гн≥йний бронх≥т

E. ’рон≥чний деформуючий бронх≥т

 

2. ” хворого 49 рок≥в, що тривало страждав хрон≥чним деструктивним гн≥йним бронх≥том, розвинулас€ пол≥органна недостатн≥сть. ѕри аутопс≥њ ви€влен≥ кард≥омегал≥€, Усальна ниркаФ, Усагова селез≥нкаФ. який процес ускладнив переб≥г бронх≥ту?

A. *¬торинний ам≥лоњдоз

B. —таречий ам≥лоњдоз

C. пухлинний ам≥лоњдоз

D. ѕервинний ам≥лоњдоз

E. ѕоширений г≥ал≥ноз

 

3. ѕри макроскоп≥чному досл≥дженн≥ тканини леген≥ ви€влен≥ д≥л€нки п≥двищеноњ легкост≥ з на€вн≥стю др≥бних м≥хур≥в, а г≥столог≥чно - стоншуванн€ ≥ розрив альвеол€рних перегородок з утворенн€м крупних порожнин р≥зноњ форми. яке захворюванн€ ви€влене в леген≥?

A. *≈мф≥зема леген≥в

B. Ѕронхоектатична хвороба

C.  авернозний туберкульоз

D. ’рон≥чний бронх≥т

E. ‘≥брозуючий альвеол≥т

 

4. ѕри розтин≥ патологоанатом ви€вив, що леген≥ зб≥льшен≥ в розм≥рах, бл≥д≥, м'€коњ консистенц≥њ, не спадаютьс€, р≥жутьс€ з хрускотом. ћ≥кроскоп≥чно - розширенн€ альвеол€рних ход≥в, стоншуванн€ м≥жальвеол€рних перегородок, ознаки ≥нтракап≥л€рного склерозу. ƒл€ €кого захворюванн€ леген≥в характерна така морфолог≥чна картина?

A. *≈мф≥зема

B. ѕневмосклероз

C. ѕневмоторакс

D. јтелектаз

E. ѕневмон≥€

 

5. Ќа розтин≥ хворого 42-х рок≥в, що страждав хрон≥чним дифузним бронх≥том ≥ померлого в≥д легенево-серцевоњ недостатност≥, ви€влен≥ велик≥, п≥двищеноњ легкост≥, леген≥, що прикривають середост≥нн€, бл≥до-с≥рого кольору, р≥жутьс€ з хрускотом, при натисканн≥ пальцем на поверхн≥ леген≥в залишаЇтьс€ €мка. « просв≥ту бронх≥в вид≥л€Їтьс€ слизисто-гн≥йний ексудат. ¬станов≥ть д≥агноз.

A. *’рон≥чна дифузна обструктивна емф≥зема леген≥в

B. ’рон≥чна осередкова емф≥зема

C. ≤нтерстиц≥альна, пром≥жна емф≥зема

D. ѕервинна ≥д≥опатична емф≥зема

E. ¬≥карна компенсаторна емф≥зема

 

6. „олов≥ка 45 рок≥в прот€гом останн≥х 3 рок≥в турбував сухий кашель, наростала задишка, легенева недостатн≥сть, швидка втрата ваги. Ќа розтин≥ встановлено Улегеневе серцеФ. ” леген≥в - р≥зко виражений ф≥броз, з на€вн≥стю порожнин, що створюють картину Умедових сот≥вФ. √≥столог≥чно: ≥нтерстиц≥альний ф≥броз з вираженою ≥нф≥льтрац≥Їю строми л≥мфоцитами ≥ г≥ст≥оцитами з дом≥шкою нейтроф≥л≥в. ¬станов≥ть д≥агноз?

A. *Ѕронхоектатична хвороба

B. ѕостзапальний пневмосклероз

C. ’рон≥чна бульозна емф≥зема

D. ‘≥броз≥рующий альвеол≥т

E. ѕиловий пневмосклероз

 

7. ’ворий впродовж 8 рок≥в скарживс€ на кашель з гн≥йною мокротою, задишку. ѕальц≥ рук нагадували барабанн≥ палички. ѕомер при €вищах серцево-легеневоњ недостатност≥. Ќа розтин≥ бронхи деформован≥, з м≥шковидними випинанн€ми ст≥нки ≥ гн≥йним запаленн€м в них. ¬каж≥ть найб≥льш в≥рог≥дний д≥агноз:

A. *Ѕронхоектктична хвороба

B. “уберкульоз

C. ’рон≥чний бронх≥т

D. јбсцес

E. √острий бронх≥т

 

8. ѕри розтин≥ чолов≥ка 34-х рок≥в, померлого в≥д хрон≥чноњ нирковоњ недостатност≥ у зв'€зку з ам≥лоњдозом нирок, патологоанатом в леген€х ви€вив (переважно в нижн≥х дол€х) множинн≥ дифузн≥ розширенн€ бронх≥в, в просв≥тах €ких гн≥йний вм≥ст. ѕоверхню розр≥зу леген≥в маЇ м≥лкоком≥рковий вигл€д, нагадуЇ бджолин≥ соти. √≥столог≥чно в ст≥нц≥ розширених бронх≥в - хрон≥чне запаленн€, м'€зов≥ волокна зам≥щен≥ сполучною тканиною. ÷≥ зм≥ни в леген≥ л≥кар розц≥нив €к:

A. *Ѕронхоектази

B. Ѕронхопневмон≥€

C. ’рон≥чний бронх≥т

D. ’рон≥чна пневмон≥€

E. јбсцеси леген≥в

 

9. ” дитини 8 рок≥в виражен≥ ознаки серцево-легеневоњ недостатност≥, задишка, пальц≥ у вигл€д≥ барабанних паличок, н≥гт≥ у вигл€д≥ годинних скелець, кашель ≥з значною к≥льк≥стю слизисто-гн≥йноњ мокроти (особливо вранц≥). ѕри рентгенолог≥чному досл≥дженн≥ ви€влено р≥зке розширенн€ бронх≥в. ѕро €ке захворюванн€ св≥дчать дан≥ зм≥ни?

A. *Ѕронхоектатична хвороба

B. Ѕронх≥альна астма

C. ’рон≥чний бронх≥т

D. Ѕронхопневмон≥€

E. ≈мф≥зема леген≥в

 

10. ’ворий, що страждав хрон≥чною обструктивною емф≥земою леген≥в, помер в≥д легенево-серцевоњ недостатност≥. як≥ зм≥ни можна ви€вити в серц≥?

A. *√≥пертроф≥ю правого шлуночку серц€

B. √≥пертроф≥ю л≥вого шлуночку серц€

C. јм≥лоњдоз

D.  рупновгнищевий кард≥осклероз

E. –озриви серц€

 

11. ” анамнез≥ у хворого 62 рок≥в - част≥ хрон≥чн≥ запальн≥ захворюванн€ леген≥в. ћокрота густа, б≥ла. ’ворий поступив в л≥карню з ознаками легенево-серцевоњ недостатност≥ ≥ при наростанн≥ останньоњ помер. як≥ зм≥ни в серц≥ були знайден≥ при розтин≥?

A. *√≥пертроф≥€ правого шлуночку

B. √≥пертроф≥ю ≥ л≥вого шлуночку

C. √≥пертроф≥ю обох шлуночк≥в

D. ƒил€тац≥ю обох шлуночк≥в

E. —ерце без макроскоп≥чних зм≥н

 

12. ” хворого, що страждав тривалий час хрон≥чним бронх≥том, розвинулас€ хрон≥чна серцева недостатн≥сть. ѕри розтин≥ в леген€х д≥агностована емф≥зема ≥ пневмосклероз. як≥ зм≥ни в серц≥ розвиваютьс€ в даному випадку?

A. *√≥пертроф≥€ правого шлуночку

B. √≥пертроф≥€ л≥вого шлуночку

C. √≥пертроф≥€ вс≥х в≥дд≥л≥в серц€

D. ƒифузний кард≥осклероз

E. јтроф≥€ м≥окарду

 

13. „олов≥к 63 рок≥в, €кий впродовж 15 рок≥в страждав хрон≥чною дифузною обструктивною емф≥земою леген≥в, помер в≥д прогресуючоњ серцевоњ недостатност≥. Ќа розтин≥ ви€влений мускатний цироз печ≥нки, ц≥анотична ≥ндурац≥€ нирок ≥ селез≥нки, асцит, набр€ки нижн≥х к≥нц≥вок. ƒл€ €кого типу серцевоњ недостатност≥ характерн≥ дан≥ зм≥ни у внутр≥шн≥х органах?

A. *’рон≥чна правошлуночкова недостатн≥сть

B. √остра правошлуночкова недостатн≥сть

C. ’рон≥чна л≥вошлуночкова недостатн≥сть

D. √остра л≥вошлуночкова недостатн≥сть

E. «агальна серцева недостатн≥сть

 

 

«м≥ст

 

«м≥стовий модуль є4

Ќа медичних факультетах проводитьс€ €к звичайне практичне зан€тт€ з атестац≥Їю студент≥в за оц≥ночною шкалою в межах 7 бал≥в. ¬ теоретичн≥й частин≥ модул€ розгл€даютьс€ питанн€ домашнього завданн€ за вс≥ практичн≥ зан€тт€, проводитьс€ тестуванн€ студент≥в в компТютерному клас≥ кафедри у вигл€д≥ Ђ рок-1. —пец≥альна патоморфолог≥€ї (15 тестових завдань). ѕрактична частина модул€ передбачаЇ описанн€ та вивченн€ макро-, м≥кропрепарат≥в, електронограм та ситуац≥йних задач.

Ќа стоматолог≥чному факультет≥ теоретична частина п≥дсумкового зан€тт€ передбачаЇ опитуванн€ за питанн€ми домашнього завданн€ з використанн€м тестового контролю Ђ рок-1.—пец≥альна патоморфолог≥€. —томатолог≥€ї в компТютерному клас≥ кафедри (15 тестових завдань). ѕрактична частина зан€тт€ передбачаЇ описанн€ окремих макро-, м≥кропрепарат≥в, електронограм та ситуац≥йних задач з використанн€м оц≥ночноњ шкали за 5-тальною системою.

 

1. ” хворого при огл€д≥ порожнини рота визначаЇтьс€ атроф≥€ слизистоњ оболонки мови з червоними пл€мами (√юнтеровськ≥й глосит). —клери жовтуват≥. ” анал≥з≥ кров≥ - кольоровий показник б≥льше одиниц≥. ƒл€ €коњ анем≥њ характерн≥ ц≥ зм≥ни?

A. * ¬-12-фол≥Їводеф≥цитноњ

B. «ал≥зодеф≥цитноњ

C. √остроњ постгемораг≥чно≥

D. ’рон≥чноњ постгемораг≥чно≥

E. √емол≥тичноњ

 

3. ” хворого анем≥Їю при досл≥дженн≥ кров≥ визначено переважанн€ еритробласт≥в, нормобласт≥в ≥ мегалобласт≥в. “ак≥ ж кл≥тки знайден≥ в червоному к≥стковому мозку. ƒл€ €кого виду анем≥њ характерна така картина кров≥?

A. *B-12-фол≥Їводеф≥цитноњ

B. √емол≥тичноњ

C. «ал≥зодеф≥цитноњ

D. ѕостгемораг≥чноњ

E. јпластичноњ

 

4. —мерть 7-р≥чного хлопчика наступила унасл≥док гостроњ постгемораг≥чноњ анем≥њ, обумовленоњ профузною кровотечею з шлунково-кишкового тракту. ¬ ход≥ патологоанатом≥чного досл≥дженн€ ви€влено: макроскоп≥чно - недокр≥в'€ внутр≥шн≥х орган≥в, зб≥льшенн€ р≥зних груп л≥мфатичних вузл≥в, тимомегал≥€, пом≥рно виражена гепато-спленомегал≥€, €скраво-червоний к≥стковий мозок; м≥кроскоп≥чно - г≥перцелюл€рний к≥стковий мозок з мономорфним ≥нф≥льтратом з бластних кл≥тин, дифузно-осередков≥ пухлинн≥ ≥нф≥льтрати в печ≥нц≥, селез≥нц≥, л≥мфатичних вузлах, оболонках ≥ речовин≥ головного мозку. ƒ≥агностуйте захворюванн€.

A. *√острий л≥мфобластний лейкоз

B. √острий м≥елобластний лейкоз

C. √острий недиференц≥йований лейкоз

D. √острий монобластний лейкоз

E. √острий плазмобластний лейкоз

 

5. ” хворого при рентгенолог≥чному обстеженн≥ в плоских к≥стках ви€влен≥ множинн≥ вогнища остеопорозу ≥ остеол≥зису. ” трепаноб≥оптат≥ к≥сткового мозку визначений високий вм≥ст пухлинних плазматичних кл≥ток. ¬аш д≥агноз?

A. *ћ≥Їломна хвороба

B. √острий моноцитарний лейкоз

C. ’рон≥чний м≥Їлолейкоз

D. Ћ≥мфогранулематоз

E. √≥ст≥оцитоз

 

6. ” ж≥нки 64 рок≥в виник патолог≥чний перелом плечовоњ к≥стки. ѕри трепанопс≥њ к≥сткового мозку - атипов≥ плазматичн≥ кл≥тки. –ентгенолог≥чно в м≥сц≥ перелому - пухлинопод≥бн≥ утворенн€. ¬аш д≥агноз:

A. *ћ≥Їломна хвороба

B. ’рон≥чний остеом≥Їл≥т

C. ’ондросаркома

D. ‘≥брозна дисплаз≥€ к≥стки

E. ћетастаз аденокарциноми

 

7. ” хворого в к≥стках щелеп рентгенолог≥чно ви€влен≥ численн≥ дефекти у вигл€д≥ округлих утворень. ѕри г≥столог≥чному досл≥дженн≥ - остеол≥зис ≥ остеопороз при €вищах слабкого остеосинтезу. ” сеч≥ хворого знайдений б≥лок Ѕенс-джонса. ¬аш д≥агноз.

A. * ћ≥Їломна хвороба

B. ’рон≥чний м≥Їлолейкоз

C. ’рон≥чний еритром≥Їлоз

D. √острий м≥Їлолейкоз

E. √острий недиференц≥йований лейкоз

 

8. ѕри розтин≥ померлого хворого ви€влена г≥перплаз≥€ к≥сткового мозку плоских ≥ трубчастих к≥сток (п≥оњдний к≥стковий мозок), спленомегал≥€ (6 кг), гепатомегал≥€ (5 кг), зб≥льшенн€ вс≥х груп л≥мфатичних вузл≥в. якому захворюванню в≥дпов≥дають ви€влен≥ зм≥ни?

A. *’рон≥чний м≥Їлолейкоз

B. ’рон≥чний л≥мфолейкоз

C. ћ≥Їломна хвороба

D. ƒ≥йсна пол≥цитем≥€

E. Ћ≥мфогранулематоз

 

9. ѕри г≥столог≥чному досл≥дженн≥ ст≥нки аорти ви€влена велика к≥льк≥сть ксантомних кл≥тин, €к≥ розташован≥ переважно в ≥нтим≥. ƒл€ €кого захворюванн€ можлива така картина?

A. *јтеросклероз

B. √≥пертон≥чна хвороба

C. —иф≥л≥тичний мезаартрит

D. Ќеспециф≥чний аортоартерењт

E. Ќодозний пер≥артер≥њт

 

10. ѕри розтин≥ чолов≥ка 70 рок≥в, померлого в≥д серцево-судинноњ недостатност≥, €кий страждав стенокард≥Їю г≥перхолестеринем≥Їю ≥ ожир≥нн€м, ви€влено хрон≥чне венозне повнокр≥в'€ орган≥в, г≥пертроф≥ю л≥вого шлуночку серц€ з м≥лковогнещевим кард≥осклерозом, об'Їмн≥ жовто-б≥л≥ бл€шки в ≥нтим≥ аорти з др≥бнозернистими масами в центр≥, €к≥ заглиблюютьс€ в товщу ст≥нки. який патолог≥чний процес в аорт≥?

A. *јтероматоз

B. Ћ≥поњдоз

C. Ћ≥посклероз

D. јртер≥олосклероз

E.  альциноз

 

11. ѕри розтин≥ померлого 78 рок≥в зачеревна кл≥тковина просочена кров'ю, в черевному в≥дд≥л≥ аорти ви€влено м≥шковидне випинанн€, в €кому визначаЇтьс€ дефект з нер≥вним краЇм, ст≥нка аорти м≥сц€ми кам'€нистоњ щ≥льност≥. ”складненн€ €кого захворюванн€ розвинулос€ у хворого?

A. *јтеросклерозу

B. √≥пертон≥чноњ хвороби

C. —истемного васкул≥ту

D. ¬≥сцел€рного сиф≥л≥су

E. ’вороби ћарфана

 

12. ѕри розтин≥ трупа ж≥нки 48 рок≥в в ≥нтим≥ аорти визначаютьс€ д≥л€нки жовтуватого кольору, €к≥ не п≥днос€тьс€ над њњ поверхнею. ѕри г≥столог≥чному досл≥дженн≥ цих д≥л€нок ви€вл€ютьс€ кл≥тини з п≥н€вою цитоплазмою, €к≥ при фарбуванн≥ суданом ≤≤≤ набувають жовтого кольору. ƒл€ €коњ стад≥њ атеросклерозу характерн≥ так≥ зм≥ни в аорт≥?

A. *Ћ≥поњдоз

B. Ћ≥посклероз

C. јтероматоз

D. ¬иразки

E. јтерокальциноз

 

13. ѕри розтин≥ трупа чолов≥ка 47 рок≥в в ≥нтим≥ черевного в≥дд≥лу аорти знайден≥ вогнища жовтого кольору у вигл€д≥ пл€м ≥ смуг, €к≥ не п≥днос€тьс€ над поверхнею ≥нтим. ѕри фарбуванн≥ суданом ≤≤≤ спостер≥гаЇтьс€ оранжеве забарвленн€. ƒл€ €коњ стад≥њ атеросклерозу характерн≥ так≥ зм≥ни?

A. *Ћ≥поњдозу

B. Ћ≥посклероза

C. јтероматозу

D. јтерокальцинозу

E. —тад≥њ утворенн€ атероматозноњ виразки

 

14. ѕри розтин≥ трупа ж≥нки 69 рок≥в, з п≥двищеною масою т≥ла, померлою в≥д гострого ≥нфаркту м≥окарду, в ≥нтим≥ коронарних артер≥й ви€влен≥ численн≥ б≥луват≥, щ≥льн≥, виступаюч≥ в просв≥т ≥ р≥зко звужуюч≥ його утворенн€. ƒл€ €коњ стад≥њ атеросклерозу характерн≥ так≥ зм≥ни?

A. *Ћ≥посклерозу

B. Ћ≥поњдозу

C. јтероматозу

D. јтерокальцинозу

E. —тад≥€ утворенн€ атероматозноњ виразки

 

15. ѕ≥д час м≥кроскоп≥чного досл≥дженн€ аорти ви€влена осередкова ≥нф≥льтрац≥€ ≥нтим л≥п≥дами, б≥лками. Ћ≥п≥ди просочують ≥нтиму ≥ накопичуютьс€ в м≥оцитах середнього пласта ≥ макрофагах. ¬станов≥ть стад≥ю атеросклерозу.

A. *Ћ≥поњдоз

B. Ћ≥посклероз

C. јтероматоз

D. јтерокальциноз

E. ƒол≥п≥дна стад≥€

 

16. Ќа аутопс≥њ трупа чолов≥ка 39 рок≥в в ≥нтим≥ черевного в≥дд≥лу аорти визначаютьс€ д≥л€нки жовтуватого кольору, €к≥ не п≥днос€тьс€ над њњ поверхнею. √≥столог≥чно в цих д≥л€нках серед гладком'€зових кл≥тин ≥ макрофаг≥в ви€влен≥ кл≥тини з п≥н€вою цитоплазмою. ѕри забарвленн≥ суданом III наголошуЇтьс€ њх €скраво-оранжеве забарвленн€. ƒл€ €коњ стад≥њ атеросклерозу це характерно?

A. *Ћ≥поњдозу

B. Ћ≥посклерозу

C. јтероматозу

D. ¬иразки

E. јтерокальцинозу

 

17. ѕри м≥кроскоп≥чному досл≥дженн≥ коронарноњ артер≥њ у померлого 53 рок≥в ви€влено звуженн€ просв≥ту судини за рахунок ф≥брозноњ бл€шки з дом≥шкою л≥п≥д≥в. Ќайб≥льш в≥рог≥дна стад≥€ атеросклерозу:

A. *Ћ≥посклероз

B. Ћ≥поњдоз

C. ƒол≥п≥дна

D. јтероматоз

E. ¬иразка

 

18. ’ворий 75 рок≥в, впродовж 15 рок≥в що страждала бронх≥альною астмою, ≥шем≥чною хворобою серц€, п≥двищенн€м артер≥ального тиску прот€гом останн≥х 2 рок≥в. ¬становлена г≥пертроф≥€ л≥вого шлуночку. яка причина розвитку г≥пертроф≥њ л≥вого шлуночку?

A. *јртер≥альна г≥пертенз≥€

B. Ћегенева недостатн≥сть

C. ’рон≥чна ≥шем≥€ серцевого м'€за

D. Ѕронх≥альна астма

E. ≈мф≥зема леген≥в

 

19. ’ворий 67 рок≥в впродовж 20 рок≥в хвор≥в на г≥пертон≥чну хворобу. ѕомер в≥д хрон≥чноњ нирковоњ недостатност≥. який вигл€д мали нирки при розтин≥ трупа?

A. *ћал≥, щ≥льн≥, поверхн€ др≥бнозерниста

B. ¬елик≥ строкат≥

C. ¬елик≥ червон≥

D. ¬елик≥ б≥л≥

E. ¬елик≥, з множинними тонкост≥нними к≥стами

 

20. ” хворого г≥пертон≥чною хворобою розвинувс€ тривалий г≥пертон≥чний криз. як≥ патоморфолог≥чн≥ зм≥ни в ст≥нках артер≥ол виникають п≥д час г≥пертон≥чного кризу?

A. *‘≥бриноњдний некроз

B. √≥ал≥ноз

C. —клероз

D. јм≥лоњдоз

E.  альциноз

 

21. ” померлого при розтин≥ визначений тромбоз л≥воњ середньоњ мозковоњ артер≥њ ≥ велике вогнище с≥рого розм'€кшенн€ тканин л≥воњ п≥вкул≥ мозку. який патолог≥чний процес розвинувс€ в головному мозку?

A. *≤шем≥чний ≥нфаркт

B.  оагул€ц≥йний некроз

C. јбсцес

D. ¬олога гангрена

E. —еквестр

 

22. Ќа розтин≥ померлого 48 рок≥в ви€влена обтурац≥€ просв≥ту середньоњ мозковоњ артер≥њ тромбом. ” т≥м'€но-скронев≥й област≥ л≥воњ п≥вкул≥ головного мозку - вогнище кашопод≥бноњ консистенц≥њ с≥рого кольору. ¬и€влен≥ зм≥ни характерн≥ дл€:

A. *≤нфаркту

B. —еквестру

C. √ангрени

D.  азеозного некрозу

E. ‘≥бриноњдного некрозу

 

23. ” хворого 55 рок≥в, прот€гом 12 рок≥в того, що страждав г≥пертенз≥Їю, кл≥н≥чно розвинулос€ гостре порушенн€ мозкового кровооб≥гу, на початку €кого наголошувалос€ порушенн€ руху в правих к≥нц≥вках, головний б≥ль, а пот≥м розвинулас€ правосторонн€ гем≥плег≥€, ≥ хворий помер. Ќа розтин≥ ви€влений системний г≥ал≥ноз др≥бних артер≥й, тромбоз л≥воњ середньоњ мозковоњ артер≥њ, а в л≥в≥й т≥м'€но-скронев≥й област≥ ви€влено вогнище, €ке називаЇтьс€:

A. *≤шем≥чний ≥нфаркт

B.  рововилив

C. јбсцес мозку

D. √емораг≥чний ≥нфаркт

E. Ќабр€к мозку

 

24. ” хворого 58 рок≥в при розтин≥ в прав≥й скронев≥й частц≥ головного мозку ви€влено велике вогнище розм'€кшенн€ с≥роњ речовини кашкопод≥бноњ консистенц≥њ, бл≥до-с≥рого кольору. ” артер≥€х основи мозку численн≥ б≥лувато-жовт≥ потовщенн€ ≥нтим, €к≥ р≥зко звужують просв≥т. ¬аш д≥агноз?

A. *≤шем≥чний ≥нсульт

B. јбсцес мозку

C.  рововилив

D. √емораг≥чний ≥нфаркт

E. Ќабр€к мозку

 

25. ѕри розтин≥ померлого, такого, що страждав атеросклерозом, в головному мозку ви€влений тромбоз г≥лки внутр≥шньоњ сонноњ артер≥њ ≥ вогнище вологого розм'€кшенн€ тканини с≥рого кольору. який патолог≥чний процес ви€влений в головному мозку?

A. *≤шем≥чний ≥нфаркт

B. √емораг≥чна ≥нф≥льтрац≥€

C. √ематома

D. ≈нцефал≥т

E. ѕухлина мозку

 

26. ” чолов≥ка 70 рок≥в, що страждав атеросклерозом, на розтин≥ в п≥дк≥рков≥й област≥ л≥воњ п≥вкул≥ мозку ви€влено вогнище неправильноњ форми, розм≥рами 6х5 см, в'€лий, безструктурний, с≥рого кольору з порожниною, що нам≥чаЇтьс€, в центр≥. ѕро €кий результат процесу св≥дчать зм≥ни в мозку?

A. *јсептичне розсмоктуванн€

B. ќрган≥зац≥€

C. —ептичний розпад

D. ≤нкапсул€ц≥€

E. ѕетриф≥кац≥€

 

27. ѕри розтин≥ хворого в п≥дк≥ркових €драх правоњ п≥вкул≥ головного мозку визначаЇтьс€ порожнина неправильноњ форми 5 х 3,5 см, заповнена червоними згортками кров≥ ≥ розм'€кшеною тканиною мозку. Ќазв≥ть патолог≥ю, €ка розвинулас€ в головному мозку?

A. *√ематома

B. √емораг≥чне просоченн€

C. ≤шем≥чний ≥нфаркт

D.  ≥ста

E. јбсцес

 

28. Ќа розтин≥ в потиличн≥й частц≥ головного мозку ви€влена порожнина 2,5 х 1,5 см, заповнена прозорою р≥диною, ст≥нка њњ гладка, бурого кольору. який процес розвинувс€ в головному мозку?

A. * ≥ста на м≥сц≥ крововиливу

B. —≥ре розм'€кшенн€ мозку

C. јбсцес мозку

D. ѕорок розвитку мозку

E.  ≥ста на м≥сц≥ с≥рого розм'€кшенн€

 

29. «а житт€ у хворого був д≥агностований гострий ≥нфаркт м≥окарду по ≈ √ ознакам. Ќа розтин≥ в порожнин≥ перикарду ви€влено: 200 мл р≥дкоњ кров≥ ≥ 400гр згортк≥в, в задн≥й ст≥нц≥ л≥вого шлуночку пронизуючий дефект довжиною 2 см. яке ускладненн€ ≥нфаркту м≥окарду розвинулос€?

A. *–озрив м≥окарду з тампонадою

B. ѕанцирне серце

C. √емораг≥чний перикардит

D. ≈ксудативний перикардит

E. ≤д≥опатичний м≥окардит

 

30. ” хворого в 8 год. ранку з'€вилис€ бол≥ за грудиною, а за годину в приймальному в≥дд≥ленн≥ за даними ≈ √ д≥агностований ≥нфаркт м≥окарду. „ерез 10 хвилин хворий помер. яку найб≥льш достов≥рну морфолог≥чну ознаку ≥нфаркту м≥окарду знайдуть при г≥столог≥чному досл≥дженн≥ п≥сл€ розтину трупа?

A. *«никенн€ гл≥когену в кард≥ом≥оцитах

B. ¬акуольну дистроф≥ю кард≥ом≥оцит≥в субендокард≥альноњ зони

C. ∆ирову ≥нф≥льтрац≥ю кард≥ом≥оцит≥в

D. Ќекроз м≥окард≥оцит≥в

E. –озслабленн€ м≥оф≥брил кард≥ом≥оцит≥в

 

31. ѕри г≥столог≥чному досл≥дженн≥ серц€ померлого в≥д гостроњ серцевоњ недостатност≥, в м≥окард≥ л≥вого шлуночку ви€влена д≥л€нка омертв≥нн€, в≥дмежована в≥д непошкодженоњ тканини зоною повнокровних судин, др≥бних крововилив≥в ≥ лейкоцитарною ≥нф≥льтрац≥Їю. який д≥агноз найб≥льш в≥рог≥дний?

A. *≤нфаркт м≥окарду

B. ≤шем≥чна дистроф≥€ м≥окарду

C. ќсередковий ексудативний м≥окардит

D. ƒифузний ексудативний м≥окардит

E. ѕродуктивний м≥окардит

 

32. ѕри розтин≥ померлого в≥д набр€ку леген≥в в м≥окард≥ знайдено велике вогнище жовто-с≥рого кольору, а в коронарн≥й артер≥њ - св≥жий тромб. ¬изначите д≥агноз:

A. *≤нфаркт м≥окарду

B.  ард≥осклероз

C. ћ≥окардит

D. јм≥лоњдоз

E.  ард≥ом≥опат≥€

 

33. Ќа аутопс≥њ у чолов≥ка 56 рок≥в з кл≥н≥чним д≥агнозом У≥шем≥чна хвороба серц€, атеросклероз в≥нцевих артер≥й серц€, г≥пертон≥чна хворобаФ на розр≥з≥ м≥окард в област≥ верх≥вки, передньоњ ≥ б≥чноњ ст≥нок л≥вого шлуночку ви€влена добре в≥дмежована в≥д навколишньоњ тканини д≥л€нка б≥ло-жовтого кольору, оточена зоною крововилив≥в. ѕро €кий патолог≥чний процес в серцевому м'€з≥ йдетьс€?

A. *≤нфаркт м≥окарду

B. ѕост≥нфарктний кард≥осклероз

C. ƒифузний кард≥осклероз

D. ћ≥окардит

E. ∆ирова дистроф≥€ м≥окарду

 

34. ’ворий 59 рок≥в з трансмуральним ≥нфарктом м≥окарду л≥вого шлуночку помер в≥д розриву серц€ згемотампонадою серц€. який процес в зон≥ ≥нфаркту м≥г спри€ти розриву серц€? ¬ибер≥ть правильну в≥дпов≥дь.

A. *ј≥тол≥тичн≥ тканини м≥окарду

B. «ам≥щенн€ сполучною тканиною зони ≥нфаркту (орган≥зац≥€)

C. ѕ≥двищенн€ тиску в малому круз≥ кровооб≥гу

D. ‘ормуванн€ рубц€ ≥з стоншуванн€м ст≥нки л≥вого шлуночку процеси розплавленн€м

 

 

35. ’ворий з гострим трансмуральним ≥нфарктом м≥окарду л≥вого шлуночку помер в≥д розриву серц€ ≥ тампонади. який процес в зон≥ ≥нфаркту м≥г спри€ти розриву?

A. јутол≥тичн≥ процеси з розплавленн€м тканини м≥окарду

B. «ам≥щенн€ сполучною тканиною ≥з зниженн€м еластичност≥ м≥окарду

C. ‘ормуванн€ рубц€ ≥з стоншуванн€м ст≥нки л≥вого шлуночку серц€

D. —тоншуванн€ рубцевозм≥неноњ ст≥нки шлунку з формуванн€м аневризми

E. ѕ≥двищенн€ тиску в малому круз≥ кровооб≥гу

 

36. ” хворого що 60 рок≥в страждав атеросклерозом ≥ що перен≥с ран≥ше ≥нфаркт м≥окарду, розвинувс€ напад загрудинних бол≥в. ’ворий був госп≥тал≥зований через 3 дн≥ ≥ на тл≥ прогресуючоњ серцево-судинноњ недостатност≥ помер. Ќа розтин≥ в област≥ задньоњ ст≥нки л≥вого шлуночку ≥ м≥жшлуночковоњ перегородки ви€влена д≥л€нка б≥лого кольору близько 3 см в д≥аметр≥, волокнистоњ будови, що западаЇ, з ч≥ткою межею. ѕрозектор розц≥нив ц≥ зм≥ни €к:

A. *¬огнещевий кард≥осклероз

B. ≤шем≥€ м≥окарду

C. ≤нфаркт м≥окарду

D. ћ≥окардит

E. ƒистроф≥€ м≥окарду

 

37. ѕри розтин≥ трупа чолов≥ка 60 рок≥в в м≥окард≥ передньоњ ст≥нки л≥вого шлуночку серц€ ви€влений с≥рий неправильноњ форми щ≥льне вогнище 5 х 4 см. з ч≥ткими межами волокнистоњ будови. який д≥агноз найб≥льш в≥рог≥дний?

A. *ѕост≥нфарктний м≥окард≥осклероз

B. ƒифузний м≥лковогнещевий м≥окард≥осклероз

C. ≤нфаркт

D. ћ≥окардит

E.  ард≥ом≥опат≥€

 

38. як≥ морфолог≥чн≥ зм≥ни розвиваютьс€ на м≥сц≥ ≥нфаркту м≥окарду у пац≥Їнта, що видужав?

A. * ард≥осклероз

B. ¬нутр≥кл≥тинна регенерац≥€

C. ћ≥тотичне новоутворенн€ кард≥ом≥оцит≥в

D. ћ≥окардит

E. јтроф≥€ м≥окарду

 

39. ’ворий перен≥с повторний ≥нтрамуральний ≥нфаркт м≥окарду. ѕ≥сл€ л≥куванн€ ≥ реаб≥л≥тац≥њ виписаний в задов≥льному стан≥ п≥д спостереженн€ д≥льничного терапевта. „ерез 2 роки загинув в автомоб≥льн≥й катастроф≥. ¬становити характер патолог≥чного процесу в м≥окард≥, €кий був встановлений при розтин≥.

A. * рупновогнещевий кард≥осклероз

B.  рупновогнещевий кард≥осклероз

C. јтроф≥€

D. Ќекроз

E. √≥перплаз≥€

 

40. ѕ≥д час розтину в м≥окард≥ макроскоп≥чно ви€влена крупна щ≥льна д≥л€нка с≥рого кольору, €кий г≥столог≥чно представлений грубоволокнистою сполучною тканиною, оточеною г≥пертрофованими м'€зовими волокнами. як≥ зм≥ни виникли в серц≥?

A. *ѕост≥нфарктний крупновогнещевий кард≥осклероз

B. ≤шем≥чна стад≥€ ≥нфаркту м≥окарду

C. Ќекротична стад≥€ ≥нфаркту м≥окарду

D. ћ≥лковогнещевий дифузний кард≥осклероз

E. ћ≥окардит

 

41. ѕри досл≥дженн≥ коронарних артер≥й серц€ ви€влен≥ атеросклерозн≥ бл€шки з кальцинозом, що закривають просв≥т на 1/3. ” м≥окард≥ - др≥бн≥ множинн≥ б≥л€ст≥ прошарки сполучноњ тканини. як називаЇтьс€ процес, ви€влений в м≥окард≥?

A. *ƒифузний кард≥осклероз

B. “игрове серце

C. ≤нфарктний дл€ поста кард≥осклероз

D. ћ≥окардит

E. ≤нфаркт м≥окарду

 

42. ’ворий, страждав ший на ≥шем≥чну хворобоу серц€ ≥ повторний ≥нфаркт м≥окарду, що перен≥с, помер при €вищах прогресуючоњ серцево-судинноњ недостатност≥. ѕри розтин≥ ви€влена зб≥льшена щ≥льна селез≥нка, темно-вишневого кольору на розр≥з≥. ѕри м≥кроскоп≥чному досл≥дженн≥ органу встановлений склероз пульпи ≥ атроф≥€ фол≥кул≥в. яким терм≥ном визначають ви€влен≥ зм≥ни?

A. *÷≥анотична ≥ндурац≥€ селез≥нки

B. У—аговаФ селез≥нка

C. У—альнаФ селез≥нка

D. ѕорф≥рна селез≥нка

E. —ептична селез≥нка

 

43. ” хворого дифтер≥Їю на 2-му тижн≥ розвинулас€ гостра серцева недостатн≥сть з летальним результатом. ѕри розтин≥: шлуночки серц€ розширен≥, м≥окард в'€лий ≥ строкатий. √≥столог≥чно ви€влен≥ численн≥ др≥бн≥ вогнища м≥ол≥зу ≥з слабкою перифокальною л≥мфоњдною ≥нф≥льтрац≥Їю. ўо стало причиною смерт≥?

A. *ћ≥окардит, обумовлений бактер≥йним екзотоксином

B. Ѕактер≥йний м≥окардит

C. —ептичний м≥окардит

D. ≤нфаркт м≥окарду

E. ћетабол≥чн≥ некрози м≥окарду

 

44. ѕри розтин≥ дитини, померлоњ в≥д серцевоњ недостатност≥, ви€влено розширенн€ порожнин шлуночк≥в серц€. ћ≥кроскоп≥чно в стром≥ м≥окарду визначаЇтьс€ набр€к, ≥нф≥льтрати з г≥ст≥оцит≥в, л≥мфоцит≥в, нейтроф≥л≥в, еозиноф≥л≥в. який найб≥льш в≥рог≥дний д≥агноз?

A. *ƒифузний пром≥жний ексудативний м≥окардит

B. ќсередковий пром≥жний ексудативний м≥окардит

C. ¬узликовий продуктивний м≥окардит

D. ѕром≥жний продуктивний м≥окардит

E. јльтеративний м≥окардит

 

45. ѕри розтин≥ хворого 34 рок≥в, що страждав ревматизмом, ви€влена поверхн€ еп≥карду з ворсинчастими накладенн€ми, покрита пл≥вками с≥рого кольору, €к≥ легко в≥дд≥л€ютьс€. ѕ≥сл€ њх в≥дд≥ленн€ визначаЇтьс€ набр€кла повнокровна поверхн€ еп≥карду. Ќайб≥льш в≥рог≥дний д≥агноз:

A. *‘≥бринозний перикардит

B. √н≥йний перикардит

C. √емораг≥чний перикардит

D. ѕрол≥феративний перикардит

E.  атаральний перикардит

 

46. ѕри розтин≥ трупа чолов≥ка 62 рок≥в, €кий хвор≥в на атеросклероз ≥ помер в≥д гостроњ серцевоњ недостатност≥, в передн≥й ст≥нц≥ л≥вого шлуночку серц€ ви€влена щ≥льна д≥л€нка бл≥до-жовтого кольору розм≥ром 6х5 см, неправильноњ форми, ч≥тко в≥дмежований в≥д навколишн≥х тканин гемораг≥чним в≥ночком. ¬каж≥ть причину смерт≥.

A. *≤нфаркт м≥окарду

B. ѕост≥нфарктний кард≥осклероз

C. ћ≥лковогнищевий кард≥осклероз

D. ћ≥окардит

 

47. ” ж≥нки 50 рок≥в, страждаючою г≥пертон≥чною хворобою, розвинувс€ тривалий напад загрудинних бол≥в, на ≈ √ д≥агностований ≥нфаркт м≥окарду. ’ворий помер. Ќа розтин≥ л≥кар в≥дзначив в'€лу консистенц≥ю, нер≥вном≥рне кровонаповненн€ м≥окарду, а г≥столог≥чно ви€вив зникненн€ гранул гл≥когену, зниженн€ активност≥ окислювально-в≥дновних фермент≥в в кард≥ом≥оцитах. ѕро €ку стад≥ю ≥нфаркту м≥окарду йдетьс€?

A. *≤шем≥чна стад≥€

B. Ќекротична стад≥€

C. ќрган≥зац≥€ ≥нфаркту

D. ѕовторний ≥нфаркт

E. √острий рецидивуючий ≥нфаркт

 

48. ѕри розтин≥ померлого хворого 43 рок≥в, страждаючого ≤Ѕ— з розвитком ≥нфаркту м≥окарду, патологоанатом ви€вив набр€к леген≥в. як≥ патолог≥чн≥ зм≥ни могли зумовити набр€к леген≥в?

A. *√остра л≥вошлуночкова недостатн≥сть

B. √остре загальне недокр≥в'€

C. √остра правошлуночкова недостатн≥сть

D. ≤шем≥€ малого круга

E. —таз кров≥

 

49. ” хворого 75 рок≥в, €кий тривалий час страждав атеросклерозом церебральних судин, на аутопс≥њ в прав≥й т≥м'€но-скронев≥й област≥ головного мозку ви€влено вогнище неправильноњ форми, в'€лоњ консистенц≥њ, с≥рого кольору. яка найб≥льш в≥рог≥дна причина розвитку цього процесу?

A. *“ромбоз правоњ середньоњ мозковоњ артер≥њ

B. “ромбоз правоњ передньоњ мозковоњ артер≥њ

C. “ромбоз правоњ задньоњ мозковоњ артер≥њ

D. “ромбоз базил€рноњ артер≥њ

E. “ромбоз судин м'€коњ мозковоњ оболонки

 

50. ѕ≥д час г≥столог≥чного досл≥дженн€ стулок м≥ трального клапана серц€ ж≥нки 30 рок≥в було встановлено, що ендотел≥альн≥ кл≥тини осередкового десквамован≥, в цих д≥л€нках на поверхн≥ стулки розташовуютьс€ др≥бн≥ тромботичн≥ нашаруванн€, сполучна тканина стулки - з €вищами мукоњдного набуханн€ з д≥л€нками склерозу ≥ васкул€ризац≥њ. ƒ≥агностуйте вид клапанного ендокардиту.

A. *ѕоворотно-бородавчастий

B. ƒифузний

C. √острий бородавчастий

D. ‘≥бропластичний

E. ѕол≥позно-виразковий

 

51. Ќа розтин≥ ви€влено: на зовн≥шн≥й поверхн≥ аортального клапана крупн≥ (1-2 см) буро-червон≥, так≥, що легко кришатьс€ накладенн€, що прикривають виразков≥ дефекти. ѕро €ке захворюванн≥ можна думати?

A. *ѕол≥позно-виразковий ендокардит

B. ѕоворотно-бородавчастий ендокардит

C. √острий бородавчастий ендокардит

D. ‘≥бропластичний ендокардит

E. ƒифузний ендокардит

 

52. ѕри г≥столог≥чному досл≥дженн≥ стулки м≥ трального клапана серц€ ви€влено мукоњдне набуханн€, пошкодженн€ ендотел≥ю, утворенн€ по замикаючому краю ф≥бринових тромб≥в. яка форма ревматичного ендокардиту спостер≥гаЇтьс€?

A. *√острий бородавчастий ендокардит

B. ƒифузний ендокардит

C. ‘≥бропластичний ендокардит

D. ѕоворотно-бородавчастий ендокардит

E. ѕол≥позно-виразковий ендокардит

 

53. ’ворий 50 рок≥в впродовж багатьох рок≥в страждав ревматичним пороком серц€. ѕри загостренн≥ захворюванн€ розвинулас€ гем≥плег≥€ ≥ наступила смерть. √≥столог≥чно в клапан≥ митри ви€влений виражений склероз, осередков≥ кл≥тинн≥ ≥нф≥льтрати, ф≥бринов≥ накладенн€. ƒл€ €коњ форми ендокардиту характерн≥ ви€влен≥ зм≥ни?

A. *ѕоворотно-бородавчастий

B. √острого бородавчастого

C. ƒифузного

D. ‘≥бропластичного

E. ¬иразково-пол≥позного

 

54. ” хворого, що перен≥с крупозну пневмон≥ю ≥ помер при €вищах легенево-серцевоњ недостатност≥, патологоанатом на розтин≥ в≥дзначив де€ке потовщенн€ п≥вм≥с€цевих клапан≥в аорти, кол≥р њх с≥рувато-жовтий з дефектами по л≥н≥њ стуленн€ ≥ на€вн≥стю великих, до 2 см в д≥аметр≥, тромботичних накладень, що послужило п≥дставою встановити:

A. *ѕол≥позно-виразковий ендокардит

B. √острий бородавчастий ендокардит

C. ѕоворотно-бородавчастий ендокардит

D. ƒифузний ендокардит

E. ‘≥бропластичний ендокардит

 

55. ” хвороњ 24 рок≥в, що страждала ревматизмом, кл≥н≥чно д≥агностований стеноз митри. ќстанн≥ми роками част≥ еп≥зоди серцево-судинноњ недостатност≥, майже пост≥йний кашель з ≥ржавою мокротою Ќазв≥ть можлив≥ зм≥ни в леген€х у даного хворого.

A. *Ѕуре ущ≥льненн€ леген≥в

B. ≈мф≥зема леген≥в

C. јтелектаз леген≥в

D. ѕневмосклероз

E. Ѕронхоектази

 

56. Ќа розтин≥ трупа ви€влен≥ морфолог≥чн≥ про€ви стенозу л≥вого атр≥овентрикул€рного отвору, недостатн≥сть клапана митри. √≥столог≥чно в м≥окард≥ - осередковий кард≥осклероз, на€вн≥сть кв≥тучих гранулем јшофф-талалаЇва. який з перерахованих нижче д≥агноз≥в найб≥льш в≥рог≥дний?

A. *–евматизм

B. —клеродерм≥€

C. ƒерматом≥озит

D. ¬узликовий пер≥артер≥њт

E. —истемний червоний вовчак

 

57. ” дитини 7 рок≥в на шк≥р≥ розгинальних поверхонь л≥ктьових ≥ кол≥нних суглоб≥в з'€вилис€ щ≥льн≥, безбол≥сн≥ вузлики розм≥ром 1-2 мм. ” бфоптат≥ вузлик≥в - крупн≥ вогнища ф≥бриноњдного некрозу сполучноњ тканини з л≥мфоцитами ≥ макрофагами по перифер≥њ. ¬каж≥ть захворюванн€, при €кому спостер≥гаютьс€ так≥ вузлики?

A. *–евматизм

B. –евматоњдний артрит

C. —клеродерм≥€

D. ¬узликовий пер≥артер≥њт

E. —истемний червоний вовчак

 

58. ” хворого, померлого в≥д серцевоњ недостатност≥, при патоморфолог≥чному досл≥дженн≥ ви€влено: стулки м≥ трального клапана деформован≥, потовщен≥, зрослис€ по кра€х; у сполучн≥й тканин≥ м≥окарду - дифузно розташован≥ вузлики, €к≥ складаютьс€ з д≥л€нок ф≥бриноњдного некрозу, навколо €ких, - скупченн€ макрофаг≥в, що нагадують г≥гантськ≥ багато€дерн≥ кл≥тки. ¬огнища оточен≥ л≥мфоцитами ≥ одиничними плазматичними кл≥тинами. яка з перерахованих гранулем маЇ м≥сце у даного хворого?

A. *–евматична

B. “уберкульозна

C. јктином≥котична

D. —иф≥л≥тична

E. Ћепрозна

 

59. Ќа розтин≥ хворого 25 рок≥в, померлою в≥д урем≥њ, нирки зб≥льшен≥, строкат≥, з вогнищами крововилив≥в. ѕатог≥столог≥чно ви€вл€ютьс€ гематоксилинов≥ т≥льц€, кап≥л€рн≥ мембрани клубочк≥в у вигл€д≥ дрот€них петель, г≥ал≥нов≥ тромби ≥ вогнища ф≥бриноњдного некрозу, в судинах селез≥нки - УцибулиннийФ склероз. який найб≥льш в≥рог≥дний д≥агноз?

A. *—истемний червоний вовчак

B. —истемна склеродерм≥€

C. –евматоњдний артрит

D. –евматичний артрит

E. ¬узликовий пер≥артер≥њт

 

60. ѕри г≥столог≥чному досл≥дженн≥ вушка серц€ у хворого стенозом м≥трального клапана ви€влен≥ гранулеми јшоффа-талалаЇва. ¬каж≥ть генез пороку серц€.

A. *–евматичний

B. јтеросклерозний

C. —иф≥л≥тичний

D. ѕрироджений

E. —ептичний

 

61. ” хворого 27 рок≥в сформований ревматичний порок серц€. ” кл≥н≥ку поступила з скаргами на задишку, набр€кни на ногах, асцит, зб≥льшенн€ печ≥нки. —мерть наступила в≥д хрон≥чноњ серцевоњ недостатност≥. Ќа розтин≥ д≥агностований стеноз митри. який з чинник≥в морфогенезу найб≥льш можливий?

A. *«рощенн€ стулок м≥ж собою

B. —клероз ≥ потовщенн€ стулок

C. —клероз ≥ укороченн€ стулок

D. ¬короченн€ сухожильних ниток

E. Ќа€вн≥сть др≥бних тромб≥в на поверхн≥ клапана

 

62. ” хворого п≥сл€ переохолодженн€ розвинулас€ деформац≥€ суглоб≥в, хвороблив≥сть ≥ обмежен≥сть рух≥в в суглобах пальц≥в; пор€д з суглобами з'€вилис€ маленьк≥ щ≥льн≥ вузлики. ѕри б≥опс≥њ у вузликах ви€влен≥ вогнища фбриноњдного некрозу, оточен≥ г≥ст≥оцитами. ¬аш д≥агноз:

A. *–евматоњдний артрит

B. ƒерматом≥озит

C. –евматизм

D. ѕодагра

E. ƒеформуючий артроз

 

63. ѕри розтин≥ трупа ж≥нки 40 рок≥в, померл≥й при €вищах урем≥њ, ви€влен≥ зб≥льшен≥ строкат≥ нирки, в нирках - потовщенн€ кап≥л€рних мембран клубочк≥в у вигл€д≥ Удрот€них петельФ, вогнища ф≥бриноњдного некрозу њх ст≥нок ≥ г≥ал≥нов≥ тромби в просв≥тах, в €драх Ц гематоксил≥нов≥ т≥льц€; у серц≥ - ендокардит Ћибмана-сакса. яке ураженн€ нирок найймов≥рн≥ше?

A. *¬овчаковий нефрит

B. –евматичний гломерулонефрит

C. ’олерний гломерулонефрит

D. —клеротична нирка

E. “ерм≥нальний гломерулонефрит

 

64. Ќа розтин≥ ж≥нки 27 рок≥в, померлоњ в≥д хрон≥чноњ нирковоњ недостатност≥, ви€влен≥ множинн≥ рубц≥ ≥ ≥нфаркти в селез≥нц≥, нирках. ѕри м≥кроскоп≥чному досл≥дженн≥ ви€влен≥ зм≥ни в артер≥€х середнього ≥ др≥бного кал≥бру, €к≥ характеризувалис€ склерозом ст≥нок, пом≥рною прол≥ферац≥Їю ендотел≥ю ≥ вираженою периваскул€рною л≥мфог≥стицитарню ≥нф≥льтрац≥Їю. Ќа €ке захворюванн€ страждав хворий?

A. *¬узловим периартер≥њтом

B. јтеросклерозом

C. √≥пертон≥чною хворобою

D. ’воробою ћорфана

E. ¬≥сцел€рним сиф≥л≥сом

 

65. Ќа розтин≥ ж≥нки 23 рок≥в, померл≥й при €вищах нирков≥й недостатност≥, ви€влений на шк≥р≥ особи Учервоний метеликФ, на м≥ тральному клапан≥ - др≥бн≥, до 0.2 см червонувато-рожев≥ бородавчаст≥ накладенн€, в нирках Ц вогнища ф≥бриноњдного некрозу в клубочках, потовщенн€ базальних мембран кап≥л€р≥в клубочк≥в у вигл€д≥ Удрот€них петельФ, гематоксил≥нов≥ тельц€, кар≥орексис. ¬каж≥ть захворюванн€.

A. *—истемний червоний вовчак

B. ¬узликовий периартер≥њт

C. –евматизм

D. –евматоњдний артрит

E. —истемна склеродерм≥€

 

66. ” ж≥нки 54 рок≥в з'€вилас€ значна деформац≥€ суглоб≥в пальц≥в рук ≥ стоп. √≥столог≥чно: навколосуглобова сполучна тканина з €вищами мукоњдного набуханн€, д≥л€нками ф≥бриноњдного некрозу, скупченн€ми макрофаг≥в, склерозом; у синов≥альн≥й оболонц≥ - набр€кл≥ ворсинки, з ознаками мукоњдного ≥ ф≥бриноњдного набр€канн€, в суглобов≥й порожнин≥ зустр≥чаютьс€ одиничн≥ "рисов≥ т≥льц€". ƒ≥агностуйте захворюванн€.

A. *–евматоњдний артрит

B. –евматизм

C. ’вороба Ѕехтерева

D. √ематогенний туберкульоз

E. ѕодагра

 

67. ” ж≥нки 47 рок≥в скарги на звичний п≥двивих ≥ вивих м≥жфалангових ≥ п€стно-фалангових суглоб≥в,ульнарну дев≥ац≥ю. ѕри м≥кроскоп≥чному досл≥дженн≥ ви€влено розростанн€ ворсин синов≥альноњ оболонки, руйнуванн€ хр€ща, формуванн€ панусу. ѕро €ке захворюванн€ йдетьс€?

A. *–евматоњдний артрит

B. –евматичний артрит

C. ќстеоартроз

D. —истемний червоний вовчак

B. E.

 

68. ѕри г≥столог≥чному досл≥дженн≥ б≥оптату з ураженоњ д≥л€нки шк≥ри ви€влен≥ трохи виражена атроф≥€ еп≥дерм≥су, в дерм≥ - г≥ал≥ноз колагенових волокон, м≥зерн≥ периваскул€рн≥ л≥мфоцитарн≥ ≥нф≥льтрати. ” належних скелетних м'€зах Ц виражений ≥нтерстиц≥йний набр€к, втрата поперечноњ покресленост≥, м≥лковогнищев≥ некрози з петриф≥кац≥ею. ƒ≥агностуйте ви€влене захворюванн€.

A. *ƒерматом≥озит

B. —клеродерм≥€

C. —истемний червоний вовчак

D. ¬узликовий пер≥артер≥њт

E. –евматизм

 

69. Ќа розтин≥ померлоњ д≥вчини 19 рок≥в ви€влений бородавчастий ендокардит вс≥х клапан≥в, осередков≥ крововиливу п≥д ендокардом, виразковий стоматит, виразки стравоходу, пневмон≥€, нефрит, г≥перплаз≥€ селез≥нки з периваскул€рним склерозом, васкул≥т ≥ некроз в област≥ зорового горба, численн≥ фурункули. яке захворюванн€ найймов≥рн≥ше?

A. *—истемний червоний вовчак

B. –евматизм

C. —ептичний ендокардит

D. ≤шем≥чна хвороба серц€

E. √≥пертон≥чна хвороба

 

70. ” хворого, що страждав хрон≥чним гломерулонефритом, на тл≥ хрон≥чноњ нирковоњ недостатност≥ з'€вивс€ кашель з в≥дходженн€м слизовоњ мокроти. ѕри бронхоскоп≥њ: слизиста оболонка бронх≥в повнокровна, набр€кла, з др≥бними крововиливами. ” просв≥т≥ бронх≥в багато слизу. ¬станов≥ть процес в бронхах.

A. *¬торинний гострий катаральний бронх≥т

B. ѕервинний гострий катаральний бронх≥т

C. ’рон≥чний катаральний бронх≥т

D. ƒеструктивно-виразковий бронх≥т

 

71. ” ж≥нки 38 рок≥в п≥сл€ переохолодженн€ з'€вивс€ озноб, висока температура, кашель, гострий б≥ль в грудн≥й кл≥тц≥ справа при диханн≥. —мерть наступила на 5-у добу. Ќа розтин≥ нижн€ частка правоњ леген≥ зб≥льшена, щ≥льна, на розр≥з≥ - с≥рого кольору ≥з зернистою поверхнею, на плевр≥ - с≥рого кольору пл≥вчаст≥ накладенн€. яке захворюванн€ було у хвороњ?

A. * рупозна пневмон≥€

B. √рипозна пневмон≥€

C. Ѕронхопневмон≥€

D.  азеозна€ пневмон≥€

E.  орова пневмон≥€

 

72. Ќа розтин≥ ви€влена зб≥льшена, щ≥льна права леген€, на плевр≥ - накладенн€ ф≥брину, на розр≥з≥ тканина с≥рого кольору, з поверхн≥ розр≥зу ст≥каЇ каламутна р≥дина. ƒл€ €кого захворюванн€ леген≥в характерна така картина?

A. * рупозна пневмон≥€

B. ќсередкова пневмон≥€

C. ≤нтерстиц≥альна пневмон≥€

D. √ангрена леген≥в

E. ‘≥брозуючий альвеол≥т

 

73. Ќа розтин≥ трупа чолов≥ка у в≥ц≥ 58 рок≥в, €кий тривалий час вживав значну к≥льк≥сть алкоголю ≥ помер удома, права леген€ щ≥льна ≥ зб≥льшена в розм≥рах, тканина на розр≥з≥ с≥руватого кольору, однор≥дна, плевра покрита с≥руватими пл≥вчастими накладенн€ми; м≥кроскоп≥чно - порожнини альвеол м≥ст€ть нитки ф≥брину, гемол≥зован≥ еритроцити. ƒ≥агностуйте захворюванн€.

A. * рупозна пневмон≥€

B. ќсередкова пневмон≥€

C. ≤нтерстиц≥альна пневмон≥€

D. ѕервинний туберкульоз леген≥в

E.  азеозна пневмон≥€

 

74. Ќа розтин≥ трупа чолов≥ка 50 рок≥в ви€влен≥ наступн≥ зм≥ни: права леген€ пом≥рно щ≥льна у вс≥х в≥дд≥лах, на розр≥з≥ тканина безпов≥тр€на, др≥бнозерниста, сухувата. ¬≥сцеральна плевра з нашаруванн€м ф≥брину с≥ро-коричневого кольору. ¬изначите д≥агноз?

A. * рупозна пневмон≥€

B. “уберкульоз

C. Ѕронхопневмон≥€

D. ≤нтерстиц≥альна пневмон≥€

E. ѕневмоф≥броз

 

75. ” хворого, померлого через 3 тижн≥ п≥сл€ початку пневмон≥њ, нижн€ частка правоњ леген≥ р≥зко зб≥льшена, щ≥льна, безпов≥тр€на, с≥ра, з накладенн€ми ф≥брину на плевр≥. ѕри м≥кроскоп≥њ у вс≥х альвеолах ц≥Їњ частки ви€влений ф≥брин ≥ сегменто€€дерн≥ лейкоцити. ¬аш д≥агноз:

A. * рупозна пневмон≥€

B. ќсередкова бронхопневмон≥€

C. √рипозна пневмон≥€

D. ‘≥бринозний плеврит

E. ≤нтерстиц≥альна пневмон≥€

F.  атарально-гн≥йний бронх≥т

 

76. 42-л≥тн≥й чолов≥к захвор≥в гостро п≥сл€ переохолодженн€. «ахворюванн€ супроводжувалос€ серцево-дихальною недостатн≥стю, що ≥ послужило причиною смерт≥. ѕ≥д час розтину ви€влено, що вс€ права леген€ зб≥льшена; на плевр≥ Ц обширн≥ ф≥бринозн≥ накладенн€. Ќа розр≥з≥ леген€ с≥рого кольору, зерниста, з поверхн≥ розр≥зу ст≥каЇ каламутна р≥дина. ѕри г≥столог≥чному досл≥дженн≥ - гостре запаленн€ з на€вн≥стю в просв≥тах альвеол гн≥йно-ф≥бринозного ексудату. який з перерахованих д≥агноз≥в найб≥льш в≥рог≥дний?

A. * рупозна пневмон≥€

B. ќсередкова пневмон≥€

C. ≤нтерстиц≥альна м≥жальвеол€рна пневмон≥€

D. —таф≥лококова пневмон≥€

E. ≤д≥опатичний ф≥брозуючий альвеол≥т

 

77. Ќа розтин≥ ви€влено, що л≥ва леген€ зб≥льшена в розм≥рах, щ≥льна, на в≥сцеральн≥й плевр≥ Ї накладенн€ ф≥брину, на розр≥з≥ - с≥рого кольору, з поверхн≥ розр≥зу ст≥каЇ каламутна с≥ро-жовта р≥дина. ѕро €ке захворюванн€ йдетьс€?

A. * рупозна пневмон≥€

B. ќсередкова пневмон≥€

C. ≤нтерстиц≥альна пневмон≥€

D. –ак леген≥

E. Ѕронхоектатична хвороба

 

78. ” 45-р≥чного хворого, €кий гостро захвор≥в пневмон≥Їю, на 6-й день хвороби розвинувс€ набр€к леген≥в, €кий послужив причиною смерт≥. Ќа розтин≥ ви€влено, що уражена вс€ верхн€ частина правоњ леген≥ (зб≥льшена в розм≥рах, щ≥льна, на плевр≥ - ф≥бринозн≥ накладенн€, на розр≥з≥ с≥рого кольору, з поверхн≥ розр≥зу ст≥каЇ каламутна р≥дина). ћ≥кроскоп≥чно: у просв≥т≥ альвеол - ф≥брин, нейтроф≥ли, макрофаги, гемол≥зован≥ еритроцити. ¬каж≥ть, €ка пневмон≥€ була у хворого?

A. * рупозна пневмон≥€

B. —таф≥лококова€ бронхопневмон≥€

C. ¬≥русна пневмон≥€

D. √ипостатична пневмон≥€

E. –есп≥раторний дистресс-синдром дорослих

 

79. ѕри розтин≥ трупа чолов≥ка ≥з зло€к≥сною пухлиною шлунку, померлого в≥д раковоњ кахекс≥њ, в задн≥х-нижн≥х в≥дд≥лах леген≥в ви€влен≥ щ≥льн≥, с≥ро-червоного кольору, неправильноњ форми вогнища, виступаюч≥ над поверхнею розр≥зу. ћ≥кроскоп≥чно при цьому в просв≥т≥, ст≥нках др≥бних бронх≥в ≥ альвеолах ви€вл€Їтьс€ ексудат, в €кому багато нейтроф≥л≥в. яке захворюванн€ ви€влене в леген≥в?

A. *√осра гн≥йна бронхопневмон≥€

B. √острий бронх≥т

C.  рупозна пневмон≥€

D. ѕром≥жна пневмон≥€

E. √остра серозна бронхопневмон≥€

 

80. ’ворий 67 рок≥в захвор≥в важкою формою грипу, що завершилас€ летальним результатом. Ќа розтин≥ ви€влен≥ Увелик≥ строкат≥ леген≥Ф. ѕри м≥кроскоп≥чному досл≥дженн≥ ви€влено р≥зке повнокров'€ судин, крововиливу, набр€к легеневоњ тканини, в просв≥тах бронх≥в ≥ альвеол ексудат, що м≥стить переважно еритроцити. ѕро €кий характер зм≥н леген≥в св≥дчать ц≥ морфолог≥чн≥ ознаки?

A. *√еморарг≥чна бронхопневмон≥€

B.  атаральна бронхопневмон≥€

C. √н≥йна бронхопневмон≥€

D. ƒесквамативна бронхопневмон≥€

E. ‘≥бринозна пневмон≥€

 

81. ѕри розтин≥ померлого в≥д пневмон≥њ хворого ви€влено, що нижн€ частка правоњ леген≥ щ≥льна, безпов≥тр€на, на розр≥з≥ с≥рого кольору, на в≥сцеральн≥й плевр≥ накладенн€ ф≥брину. ¬каж≥ть найб≥льш в≥рог≥дну ет≥олог≥ю пневмон≥њ.

A. *ѕневмококова

B. —таф≥лококова

C. —трептококова

D. ћ≥коплазмова

E. ¬≥русна

 

82. ” хворого висока температура, задишка, б≥ль в прав≥й частин≥ грудноњ кл≥тки. ѕри плевральн≥й пункц≥њ отримано 700 мл в'€зкоњ р≥дини жовто-зеленого кольору. який патолог≥чний процес розвинувс€ в плевральн≥й порожнин≥?

A. *Ёмп≥Їма плеври

B. Ѕронхопневмон≥€

C. —ерозний плеврит

D. √емораг≥чний плеврит

E.  арциноматоз плеври

 

83. „олов≥к 52 рок≥в на10-у добу л≥куванн€ гостроњ нижньодолевоњ правосторонньоњ стаф≥лококовоњ пневмон≥њ помер при €вищах наростаючоњ серцево-легеневоњ недостатност≥. Ќа автопс≥њ в нижн≥й частц≥ правоњ леген≥ ви€влена порожнина неправильно округлоњ форми близько 5 см в д≥аметр≥, що м≥стить гн≥й ≥ що сполучаЇтьс€ з бронхом. яке ускладненн€ гостроњ пневмон≥њ маЇ м≥сце у хворого?

A. *јбсцес леген≥в

B. √ангрена леген≥

C. “ромбоембол≥€ легеневого стовбура

D. Ѕронхоектатична хвороба

E. √острий бронх≥т

 

84. ” хворого ≥з захворюванн€м леген≥в на розтин≥ ви€влена порожнина з ущ≥льненими ст≥нками, заповнена р≥диною зеленуватого кольору з неприЇмним запахом. ѕоставити д≥агноз.

A. *јбсцес леген≥в

B. √ангрена леген≥в

C. ≤нфаркт леген≥в

D.  аверна леген≥в

E. “уберкулема леген≥в

 

85. ¬ результат≥ г≥столог≥чного досл≥дженн€ б≥оптату ≥з ст≥нки бронха хворого хрон≥чним бронх≥том в слизовому шар≥ ви€влен≥ розростанн€ гранул€ц≥йноњ тканини, €к≥ виступають над поверхнею слизового шару ≥ м≥ст€ть дифузний запальний ≥нф≥льтрат. який вид бронх≥ту спостер≥гаЇтьс€ у хворого?

A. *’рон≥чний пол≥позний бронх≥т

B. ’рон≥чний слизово-гн≥йний бронх≥т

C. ’рон≥чний слизовий бронх≥т

D. ’рон≥чний гн≥йний бронх≥т

E. ’рон≥чний деформуючий бронх≥т

 

86. ” хворого 49 рок≥в, що тривало страждав хрон≥чним деструктивним гн≥йним бронх≥том, розвинулас€ пол≥органна недостатн≥сть. ѕри аутопс≥њ ви€влен≥ кард≥омегал≥€, Усальна ниркаФ, Усагова селез≥нкаФ. який процес ускладнив переб≥г бронх≥ту?

A. *¬торинний ам≥лоњдоз

B. —таречий ам≥лоњдоз

C. пухлинний ам≥лоњдоз

D. ѕервинний ам≥лоњдоз

E. ѕоширений г≥ал≥ноз

 

87. ѕри макроскоп≥чному досл≥дженн≥ тканини леген≥ ви€влен≥ д≥л€нки п≥двищеноњ легкост≥ з на€вн≥стю др≥бних м≥хур≥в, а г≥столог≥чно - стоншуванн€ ≥ розрив альвеол€рних перегородок з утворенн€м крупних порожнин р≥зноњ форми. яке захворюванн€ ви€влене в леген≥?

A. *≈мф≥зема леген≥в

B. Ѕронхоектатична хвороба

C.  авернозний туберкульоз

D. ’рон≥чний бронх≥т

E. ‘≥брозуючий альвеол≥т

 

88. ѕри розтин≥ патологоанатом ви€вив, що леген≥ зб≥льшен≥ в розм≥рах, бл≥д≥, м'€коњ консистенц≥њ, не спадаютьс€, р≥жутьс€ з хрускотом. ћ≥кроскоп≥чно - розширенн€ альвеол€рних ход≥в, стоншуванн€ м≥жальвеол€рних перегородок, ознаки ≥нтракап≥л€рного склерозу. ƒл€ €кого захворюванн€ леген≥в характерна така морфолог≥чна картина?

A. *≈мф≥зема

B. ѕневмосклероз

C. ѕневмоторакс

D. јтелектаз

E. ѕневмон≥€

 

89. Ќа розтин≥ хворого 42-х рок≥в, що страждав хрон≥чним дифузним бронх≥том ≥ померлого в≥д легенево-серцевоњ недостатност≥, ви€влен≥ велик≥, п≥двищеноњ легкост≥, леген≥, що прикривають середост≥нн€, бл≥до-с≥рого кольору, р≥жутьс€ з хрускотом, при натисканн≥ пальцем на поверхн≥ леген≥в залишаЇтьс€ €мка. « просв≥ту бронх≥в вид≥л€Їтьс€ слизисто-гн≥йний ексудат. ¬станов≥ть д≥агноз.

A. *’рон≥чна дифузна обструктивна емф≥зема леген≥в

B. ’рон≥чна осередкова емф≥зема

C. ≤нтерстиц≥альна, пром≥жна емф≥зема

D. ѕервинна ≥д≥опатична емф≥зема

E. ¬≥карна компенсаторна емф≥зема

 

90. „олов≥ка 45 рок≥в прот€гом останн≥х 3 рок≥в турбував сухий кашель, наростала задишка, легенева недостатн≥сть, швидка втрата ваги. Ќа розтин≥ встановлено Улегеневе серцеФ. ” леген≥в - р≥зко виражений ф≥броз, з на€вн≥стю порожнин, що створюють картину Умедових сот≥вФ. √≥столог≥чно: ≥нтерстиц≥альний ф≥броз з вираженою ≥нф≥льтрац≥Їю строми л≥мфоцитами ≥ г≥ст≥оцитами з дом≥шкою нейтроф≥л≥в. ¬станов≥ть д≥агноз?

A. *Ѕронхоектатична хвороба

B. ѕостзапальний пневмосклероз

C. ’рон≥чна бульозна емф≥зема

D. ‘≥броз≥рующий альвеол≥т

E. ѕиловий пневмосклероз

 

91. ’ворий впродовж 8 рок≥в скарживс€ на кашель з гн≥йною мокротою, задишку. ѕальц≥ рук нагадували барабанн≥ палички. ѕомер при €вищах серцево-легеневоњ недостатност≥. Ќа розтин≥ бронхи деформован≥, з м≥шковидними випинанн€ми ст≥нки ≥ гн≥йним запаленн€м в них. ¬каж≥ть найб≥льш в≥рог≥дний д≥агноз:

A. *Ѕронхоектктична хвороба

B. “уберкульоз

C. ’рон≥чний бронх≥т

D. јбсцес

E. √острий бронх≥т

 

92. ѕри розтин≥ чолов≥ка 34-х рок≥в, померлого в≥д хрон≥чноњ нирковоњ недостатност≥ у зв'€зку з ам≥лоњдозом нирок, патологоанатом в леген€х ви€вив (переважно в нижн≥х дол€х) множинн≥ дифузн≥ розширенн€ бронх≥в, в просв≥тах €ких гн≥йний вм≥ст. ѕоверхню розр≥зу леген≥в маЇ м≥лкоком≥рковий вигл€д, нагадуЇ бджолин≥ соти. √≥столог≥чно в ст≥нц≥ розширених бронх≥в - хрон≥чне запаленн€, м'€зов≥ волокна зам≥щен≥ сполучною тканиною. ÷≥ зм≥ни в леген≥ л≥кар розц≥нив €к:

A. *Ѕронхоектази

B. Ѕронхопневмон≥€

C. ’рон≥чний бронх≥т

D. ’рон≥чна пневмон≥€

E. јбсцеси леген≥в

 

93. ” дитини 8 рок≥в виражен≥ ознаки серцево-легеневоњ недостатност≥, задишка, пальц≥ у вигл€д≥ барабанних паличок, н≥гт≥ у вигл€д≥ годинних скелець, кашель ≥з значною к≥льк≥стю слизисто-гн≥йноњ мокроти (особливо вранц≥). ѕри рентгенолог≥чному досл≥дженн≥ ви€влено р≥зке розширенн€ бронх≥в. ѕро €ке захворюванн€ св≥дчать дан≥ зм≥ни?

A. *Ѕронхоектатична хвороба

B. Ѕронх≥альна астма

C. ’рон≥чний бронх≥т

D. Ѕронхопневмон≥€

E. ≈мф≥зема леген≥в

 

94. ’ворий, що страждав хрон≥чною обструктивною емф≥земою леген≥в, помер в≥д легенево-серцевоњ недостатност≥. як≥ зм≥ни можна ви€вити в серц≥?

A. *√≥пертроф≥ю правого шлуночку серц€

B. √≥пертроф≥ю л≥вого шлуночку серц€

C. јм≥лоњдоз

D.  рупновгнищевий кард≥осклероз

E. –озриви серц€

 

95. ” анамнез≥ у хворого 62 рок≥в - част≥ хрон≥чн≥ запальн≥ захворюванн€ леген≥в. ћокрота густа, б≥ла. ’ворий поступив в л≥карню з ознаками легенево-серцевоњ недостатност≥ ≥ при наростанн≥ останньоњ помер. як≥ зм≥ни в серц≥ були знайден≥ при розтин≥?

A. *√≥пертроф≥€ правого шлуночку

B. √≥пертроф≥ю ≥ л≥вого шлуночку

C. √≥пертроф≥ю обох шлуночк≥в

D. ƒил€тац≥ю обох шлуночк≥в

E. —ерце без макроскоп≥чних зм≥н

 

96. ” хворого, що страждав тривалий час хрон≥чним бронх≥том, розвинулас€ хрон≥чна серцева недостатн≥сть. ѕри розтин≥ в леген€х д≥агностована емф≥зема ≥ пневмосклероз. як≥ зм≥ни в серц≥ розвиваютьс€ в даному випадку?

A. *√≥пертроф≥€ правого шлуночку

B. √≥пертроф≥€ л≥вого шлуночку

C. √≥пертроф≥€ вс≥х в≥дд≥л≥в серц€

D. ƒифузний кард≥осклероз

E. јтроф≥€ м≥окарду

 

97. „олов≥к 63 рок≥в, €кий впродовж 15 рок≥в страждав хрон≥чною дифузною обструктивною емф≥земою леген≥в, помер в≥д прогресуючоњ серцевоњ недостатност≥. Ќа розтин≥ ви€влений мускатний цироз печ≥нки, ц≥анотична ≥ндурац≥€ нирок ≥ селез≥нки, асцит, набр€ки нижн≥х к≥нц≥вок. ƒл€ €кого типу серцевоњ недостатност≥ характерн≥ дан≥ зм≥ни у внутр≥шн≥х органах?

A. *’рон≥чна правошлуночкова недостатн≥сть

B. √остра правошлуночкова недостатн≥сть

C. ’рон≥чна л≥вошлуночкова недостатн≥сть

D. √остра л≥вошлуночкова недостатн≥сть

E. «агальна серцева недостатн≥сть

«м≥ст

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-18; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 726 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

≈сли президенты не могут делать этого со своими женами, они делают это со своими странами © »осиф Ѕродский
==> читать все изречени€...

1508 - | 1470 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.599 с.