Лекции.Орг


Поиск:
Створено єдиний кліринговий центр. У країні незалежно функціону­ють міжнародні та національні пла­тіжні системи.
Створено Національний кліринго­вий центр, який забезпечує оброблен­ня всіх внутрідержавних операцій за картками всіх платіжних систем, що діють в Україні. Національний банк України або визначений банками ко­мерційний банк виконує функції роз­рахункового банку за операціями, які здійснюються в Україні. Операції за межами нашої держави здійснюються банками через шлюз між Національ­ним кліринговим центром та МПС.

Питання щодо гарантій завершен­ня розрахунків між учасниками клі­рингу потребує додаткового вивчення та опрацювання з урахуванням ниніш­ніх реалій (зокрема, розмір гарантій­ного фонду, порядок кредитування учасників клірингу, відповідальність учасників тощо).

Впровадження Єдиного платіжно­го простору в Україні дасть змогу:

зменшити комісійні платежі банків — членів МПС до цих систем;

скоротити гарантійні депозити банків - членів МПС у цих системах;

створити сучасну платіжну та розрахункову інфраструктуру, а також підвищити надійність виконання внутрідержавних операцій;

прийняти зрозуміліші та послідов­ніші внутрішні операційні правила, що зробить відносини між банками про­зорішими;

побудувати Єдиний еквайринго­вий простір, який забезпечуватиме приймання карток усіх національних та міжнародних платіжних систем у всій торговельній мережі, що прискорить розвиток безготівкових розрахунків;

створити умови для консолідації діючих національних платіжних сис­тем та запровадити єдиний національ­ний картковий бренд, що поширить частку внутрідержавних карток в обігу;

запровадити національну систе­му моніторингу шахрайських операцій та контролю ризиків;

утворити умови для взаємодії з національним реєстром отримувачів соціальних пільг та масової емісії кар­ток із соціальними додатками;

запровадити нові національні платіжні та інформаційні сервіси — внутрідержавні перекази з карткових рахунків в одних банках на карткові рахунки в інших банках, запит залиш­ків на карткових рахунках, запит істо­рії операцій тощо;

створити умови для побудови національної системи лояльності;

створити умови для запровад­ження національних систем клієнтсь­кого сервісу та VIP-обслуговування;

створити умови для організації за запитом банків каналів до МПС, які можуть бути використані спільно всі­ма банками-учасниками.

Для комплексного вивчення та опрацювання питань побудови Єди­ного національного платіжного прос­тору в Україні необхідно залучити фахівців Національного банку Ук­раїни, комерційних банків, платіжних систем та профільних міністерств і відомств. Проте остаточне рішення щодо вибору конкретного напряму реалізації такого завдання, на нашу думку, залишається за банками — чле­нами платіжних систем.

Статистика

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-11-18; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 418 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Сложнее всего начать действовать, все остальное зависит только от упорства. © Амелия Эрхарт
==> читать все изречения...

619 - | 515 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.011 с.