Лекции.Орг


Поиск:
Географічне розташування учасників EAPS
На початку 2007 року було проведено двосторонні пілотні трансакції між EAPS (Німеччина) та СО.GE.ВАNK (Італія), ЕURO 6000 (Іспанія) та Sociedabe Interbancaria de Servicos (Португалія), ЕURO 6000 (Іспанія) та EAPS (Німеччина) щоб повноцінно запустти проект уже в 2008 році.

Базовими бізнес-принципами EAPS є:

будь-яка європейська платіж-і система, що відповідає принципів SCF, може взяти участь у EAPS;

EAPS жодним чином не впливає на здійснення внутрідержавних (domestic) трансакцій учасників альянсу;

участь у ЕАРЗ може обмежуватися виключно функціями емітента/еквайера/мережі POS-терміналів/мережі банкоматів/будь-якої комбінації з цих функцій;

картки, емітовані всіма учасниками-емітентами, мають прийматись терміналами всіх учасників-еквайрів без винятку;

свідченням взаємного обслуговування карток учасниками альянсу є торгівельний знак EAPS, що розміщений на термінальному пристрої та опціонально на картках;

торговельний знак EAPS може без будь-яких обмежень розміщуватись на картках учасників поряд із торгівельними знаками інших платіжних систем (ко-бренд);

комісійні між учасниками EAPS за трансакції, здійснені з використан­ням платіжних терміналів або банкоматів, узгоджуються двосторонньо між цими учасниками, базуючись на комісійних, рекомендованих EAPS;

EAPS — це платіжна система, яка складається з платіжних систем;

структура EAPS побудована та­ким чином, щоб здійснювати мінімальний вплив на учасників;

загальне керування EAPS та бюджетом альянсу здійснюється правлінням акціонерів;

правила EAPS розробляються радою альянсу, яка складається з платіжних систем-учасників;

EAPS засновано як кооперативну компанію, що діє за бельгійськими законами;

EAPS — неприбуткова установа;

Керівництво EAPS розміщується у Брюсселі, Бельгія;

Структура та правила EAPS спрямовані на те, щоб максимально ефективно організувати взаємодію між платіжними системами-учасниками.

Правила EAPS базуються на принципах та інших загальноприйнятих стандартах (зокрема, ЕМV- стандарт).

Нині в існуючий системі розрахунку комісійних інтерчендж (плата за взаємо обмін) між банками країн Євросоюзу є певні недоліки, зокрема:

інтерчендж у різних країнах Євросоюзу різний за розміром;

відсутні інструменти регулювання інтечендж;

рішення щодо інтерчендж приймаються епізодично, відсутня загальна стратегія.

У 2007 році Єврокомісія прийняла постанову, щодо скасування комісій за переказ коштів між країнами Євро-союзу для системи MasterCard. Проте тенденція щодо спроб зменшення розмірів інтерчендж призводить до невпевненості учасників карткових платіжних систем стосовно їх існу­ючих бізнес-моделей. Банки вимага­ють безпеки власних бізнес-моделей, щоб знизити ризики інвестицій у нові проекти.

Взагалі, питання міжбанківських комісій МПС є основним питанням, яке розглядається антимонопольними органами міжнародної спільноти в площині регулювання правил платіж­них систем.

Зокрема, в Австралії за ініціативи Резервного банку та антимонопольного комітету було проведено роз­слідування діяльності МПС. За рішен­ням регулюючих органів системи MasterCard, VISA та American Express мали знизити комісійні ставки, а та­кож піти на інші поступки.

В Ізраїлі у 2006 році антимонопольні органи та банки — члени МПС дійшли згоди щодо зниження комісії емітента з 1.25% до 0.875%.

2007 року у Новій Зеландії було іні­ційовано судовий процес проти систем MasterCard i VISA щодо штучного за­вищення ними комісійних тарифів.

У Польщі в 2007 році антимонопольні органи визнали нелегальними комісійні систем MasterCard i VISA та винесли постанову, що передбачає пе­реглянути ці тарифи.

Численні розслідування та судові процеси щодо систем MasterCard i VISA сьогодні тривають і в США.

Аналогічні регулюючі дії та роз­слідування щодо діяльності МПС та­кож у Швейцарії та Великобританії.

Виходячи з вищезазначеного, бу­ло прийнято рішення розробити єди­ну для всіх учасників ЕАР5 схему роз­рахунку комісійних, яка б давала змо­гу учасникам укладати між собою уго­ди щодо комісійних у рамках цієї схе­ми. Даний підхід має такі переваги:

o двосторонні міжсистемні комі­сійні дають змогу досягнути макси­мальної гнучкості на початковому етапі;

o немає необхідності змінювати існуючі схеми внутрішніх комісійних платіжних систем-учасників;

o загальні правила EAPS (зокрема, рекомендований розмір комісійних) дають змогу проводити аналіз бізнесо­вих проектів навіть до проведення двосторонніх переговорів;

o рекомендовані комісійні в EAPS:

§ — РОS-трансакція — 0.27 євро;

§ отримання готівки — 1.15 євро;

o участь у EAPS можлива навіть за умови, коли внутрішні комісійні учасника суттєво відрізняються від рекомендованих EAPS.

Фінансування ЕАРЗ здійснюється шляхом щоквартальних авансових платежів учасниками альянсу. Розмір платежів розраховується відповідно до тарифів, які перші два роки стано­витимуть:

• фіксована плата: 42.00 євро;

• плата за картки: 1.00 євро за 1 000 карток;

• плата за РОS-термінали: 1.00 євро за 10 одиниць;

• плата за банкомати: 1.00 євро за 1 одиницю.

Розрахунок тарифів базується на принципі, згідно з яким доходи альян­су мають покривати операційні ви­датки, але не перевищувати їх. EAPS також не буде витрачати кошти на маркетинг бренду або брати участь у спонсорстві.

Варто відзначити, що система ЕАРЗ сьогодні все ще знаходиться на етапі розроблення та обговорення. Для прик­ладу, успішному закріпленню деяких МПС у світовому масштабі передувало понад 40 років розвитку. За експертни­ми висновками, процес утворення та зміцнення позицій системи дебетових карток навіть у межах національних ринків вимагає як мінімум 5 років.

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-11-18; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 484 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Стремитесь не к успеху, а к ценностям, которые он дает © Альберт Эйнштейн
==> читать все изречения...

562 - | 582 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.01 с.