Лекции.Орг


Поиск:
Факторні експерименти та кореляційні дослідження
Практичне заняття №13-14.

Плани істинних експериментів

План

1. План "істинного" експериментального дослідження

2. План для двох рандомізованих груп з тестуванням після дії.

3. Плани з декількома експериментальними та контрольними групами (План Соломона).

4. План для двох рандомізованих груп з попереднім і підсумковим тестуванням.

5. Контроль валідності в планах істинних експериментів

 

Рекомендована література

Базова

 1. Галян О.І., Галян І.М. Експериментальна психологія. [Навч. посібн.] / О.І.Галян, І.М.Галян., – К.: Академвидав, 2012. – 400с.

2. Галян О.І., Галян І.М. Експериментальна психологія. /Упор. Галян О.І., Галян І.М. – Львів, 2008. – 428с.

3. Бондарчук О. І. Експериментальна психологія: [Курс лекцій] – К.: МАУП, 2003. – 120 с.

4. Максименко С. Д., Носенко Е. Л. Експериментальна психологія (дидактичний тезаурус). [Навч. посібник] – К.: МАУП, 2002. – 128 с.

5. Константинов В.В. Экспериментальная психология. Курс для практического психолога. – СПб.: Питер, 2006. – 272с.

6. Дружинин В. Н. Экспериментальная психология. – [2-е изд., доп.] – СПб.: Питер, 2000. – 320 с.

Допоміжна

1. Кэмпбелл Д. Модели экспериментов в социальной психологии и прикладных исследованиях. – СПб.: Соц.-психол. центр, 1996. – 392 с.

2. Милгрэм С. Эксперимент в социальной психологии. – СПб.: Питер, 2000. – 336 с.

3. Фресс П., Пиаже Ж. Экспериментальная психология. – М.: Прогресс, 1966. – 430 с.

 

 

Практичне заняття №15-17.

Особливості проведення кореляційного і факторного дослідження в експерименті

Заняття 15. Факторні експерименти у психології

План

1. Особливості факторного експерименту.

2. Факторні плани: плани для двох незалежних змінних;

3. Плани для трьох змінних;

4. Факторний план типу «латинський квадрат»;

5. Факторний план типу «греко-латинський квадрат».

Рекомендована література

Базова

 1. Галян О.І., Галян І.М. Експериментальна психологія. [Навч. посібн.] / О.І.Галян, І.М.Галян., – К.: Академвидав, 2012. – 400с.

2. Галян О.І., Галян І.М. Експериментальна психологія. /Упор. Галян О.І., Галян І.М. – Львів, 2008. – 428с.

3. Бондарчук О. І. Експериментальна психологія: [Курс лекцій] – К.: МАУП, 2003. – 120 с.

4. Максименко С. Д., Носенко Е. Л. Експериментальна психологія (дидактичний тезаурус). [Навч. посібник] – К.: МАУП, 2002. – 128 с.

5. Константинов В.В. Экспериментальная психология. Курс для практического психолога. – СПб.: Питер, 2006. – 272с.

6. Дружинин В. Н. Экспериментальная психология. – [2-е изд., доп.] – СПб.: Питер, 2000. – 320 с.

Допоміжна

1. Милгрэм С. Эксперимент в социальной психологии. – СПб.: Питер, 2000. – 336 с.

2. Кэмпбелл Д. Модели экспериментов в социальной психологии и прикладных исследованиях. – СПб.: Соц.-психол. центр, 1996. – 392 с.

3. Фресс П., Пиаже Ж. Экспериментальная психология. – М.: Прогресс, 1966. – 430 с.

 

 

Заняття 16-17. Особливості проведення кореляційних досліджень

План

 1. Сутність кореляційного дослідження у психології та його типи.
 2. Опрацювання та інтерпретація даних кореляційного дослідження.
 3. Поняття коефіцієнту кореляції. Коефіцієнт лінійної кореляції Пірсона та рангової кореляції Спірмена.
 4. Оцінка достовірності відмінностей. Рівні статистичної значущості кореляційних показників.

Рекомендована література

Базова

 1. Галян О.І., Галян І.М. Експериментальна психологія. [Навч. посібн.] / О.І.Галян, І.М.Галян., – К.: Академвидав, 2012. – 400с.

2. Галян О.І., Галян І.М. Експериментальна психологія. /Упор. Галян О.І., Галян І.М. – Львів, 2008. – 428с.

3. Бондарчук О. І. Експериментальна психологія: [Курс лекцій] – К.: МАУП, 2003. – 120 с.

4. Максименко С. Д., Носенко Е. Л. Експериментальна психологія (дидактичний тезаурус). [Навч. посібник] – К.: МАУП, 2002. – 128 с.

5. Константинов В.В. Экспериментальная психология. Курс для практического психолога. – СПб.: Питер, 2006. – 272с.

6. Дружинин В. Н. Экспериментальная психология. – [2-е изд., доп.] – СПб.: Питер, 2000. – 320 с.

Допоміжна

1. Мартин Д. Психологические эксперименты. – СПб.: пройм–ЕВРОЗНАК, 2002.

2. Милгрэм С. Эксперимент в социальной психологии. – СПб.: Питер, 2000. – 336 с.

3. Практикум по общей, экспериментальной и прикладной психологии / Под ред. А. А. Крылова, С. А. Маничева. – СПб.: Питер, 2000. – 560 с.

Змістовий модуль 6.

Статистична значимість результатів

Експериментального дослідження

Практичне заняття №18-19.

Застосування описової статистики в експерименті

План

 1. Розрахунок асиметрії та ексцесу.
 2. Застосування мір центральної тенденції в описовому етапі дослідження.
 3. Межі довірчого інтервалу середнього арифметичного.
 4. Перевірка крайніх членів на належність до статистичної сукупності.

 

Практичне заняття №20-22.

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-11-18; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 355 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Свобода ничего не стоит, если она не включает в себя свободу ошибаться. © Махатма Ганди
==> читать все изречения...

619 - | 563 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.011 с.