Лекции.Орг


Поиск:
Експериментальні змінні, необхідність і способи їх контролю
План

 1. Поняття змінної у психології.
 2. Експериментальні змінні: Незалежна змінна. Залежна змінна.
 3. Способи контролю експеримент­тальних змінних.

Рекомендована література

Базова

 1. Галян О.І., Галян І.М. Експериментальна психологія. [Навч. посібн.] / О.І.Галян, І.М.Галян., – К.: Академвидав, 2012. – 400с.

2. Галян О.І., Галян І.М. Експериментальна психологія. /Упор. Галян О.І., Галян І.М. – Львів, 2008. – 428с.

3. Бондарчук О. І. Експериментальна психологія: [Курс лекцій] – К.: МАУП, 2003. – 120 с.

4. Дружинин В. Н. Экспериментальная психология. – [2-е изд., доп.] – СПб.: Питер, 2000. – 320 с.

Допоміжна

1. Готтсданкер Р. Основы психологического эксперимента. – М.: Изд-во МГУ, 1982. – 464 с.

2. Корнилова Т. В. Введение в психологический эксперимент. – 2-е изд. – М.: Изд-во МГУ, 2001. – 256 с.

Практичне заняття №6.

Висунення експериментальної гіпотези та формування вибірки

План

 1. Місце гіпотези в експериментальному досліджені.
 2. Визначення експериментальних гіпотез у процесі дослідження.
 3. Поняття вибірки в експерименті.
 4. Особливості визначення експериментальної вибірки.

Рекомендована література

Базова

 1. Галян О.І., Галян І.М. Експериментальна психологія. [Навч. посібн.] / О.І.Галян, І.М.Галян., – К.: Академвидав, 2012. – 400с.

2. Галян О.І., Галян І.М. Експериментальна психологія. /Упор. Галян О.І., Галян І.М. – Львів, 2008. – 428с.

3. Бондарчук О. І. Експериментальна психологія: [Курс лекцій] – К.: МАУП, 2003. – 120 с.

4. Дружинин В. Н. Экспериментальная психология. – [2-е изд., доп.] – СПб.: Питер, 2000. – 320 с.

Допоміжна

1. Готтсданкер Р. Основы психологического эксперимента. – М.: Изд-во МГУ, 1982. – 464 с.

2. Корнилова Т. В. Введение в психологический эксперимент. – 2-е изд. – М.: Изд-во МГУ, 2001. – 256 с.

Змістовий модуль 4.

Експерименти на репрезентативних вибірках та їх багаторівневість

Практичне заняття №7-8.

Психологічне вимірювання в експерименті

План

 1. Класифікація методів психологічного дослідження. Теоретичні і емпіричні методи.
 2. Типи емпіричних даних у психологічному дослідженні. «L»-, «Q»-, «T»-дані
 3. Теорія психологічних вимірювань. Види вимірювань.
 4. Основні типи шкал, що застосовуються у психологічних вимірювань.

Рекомендована література

Базова

 1. Галян О.І., Галян І.М. Експериментальна психологія. [Навч. посібн.] / О.І.Галян, І.М.Галян., – К.: Академвидав, 2012. – 400с.

2. Галян О.І., Галян І.М. Експериментальна психологія. /Упор. Галян О.І., Галян І.М. – Львів, 2008. – 428с.

3. Константинов В.В. Экспериментальная психология. Курс для практического психолога. – СПб.: Питер, 2006. – 272с.

4. Дружинин В. Н. Экспериментальная психология. – [2-е изд., доп.] – СПб.: Питер, 2000. – 320 с.

Допоміжна

1. Готтсданкер Р. Основы психологического эксперимента. – М.: Изд-во МГУ, 1982. – 464 с.

2. Кэмпбелл Д. Модели экспериментов в социальной психологии и прикладных исследованиях. – СПб.: Соц.-психол. центр, 1996. – 392 с.

3. Мартин Д. Психологические эксперименты. – СПб.: пройм–ЕВРОЗНАК, 2002.

 

Практичне заняття №9-10.

Валідність експериментального дослідження

План

 1. Валідність як основна психометрична категорія експериментальної психології. Ідеальний і реальний експеримент. Експеримент повної відповідності.
 2. Види валідностей. Зовнішня та внутрішня валідність.
 3. Чинники, що порушують валідність експерименту.
 4. Можливості контролю валідності.

 

Рекомендована література

Базова

 1. Галян О.І., Галян І.М. Експериментальна психологія. [Навч. посібн.] / О.І.Галян, І.М.Галян., – К.: Академвидав, 2012. – 400с.

1. Галян О.І., Галян І.М. Експериментальна психологія. /Упор. Галян О.І., Галян І.М. – Львів, 2008. – 428с.

2. Бондарчук О. І. Експериментальна психологія: [Курс лекцій] – К.: МАУП, 2003. – 120 с.

3. Максименко С. Д., Носенко Е. Л. Експериментальна психологія (дидактичний тезаурус). [Навч. посібник] – К.: МАУП, 2002. – 128 с.

4. Константинов В.В. Экспериментальная психология. Курс для практического психолога. – СПб.: Питер, 2006. – 272с.

5. Дружинин В. Н. Экспериментальная психология. – [2-е изд., доп.] – СПб.: Питер, 2000. – 320 с.

Допоміжна

1. Готтсданкер Р. Основы психологического эксперимента. – М.: Изд-во МГУ, 1982. – 464 с.

2. Кэмпбелл Д. Модели экспериментов в социальной психологии и прикладных исследованиях. – СПб.: Соц.-психол. центр, 1996. – 392 с.

3. Мартин Д. Психологические эксперименты. – СПб.: пройм–ЕВРОЗНАК, 2002.

 

 

Практичне заняття №11-12.

Експериментальні плани. Доекспериментальні та квазіекспериментальні плани

План

1. Понятия «експериментального плану» в експериментальній психології

2. Види експериментальних планів

3. Доекспериментальні плани та їх різновиди

3.1. Контроль валідності в доекспериментальних планах

4. Квазіекспериментальні плани

4.1. Контроль валідності в квазіекспериментальних планах

Рекомендована література

Базова

 1. Галян О.І., Галян І.М. Експериментальна психологія. [Навч. посібн.] / О.І.Галян, І.М.Галян., – К.: Академвидав, 2012. – 400с.

2. Галян О.І., Галян І.М. Експериментальна психологія. /Упор. Галян О.І., Галян І.М. – Львів, 2008. – 428с.

3. Бондарчук О. І. Експериментальна психологія: [Курс лекцій] – К.: МАУП, 2003. – 120 с.

4. Максименко С. Д., Носенко Е. Л. Експериментальна психологія (дидактичний тезаурус). [Навч. посібник] – К.: МАУП, 2002. – 128 с.

5. Константинов В.В. Экспериментальная психология. Курс для практического психолога. – СПб.: Питер, 2006. – 272с.

6. Дружинин В. Н. Экспериментальная психология. – [2-е изд., доп.] – СПб.: Питер, 2000. – 320 с.

Допоміжна

1. Готтсданкер Р. Основы психологического эксперимента. – М.: Изд-во МГУ, 1982. – 464 с.

2. Кэмпбелл Д. Модели экспериментов в социальной психологии и прикладных исследованиях. – СПб.: Соц.-психол. центр, 1996. – 392 с.

3. Мартин Д. Психологические эксперименты. – СПб.: пройм–ЕВРОЗНАК, 2002.

Змістовий модуль 5.

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-11-18; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 371 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Слабые люди всю жизнь стараются быть не хуже других. Сильным во что бы то ни стало нужно стать лучше всех. © Борис Акунин
==> читать все изречения...

563 - | 523 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.011 с.