ВИМОГИ ДО СКЛАДАННЯ ЗВІТУ З ПРАКТИКИ
Лекции.Орг

Поиск:


Устал с поисками информации? Мы тебе поможем!

ВИМОГИ ДО СКЛАДАННЯ ЗВІТУ З ПРАКТИКИ
За результатами проходження виробничої викладацької практики у ВНЗ студент – практикант повинен подати на кафедру дошкільної і початкової освіти оформлений належним чином звіт.

Структура звіту з виробничої викладацької практики повинна мати:

ВСТУП – містить мету, завдання практики, коротку характеристику викладацької роботи у ВНЗ, характеристику дисципліни, за якою був закріплений студент, методи та психолого-педагогічні навики роботи, які використовувалися під час проходження практики (3 – 4 сторінки).

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА (10- 15 сторінок)

1. Коротка характеристика ВНЗ, умови й режим його роботи, роботу ННІ педагогічної освіти. соціальної роботи і мистецтва, напрям підготовки студентів. Проаналізуйте виховно-освітню систему роботи навчального закладу.

2. Законодавчо – нормативне регулювання навчального процесу у ВНЗ.

3. Характеристику групи, у якій проводились заняття.

4. Провідні мотиви навчальної діяльності студентів.

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ (20-30 сторінок) – повинне містити описання усієї методичної та навчальної роботи, яка була виконана під час педагогічної практики, а також розроблений лекційний матеріал, плани практичних і лекційних занять, інші індивідуальні завдання практики, які були виконані студентом. Результати взаємовідвідування занять відображаються у короткій характеристиці педагогічного рівня цих занять.( Основні види робіт, виконані на базі практики (що виконувалось і які отримано результати).

ВИСНОВКИповинні містити оцінку результатів практики, рівень виконання індивідуального та інших завдань практики, вміння та навики, які було отримано під час проходження практики.

Загальні висновки не повинні повторювати висновки розділів. Обсяг висновків має становити 2 сторінки.

Розділ «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ» має містити 10-20 інформаційних джерел видання не раніше 2000 року, що використовувалися студентом в процесі пошуку потрібної інформації щодо:

- теоретичних, методичних і методологічних основ педагогічного процесу;

- підготовки до проведення занять з дисципліни;

- законодавчі та нормативні джерела педагогічної діяльності.

Розділ «ДОДАТКИ» звіту з виробничої викладацької практики у ВНЗ має містити інформаційні матеріали, що становлять базу аналітичних досліджень. У додатках вміщують матеріал, який є необхідним для повноти звіту, але включення його до основної частини може змінити впорядковане й логічне уявлення про проведену роботу; матеріал, що не може бути розміщений в основній частині через великий обсяг або способи відтворення. Крім того, у додатки доцільно включати допоміжний матеріал, потрібний для повноти сприйняття звіту. Додатки (результати виконання індивідуальних завдань: журнал щоденного обліку роботи, протокол психологічних спостережень, методичні матеріали (плани, описи) проведених заходів.)

 

Індивідуальне завдання на практику повинно включати:

- назву заходу, з якої студент практикант буде проводити кураторську годину;

- тему , яку студент - практикант повинен підготувати;

- методичні розробки, які студент практикант повинен розробити під час проходження практики (план заняття, діагностична робота за темою, тестові завдання на тему, презентацію матеріалу; тренінг на тему, завдання з теми та ін.)

- час і дату проведення однієї виховного заняття за даною темою.

Додаток 2.

Зразок форми індивідуального плану практики:

(є універсальним шаблоном для всіх видів практики)

Затверджую

Керівник практики

---------------------------

ПІБ керівника практики

«_____»______________20__р.

 

№ з/п Етап практики Завдання етапу, організація розподілу виконання завдань практики Термін виконання завдання Примітки
         

 

Додаток 3

 

Дата добавления: 2016-11-18; просмотров: 301 | Нарушение авторских прав | Мы поможем в написании ваших работ! | Изречения для студентов


Читайте также:

Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.002 с.