ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА КЕРІВНИЦТВО ВИРОБНИЧОЮ ВИКЛАДАЦЬКОЮ ПРАКТИКОЮ
Лекции.Орг

Поиск:


Устал с поисками информации? Мы тебе поможем!

ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА КЕРІВНИЦТВО ВИРОБНИЧОЮ ВИКЛАДАЦЬКОЮ ПРАКТИКОЮ
На всіх етапах проходження виробничої викладацької практики у ВНЗ студенти-магістри отримують індивідуальні консультації у своїх викладачів-керівників.

Студент, який перебуває на виробничій педагогічній практиці у ВНЗ, повинен знати, що:

• можливий поточний контроль часу його перебування у ВНЗ або в іншому навчальному закладі;

• можлива перевірка ведення студентом поточних записів, складання планів або конспектів занять; наявності індивідуального плану роботи та інше;

• цей контроль може здійснюватися груповим керівником, методистом, керівниками практики від вищого навчального закладу та іншими особами.

• Після закінчення першої та другої половин практики здійснюється підсумковий контроль, який завершується диференційованим заліком з педагогічної практики.

В процесі здійснення педагогічної роботи передбачається ведення магістрантом щоденника з практики встановленого зразка, в якому висвітлюються всі етапи роботи і форми контролю, і який додається до звіту з практики.

Упродовж педагогічної практики з боку методистів і керівників забезпечується безперервний контроль її ефективності, зокрема, відстеження якості викладення студентами теоретичних знань з педагогіки у формі лекційних і практичних занять, психолого-педагогічних та методичних консультацій.

По закінченні практики студенти представляють методисту випускаючої
кафедри звітну документацію. На підставі поданих документів і характеристик методист (керівник) проводить залік з диференційованою оцінкою.

Оцінка за практику виставляється за підсумком результатів проведення педагогічної роботи та аналізу змісту розроблених студентом програм (їх теоретичного обґрунтування та методичного забезпечення).

Результати виробничої педагогічної практики у ВНЗ обговорюються на підсумкових конференціях студентів і на раді факультету.

Студент повинен:

- розуміти роль навчальних закладів у суспільстві, основні проблеми дисциплін, що визначають конкретну сферу його діяльності;

- знати основні законодавчі документи, що стосуються системи освіти, права й обов'язки суб'єктів навчального процесу (викладачів, керівників, учнів і їхніх батьків);

- розуміти концептуальні основи предмета, його місце в загальній системі знань і цінностей в навчальному плані ВНЗ;

- знати методику викладання;

- знати зміст і структуру навчальних планів, програм і навчальних вимог;

- знати нові технології навчання, методи комп'ютерної обробки інформації;

- знати методи формування навичок самостійної й індивідуальної роботи, розвитку творчих здібностей і логічного мислення студентів ;

- уміти планувати навчальні заняття відповідно до навчального плану й на основі його стратегії;

- уміти забезпечувати послідовність викладання матеріалу, розкривати міждисциплінарні зв'язки предмета з іншими дисциплінами;

- уміти розробляти й проводити різні за формою навчання заняття, найбільш ефективні при вивченні відповідних тем і розділів програми, адаптуючи їх до різних рівнів підготовки студентів ;

- уміти аналізувати навчальну й учбово-методичну літературу й використовувати її для побудови власного викладу програмного матеріалу;

- уміти організовувати навчальну діяльність студентів , керувати нею й оцінювати її результати;

- уміти використовувати сервісні програми, пакети прикладних програм і інструментальні кошти ПЕВМ для підготовки учбово-методичних матеріалів, володіти методикою проведення занять із застосуванням комп'ютера;

- створювати й підтримувати сприятливе навчальне середовище, що сприяє досягненню цілей навчання;

- розвивати інтерес студентів і мотивацію навчання, формувати й підтримувати зворотній зв'язок.

- уміти ставити завдання, вправи, тести по різних темах навчального курсу.

-

Дата добавления: 2016-11-18; просмотров: 249 | Нарушение авторских прав | Мы поможем в написании ваших работ! | Изречения для студентов


Читайте также:

Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.002 с.