Лекции.Орг

Поиск:
Рефрактометричний аналіз
Метод базується на вимірюванні показника заломлення досліджуваної речовини.

При переході променя світла з одного оптично прозорого середовища в інше, він змінює свій напрямок, тобто заломлюється.

Показник заломлення – це відношення швидкості розповсюдження світла в першому середовищі (V1) до швидкості розповсюдження світла у другому середовищі (V2):

,

де α – кут падіння світла;

β – кут заломлення світла.

Відношення швидкості розповсюдження світла у вакуумі до швидкості розповсюдження світла у даному середовищі або відношення синуса кута падіння до синуса кута заломлення (n) називається абсолютним показником заломлення; при переході променя світла з повітря у речовину – відносним показником заломлення іншого середовища по відношенню до першого. Практично вимірюють n по відношенню до повітря, тобто вимірюють відносний показник заломлення. Його величина залежить від агрегатного стану речовини, поляризованості, довжини хвилі світла, що проходить, температури. Як правило, рефрактометричні вимірювання виконують при t°=20°C і довжині хвилі D спектра атома Натрію (λ=589,3нм). Показник заломлення, визначений за таких умов, позначають .

Рефрактометричний метод використовується для кількісного визначення білків, концентрацій розчинів органічних та мінеральних кислот і солей, етилового спирту, гліцерину, лікарських речовин, а також їх сумішей. В основі таких визначень лежить залежність між концентрацією розчину речовини та показником заломлення, що виражається формулою:

n = n0+F·c,

де n – показник заломлення розчину;

n0 – показник заломлення розчинника;

F – фактор, який дорівнює величині приросту показника заломлення при збільшенні концентрації на 1%. Встановлюється експериментально.

Величини факторів показників заломлення для багатьох водних розчинів, в тому числі лікарських речовин, наведені в довідниках та спеціальних таблицях.

Визначення концентрації розчинів рефрактометричним методом можна виконувати також за калібрувальним графіком у координатах n-С або за таблицями.


Дата добавления: 2015-01-29; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 644 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Что разум человека может постигнуть и во что он может поверить, того он способен достичь © Наполеон Хилл
==> читать все изречения...

335 - | 279 -


© 2015-2023 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.005 с.