Лекции.Орг

Поиск:
Меркурометрія
Меркурометричний метод аналізу заснований на реакціях осадження галогенід–іонів йонами . Утворювані меркурій(І) галогеніди є практично нерозчинні:

ДР(Hg2Cl2)=1,3·10–18; ДР(Hg2I2)=4,5·10–29; ДР(Hg2Br2)=5,8·10–23.

Титрантом у цьому методі є розчин Hg2(NO3)2 в розведеній нітратній кислоті. Цей стандартний розчин є вторинним стандартом, оскільки приготувати титрований робочий розчин Hg2(NO3)2 з наважки неможливо, так як меркурій(І) нітрат є нестійкий і містить домішки Hg2+-іонів. У зв’язку з цим, перед стандартизацією титрант витримують над металевою ртуттю не менш доби, що сприяє відновленню йонів Hg2+:

Hg2+ + Hg " .

У меркурометрії використовують індикатори – ферум (ІІІ) тіоціа­нат, дифенілкарбазон.

Застосування індикатора Fe(SCN)3 засноване на тому, що після осадження галогенід-іонів у розчині з’являється надлишок йонів , які реагують з роданід-іонами, внаслідок чого червоне забарвлення розчину зникає.

3 +2 Fe(SCN)3 " 3Hg2(SCN)2 + 2Fe3+.

Дія індикатора дифенілкарбазону заснована на тому, що після повного осадження галогенід–іонів надлишкова крапля титранту утворює з дифенілкарбазоном або осад синього кольору в нейтраль­ному чи слабкокислому середовищі, або розчин синього кольору в середовищі нітратної кислоти з с(HNO3)=6,0моль/дм3:

 

 

Дифенілкарбазон має переваги над ферум(ІІІ) роданідом, бо створюється можливість титрування в сильнокислому середовищі, а також у забарвлених чи каламутних розчинах. З іншого боку, з дифенілкарбазоном можливе зворотне титрування.

Оскільки меркурій(І) галогеніди менш розчинні, ніж аргентум га­логеніди, тому при титруванні розчинів галогенідів розчином мер­курій (І) нітрату спостерігається різкий стрибок титрування поблизу точки еквівалентності, що значно підвищує точність визначення.

Меркурометричному визначенню хлорид–іонів не заважають деякі окисники чи відновники ( ; ; H2O2; ; ; ).

 


Дата добавления: 2015-01-29; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1137 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Большинство людей упускают появившуюся возможность, потому что она бывает одета в комбинезон и с виду напоминает работу © Томас Эдисон
==> читать все изречения...

284 - | 176 -


© 2015-2022 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.003 с.