Лекции.Орг

Поиск:


Устал с поисками информации? Мы тебе поможем!

Тема 8. Організація підприємництва
 

Підприємницька ідея та її джерела. Вибір сфери діяльності. Вибір форми організації бізнесу. Визначення переваг створюваного підприємництва. Аналіз конкуруючих товарів та підприємств-конкурентів. Визначення конкурентоспроможності підприємництва. Вибір організаційно-правових форм господарювання. Пошук джерел фінансування. Обмеження в підприємництві. Торговельний патент: умови придбання, вартість, термін дії. Припинення діяльності підприємств.

Література: І – 1

ІІ –2-4,6,7,8,10, 12

ІІІ – 6, 9-12, 15

 

Тема 9. Механізм заснування власної справи

 

Вибір способу започаткування бізнесу. Традиційні способи: створення нового підприємства, купівля існуючого бізнесу. Нетрадиційні способи: прямий маркетинг, пересувна торгівля, франчайзинг, надомний бізнес, вихід зі складу великої компанії.

Етапи започаткування власної справи. Засновницькі документи та їх підготовка. Статут підприємництва та засновницький договір. Формування статутного фонду. Порядок відкриття рахунку суб’єкта підприємницької діяльності в установі банку.

Бізнес-план та його роль в заснуванні власної справи. Стадії розробки бізнес-плану. Структура та технологія розробки бізнес-плану.

Порядок державної реєстрації суб’єктів підприємництва.

Література: І – 1,3,9,12

ІІ – 2,4-6,7,10.12,14

ІІІ – 2,3,6,8

 

Тема 10. Фінансування та оподаткування підприємництва

 

Джерела фінансових ресурсів підприємництва та процес інвестування. Управління фінансами суб’єктів підприємництва.

Роль податків у фінансовій системі підприємництва. Прямі та непрямі податки. Способи сплати податків в підприємництві. Загальна та спрощена системи оподаткування. Єдиний податок. Фіксований податок. Порядок відрахувань діяльності в пенсійний фонд і фонди соціального страхування.

Кредитування та його роль в розвитку підприємництва. Особливості надання мікрокредитів суб’єктам підприємництва. Значення кредитних спілок у фінансуванні бізнесу.

Література: І – 1,10,11,13

ІІ – 2,4-6,7,10,12,14

ІІІ – 2,3,6,8

Тема 11. Виробниче підприємництво

 

Місце та роль виробничої діяльності у структурі підприємництва в Україні. Сутність та види виробничого підприємництва. Вітчизняний досвід організації підприємництва у сфері виробництва. Інноваційна діяльність суб’єктів підприємництва. Нові напрямки підприємництва у сфері виробництва: інформаційний бізнес, венчурний бізнес, консалтинг.

Підприємницька діяльність на основі договору комерційної концесії (франчайзинг).

Література: І – 1,10

ІІ – 1,2-4,7,9-11,15

ІІІ – 4,5,14


Дата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 571 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:

© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.001 с.