Лекции.Орг


Поиск:
Бали ____
5.4. ДОСЛІДНИЦЬКА КОМПЕТЕНЦІЯ:

- вміння вивчати ставлення учнів до предмета і виявляти рівень сформованості навичок і вмінь учнів за завданням викладача;

- вміння здійснювати методичний аналіз матеріалу з метою прогнозування можливих труднощів його засвоєння учнями та добору оптимальних шляхів попередження помилок;

- вміння проводити спостереження та аналіз відвіданих уроків з опорою на схему або вузько цільове завдання;

- вміння спостерігати, аналізувати та узагальнювати досвід учителів, студентів-практикантів, засвоюючи ефективні прийоми і форми з подальшим використанням у своїй роботі;

- вміння працювати з методичною літературою і осмислювати навчальний процес у формі виступу на методичних семінарах, а також удосконалювати свою роботу, використовуючи описані в літературі нові форми, прийоми роботи.

Бали ________________


Оцінка якості виконання завдань педагогічної практики

№ п/п ПІП студента-практиканта Навчально-методична робота на посаді вчителя (50 балів) Науково-дослідна (психодіагностична) робота (10 балів) Виховна робота на посаді класного керівника (30 балів) Ініц-сть і дисц-сть, наяв. творч. підходу до розв’яз. завд практики Загальна оцінка за практику
Відвід. занять вчителів   Якість склад. планів-кон. уроків та підгот. дидактичних матеріалів до занять Якість організації та проведення уроків Достатня кіль-сть відвід занять студ. і активність та компетентність їх оцінювання   Самоосвітня робота з методики викл. дисципл. Всього балів Впров. мет.наук.-пед пошуку при вивч. спец. осв.-вих. середовища навч. закладу   Збир. факт. мат. для підг. псих.-пед. хар-ки на учня Активн. у діяль-ті на посаді вчителя як дослідн. Всього балів Вивч. і врах. у вих.діяль-ті вікових та інд. особл. учнів, якість псих.-пед. хар-ки   Цілісність та науковість аналізу вих. заходу Особ.-розв. спрям. та ефект. розробки вих. зах.,якість в його орг. і пров Акт., сист-сть, добр-сть виховної роботи Всього балів
5 б. 10 б. 25 б. 5 б. 5 б. 50 б 3 б. 5 б. 2 б. 10б 10 б. 5 б. 10 б. 5 б. 30б 10 б.  
1.                                    
2.                                    
3.                                    
4.                                    
5.                                    
6.                                    
7.                                    
8.                                    
9.                                    
10.                                    

 

 

Методист з кафедри політології/соціології_____________________________________________________

 

Методист з кафедри педагогіки/психології_____________________________________________________

 

Груповий керівник педпрактики Інституту соціальних наук_______________________________________

 


 

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 430 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Люди избавились бы от половины своих неприятностей, если бы договорились о значении слов. © Рене Декарт
==> читать все изречения...

1502 - | 1311 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.011 с.