Лекции.Орг

Поиск:


Устал с поисками информации? Мы тебе поможем!

Педагогічна практика студентів 4 курсу
1. Навчальна робота:

- ознайомлення зі специфікою діяльності школи;

- планування навчально-виховного процесу та проведення уроків і позакласних заходів

іноземною мовою;

- виготовлення дидактичного матеріалу до уроків;

- перевірка зошитів учнів;

- проведення додаткових занять з учнями;

- відвідування уроків вчителів та наступний аналіз відвіданих уроків за схемою;

- опанування вмінь з підготовки та проведення позакласної роботи з історії, суспільних дисциплін;

- участь у роботі методичного об’єднання вчителів суспільних дисциплін, в засіданні педагогічної ради за результатами педагогічної практики, в підсумкових заходах з практики.

2. Виховна робота:

- планування на періодпедагогічної практики роботи з класом (на основі плану роботи школи і класного керівника);

- проведення за дорученням класного керівника поточної організаційно-педагогічної роботи з класом;

- організація постійного спілкування з учнями класу;

- підготовка позакласних виховних заходів за планом;

- відвідування та аналіз позакласних виховних заходів вчителів школи та студентів-практикантів:

- допомога класному керівникові у перевірці щоденників, оформленні шкільної документації;

- проведення ґрунтовного психолого-педагогічного вивчення окремих учнів класу та складання психолого-педагогічної характеристики особистості учня.

3. Науково-дослідна (діагностична) робота:

- вивчення наукової і методичної літератури з метою удосконалення роботи;

- впровадження методів науково-педагогічного пошуку (спостереження, опитування, анкетування, тестування);

- виконання індивідуальних дослідницьких завдань (збирання фактичного матеріалу для написання своєї наукової роботи);

- активність у діяльності на посаді вчителя як дослідника, виступи;

--вибір учня/учениці з метою вивчення його/її індивідуальних та вікових особливостей;

-добір і реалізація адекватних методів психодіагностики та засобів психолого-педагогічного обстеження учнів;

-складання психолого-педагогічної характеристики на учня/ученицю

 

ЛІТЕРАТУРА

1.Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України (наказ МО України від 08.04.1993р. №93).

2. Наказ МО України №351, лист МО України №31-5/97 від 14.02.1996р.

3. Тимчасове положення про організацію навчального процесу в кредитно-модульній системі підготовки фахівців (наказ МОН України від 23.01.2004р. №48).

4. Положення про проведення практики студентів ОНУ ім. І.І. Мечникова (рішення ректорату 20.06.2006р., прот. №10).

 

МОДУЛЬНЕ ПЛАНУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ

№ з/ч Модуль практики – 1
Змістові модулі Кількість часу Примітки
1. Навчально-методична робота    
1.1 Початковий етап: - участь у настановній конференції в університеті; - ознайомлення з діяльністю навчального закладу, де відбувається педагогічна практика; - ознайомлення з шкільною документацією; - складання індивідуального плану роботи; - спостереження і аналіз навчально-виховного процесу з точки зору зв'язку теорії і практики навчання цього предмету; - вивчення ходу виконання навчальної програми, порядку і форми складання календарно-річних і поурочних планів; - вивчення системи навчальних засобів з основного предмету , зокрема структури, змісту і прийомів використання чинних підручників; - спостереження і аналіз дій учителя, його педагогічної майстерності, його технології підготовки і проведення уроків, гурткових занять, позакласних заходів - спостереження роботи учнів на уроках, визначення їхніх індивідуальних здібностей, рівня їхньої успішності і динаміки просування учнів у вивченні основного предмету 1 тиждень  
1.2 Основний етап: - підготовка та проведення уроків з (не менше 4 на тиждень); - розробка та виготовлення дидактичного матеріалу, підготовка ТЗН; - підготовка та проведення позакласних заходів; - взаємовідвідування уроків та позакласних заходів; - участь у методичних семінарах. 2-4 тиждень  
1.3 Заключний етап: - підготовка звітних матеріалів з педагогічної практики; - звіт про роботу на педраді школи; - здача звітної документації керівнику практикою для оцінювання; - участь у підсумковій конференції або засіданні «круглого столу» у університеті, захист свого звіту. 4 тиждень  
2. Виховна робота
2.1 Початковий етап: - знайомство з класним керівником, вивчення плану виховної роботи, класного журналу та іншої документації; - знайомство з класом; - складання індивідуального плану виховної роботи з класом; - відвідування і і аналіз позакласних виховних заходів; - вивчення ходу виконання плану виховної роботи, навчальної програми, порядку і форми складання планів проведення позакласних заходів. 1 тиждень  
2.2 Основний етап: - підготовка та проведення позакласних виховних заходів (за рекомендацією класного керівника); - проведення за дорученням класного керівника поточної організаційно-педагогічної роботи з класом; - допомога класному керівникові у перевірці щоденників, оформленні шкільної документації; - взаємовідвідування позакласних заходів; - участь у методичних семінарах; -психолого-педагогічне обстеження учня/учениці. 2-4 тиждень  
2.3 Заключний етап: - підготовка звітних матеріалів з педагогічної практики; -плану-сценарію виховного заходу; -психолого-педагогічної характеристики на учня/ученицю. 4 тиждень  
3. Науково-дослідна (діагностична) та індивідуальна робота
3.1 Початковий етап: - визначення науково-дослідницького (психодіагностичного) завдання на час педагогічної практики. 1 тиждень  
3.2 Основний етап: - вивчення наукової і методичної літератури з метою удосконалення роботи; - впровадження методів науково-педагогічного пошуку ставлення учнів (спостереження, опитування, анкетування, тестування); - виконання індивідуальних дослідницьких завдань (збирання фактичного матеріалу для написання своєї наукової роботи); - активність у діяльності на посаді вчителя як дослідника, виступи на семінарах з підготовленою доповіддю, участь у обговоренні інших питань. 2-4 тиждень  
3.3 Заключний етап: - підготовка звітних матеріалів з педагогічної практики. 4 тиждень  
         

 


Дата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 432 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:

© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.002 с.