Лекции.Орг

Поиск:


Устал с поисками информации? Мы тебе поможем!

Перелік питань для підсумкового контролю
1. Кодування інформації.

2. Редагування головного меню Windows.

3. Налаштування операційної системи Windows.

4. Кодування інформації в комп’ютері.

5. Склад і функції обладнання ПК.

6. Класифікація програмного забезпечення ПК.

7. Призначення операційної системи..

8. Вікно електронної таблиці Microsoft Excel.

9. Будова електронної таблиці.

10. Типи даних і їх введення в електронну таблицю.

11. Виділення елементів електронної таблиці.

12. Очищення, вилучення, вставка елементів електронної таблиці.

13. Формули і функції. Майстер функцій.

14. Формати комірок.

15. Поняття про відносну та абсолютну адресацію.

16. Робота з матрицями.

17. Рішення системи лінійних алгебраїчних рівнянь.

18. Послідовність рішення оптимізаційних рівнянь.

19. Цільова функція, зміст та використання.

20. Програма «Поиск решения».

21. Рішення алгебраїчних рівнянь.

22. Технологія створення і використання БД Excel.

23. Сортування та фільтрування даних у БД Excel.

24. Розрахунок проміжних підсумків у БД Excel.

25. Використання функцій БД Excel.

26. Режими роботи СУБД Access, їх призначення.

27. Поняття реляційної бази даних. Структура БД.

28. Побудова інфологічної моделі бази даних.

29. Система управління БД (СУБД). Типи та властивості полів БД Access.

30. Створення та редагування таблиць БД Access.

31. Зв’язування таблиць БД Access, ключові поля..

32. Створення та використання запитів Access.

33. Створення та використання форм Access.

34. Створення та використання звітів Access.

35. Створення макросів в електронних таблицях та базах даних.

36. Класифікація локальних обчислювальних мереж.

37. Стандартна модель OSI.

38.Типи та характеристики кабелів в локальних мережах.

39. Топології локальних мереж.

40. Концентратори.

41 Комутатори.

42. Маршрутизатори.

43.Визначення веб – сторінки, веб- сайту, веб – порталу.

44. Структура веб – сторінки.

45. Визначення тегів.

46.Поняття про гіперпосилання.

48.Теги переходу на новий рядок.

49.Теги редагування параметрів тексту.

50. Теги створення таблиць.

51. Теги створення списків.

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна:

1. Інформатика: Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології: Підручник для студентів вищих навчальних закладів /За ред. О.І. Пушкаря ­­– К.: Видавничий центр "Академія", 2003. – 704 с. (всі теми).

2. Інформатика: Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології. Посібник /За ред. О.І. Пушкаря ­­– К.: Видавничий центр "Академія", 2001 (всі теми).

3. Інформатика та комп’ютерна техніка. Посібник /Дибкова Л.М.- К. Видавничий центр “Академія”, 2002 (всі теми).

4. Марченко В.Л., Форкун Ю.В., Літвін К.В. Використання макросів у Microsoft Office. Лабораторний практикум. Хмельницький, 2008.

5. Іванюк М.М., Блащук С.С. Основи комп’ютерної мережі Internet. Лабораторний практикум. – Хмельницький: ХНУ, 2004. - 80 с.

6. Марк А. Спортак Высокопроизводительные сети. Энциклопедия пользователя. Изд. «ДжетСофт», 1998 — 432 с.


Дата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 288 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:

© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.002 с.