Лекции.Орг

Поиск:


Устал с поисками информации? Мы тебе поможем!

ПЕРЕЛІК ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ
 

ЗМІСТ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Номер теми   Зміст самостійної роботи Кількість годин
Опрацювання лекційного матеріалу, підготовка до виконання лабораторної роботи № 1, [1]. C. 71 — 141, [6], С.5 — 15. [1]. C. 19 – 68. [1] С.353-380, С. 386-397.
  Опрацювання лекційного матеріалу, підготовка до виконання лабораторної роботи № 2, [1] с.380-385, [1] 432-445, [4] с.85-95
Опрацювання лекційного матеріалу, захист лабораторної роботи № 1, підготовка до виконання лабораторної роботи № 3. [1] с.412-425, [4] с.96-117 , [8] с.17 -30[8] с.17 -30    
Захист лабораторної роботи №3. Опрацювання лекційного матеріалу, підготовка до виконання лабораторної роботи № 4. [1] с.464-470, [1] с.464-470
Захист лабораторної роботи №4. Опрацювання лекційного матеріалу, підготовка до виконання лабораторної роботи № 5. [1] с.473-503, [1] с.526-548.
Опрацювання лекційного матеріалу, підготовка до виконання лабораторної роботи № 6. Захист лабораторної роботи №5. [4] с. 30 – 46, [8]​ - С. 91— 111.
4,5 Опрацювання лекційного матеріалу, підготовка до виконання лабораторної роботи № 7. Захист лабораторної роботи № 6. [6] - С. 33 -38, С. 90 — 97
Опрацювання лекційного матеріалу, підготовка до виконання лабораторної роботи № 8. Підготовка до захисту лабораторної роботи № 7. С. 95 — 100, 112 — 118
5,6 Підготовка до захисту ЛР8. Опрацювання лекційного матеріалу, підготовка до виконання лабораторної роботи №9, [ 5] с. 35 -38, 39-50, [ 5] с.52-58
Разом за семестр

 

Скорочена форма навчання

СТРУКТУРА ЗАЛІКОВИХ КРЕДИТІВ ДИСЦИПЛІНИ

 

Назва теми Кількість годин, відведених на:
Лекції Лаб. роб. Сам. роб.
Тема 1. Технічне та програмне забезпечення комп’ютерів.    
Тема 2. Програмні засоби роботи зі структурованими документами. Табличний процесор Ms Excel.
Тема 3. Основи офісного програмування. Застосування макросів в Ms Excel.
Тема 4. Робота з базами даних.
Тема 5. Основи побудови комп’ютерних мереж    
Тема 6. Основи веб – дизайну.
Всього за семестр

РОБОЧИЙ ПЛАН

навчальної дисципліни “Інформатика і обчислювальна техніка”

напрям підготовкиТВЛП, І курс денної скороченої форми навчання

 

Вид навчальної роботи Годин в се-местрі/кредит. ECTS Розподіл годин по тижнях   Вид під- сумкового контролю
Лекційні заняття                 іспит
Лабораторні заняття                  
Самостійна робота  
Проміжні форми контролю       ЗЛР1     ЗЛР2     ЗЛР       ЗЛР 4     ЗЛР5     ЗЛР 6     ЗЛР7     ЗЛР8 ПК    
Всього годин/кредитів 126/3,5  
Примітки:

 

Лектор ________________ Марченко В.Л.

Затверджено на засіданні кафедри протокол № 1 від “ 5 ”__09__ 2012 р.

 

Зав. кафедрою інформатики ______________ Ковальчук С.С.

Декан факультету тенології та дизайну ______Домбровський А.Б.

 


Дата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 359 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:

© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.003 с.