Лекции.Орг

Поиск:


Устал с поисками информации? Мы тебе поможем!

Зміст лекційного курсу
№ теми Перелік тем лекцій, їх анотації Кіль-кість годин
  Лекція 1 Технічне та програмне забезпечення персональних комп’ютерів. Формати даних, дані числового, текстового, графічного типу, кодування звукової інформації, принципи передачі інформації в мережі. Склад та принцип роботи комп’ютера, поняття архітектури, базова система вводу- виводу BIOS. Склад програмного забезпечення. [1]. C. 71 — 141, [6], С.5 — 15. [1]. C. 19 – 68.  
    Лекція 2.Табличний процесор Ms Excel. Робота з книгами та аркушами книг. Структура вікна, типи даних, форматування та редагування аркушів і комірок. індексація, графічне відображення об'єктів. Майстер діаграм -[1] С.353-380, С. 386-397.  
Лекція 3.Обчислення в електронних таблицях. Порядок введення формул, операнди, поняття абсолютної та відносної адресації.. Застосування функцій, параметри, категорії. Прості та складні функції. Введення функцій в формулу, табулювання, робота з масивами.- [1] с.380-385.
Лекція 4. Способи розв’язування задач оптимізації в MS Excel. Теоретичні основи оптимального пошуку. Розв’язування задач оптимізації з використанням засобу “Поиск решения”. Послідовність, вихідні дані, зміст вікон програми. Приклади рішення задачі. - [1] 432-445, [4] с.85-95
Лекція 5. Створення и обробка баз даних MS Excel Сортування записів БД. Розрахунок проміжних підсумків. Фільтрування даних. Функції бази даних. Створення і використання зведених таблиць і діаграм. - [1] с.412-425, [4] с.96-117
   
  Лекція 6. Застосування офісного програмування в Ms Excel. Використання макросів в MS Excel. Поняття макросу, область застосування, запис та редагування макросів, зберігання та запуск. -[8] С. 17 -30.  

 

    Лекція 7. Теоретичні основи баз даних. Створення інфологічної та даталогічної моделі. Поняття поля, запису, ключа, зв’язків між таблицями, нормалізація таблиць. - [1] с.464-470
Лекція 8. Програмні засоби роботи з базами та сховищами даних. Загальна характеристика СУБД Ms Access. Програмні засоби роботи з базами та сховищами даних. Загальна характеристика СУБД Ms Access. Системи управління базами даних (СУБД). Об’єкти БД: - таблиці, форми, запити, звіти. Структура вікна. Головне меню. Створення пустої БД. Типи та властивості полів БД. Заповнення, редагування таблиць. Ключові поля. Відношення між таблицями. Створення схеми даних. - [1] с.473-503.
Лекція 9. Створення, редагування та використання запитів Створення, редагування та використання запитів на вибірку, запитів з параметром, групових запитів. Обчислення в запитах. Застосування “Построителя выражений” для складних обчислень - [1] с.526-548.
Лекція 10. Способи конструювання форм та звітів. Автоформи. Створення форм в режимі майстра та конструктора. Конструювання багатосторінкових форм. Розробка звіту в режимі Майстра звітів. Обчислення у звітах. Попередній перегляд та друк звітів.[1] с.507-525, [1] с.543-556.
Лекція 11 Робота з макросами в MICROSOFT ACCESS. Структура вікна макросів, порядок створення, способи запуску. [4] с. 30 – 46.
  Лекція 12. Основи побудови комп’ютерних мереж. Типи мереж, стандарти їх створення. Особливості локальних, регіональних і глобальних комп'ютерних мереж, мережі відділів, кампусів і корпорацій, корпоративні мережі, порівняння.- [8]​ - С. 91— 111.
Лекція 13. Семирівнева модель OSI. Призначення, взаємодія рівнів, протоколи. - [6] - С. 33 -38.
Лекція 14. Фізичне середовище передачі даних. Кабельні системи, типи кабелів. Коаксіальний кабель, вита пара, оптоволоконий — структура, швидкість, довжина. Безпроводні технології. - [6]​ - С. 90 — 97.
Лекція 15. Апаратні засоби побудови комп’ютерних мереж. Принцип роботи, конструктивне виконання, призначення концентраторів, комутаторів, маршрутизаторів. [6]​ - С. 95 — 100, 112 — 118.
    Лекція 16 Основи Web — дизайну. Загальні поняття про мову розмітки гіпертексту HTML. Створення web-сторінки за допомогою мови HTML. Форматування тексту для web-сторінок, використання гіперпосилань. Об’єкти для гіперпосилань, теги та їхні параметри [ 5] с. 35 -38, 39-50.
Лекція 17. Створення web-сторінки з використанням таблиць і списків. Теги для створення таблиць і списків, параметри тегів, види списків, форматування таблиць [ 5] с.52-58
  Разом за семестр:

 

 

Номер теми   Тема лабораторного заняття Кіль-кість годин
  Налаштування операційної системи Windows. Призначення і склад головного меню. Редагування головного меню, налагодження Windows [1] с.75 — 107.
    Табулювання функцій. Використання функцій при при табулюванні, побудові графіків обчислених значень, їх обробці. [4] , С. 20 — 22.  
Обчислення з масивами. Визначення визначника, транспонованої та оберненої матриці, перемноження матриць, рішення системи лінійних алгебраїчних рівнянь. [4] , С. 22 — 23.    
Розв'язання задач оптимізації засобами Excel. Обчислення екстремумів функції, рішення оптимізаційних задач, розв'язання алгебраїчних рівнянь. [1], с. 432-445.  
  Застосування макросів в Ms Excel. Створення макросів, вивчення способів їх запуску, корегування та перейменування. [4], с. 15 — 20.  
  Розробка інфологічної моделі баз даних. За заданою предметною областю студенти будують інфологічну модель, яка включає таблиці бази даних та зв'язки між ними. [1], с.464-472  
Створення структури БД в MS ACCESS та запитів до бази даних. Вивчення вікна системи управління базами даних Access, побудова таблиць, зв'язків, визначення типів даних. Застосування запитів на виборку, виборку з умовою, параметром, з використанням групових функцій, запити на обновлення. [1], с. 475-508.    
Конструювання форм і звітів в СУБД Ms Access. Створення форм і звітів за допомогою майстра та Конструктора, «Построитель выражений», авто звіти. [1], С.507-525.  
 
  Створення власної web-сторінки за допомогою мови HTML Елементи web-сторінки, поняття про теги, елементи форматування, [ 5] с.21-25.  
  Разом за семестр

Дата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 284 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:

© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.003 с.