Лекции.Орг

Поиск:


Устал с поисками информации? Мы тебе поможем!

Зміст лекційного курсу. № теми Перелік тем лекцій, їх анотації Кіль-кість годин Лекція 1.Табличний процесор Ms Excel
 

№ теми Перелік тем лекцій, їх анотації Кіль-кість годин
  Лекція 1.Табличний процесор Ms Excel. Робота з книгами та аркушами книг.Структура вікна, типи даних, форматування та редагування аркушів і комірок. індексація, графічне відображення об'єктів. Майстер діаграм -[1] С.353-380, С. 386-397.  
Лекція 2.Обчислення в електронних таблицях. Порядок введення формул, операнди, поняття абсолютної та відносної адресації.. Застосування функцій, параметри, категорії. Прості та складні функції. Введення функцій в формулу, табулювання, робота з масивами.- [1] с.380-385.
Лекція 3. Способи розв’язування задач оптимізації в MS Excel. Теоретичні основи оптимального пошуку. Розв’язування задач оптимізації з використанням засобу “Поиск решения”. Послідовність, вихідні дані, зміст вікон програми. Приклади рішення задачі. - [1] 432-445, [4] с.85-95
  Лекція 4 . Застосування офісного програмування в Ms Excel. Використання макросів в MS Excel. Поняття макросу, область застосування, запис та редагування макросів, зберігання та запуск. - [8] С. 17 -30.  
    Лекція 5. Теоретичні основи баз даних. Створення інфологічної та даталогічної моделі. Поняття поля, запису, ключа, зв’язків між таблицями, нормалізація таблиць. - [1] с.464-470
Лекція 6. Програмні засоби роботи з базами та сховищами даних. Загальна характеристика СУБД Ms Access. Програмні засоби роботи з базами та сховищами даних. Загальна характеристика СУБД Ms Access. Системи управління базами даних (СУБД). Об’єкти БД: - таблиці, форми, запити, звіти. Структура вікна. Головне меню. Створення пустої БД. Типи та властивості полів БД. Заповнення, редагування таблиць. Ключові поля. Відношення між таблицями. Створення схеми даних. - [1] с.473-503.
Лекція 7. Створення, редагування та використання запитів Створення, редагування та використання запитів на вибірку, запитів з параметром, групових запитів. Обчислення в запитах. Застосування “Построителя выражений” для складних обчислень - [1] с.526-548.
Лекція 8. Способи конструювання форм та звітів. Автоформи. Створення форм в режимі майстра та конструктора. Конструювання багатосторінкових форм. Розробка звіту в режимі Майстра звітів. Обчислення у звітах. Попередній перегляд та друк звітів.[1] с.507-525, [1] с.543-556.
      Лекція 9 Основи Web — дизайну. Загальні поняття про мову розмітки гіпертексту HTML. Створення web-сторінки за допомогою мови HTML. Форматування тексту для web-сторінок, використання гіперпосилань. Об’єкти для гіперпосилань, теги та їхні параметри [ 5] с. 35 -38, 39-50.
  Разом за семестр:

 


Дата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 313 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:

© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.002 с.