Лекции.Орг

Поиск:


Устал с поисками информации? Мы тебе поможем!

АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ
 

14Б25.101 “Інформатика і обчислювальна техніка ” (1,1 (Перший курс, перший семестр)).

Технічне та програмне забезпечення комп’ютерів, табличний процесор Ms Excel, оптимізація, бази даних, макроси, СУБД Ms Access, інфологічна та даталогічна моделі, запити, форми, звіти, локальні обчислювальні мережі, концентратор, комутатор, вита пара, оптоволокно, веб-сторінка, сайт, веб-портал.

Місце дисципліни у структурно – логічній схемі. Дисципліна є вихідною, передує вивченню дисциплін: “вища математика“ (ПН. 01) , “теоретична механіка“ (ПН. 05), “інформатика і комп’ютерна графіка“ (ПП. 01).

 


РОБОЧИЙ ПЛАН

навчальної дисципліни “Інформатика і обчислювальна техніка ”

напрям підготовкиТВЛП, І курс повної форми навчання

 

Вид навчальної роботи Годин в се-местрі/кредит. ECTS Розподіл годин по тижнях   Вид під- сумкового контролю
Лекційні заняття іспит
Лабораторні заняття                  
Самостійна робота  
Проміжні форми контролю       ЗЛР1     ЗЛР2     ЗЛР       ЗЛР 4     ЗЛР5     ЗЛР 6     ЗЛР7,     ЗЛР8 ПК    
Всього годин/кредитів 252/7  
Примітки:

 

Лектор ________________ Марченко В.Л.

Затверджено на засіданні кафедри протокол № 1 від “ 5 ”__09__ 2012 р.

Зав. кафедрою інформатики ______________ Ковальчук С.С.

Декан факультету тенології та дизайну ______Домбровський А.Б.Дата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 323 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:

© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.001 с.