Лекции.Орг

Поиск:


Опис методики. Необхідно розробити модель у вигляді програми Lab6
 

Необхідно розробити модель у вигляді програми Lab6. Модель повинна складатися з головного сегменту та двох допоміжних. В головному сегменті моделюється рух різних танкерів через портові прилади обслуговування. В одному із допоміжних сегментів в моделі на початку прогону вводяться п’ять додаткових танкерів, які надаються, а потім вони переходять в головний сегмент. В другому допоміжному сегменті, який є замкнутим, моделюється можливість шторму. Зв’язок між наявністю або відсутністю в даний момент шторму і головним сегментам здійснюється через логічний перемикач. Далі ці ділянки будуть прокоментовані більш детально.

 

6.4 Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи

 

6.4.1 В сегменті, де моделюється шторм повинен циркулювати один транзакт.

6.4.2 В сегменті де виникають додаткові танкери на початку прогону в модель необхідно ввести п’ять танкерів з часом затримання: першого – 0 годин; другого – 48 годин; третього – 96 годин і т.ін. Такий інтервал часу затримки вибрано для того, щоб вводити ці п’ять танкерів в головний сегмент моделі з проміжками. Час між входами танкерів, який дорівнює 48 годин був отриманий з врахуванням того, що час шляху туди й назад для кожного з п’яти танкерів дорівнює 240 годин. Після такої затримки кожний танкер вважають щойно прибувшим до порту (перший раз).

6.4.3 Умови, необхідні для приходу та відходу від причалу, перевіряються в головному сегменті моделі за допомогою булевих змінних. Для того, щоб здійснився підхід до причалу, необхідно одночасне виконання трьох вимог (причал вільний, буксир вільний, немає шторму). Для відходу від причалу необхідне виконання двох вимог (буксир вільний та немає шторму).

 

6.5 Зміст звіту

 

6.5.1 Мета роботи.

6.5.2 Текст програми Lab6.

6.5.3 Результати моделювання.

6.5.4 Висновки за результатами моделювання.

 

6.6 Контрольні запитання

 

6.6.1 Створення, використання та обробка списків в SIMС.

6.6.2 Обробка транзактів з відносним пріоритетом

6.6.3 Обробка транзактів з абсолютним пріоритетом.

 

 

 


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 

1. Системный анализ в экономике и организации производства. Валуев С.А. и др. – Л.: Политехника, 1991 – 398с.

2. Советов Б.Я., Яковлев С.А. Моделирование систем. – М.: ВШ, 1985 – 271 с.

3. Губанов В.А., Захаров В.В. Введение в системный анализ. – Л.: ЛГУ, 1988 – 232с.

4. Кузин Л.Т. Основы кибернетики. т.2. Основы кибернетических моделей. – М.: Энергия, 1979 – 584с.

5. Кузнецов О.П., Адельсон – Вельский Г.М. Дискретная математика для инженера. – М.: Энергоатомиздат, 1988 – 480с.

6. Максимей И.В. Имитационное моделирование на ЭВМ. – М.: Радио и связь, 1988 –232 с.

7. Шрайбер Т. Дж. Моделирование на GPSS.–М.: Машиностроение, 1980 – 592с.

 


Дата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 331 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:
© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.002 с.