Лекции.Орг

Поиск:


Опис методики
Необхідно розробити модель у вигляді програм.

4.3.1 Програма Lab4а (реалізація п. 4.2.4). Логіка моделювання, прийнята в моделі СМО п.3.2.3 лабораторної роботи № 3 (програма Lab3а) залишається в силі. Зміни, що необхідні для моделі яка розроблюється, полягають у визначенні процедур для описання розподілу таблиці 4.1.

4.3.2 Програма Lab4b (реалізація п. 4.2.5). Алгоритм програми ясний. Для забезпечення необмеженого джерела готових виробів, які надходять до контролера, необхідно використовувати процедуру розщеплення транзактів split().

4.3.3 Програма Lab4с (реалізація п. 4.2.6). Збільшений алгоритм програми складається із наступних дій:

4.3.3.1 При вході транзакта – покупця він зразу ж повинен попасти в багатоканальний прилад, моделюючи тим самим процедуру взяття корзини.

4.3.3.2 Підхід до кожного прилавку моделюється з використанням процедур умовної передачі та розіграшу випадкових чисел у відповідності з заданим рівномірним розподілом.

4.3.3.3 Після обходу всіх прилавків транзакт – покупець приєднується до загальної черги перед касою.

4.3.3.4 Реєстрація додаткового числа покупок, зроблених покупцем, який стоїть у черзі до каси.

4.3.3.5 Обслуговування касиром на протязі часу, визначеного за допомогою розрахунку функції, аргументом якої є параметр, який містить значення загального числа зроблених покупок.

4.4 Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи

4.4.1 Для виконання п.п. 4.2.1 – 4.2.3 необхідно ознайомитися з конспектом лекцій та практичних занять.

4.4.2 При розробці програми Lab4а необхідно вивчити способи задання генераторів випадкових чисел.

4.4.3 При розробці програми Lab4b необхідно звернути увагу на правильне виконання процедури збирання членів ансамблю assemble().

4.4.4 При розробці програми Lab3b необхідно:

– для розіграшу випадкових чисел у відповідності з рівномірним розподілом скористатися функцією генератора випадкових чисел, рівномірно розташованих на інтервалі 0...1;

– для реєстрації числа покупок використовувати параметри транзакту.

4.5 Зміст звіту

Мета роботи.

Текст програми Lab4а, Lab4b та Lab4с.

Результати роботи програм Lab4а, Lab4b та Lab4с.

4.5.4 Необхідні висновки за результатами моделювання.

4.6 Контрольні питання

4.6.1 Рівномірний та нерівномірний розподіл.

4.6.2 Генерація випадкових величин.

Процедури роботи з ансамблями в SIMС.

4.6.4 Реалізація безперервних та дискретних випадкових величин заданих в SIMС у вигляді таблиці.

5 Лабораторна робота № 5
Моделювання довільних дисциплін обслуговування з використанням ланцюгів користувача. Вивчення принципів побудови гістограм


Дата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 350 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:
© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.002 с.