Лекции.Орг

Поиск:


Устал с поисками информации? Мы тебе поможем!

Опис методики. Необхідно розробити методи побудови моделей і моделі з використанням SIMС
Необхідно розробити методи побудови моделей і моделі з використанням SIMС. Моделі представляють собою процедури на мові С++ та оформлюються за відповідним зразком.

1.3.1 Методи побудови моделей містяться в описі та поясненні, яким чином поставлену задачу можна інтерпретувати в термінах SIMС.

1.3.2 Програма Lab1a (реалізація п.1.2.5). Алгоритм програми складається з наступних дій:

1.3.2.1 Шляхом використання спеціальних процедур SIMС створюється системне та модельне середовище.

1.3.2.2 Задається обмеження числа повторення по відповідному критерію.

1.3.2.3 Процес моделювання забезпечується шляхом використання процедури вибору чергової дії.

1.3.3 Програма Lab1b (реалізація п.1.2.6).

1.3.3.1 Виконати дії, вказані в п.п. 1.3.2.1-1.3.2.3.

1.3.3.2 Використати сегментний спосіб реалізації моделі.

1.4 Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи

1.4.1 Для виконання п.п. 1.2.1 та 1.2.2 необхідно ознайомитися з конспектом лекцій та практичних занять, вивчити основні поняття теорії масового обслуговування і методи моделювання з використанням SIMС.

1.4.2 Для виконання п. 1.2.3 необхідно вивчити опис необхідних процедур SIMС по конспекту лекцій та практичних занять.

1.4.3 Програми по п.п. 1.2.5 та 1.2.6 розроблюються відповідно з логікою чергування появи дій. Для моделювання паралельних процесів, необхідно використовувати сегментний принцип побудови моделей який передбачає, що заявки одного виду вводяться в модель у події №1 и виводяться із моделі у події n, а заявки іншого типу вводяться в модель у події номер n+1 и виводяться із моделі у події s, де s>n+1.

1.5 Зміст звіту

Мета роботи.

1.5.2 Опис в SIMС множинного типу даних «ТРАНЗАКТ».

Текст програм по п.п. 1.2.5, 1.2.6.

Результати моделювання.

Висновки за результатами моделювання.

 

1.6 Контрольні питання

1.6.1. Основні поняття про СМО.

1.6.2. Основні концепції створення моделей СМО на процедурному рівні: основні та допоміжні дії; модельний час; завершення моделювання; одночасна дія.

1.6.3. Основні системні константи, типи та змінні SIMС.

1.6.4. Процедура створення системного та модельного середовища SIMС.

1.6.5. Процедура створення та зміщення транзактів.

1.6.6. Логіка роботи процедури plan().

 


2 Лабораторна робота № 2
Моделювання систем масового обслуговування з одним обслуговуючим приладом та чергою

Мета роботи

Метою роботи є вивчення методів моделювання різних дисциплін обслуговування в СМО з одним приладом та чергою, аналіз вихідних даних моделювання з метою вибору оптимального варіанту реалізації системи яка моделюється.


Дата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 336 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:

© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.002 с.