Лекции.Орг

Поиск:


Вивчити принципи ЗЗ в СМО та методи моделювання ЗЗ в SIMС
3.2.2 Вивчити групу процедур в SIMС, необхідних для моделювання багатоканальних приладів і блокування транзактів.

3.2.3 Побудувати імітаційну модель наступної СМО (у вигляді програми на SIMС).

Постановка задачі: Виробництво деталей певного виду включає довгий процес складання, який закінчується коротким періодом обпалювання в печі. Оскільки використання печі обходиться досить дорого, декілька складачів використовують одну піч, в якій можна обпалювати одночасно тільки одну деталь. Складач не може почати нову зборку до тих пір, доки не достане з печі попередню деталь. Час, який потрібний на різні операції і вартість операцій і виробів представлені в табл. 3.1.

Необхідно побудувати модель вказаного процесу. Маючи цю модель, необхідно виявити оптимальне число складачів, що використовують одну піч. Під оптимальним розуміють таке число, яке дає найбільший дохід. Визначення потрібно робити при моделюванні на протязі 40 годин модельного часу. Припустимо, що на протязі робочого дня немає перерв, а робочі дні йдуть підряд без вихідних днів.

 

Таблиця 3.1 – Вартість операцій і виробів

Операція Необхідний час, хв Елемент Ціна
Збирання Заробітна плата комірника 3,75 грош. од. за год.
Обпалювання Ціна печі 80 грош. од. за 8 годинний робочий день (незалежно від ступеню використання)
    Ціна матеріалу 2 грош. од. за одну деталь
    Вартість готового виробу 7 грош. од. за одну деталь

 

3.2.4 Побудувати імітаційну модель СМО (у вигляді програми на SIMС).

Рисунок 3.1 – Станція обслуговування

Постановка задачі: На станцію обслуговування 1 (рис 3.1) вимоги надходять кожні 115 секунд, час обслуговування на станції 1 та 2 дорівнює 335 та 110 секунд відповідно. Модель повинна бути розроблена так, щоб збиралась інформація про стан черги перед станціями 1 та 2. Припустимо, що в відповідності з деякими обмеженнями число елементів черги перед станцією 2 не може бути більше одного. Прилади станції 1 не можуть починати обслуговування до тих пір, поки попередній елемент не ввійде в чергу 2.

Використайте модель для визначення середньої та максимальної довжини черги 1.

3.2.5 Побудувати імітаційну модель СМО (у вигляді програми на SIMС).

Постановка задачі: В СМО з двома обслуговуючими приладами надходять заявки двох видів. Заявки першого виду надходять кожну секунду і обслуговуються приладом 1. Заявки другого виду надходять кожні 4 секунди і обслуговуються приладом 2. Час обслуговування заявок першого виду – 1 секунда, другого виду-5 секунд.

Розробити модель, яка описує роботу даної системи на протязі 300 секунд, при умові, що у відповідності з деякими обмеженнями заявки першого виду можуть бути обслуговані тільки на випадок надходження заявок другого виду на обслуговуючий прилад 2.


Дата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 395 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:
© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.002 с.