Лекции.Орг


Поиск:
II. Практичне завдання. 1. Для кореляційної таблиці (практичне завдання лабораторного заняття № 10–12) графічно побудувати емпіричні ряди регресії Y/X і X/Y
1. Для кореляційної таблиці (практичне завдання лабораторного заняття № 10–12) графічно побудувати емпіричні ряди регресії Y/X і X/Y.

2. Обчислити коефіцієнти регресії і двома способами за наступними результатами спостережень. Обчислити помилку коефіцієнта регресії і провести оцінку його істотності.

 

№ спосте-режень Х У № спосте-режень Х У № спосте-режень Х У № спосте-режень Х У № спосте-режень Х У
                             
                             
                             
                             
                             

 

3. Для вказаних у завданні № 2 результатів розрахувати теоретичні значення Y0 за рівнянням лінійної регресії (для перших десяти спостережень).

4. Вирівняти наступний емпіричний ряд регресії (для Y) методом: а) графічним; б) ковзаючої середньої; у) зваженої ковзаючої середньої.

 

Х (тривалість вегетаційного періоду у кукурудзи)                    
Y (концентрація хлорофілу) 3,5 3,8 4,7 5,0 5,5 5,8 6,0 6,5 7,0 7,2

* – для графічного способу побудувати емпіричні і теоретичні криві регресії Х/ У і Y/Х.

 

5. Обчислити коефіцієнти рівняння лінійної регресії і теоретичні значення () для даних другого завдання. Порівняти їх із результатами, одержаними в третьому завданні.

6. Обчислити рівняння регресії при гіперболічній залежності і теоретичні значення для наступних даних.

 

Концентрація свинцю, мг/л (Х) Довжина гіпокотилю двотижневих проростків нагідків лікарських (Calendula officinalis L.), мм (Х) у/х 1/х 1/х2
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

III. Домашнє завдання. Є наступні вимірювання довжини (Х) суцвіть люпину гібридного (Lupinus × hуbridis hort.) і числа квіток у них (Y).

 

№ спосте-режень Варіант 1 Варіант 2 Варіант 3 Варіант 4 Варіант 5 Варіант 6
Х Y Х Y Х Y Х Y Х Y Х Y
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         

 

 

1. Побудувати графічно емпіричні лінії регресії Y/Х і Х/ У.

2. Обчислити коефіцієнти регресії і двома способами. Обчислити помилку коефіцієнта регресії і провести оцінку його істотності.

3. Для рослин з першої по дванадцяту (включно) розрахувати теоретичні значення Y0 за рівняннями лінійної регресії.

4. Обчислити коефіцієнти рівняння лінійної регресії і теоретичні значення () для рослин з першої по дванадцяту (включно). Порівняти їх із результатами, одержаними в третьому завданні.

5. Обчислити коефіцієнти рівняння регресії при гіперболічній залежності і теоретичні значення для наступних даних:

Концентрація кадмію, мг/л (Х) Варіант 1 Варіант 2 Варіант 3 Варіант 4 Варіант 5 Варіант 6
Довжина головного кореня двотижневих проростків чорнобривців розлогих (Tagetes patula L.)
  24,5 25,6 20,0 28,3 27,2 26,0
  23,0 23,2 18,6 25,0 26,5 23,1
  20,0 21,6 15,3 24,2 25,0 22,0
  19,3 20,0 14,0 20,7 24,0 21,5
  18,0 19,3 14,0 18,1 20,1 18,4
  15,0 18,4 11,5 17,0 18,3 15,6
  15,0 16,2 10,0 14,0 17,0 14,0
  14,0 16,0 9,3 12,0 16,0 12,0
  11,2 14,0 8,4 11,3 15,0 10,5
  8,3 10,3 7,0 10,5 10,5 9,7
  7,0 7,5 6,1 9,6 9,6 8,5

6. Вирівняйте методом ковзаючої середньої і ковзаючої зваженої середньої ряд регресії.

 

Варіант № 1 23,6; 24,8; 26,5; 27,9; 30,8; 31,5; 33,7; 53,2
Варіант № 2 12,3; 13,2; 14,6; 15,9; 16,5; 18,2; 20,3; 22,8
Варіант № 3 6,5; 7,9; 9,5; 10,2; 12,7; 15,3; 14,3; 16,0
Варіант № 4 24,3; 26,8; 28,9; 30,2; 33,5; 36,1; 38,0; 40,1
Варіант № 5 15,8; 16,3; 18,0; 20,3; 22,4; 25,9; 28,3; 30,0
Варіант № 6 9,2; 10,1; 12,3; 14,8; 16,5; 18,9; 20,6; 22,6

 

 

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-02-12; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 605 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Есть только один способ избежать критики: ничего не делайте, ничего не говорите и будьте никем. © Аристотель
==> читать все изречения...

1222 - | 1192 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.011 с.