Лекции.Орг


Поиск:
ІІІ. Домашнє завдання.

1. У досліді з дослідження спадковості ознаки забарвлення віночка у гороху посівного (Pisum sativum L.) виявлено: варіант 1) 3450 і 1115; варіант 2) 3620 і 1129; варіант 3) 6420 і 1834; варіант 4) 6520 і 2312; варіант 5) 4312 і 1078; варіант 6) 3560 і 1200 рослин з жовтим і червоним віночком, відповідно. Обчислите, чи відповідає даний розподіл першому закону Менделя?

2. В результаті схрещування гібридів другого покоління рослин петунії гібридної (Petunia × hybrida hort.) між собою було отримано: варіант 1) 680 і 630; варіант 2) 530 і 500; варіант 3) 680 і 760; варіант 4) 720 і 689; варіант 5) 812 і 724; варіант 6) 918 і 840 рослин з білими і фіолетовими квітками, відповідно. Теоретичне відношення ознак 1:1. Чи підтверджується воно?

3. Дані два емпіричні розподіли кількості суцвіть на рослинах календули лікарської (Calendula officinalis L.). Чи входять ці варіанти до однієї сукупності?

 

Варіант 1 Варіант 2 Варіант 3 Варіант 4 Варіант 5 Варіант 6
х1 х2 х1 х2 х1 х2 х1 х2 х1 х2 х1 х2
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       

 

4. Перевірити на нормальність наступну вибірку: а) методом САО і б) методом розмаху.

 

Варіант 1 80, 73, 77, 80, 72, 76, 76, 70, 72, 64, 66, 77
Варіант 2 79, 77, 82, 78, 74, 68, 82, 82, 76, 63, 81, 74
Варіант 3 78, 76, 75, 64, 77, 88, 77, 75, 84, 91, 82, 80
Варіант 4 79, 78, 81, 68, 68, 92, 73, 68, 70, 77, 82, 81
Варіант 5 66, 68, 84, 69, 80, 80, 75, 71, 74, 78, 60, 69
Варіант 6 77, 78, 74, 82, 80, 80, 81, 72, 79, 71, 67, 63

5. У партії насіння петунії гібридної (Petunia × hybrida hort.) зустрічається несхоже насіння. Обчислити теоретичні частоти і критерій Колмогорова даного розподілу.

 

Кількість несхожого насіння Варіант Варіант Варіант 3 Варіант 4 Варіант Варіант 6
             
             
             
             
             
             
             
             
Всього            

 

6. У партії насіння петунії гібридної зустрічаються домішки амаранту хвостатого (Amaranthus caudatus L.). Обчислити теоретично очікувану кількість насіння амаранту і критерій Колмогорова.

Варіанти Кількість партій насіння петунії з домішками насіння амаранту
             
Варіант 1              
Варіант 2              
Варіант 3              
Варіант 4              
Варіант 5              
Варіант 6              

 

Лабораторне заняття № 8

 

Тема: статистичні помилки.

Розподіл t Ст’юдента.

Обчислення критерію достовірності різниці

 

Мета роботи: ознайомитися з основними методами розраховувати помилки середньої арифметичної, показника точності досліду; навчиться обчислювати довірчий інтервал для середньої арифметичної генеральної сукупності за допомогою критерію Ст’юдента за різних рівнів значущості, а також знаходити критерій достовірності різниці.

Матеріали й устаткування: калькулятор, лінійка, ваги, навчальні посібники, методичний матеріал, гербарні зразки рослин.<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Хід роботи. 1. Обчислення критерію Пірсона (критерій χ2-квадрат або χ2-розподіл). Перевірку гіпотез про закони розподілу також проводять за допомогою спеціально | А. Помилка середньої арифметичної
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-02-12; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 424 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Бутерброд по-студенчески - кусок черного хлеба, а на него кусок белого. © Неизвестно
==> читать все изречения...

744 - | 814 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.012 с.