Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ѕравила використанн€ здоровоњ б≥омехан≥ки т≥ла медичноњ сестри
положенн≥ т≥ла сид€чи

1. ƒл€ р≥вном≥рного розпод≥ленн€ маси т≥ла та зменшенн€ навантаженн€ за поперековий в≥дд≥л хребта розм≥ст≥ть кол≥на трохи вище стегон.

2.

2. “римайте спину пр€мо, м'€зи живота напру≠женими, а плеч≥ розпр€м≥ть ≥ розм≥ст≥ть симетрично в≥дносно стегон.

3. ƒл€ того щоб повернутис€ в положенн≥ сид€≠чи, повертайтес€ одночасно ус≥м корпусом, а не т≥льки грудною кл≥ткою або плечима.

4. ѕ≥дб≥р ст≥льц€: висота ст≥льц€ ≥ його глибина п≥д≥бран≥ дл€ вашого т≥ла правильно, €кщо дв≥ тре≠тини довжини ваших стегон на ст≥льц≥, а стопи без напруженн€ торкатимутьс€ п≥длоги. якщо ст≥лець неможливо п≥д≥брати, використайте пристосуван≠н€: тверду подушку або п≥дставку п≥д ноги.

положенн≥ т≥ла сто€чи

1. ўоб суглоби "рухались" без напруженн€, роз≠слабте кол≥на.

2. ћасу т≥ла розпод≥л≥ть р≥вном≥рно на обидв≥ ноги ≥ розставте стопи на ширину плечей.

3. ўоб зменшити навантаженн€ на поперековий л€ а3ано стр≥лками) в≥дд≥л хребта, станьте вертикально, напружте м'€зи

живота та с≥дниц≥. ѕри цьому голову тримайте пр€≠мо, щоб п≥дбор≥дд€ було у горизонтальн≥й площи≠н≥.

4. ¬ир≥вн€йте верхню частину т≥ла: тримайте плеч≥ в одн≥й площин≥ ≥з стегнами.

5. ѕоворот т≥ла починайте ≥з стоп так, щоб за сто≠пами йшла решта т≥ла.

6. Ќе починайте повертатис€ з попереку! ѕ≥дн≥манн€ вантаж≥в

1. ѕеред п≥дн≥манн€м вантаж≥в розм≥ст≥ть стопи на в≥дстан≥ «ќ см одна в≥д ≥ншоњ так, щоб одна стопа трохи була висунута вперед. “аке положенн€ забез≠печуЇ над≥йну опору, спри€Ї кращому утриманню р≥вноваги т≥ла.

2. ѕац≥Їнт або вантаж мають бути пор€д з вами на так≥й в≥дстан≥, за €коњ вам не доведетьс€ нахил€≠тис€ вперед, щоб д≥стати його.

3. ѕ≥дн≥маючи пац≥Їнта або предмет, притис≠кайте його до свого т≥ла.

4. ѕри п≥дн≥манн≥ важкого предмета тримайтесь вертикального положенн€ верхньоњ частини свого т≥ла ≥ згинайте лише ноги у кол≥нах. –оботу зд≥йснюйте т≥льки м'€зами стегон, а не спини.

5. ѕ≥дн≥майте вантаж пов≥льно, без р≥зких рух≥в, поворот≥в. –ухаючись по≠в≥льно, ви гарантуЇте безпеку соб≥, колегам ≥ пац≥Їнтов≥ (мал. 15).


≤ Чнеправильно ≥ ≤Чправильно

ћал. 15. ѕоложенн€ т≥ла при п≥дн≥манн≥ важких предмет≥в

ћедична сестра, €к ≥ весь персонал л≥кувального закладу, несе в≥дпов≥даль-н≥сть за безпеку пац≥Їнта. ” процес≥ догл€ду вона повинна допомогти додержу≠вати та збер≥гати правильну б≥омехан≥ку т≥ла, надаючи допомогу пац≥Їнтов≥, Ђкий неправильно сидить у кр≥сл≥, незручно лежить у л≥жку, а також коли в≥н стоњть (небезпека пад≥нн€).

Ќа мал. 16 зображен≥ положенн€ пац≥Їнта лежачи на спин≥ (а, в) та живот≥ (И). ” положенн≥ лежачи на боц≥ (г, •) пац≥Їнт розм≥щений досить ст≥йко. “аке положенн€ може бути рекомендоване на нетривалий час нав≥ть дл€ пац≥Їнт≥в, що непритомн≥.

ѕри подаванн≥ судна т€жкохворому, перестиланн≥ л≥жка, перекладанн≥ па-ц≥Їнта на нош≥, каталку та при ≥нших д≥€х медичноњ сестри, що пов'€зан≥ ≥з значним ф≥зичним навантаженн€м на хребет та опорно-руховий апарат, мо≠жуть виникнути травми хребта, кол≥нних суглоб≥в.

≈тапи перем≥щенн€ пац≥Їнта в л≥жку (дл€ запоб≥ганн€ травмуванню):

1-й етап. ќц≥нити здатн≥сть пац≥Їнта брати участь у процедур≥: його рухо≠м≥сть, м'€зова сила, адекватна реакц≥€ на слова.

2-й етап. ѕ≥дн€ти л≥жко на максимально виг≥дну висоту дл€ роботи з пац≥≠Їнтом.


 

Ўал. 16. ¬иди положенн€ пац≥Їнта лежачи:

а Ч на спин≥; б Ч на живот≥; в Ч на спин≥; г, і Ч на боц≥ (л≥вому)

3-й етап. ѕрибрати з л≥жка подушки та ≥нш≥ предмети, €к≥ заважатимуть

перем≥щенню пац≥Їнта.

4-й етап. «а потреби подбати про допомогу ≥нших медичних сестер.

5-й етап. –оз'€снити пац≥Їнтов≥ суть процедури, щоб заспокоњти його ≥ спо≠нукати до сп≥впрац≥.

6-й етап. Ќадати л≥жку горизонтального положенн€, заф≥ксувати колеса. “аким чином забезпечуютьс€ зручний доступ до пац≥Їнта ≥ можлив≥сть його перем≥щенн€ без додаткових зусиль.

7-й етап. ƒл€ зниженн€ ризику ≥нфекц≥њ п≥сл€ процедури необх≥дно вимити

руки.

8-й етап. ѕ≥сл€ перем≥щенн€ пац≥Їнта л≥жко опустити, п≥дн€ти поручн≥ дл€

забезпеченн€ безпеки пац≥Їнта.

9-й етап. ѕерев≥рити правильн≥сть положенн€ т≥ла пац≥Їнта: спина маЇ бути випр€млена, без викривленн€ та напруженн€. «'€сувати, чи зручно пац≥≠Їнту.

”триманн€ пац≥Їнта при п≥дн≥манн≥ (виконують дв≥ ≥ б≥льше особи). якщо зд≥йснюЇтьс€ п≥дн€тт€ пац≥Їнта без допом≥жних засоб≥в, необх≥дно м≥ц≠но вз€тис€ за руки (мал. 17):

а) правою кистю обхопити внутр≥шн≥й б≥к правого зап'€стка вашого пом≥ч≠ника Ч це зап'€стний, або одиничний, захват;


 

б) обхопити правою кистю одне одного в д≥л€н≠ц≥ правого зап'€стка, розм≥щуючи кисть на пере≠дн≥й поверхн≥, Ч це подв≥йний зап'€стний захват;

в) вз€ти одне одного правою рукою, €к п≥д час рукостисканн€, Ч це захват рукою;

г) обхопити правою рукою ≤ЧV пальц≥ одне од≠ного Ч це захват пальц€ми.

ѕерел≥к практичних навичок

1. ѕ≥дтримуванн€ пац≥Їнта методом "захват через руку" (виконуЇ одна медична сестра, пац≥Їнт може допомагати).

2. ѕ≥дтримуванн€ пац≥Їнта методом "захват при п≥дн€тому л≥кт≥" (виконуЇ одна медична се≠стра, пац≥Їнт може допомагати).

3. ѕ≥дтримуванн€ пац≥Їнта за пасок (виконуЇ одна медична сестра, пац≥Їнт може допомагати).

4. ѕ≥дтримуванн€ пац≥Їнта при ходьб≥ (вико≠нуЇ одна медична сестра).

5. ѕ≥дн≥манн€ пац≥Їнта з≥ ст≥льц€ за допомо≠гою розгойдуванн€ ≥ перем≥щенн€ його на ≥нший ст≥лець/кр≥сло/л≥жко (виконуЇ одна медична се-

-.ѕерем≥щенн€ безпом≥чного пац≥Їнта в л≥ж≠ку (виконуЇ одна медична сестра).

7. ѕовертанн€ ≥ розм≥щенн€ пац≥Їнта в положенн≥ лежачи на живот≥ [ {виконуЇ одна медична сестра за призначенн€м л≥кар€; пац≥Їнт може допо≠магати).

8. –озм≥щенн€ пац≥Їнта в положенн≥ ‘аулера (виконуЇ одна медична се≠стра).

9. –озм≥щенн€ пац≥Їнта в положенн≥ —≥мса (пром≥жне м≥ж положенн€м на живот≥ та на боц≥; пац≥Їнт може допомогти лише частково, або не може допо≠могти зовс≥м; виконуЇ одна або дв≥ медичноњ сестри).

10. –озм≥щенн€ пац≥Їнта в положенн≥ лежачи на спин≥ (виконуЇ одна ме-

дачна сестра).

11. ѕовертанн€ безпом≥чного пац≥Їнта на б≥к.

12. –озм≥щенн€ пац≥Їнта в положенн≥ сид€чи в л≥жку, на ст≥льц≥ (кр≥сл≥-жаталц≥) з опущеними додолу ногами.

13. “ранспортуванн€ пац≥Їнта.

14. ѕеренесенн€ пац≥Їнта трьома медичними сестрами.


≥дтримуванн€ пац≥Їнта методом "захват через руку" (виконуЇ одна медична сестра, пац≥Їнт може допомагати)

ѕоказанн€: п≥дтриманн€ ≥ перем≥щенн€ позаду пац≥Їнта, здатного допо могти медичн≥й сестр≥ (мал. 18). ѕосл≥довн≥сть д≥й

1. ѕо€снити пац≥Їнту х≥д процедури, отримати його згоду.

2. ќц≥нити стан пац≥Їнта ≥ навколишн≥ умови.

3. ѕопросити пац≥Їнта, €кий стоњть чи сидить, схрестити руки ≥ притиснути њх до грудей (€кщо одна рука пац≥Їнта ослаблена, обхоплюЇ зап'€сток кволоњ руки б≥льш сильною).

4. —тати позаду пац≥Їнта (позаду кр≥сла чи ст≥ль≠ц€, на €кому в≥н сидить).

5. ѕросунути своњ руки ззаду м≥ж руками ≥ груд≠ною кл≥ткою пац≥Їнта з обох бок≥в ≥ обхопити його руки €комога ближче до зап'€стк≥в.

ѕ≥дтримуванн€ пањ пац≥Їнт може допо

ћал. 18. ѕ≥дтримуван≠н€ пац≥Їнта методом "за≠хват через руку"

ѕ≥дтримуванн€ пац≥Їнта методом "захват при п≥дн€тому л≥кт≥" (виконуЇ одна медична сестра, пац≥Їнт може допомагати)

ѕоказанн€: п≥дтриманн€ ≥ перем≥щенн€ пац≥Їн≠та, здатного допомогти (мал. 19). ѕосл≥довн≥сть д≥й

1. ѕо€снити пац≥Їнту х≥д процедури, отримати його згоду.

2. ќц≥нити стан пац≥Їнта ≥ навколишн≥ умови.

3. —тати збоку в≥д пац≥Їнта, що сидить на ст≥льц≥ (низькому л≥жку), обличч€м до нього. ќдну ногу по≠ставити пор€д з≥ ст≥льцем, ≥ншу, дещо розвернувши стопу, Ч попереду н≥г пац≥Їнта, ф≥ксуючи своЇю но≠гою його кол≥на.

4. ”певнитись, що у вас Ї можлив≥сть в≥льно пе≠рем≥щувати вашу масу т≥ла з одн≥Їњ ноги на ≥ншу ≥ що ви зручно стоњте.

5. ѕопросити пац≥Їнта (або допомогти йому) на≠хилитись уперед так, щоб його плече, що ближче до вас, твердо спиралось на ваш тулуб.


6. Ќахилитись трохи вперед через спину пац≥Їнта ≥ м≥цно обхопити його за л≥кт≥, неначе п≥дтримуючи њх знизу.

7. –озм≥стити своЇ плече (€ке дал≥ в≥д пац≥Їнта) так, щоб його плече, розм≥≠шене подал≥ в≥д вас, спиралось на вашу руку.

8. ¬имити ≥ висушити руки п≥сл€ процедури.

ѕ≥дтримуванн€ пац≥Їнта за пасок (виконуЇ одна медична сестра, пац≥Їнт може допомагати)

ѕоказанн€: п≥дтриманн€ ≥ перем≥щенн€ пац≥Їнта, здатного допомогти (мал. 20). ѕосл≥довн≥сть д≥й

1. ѕо€снити пац≥Їнту х≥д процедури, отримати його згоду.

2. ќц≥нити стан пац≥Їнта ≥ навколишн≥ умови.

3. —тати збоку в≥д пац≥Їнта, обличч€м до нього. ќдну ногу поставити пор€д з його ногою, а ≥ншу Ч по≠переду його н≥г, ф≥ксуючи кол≥на.

4. ѕ≥двести велик≥ пальц≥ обох рук за пасок брюк (сп≥дниц≥) пац≥Їнта, пот≥м обхопити од€г ус≥Їю рукою.

5. ¬певнитись, що пасок над≥йно застебнутий.

6. ѕопросити пац≥Їнта допомогти ≥ п≥дтримати себе, поклавши руки на вашу тал≥ю.

7. ¬имити ≥ висушити руки п≥сл€ процедури.

ѕ≥дтримуванн€ пац≥Їнта при ходьб≥ (виконуЇ одна медична сестра)

ѕоказанн€: наданн€ допомоги людин≥ при ходьб≥ п≥сл€ травми, ≥нсульту (мал. 21). ѕосл≥довн≥сть д≥й

1. ѕо€снити принцип п≥дтримуванн€ при ходьб≥.

2. ќц≥нити стан ≥ можливост≥ пац≥Їнта: що в≥н може зробити самост≥йно; у чому йому потр≥бна п≥дтримка; чи потр≥бн≥ йому допом≥жн≥ засоби (милиц≥, ходунки, палиц≥).

3. ќц≥нити навколишн≥ умови (волог≥сть п≥длоги; капц≥; предмети на п≥длоз≥, апаратуру на шл€ху пере≠суванн€ пац≥Їнта).

4. —тати поруч з пац≥Їнтом. «астосувати "захват ве≠ликими пальц€ми долон≥": тримати праву руку пац≥≠Їнта в своњй прав≥й (чи л≥ву в л≥в≥й). –ука пац≥Їнта


 

пр€ма, спираЇтьс€ долонею на долоню медичноњ сестри при стиснутих у замок великих пальц€х.

5. ѕ≥дтримати ≥ншою рукою пац≥Їнта п≥д л≥коть чи п≥д пахвову д≥л€нку або обхопити пац≥Їнта за тал≥ю.

6. —тати €комога ближче до пац≥Їнта, п≥дтримуючи його кол≥на правою но≠гою, €кщо пац≥Їнт в≥дчуваЇ себе невпевнено.

7. ѕересуватись поруч з пац≥Їнтом доти, доки в≥н в≥дчуваЇ себе невпев≠нено.

5. ѕересунути п

8. ¬имити ≥ висушити руки п≥сл€ процедури.

 

ѕ≥дн≥манн€ пац≥Їнта з≥ ст≥льц€ за допомогою розгойдуванн€ ≥ перем≥щенн€ його на ≥нший ст≥лець/кр≥сло/л≥жко (виконуЇ одна медична сестра)

ѕоказанн€: перем≥щенн€ пац≥Їнта у випадку, €кщо в≥н може брати участь у цьому ≥ контролювати положенн€ своЇњ голови ≥ рук; необх≥дн≥сть пересунути пац≥Їнта п≥д кутом 90∞ ≥з ст≥льц€ на кр≥сло-каталку або будь-€ке ≥нше сид≥нн€ (мал. 22).

ћал. 22. ѕ≥дн≥манн€ пац≥Їнта з≥ ст≥льц€ за допомогою розгойдуванн€ ≥ пере≠м≥щенн€ його на л≥жко

ѕосл≥довн≥сть д≥й

1. ѕо€снити пац≥Їнту х≥д процедури, отримати його згоду.

2. «рушити обидва сид≥нн€ разом (р≥г до рогу), ф≥ксуючи гальма ≥ зн€вши б≥чн≥ бильц€ ст≥льц≥в (кр≥сел).

3. —тати обличч€м до пац≥Їнта: ноги розставити на ширину плечей: одн≥Їю стопою притримувати стопи пац≥Їнта, ≥ншою Ч н≥жку ст≥льц€.

4. ѕопросити пац≥Їнта нахилитис€ вперед так, щоб його плече впиралос€ у вашу грудну кл≥тку, а голова була м≥ж плечем ≥ б≥чною поверхнею грудноњ кл≥тки.


 

17. ѕерех≥д з одного боку на ≥нший повторювати доти, доки т≥ло пац≥Їнта не дос€гне бажаноњ висоти.

18. ѕерем≥стити пац≥Їнта на середину л≥жка, по черз≥ ман≥пулюючи трьома в≥дд≥лами хребта.

19. ѕ≥дн€ти б≥чн≥ поручн≥ дл€ гарантуванн€ безпеки пац≥Їнта.

20. ¬имити руки.

ѕовертанн€ ≥ розм≥щенн€ пац≥Їнта в положенн≥ лежачи на живот≥ (виконуЇ одна медична сестра за призначенн€м л≥кар€; пац≥Їнт може допомагати)

ѕоказанн€: вимушене чи пасивне положенн€ т≥ла; ризик розвитку пролеж≠н≥в, зм≥на положенн€. ѕосл≥довн≥сть д≥й

1. ѕо€снити х≥д процедури, отримати згоду пац≥Їнта.

2. ќц≥нити стан пац≥Їнта ≥ навколишн≥ умови. «акр≥пити гальма л≥жка.

3. ѕ≥дготувати згорнуту ковдру або рушник, невелику подушку, валики.

4. ќпустити б≥чн≥ поручн≥ (€кщо вони Ї) з≥ свого боку.

5. ќпустити узгол≥в'€ л≥жка (чи прибрати подушку), надавши л≥жку гори≠зонтального положенн€.

6. ќбережно п≥двести голову пац≥Їнта, прибрати звичайну ≥ покласти ма≠леньку подушку.

7. ѕересунути пац≥Їнта на край л≥жка.

8. –оз≥гнути руку пац≥Їнта в л≥ктьовому суглоб≥, притиснути њњ до тулуба по вс≥й довжин≥, п≥дкласти кисть п≥д стегно чи п≥дн€ти вгору та вит€гнути вздовж голови.

9. ѕ≥дн€ти б≥чн≥ поручн≥. ѕерейти на ≥нший б≥к л≥жка. ќпустити б≥чн≥ по≠ручн≥ з того боку л≥жка.

10. —тати кол≥нами на л≥жко. ѕокласти згорнуту ковдру або невелику по≠душку п≥д верхню частину живота пац≥Їнта. ѕокласти одну руку на дальнЇ в≥д вас плече пац≥Їнта, а ≥ншу руку Ч на дальнЇ

в≥д вас стегно, поставити кол≥но на л≥жко пац≥≠Їнта, п≥дклавши п≥д кол≥но невелику подушку (протектор).

11. ѕеревернути пац≥Їнта на жив≥т у св≥й б≥к. √олова пац≥Їнта маЇ бути повернута наб≥к.

12. ѕ≥дкласти подушку п≥д гом≥лки, щоб пальц≥ торкались л≥жка.

13. «≥гнути руку, до €коњ звернена голова пац≥Їнта, у л≥ктьовому суглоб≥ п≥д кутом 90∞.

14. ѕокласти подушку (або поролон у чохл≥) п≥д л≥кт≥, передпл≥чч€, кист≥ (мал. 23).

 

 


 

15.. ѕ≥дкласти невелик≥ валики пор€д ≥з стопами (≥з зовн≥шнього боку).

16. –озправити простирадло ≥ п≥дкладену пелюшку.

17. ”певнитис€, що пац≥Їнтов≥ зручно. ѕ≥дн€ти б≥чн≥ поручн≥.

18. ¬имити ≥ висушити руки.

–озм≥щенн€ пац≥Їнта в положенн≥ ‘аулера законуЇ одна медична сестра)

ћожна виконувати €к на функц≥ональному, так ≥ на звичайному л≥жку. ѕоказанн€: вимушене положенн€ пац≥Їнта (у тому числ≥ при гем≥плег≥њ, те-ритор≥њ); ризик розвитку пролежн≥в; необх≥дн≥сть ф≥з≥олог≥чних в≥дправлень

≥ лежачи на живот≥

ѕосл≥довн≥сть д≥й

1. ѕо€снити х≥д процедури, отримати згоду пац≥Їнта.

≤. ќц≥нити стан пац≥Їнта ≥ навколишн≥ умови. «акр≥пити гальма л≥жка.

3- ѕ≥дготувати подушки, валики ≥з ковдр, опору дл€ н≥г.

4- ќпустити б≥чн≥ поручн≥ (€кщо вони Ї) з≥ свого боку.

5. ѕереконатись, що пац≥Їнт лежить на спин≥ посередин≥ л≥жка, та прибра-

ти подушку

6. ѕ≥дн€ти узгол≥в'€ л≥жка п≥д ку≠том 45Ч60 ∞ (90 ∞ Ч високе положенн€ ‘аулера, «ќ ∞ Ч низьке положенн€ ‘аулера) чи п≥дкласти три подушки: людина, що пр€мо сидить на л≥жку, перебуваЇ в положенн≥ ‘аулера (мал. 24).

7. ѕ≥дкласти подушку чи складе≠ну ковдру п≥д гом≥лки пац≥Їнта.

8. ѕокласти п≥д голову невелику подушку (у тому раз≥, €кщо не п≥дн≥-

ћал. 24. ѕац≥Їнт у положенн≥ ‘аулера малось узгол≥в'€).

9. ѕокласти п≥д передпл≥чч€ ≥

подушку (€кщо пац≥Їнт не може самост≥йно рухати руками). ѕередпл≥ч -е: зап'€стки мають бути трохи п≥дн€т≥ ≥ розм≥щен≥ долон€ми вниз.

10. ѕ≥дкласти пац≥Їнту п≥д поперек подушку.

11. ѕокласти невелику подушку чи валик п≥д кол≥на пац≥Їнта.

12. ѕ≥дкласти невелику подушку пац≥Їнту п≥д п'€ти.

13. «абезпечити опору дл€ п≥дтримуванн€ стоп п≥д кутом 90∞ (€кщо необх≥дно).

14. ”певнитис€, що пац≥Їнт лежить зручно. ѕ≥дн€ти б≥чн≥ поручн≥.


 

–озм≥щенн€ пац≥Їнта в положенн≥ —≥мса (пром≥жне м≥ж положенн€м на живот≥ та на боц≥; пац≥Їнт може допомогти лише частково, або не може допомогти зовс≥м; виконуЇ одна або дв≥ медичн≥ сестри)

ћожна виконувати €к на функц≥ональному, так ≥ на звичайному л≥жку. ѕоказанн€: вимушене пасивне положенн€; ризик розвитку пролежн≥в. ѕосл≥довн≥сть д≥й

1. ѕо€снити х≥д процедури, отримати згоду пац≥Їнта.

2. ќц≥нити стан пац≥Їнта ≥ навколишн≥ умови. «акр≥пити гальма л≥жка.

3. ѕ≥дготувати додаткову подушку, валики, опору дл€ н≥г, 1/2 гумового м'€чика.

4. ќпустити б≥чн≥ поручн≥ (€кщо вони Ї) з≥ свого боку.

5. ѕеревести узгол≥в'€ л≥жка в горизонтальне положенн€ (або забрати по≠душки).

6. ѕокласти пац≥Їнта на спину.

7. «м≥стити пац≥Їнта на край л≥ж≠ка.

8. «м≥стити пац≥Їнта в положенн€ лежачи на боц≥ ≥ частково на живот≥.

9. ѕ≥дкласти подушку п≥д голову пац≥Їнту.

10. ѕ≥д "верхню" з≥гнуту руку по≠класти подушку на р≥вн≥ плеча. ≤ншу руку пац≥Їнта покласти на простирад≠ло.

11. ѕ≥д з≥гнуту "верхню" ногу по≠класти подушку так, щоб нога була на р≥вн≥ стегна.

ћал. 25. ѕац≥Їнт у положенн≥ —≥мса

.

12. Ѕ≥л€ п≥дошви ноги покласти м≥шечок з п≥ском (мал. 25).

13. ”певнитись, що пац≥Їнтов≥ зручно. ѕоправити простирадло та пелюш≠ку. ѕоправити поручн≥.

14. ¬имити ≥ висушити руки.

–озм≥щенн€ пац≥Їнта в положенн≥ лежачи на спин≥ (виконуЇ одна медична сестра)

ћожна виконувати €к на функц≥ональному, так ≥ на звичайному л≥жку. ѕоказанн€: вимушене або пасивне положенн€ т≥ла; ризик розвитку про≠лежн≥в; г≥г≥Їн≥чн≥ процедури в л≥жку. ѕосл≥довн≥сть д≥й

1. ѕо€снити х≥д процедури, отримати згоду пац≥Їнта.

2. ќц≥нити стан пац≥Їнта ≥ навколишн≥ умови. «акр≥пити гальма л≥жка.

3. ѕ≥дготувати подушки, валики з ковдри, опору дл€ н≥г.

198


 

4. ќпустити б≥чн≥ поручн≥ (€кщо Ї) з≥ свого боку.

5. ќпустити узгол≥в'€ л≥жка (забрати зайв≥ подушки), надаючи горизон-

положенн€. ”певнитись, що пац≥Їнт лежить посередин≥ л≥жка.

6. Ќадати пац≥Їнту правильного положенн€:

а.) покласти подушку п≥д голову (або поправити ту, що залишилась);

о) покласти руки вздовж тулуба долон€ми вниз;

з) розм≥стити нижн≥ к≥нц≥вки на одн≥й л≥н≥њ з кульшовими суглобами.

7. ѕ≥дкласти невелику подушку п≥д верхню частину плечей та шињ.

5. ѕокласти п≥д поперек невеликий, згорнутий у валик рушник.

9. ѕокласти валики ≥з згорнутого в рулон простирадла вздовж зовн≥шньоњ верхн≥ стегон, починаючи з д≥л€нки великого вертлюга стегновоњ к≥стки.

10. ѕокласти невелику подушку або валик п≥д гом≥лки в д≥л€нц≥ њх нижньоњ ≥й.

11. «абезпечити опору дл€ п≥дтриманн€ стоп п≥д кутом 90 ∞.

12. ѕокласти п≥д передпл≥чч€ невелик≥ подушки (мал. 26).

13. ”певнитись, що пац≥Їнтов≥ зручно. ѕ≥дн€ти б≥чн≥ поручн≥.

14. ¬имити ≥ висушити руки.

ѕовертанн€ безпом≥чного пац≥Їнта наб≥к

ћожна виконувати €к на функц≥о≠нальному, так ≥ на звичайному л≥ж≠ку.

ѕосл≥довн≥сть д≥й

1. ѕо€снити х≥д процедури, отри≠мати згоду пац≥Їнта.

2. ќц≥нити стан пац≥Їнта ≥ навко≠лишн≥ умови. «акр≥пити гальма л≥жка.

3. ѕ≥дготувати подушки, л≥жко перевести в горизонтальне положен≠н€.

4. ¬≥дсунути пац≥Їнта в≥д себе, ближче до краю л≥жка, забезпечуючи до-статнЇ м≥сц€ дл€ повертанн€.

5: «≥гнути кол≥но пац≥Їнта, €ке не лежатиме на матрац≥.

6. ѕокласти одну руку пац≥Їнта на плече, а ≥ншу Ч на стегно дл€ запоб≥-ганн€ травмуванню суглоб≥в.

7. ѕовернути пац≥Їнта до себе дл€ зменшенн€ ризику травми.

8. ќдну руку пац≥Їнта покласти на з≥гнуте у кол≥н≥ стегно, а ≥ншу Ч на про≠тилежне в≥д себе плече, ≥, користуючись "принципом важел€", перевернути 'пац≥Їнта на б≥к.

9. ѕокласти подушку п≥д голову ≥ шию пац≥Їнта дл€ зменшенн€ згинанн€ шињ та напруженн€ груднинно-ключично-соскопод≥бного м'€за.


 

200ћал. 28. –озм≥щенн€ пац≥Їнта в положенн≥ сид€чи у л≥жку

“ранспортуванн€ пац≥Їнта

ѕосл≥довн≥сть д≥й

1. ќц≥нити ф≥зичн≥ та псих≥чн≥ зд≥бност≥ пац≥Їнта щодо участ≥ в процедур≥: м'€зову силу, р≥вень св≥домост≥ ≥ готовн≥сть до виконанн€ ≥нструкц≥њ.

2. ѕ≥дготувати необх≥дне обладнанн€:

а) рем≥нь дл€ п≥дтриманн€, €кщо пац≥Їнт потребуЇ сторонньоњ допомоги або зовс≥м не може обходитись без нењ;

б) кр≥сло-каталку Ч необ≠х≥дно поставити б≥л€ л≥жка п≥д кутом 45∞, заф≥ксувати гальма, опустити п≥дставку дл€ стоп, заф≥ксувати колеса л≥жка;

в) каталку Ч необх≥дно по≠ставити б≥л€ л≥жка п≥д кутом 90 ∞ (узгол≥в'€м до ножного к≥нц€ л≥жка), заф≥ксувати гальма та колеса л≥жка.

3. ѕо€снити пац≥Їнту зм≥ст процедури, ви€вити його го≠товн≥сть до сп≥впрац≥.

4. «ачинити двер≥ в пала≠ту, виключаючи присутн≥сть сторонн≥х ос≥б.

5. ¬имити руки дл€ зни≠женн€ ризику ≥нфекц≥њ.

6. ƒопомогти пац≥Їнту с≥сти на край л≥жка.


 

7. «а потреби пристебнути рем≥нь дл€ п≥дтриманн€, це забезпечуЇ ст≥йк≥сть

пац≥Їнтата зменшуЇтьс€ ризик його пад≥нн€.

8. ѕереконатис€, що пац≥Їнт ст≥йкий та не взутий у слизьке взутт€.

9. –озм≥стити ноги на ширину кроку дл€ покращанн€ р≥вноваги.

10. «≥гнути ноги так, щоб вони були на р≥вн≥ кол≥н пац≥Їнта.

11. «ахопити пац≥Їнта руками на р≥вн≥ лопаток або ухопити за низ ремен€ п≥дтриманн€ (цим зменшуЇтьс€ тиск на пахвову €мку та п≥дтримуЇтьс€

рн≈овага пац≥Їнта).

12. Ќа рахунок "три" повернути пац≥Їнта ≥ перевести його в положенн€ сто-€чи випр€мити ноги в кульшових суглобах та трохи з≥гнути в кол≥нах.

13. «а допомогою кол≥н п≥дтримувати ст≥йк≥сть парал≥зованоњ або ослабле-ноги.

14. ѕовернутис€ на ноз≥, що дал≥ в≥д кр≥сла. “ак утримуЇтьс€ пац≥Їнт ≥ за-лишаЇтьс€ м≥сце дл€ його руху.

15. ѕопросити пац≥Їнта використовувати п≥дкол≥нники кр≥сла дл€ опори см≥шуютьс€ ст≥йк≥сть пац≥Їнта).

16. «≥гнути ноги в кульшових суглобах ≥ кол≥нах, опустити пац≥Їнта в кр≥сло.

17. ѕерев≥рте, щоб пац≥Їнт сид≥в у кр≥сл≥ пр€мо (це запоб≥гаЇ травмуван-

18. ѕ≥дн€ти п≥дставку дл€ н≥г, надати т≥лу бажаного положенн€, зн€ти гальма ≥ зд≥йснити транспортуванн€ на кр≥сл≥-каталц≥.

ѕеренесенн€ пац≥Їнта трьома медичними сестрами

ѕосл≥довн≥сть д≥й

1. ѕо€снити пац≥Їнту х≥д процедури, отримати його згоду.

2. ѕ≥сл€ оц≥нюванн€ стану пац≥Їнта ≥ необх≥дних дл€ його перекладанн€ готувань три медичн≥ сестри одного зросту стають пл≥ч-о-пл≥ч поруч ≥з л≥ж-I обличч€м до пац≥Їнта. “аке положенн€ медичних сестер запоб≥гаЇ њх мож-

ливим поворотам та забезпечуЇ випр€млен≥сть т≥ла пац≥Їнта.

3. ћаса т≥ла пац≥Їнта р≥вном≥рно розпод≥л€Їтьс€ м≥ж медичними сестрами, е цьому кожна в≥дпов≥даЇ за перем≥щенн€ одн≥Їњ ≥з трьох частин т≥ла пац≥Їн-

(голова та плеч≥, таз ≥ стегна, нижн€ частина н≥г ≥ виступ≥в велико- та мало-≥лковоњ к≥сток).

4. ѕросунути руки п≥д голову, плеч≥, таз, стегна, нижню частину н≥г пац≥-га та об≥йн€ти њх з протилежного боку пальц€ми.

-5. ѕ≥дт€гнути т≥ло пац≥Їнта до грудей.

6. Ќа рахунок "три" п≥дн€ти пац≥Їнта ≥ прийн€ти масу його т≥ла на грудну ку. «лагоджен≥сть у д≥€х медичних сестер убезпечуЇ пац≥Їнта (мал. «ќ).

Ќа другий рахунок "три" в≥дступити назад ≥ повернутис€ до нош≥в, руха-≥сь уперед (так зд≥йснюЇтьс€ перенесенн€ пац≥Їнта до нош≥в). «≥гнути ноги в кульшових суглобах ≥ кол≥нах так, щоб л≥кт≥ торкались ≥ нош≥в, дал≥ обережно опустити пац≥Їнта на середину нош≥в.


 


ћожлив≥ проблеми пац≥Їнта

ѕлан догл€ду у зв'€зку ≥з зменшенн€м рухомост≥ (нерухом≥сть)

 

ѕроблема ћета —естринськ≥ втручанн€
1. (п) –изик розвитку пролеж-рз 1. ѕролежн≥в не буде. 2. ѕролежн≥, €к≥ Ї, заго€тьс€ 1. ѕлан проф≥лактики пролежн≥в. 2. ѕлан догл€ду та л≥куванн€ пролежн≥в
2. (ч) –изик рштрактури ≥—5тлоб≥в та г≥по≠троф≥њ м'€з≥в ■   1.  онтрактури суглоб≥в в≥дсутн≥. 2. ћ'€зовий тонус не знижуЇтьс€ 1. ¬иконувати ≥з пац≥Їнтом вправи в межах рухливост≥ суглоб≥в. 2. ¬иконувати з пац≥Їнтом вправи на оп≥р. 3. «аохочувати (допомагати) зб≥льшувати ампл≥туду рух≥в. 4. ѕо€снювати важлив≥сть в≥дпов≥дних рух≥в. 5. ¬икористовувати опору дл€ н≥г, щоб запоб≥гти провисанню стоп. 6. ѕ≥дтримувати кист≥ у зручному поло≠женн≥ дл€ њх подальшого функц≥юванн€. 7. ѕо€снити причини по€ви тугорухливос-т≥ суглоб≥в та контрактур, а також проф≥≠лактику њх виникненн€. 8. «аохочувати родич≥в брати участь у вправах та перем≥щенн≥ пац≥Їнта
3. (п) –изик ерелому при |юггеопороз≥ ¬≥дсутн≥сть перело≠м≥в в≥д тиску ƒомагатис€ максимального вир≥внюванн€ к≥нц≥вок при перем≥щенн≥ пац≥Їнта
4 (п) –изик тромбоутворенн€ в перифер≥йних зенах 1. ЌемаЇ ознак тромбозу перифе≠р≥йних вен. 2. ЌемаЇ легеневоњ ембол≥њ 1. Ѕинтувати нижн≥ к≥нц≥вки еластичними бинтами (або од€гати еластичн≥ панчохи)
5. (п) «м≥ни роботи мерц€ ≥ судин при т≥ положенн€ пац≥Їнта 1. ¬≥дсутн€ ортос-татична г≥потенз≥€. 2. ѕац≥Їнт знаЇ про можлив≥ насл≥дки л≥жкового режиму. 3. ≈фект ¬альсаль-ви зменшитьс€ 1. Ќавчити пац≥Їнта техн≥ц≥ активних ≥ пасивних вправ, пов'€заних з напружен≠н€м окремих груп м'€з≥в. 2. «аохочувати до само догл€ду. 3. ƒопомагати пац≥Їнтов≥ €комога част≥ше зм≥нювати положенн€. 4. «м≥нювати положенн€ в≥д горизонталь≠ного до майже вертикального, п≥дн≥маючи узгол≥в'€ л≥жка або саджаючи пац≥Їнта ≥з опущеними ногами у л≥жко чи кр≥сло. 5. Ќавчити пац≥Їнта перем≥щуватись на видиху ≥ не затримувати диханн€. 6. «апоб≥гати виникненню закреп≥в. 7. «апоб≥гати перевтом≥ пац≥Їнта

ѕроблема ћета —естринськ≥ втручанн€
6. ѕог≥ршенн€ 1. —екрет вид≥л€Їть- 1. «аохочувати пац≥Їнта лежати на боц≥
вид≥ленн€ мокро- с€ в достатн≥й (€кщо немаЇ протипоказань).
тинн€; г≥покс≥€, к≥лькост≥. 2. ѕерев≥р€ти жив≥т на на€вн≥сть метео-
(п) пневмон≥€ 2. ќзнак г≥покс≥њ не ризму.
  буде. 3. «абезпечити регул€рне спорожненн€
  3. ѕневмон≥њ не буде кишок та сечового м≥хура пац≥Їнта.
    4. «аохочувати до перевертанн€ та глибо-
    кого диханн€ щогодини.
  - 5. «аохочувати до споживанн€ великоњ
    к≥лькост≥ р≥дини (запоб≥гати зневодненню).
    6. «астосовувати постуральнии дренаж ≥з
    в≥брац≥йним масажем.
  7. ѕроводити термометр≥ю 2 рази на добу.
    8. ѕров≥трювати палати (режим залежно
    в≥д пори року).
    9. —постер≥гати за кольором шк≥ри, губ,
    н≥гт≥в.
-   10. ѕроводити дихальну г≥мнастику (за
    узгодженн€м з л≥карем)
7. ¬≥дсутн≥сть 1. ѕац≥Їнт отримуЇ 1. «абезпечити меню, €ке до вподоби
апетиту (п). необх≥дну к≥льк≥сть пац≥Їнту.
«акреп (п). њж≥ за добу. 2. «абезпечити д≥Їту з високим вм≥стом
ћетеоризм (п) 2. ƒобовий рац≥он б≥лка. ’арчуванн€ зд≥йснювати невелики-
  м≥стить не менше ми порц≥€ми, але часто.
  120 г б≥лка та 3. «а можливост≥ щоденно зважувати
  достатню к≥льк≥сть пац≥Їнта (контроль втрати/зб≥льшенн€
  кл≥тковини. маси т≥ла).
  3. ¬ипороженн€ Ч 4. Ќавчити пац≥Їнта вправам, пов'€заним
  регул€рно 1 раз на ≥з напруженн€м м'€з≥в живота.
  добу. 5. ƒомогтис€ регул€рного (щоденного)
  4. «дутт€ живота не спорожненн€ кишок.
  буде 6. «абезпечити д≥Їту з високим вм≥стом
    кл≥тковини.
    7. «апоб≥гати зневодненню.
    8. ѕерев≥р€ти жив≥т на на€вн≥сть метео-
    ризму.
    9.  онсультуватис€ з л≥карем, що л≥куЇ
    пац≥Їнта, д≥Їтологом (за потреби)
8. ѕорушенн€ 1. ¬ид≥ленн€ сеч≥ 1. «аохочувати до частого перевертанн€.
сечовид≥ленн€ (п); буде в≥дновлено 2. ѕ≥дн≥мати пац≥Їнта €комога част≥ше
утворенн€ каме- («ќ мл за 1 год). (кожн≥ 2 год).
н≥в у нирках (п). 2. ≤нфекц≥њ сечових 3. «б≥льшити споживанн€ р≥дини до 3 л
–изик ≥нфекц≥њ шл€х≥в не буде (€кщо немаЇ протипоказань).
сечових шл€х≥в   4. «абезпечити д≥Їту з низьким вм≥стом

ѕротокол до плану догл€ду пац≥Їнта з≥ зменшеною рухом≥стю (нерухомого) ¬≥дд≥ленн€ _______________ ѕалата ________________________

(ѕр≥звище, ≥м'€ та по батьков≥ пац≥Їнта______________________ Ћ≥карський д≥агноз______________________ „ас початку реал≥зац≥њ плану______________________ „ас зак≥нченн€ реал≥зац≥њ плану______________________


 

ѕотенц≥йна проблема ƒата
1. ѕролежн≥: немаЇ; Ї            
2. ѕролежень (зазначити д≥л€н≠ку): без зм≥н; зб≥льшивс€; зменшивс€; став глибшим; еп≥тел≥зуЇтьс€            
3. ќбс€г рухливост≥ в суглоб≥ (суглобах): зб≥льшивс€; без зм≥н; зменшивс€            
4. ≈фект ¬альсальви: ви€вл€Їтьс€; не ви€вл€Їтьс€            
5. ќзнаки г≥покс≥њ: немаЇ; Ї            
6.  ≥льк≥сть њж≥, спожитоњ пац≥Їнтом, у %: 1-й сн≥данок; 2-й сн≥данок; об≥д; вечер€            
7. ћаса т≥ла            
8. ¬ипито р≥дини за добу            
9. “емпература т≥ла: ранок/веч≥р            
10. ¬ипорожненн€            
11. ћетеоризм: немаЇ; Ї            
12. —ечовид≥ленн€: кратн≥сть/ к≥льк≥сть за добу            
ќзнаки ≥нфекц≥њ сечових шл€≠xiB: немаЇ; Ї            

ѕ≥дсумкова оц≥нка €кост≥ сестринських втручань_____________________

ѕ≥дпис медичноњ сестри__________

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-02-12; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 2517 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ћюди избавились бы от половины своих непри€тностей, если бы договорились о значении слов. © –ене ƒекарт
==> читать все изречени€...

2255 - | 2061 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.127 с.