Лекции.Орг

Поиск:
Правила використання здорової біомеханіки тіла медичної сестри
У положенні тіла сидячи

1.Для рівномірного розподілення маси тіла та зменшення навантаження за поперековий відділ хребта розмістіть коліна трохи вище стегон.

2.

2. Тримайте спину прямо, м'язи живота напру­женими, а плечі розпряміть і розмістіть симетрично відносно стегон.

3. Для того щоб повернутися в положенні сидя­чи, повертайтеся одночасно усім корпусом, а не тільки грудною кліткою або плечима.

4. Підбір стільця: висота стільця і його глибина підібрані для вашого тіла правильно, якщо дві тре­тини довжини ваших стегон на стільці, а стопи без напруження торкатимуться підлоги. Якщо стілець неможливо підібрати, використайте пристосуван­ня: тверду подушку або підставку під ноги.

У положенні тіла стоячи

1. Щоб суглоби "рухались" без напруження, роз­слабте коліна.

2. Масу тіла розподіліть рівномірно на обидві ноги і розставте стопи на ширину плечей.

3. Щоб зменшити навантаження на поперековий ляКа3ано стрілками) відділ хребта, станьте вертикально, напружте м'язи

живота та сідниці. При цьому голову тримайте пря­мо, щоб підборіддя було у горизонтальній площи­ні.

4. Вирівняйте верхню частину тіла: тримайте плечі в одній площині із стегнами.

5. Поворот тіла починайте із стоп так, щоб за сто­пами йшла решта тіла.

6. Не починайте повертатися з попереку! Піднімання вантажів

1. Перед підніманням вантажів розмістіть стопи на відстані ЗО см одна від іншої так, щоб одна стопа трохи була висунута вперед. Таке положення забез­печує надійну опору, сприяє кращому утриманню рівноваги тіла.

2. Пацієнт або вантаж мають бути поряд з вами на такій відстані, за якої вам не доведеться нахиля­тися вперед, щоб дістати його.

3. Піднімаючи пацієнта або предмет, притис­кайте його до свого тіла.

4. При підніманні важкого предмета тримайтесь вертикального положення верхньої частини свого тіла і згинайте лише ноги у колінах. Роботу здійснюйте тільки м'язами стегон, а не спини.

5. Піднімайте вантаж повільно, без різких рухів, поворотів. Рухаючись по­вільно, ви гарантуєте безпеку собі, колегам і пацієнтові (мал. 15).


І —неправильно і І—правильно

Мал. 15. Положення тіла при підніманні важких предметів

Медична сестра, як і весь персонал лікувального закладу, несе відповідаль-ність за безпеку пацієнта. У процесі догляду вона повинна допомогти додержу­вати та зберігати правильну біомеханіку тіла, надаючи допомогу пацієнтові, «кий неправильно сидить у кріслі, незручно лежить у ліжку, а також коли він стоїть (небезпека падіння).

На мал. 16 зображені положення пацієнта лежачи на спині (а, в) та животі (€). У положенні лежачи на боці (г, Ґ) пацієнт розміщений досить стійко. Таке положення може бути рекомендоване на нетривалий час навіть для пацієнтів, що непритомні.

При подаванні судна тяжкохворому, перестиланні ліжка, перекладанні па-цієнта на ноші, каталку та при інших діях медичної сестри, що пов'язані із значним фізичним навантаженням на хребет та опорно-руховий апарат, мо­жуть виникнути травми хребта, колінних суглобів.

Етапи переміщення пацієнта в ліжку (для запобігання травмуванню):

1-й етап. Оцінити здатність пацієнта брати участь у процедурі: його рухо­мість, м'язова сила, адекватна реакція на слова.

2-й етап. Підняти ліжко на максимально вигідну висоту для роботи з паці­єнтом.


 

Шал. 16. Види положення пацієнта лежачи:

а — на спині; б — на животі; в — на спині; г, ґ — на боці (лівому)

3-й етап. Прибрати з ліжка подушки та інші предмети, які заважатимуть

переміщенню пацієнта.

4-й етап. За потреби подбати про допомогу інших медичних сестер.

5-й етап. Роз'яснити пацієнтові суть процедури, щоб заспокоїти його і спо­нукати до співпраці.

6-й етап. Надати ліжку горизонтального положення, зафіксувати колеса. Таким чином забезпечуються зручний доступ до пацієнта і можливість його переміщення без додаткових зусиль.

7-й етап. Для зниження ризику інфекції після процедури необхідно вимити

руки.

8-й етап. Після переміщення пацієнта ліжко опустити, підняти поручні для

забезпечення безпеки пацієнта.

9-й етап. Перевірити правильність положення тіла пацієнта: спина має бути випрямлена, без викривлення та напруження. З'ясувати, чи зручно паці­єнту.

Утримання пацієнта при підніманні (виконують дві і більше особи). Якщо здійснюється підняття пацієнта без допоміжних засобів, необхідно міц­но взятися за руки (мал. 17):

а) правою кистю обхопити внутрішній бік правого зап'ястка вашого поміч­ника — це зап'ястний, або одиничний, захват;


 

б) обхопити правою кистю одне одного в ділян­ці правого зап'ястка, розміщуючи кисть на пере­дній поверхні, — це подвійний зап'ястний захват;

в) взяти одне одного правою рукою, як під час рукостискання, — це захват рукою;

г) обхопити правою рукою І—V пальці одне од­ного — це захват пальцями.

Перелік практичних навичок

1. Підтримування пацієнта методом "захват через руку" (виконує одна медична сестра, пацієнт може допомагати).

2. Підтримування пацієнта методом "захват при піднятому лікті" (виконує одна медична се­стра, пацієнт може допомагати).

3. Підтримування пацієнта за пасок (виконує одна медична сестра, пацієнт може допомагати).

4. Підтримування пацієнта при ходьбі (вико­нує одна медична сестра).

5. Піднімання пацієнта зі стільця за допомо­гою розгойдування і переміщення його на інший стілець/крісло/ліжко (виконує одна медична се-

- .Переміщення безпомічного пацієнта в ліж­ку (виконує одна медична сестра).

7. Повертання і розміщення пацієнта в положенні лежачи на животі [ {виконує одна медична сестра за призначенням лікаря; пацієнт може допо­магати).

8. Розміщення пацієнта в положенні Фаулера (виконує одна медична се­стра).

9. Розміщення пацієнта в положенні Сімса (проміжне між положенням на животі та на боці; пацієнт може допомогти лише частково, або не може допо­могти зовсім; виконує одна або дві медичної сестри).

10. Розміщення пацієнта в положенні лежачи на спині (виконує одна ме-

дачна сестра).

11. Повертання безпомічного пацієнта на бік.

12. Розміщення пацієнта в положенні сидячи в ліжку, на стільці (кріслі-жаталці) з опущеними додолу ногами.

13. Транспортування пацієнта.

14. Перенесення пацієнта трьома медичними сестрами.


ідтримування пацієнта методом "захват через руку" (виконує одна медична сестра, пацієнт може допомагати)

Показання: підтримання і переміщення позаду пацієнта, здатного допо могти медичній сестрі (мал. 18). Послідовність дій

1. Пояснити пацієнту хід процедури, отримати його згоду.

2. Оцінити стан пацієнта і навколишні умови.

3. Попросити пацієнта, який стоїть чи сидить, схрестити руки і притиснути їх до грудей (якщо одна рука пацієнта ослаблена, обхоплює зап'ясток кволої руки більш сильною).

4. Стати позаду пацієнта (позаду крісла чи стіль­ця, на якому він сидить).

5. Просунути свої руки ззаду між руками і груд­ною кліткою пацієнта з обох боків і обхопити його руки якомога ближче до зап'ястків.

Підтримування паї пацієнт може допо

Мал. 18. Підтримуван­ня пацієнта методом "за­хват через руку"

Підтримування пацієнта методом "захват при піднятому лікті" (виконує одна медична сестра, пацієнт може допомагати)

Показання: підтримання і переміщення пацієн­та, здатного допомогти (мал. 19). Послідовність дій

1. Пояснити пацієнту хід процедури, отримати його згоду.

2. Оцінити стан пацієнта і навколишні умови.

3. Стати збоку від пацієнта, що сидить на стільці (низькому ліжку), обличчям до нього. Одну ногу по­ставити поряд зі стільцем, іншу, дещо розвернувши стопу, — попереду ніг пацієнта, фіксуючи своєю но­гою його коліна.

4. Упевнитись, що у вас є можливість вільно пе­реміщувати вашу масу тіла з однієї ноги на іншу і що ви зручно стоїте.

5. Попросити пацієнта (або допомогти йому) на­хилитись уперед так, щоб його плече, що ближче до вас, твердо спиралось на ваш тулуб.


6. Нахилитись трохи вперед через спину пацієнта і міцно обхопити його за лікті, неначе підтримуючи їх знизу.

7. Розмістити своє плече (яке далі від пацієнта) так, щоб його плече, розмі­шене подалі від вас, спиралось на вашу руку.

8. Вимити і висушити руки після процедури.

Підтримування пацієнта за пасок (виконує одна медична сестра, пацієнт може допомагати)

Показання: підтримання і переміщення пацієнта, здатного допомогти (мал. 20). Послідовність дій

1. Пояснити пацієнту хід процедури, отримати його згоду.

2. Оцінити стан пацієнта і навколишні умови.

3. Стати збоку від пацієнта, обличчям до нього. Одну ногу поставити поряд з його ногою, а іншу — по­переду його ніг, фіксуючи коліна.

4. Підвести великі пальці обох рук за пасок брюк (спідниці) пацієнта, потім обхопити одяг усією рукою.

5. Впевнитись, що пасок надійно застебнутий.

6. Попросити пацієнта допомогти і підтримати себе, поклавши руки на вашу талію.

7. Вимити і висушити руки після процедури.

Підтримування пацієнта при ходьбі (виконує одна медична сестра)

Показання: надання допомоги людині при ходьбі після травми, інсульту (мал. 21). Послідовність дій

1. Пояснити принцип підтримування при ходьбі.

2. Оцінити стан і можливості пацієнта: що він може зробити самостійно; у чому йому потрібна підтримка; чи потрібні йому допоміжні засоби (милиці, ходунки, палиці).

3. Оцінити навколишні умови (вологість підлоги; капці; предмети на підлозі, апаратуру на шляху пере­сування пацієнта).

4. Стати поруч з пацієнтом. Застосувати "захват ве­ликими пальцями долоні": тримати праву руку паці­єнта в своїй правій (чи ліву в лівій). Рука пацієнта


 

пряма, спирається долонею на долоню медичної сестри при стиснутих у замок великих пальцях.

5. Підтримати іншою рукою пацієнта під лікоть чи під пахвову ділянку або обхопити пацієнта за талію.

6. Стати якомога ближче до пацієнта, підтримуючи його коліна правою но­гою, якщо пацієнт відчуває себе невпевнено.

7. Пересуватись поруч з пацієнтом доти, доки він відчуває себе невпев­нено.

5. Пересунути п

8. Вимити і висушити руки після процедури.

 

Піднімання пацієнта зі стільця за допомогою розгойдування і переміщення його на інший стілець/крісло/ліжко (виконує одна медична сестра)

Показання: переміщення пацієнта у випадку, якщо він може брати участь у цьому і контролювати положення своєї голови і рук; необхідність пересунути пацієнта під кутом 90° із стільця на крісло-каталку або будь-яке інше сидіння (мал. 22).

Мал. 22. Піднімання пацієнта зі стільця за допомогою розгойдування і пере­міщення його на ліжко

Послідовність дій

1. Пояснити пацієнту хід процедури, отримати його згоду.

2. Зрушити обидва сидіння разом (ріг до рогу), фіксуючи гальма і знявши бічні бильця стільців (крісел).

3. Стати обличчям до пацієнта: ноги розставити на ширину плечей: однією стопою притримувати стопи пацієнта, іншою — ніжку стільця.

4. Попросити пацієнта нахилитися вперед так, щоб його плече впиралося у вашу грудну клітку, а голова була між плечем і бічною поверхнею грудної клітки.


 

17. Перехід з одного боку на інший повторювати доти, доки тіло пацієнта не досягне бажаної висоти.

18. Перемістити пацієнта на середину ліжка, по черзі маніпулюючи трьома відділами хребта.

19. Підняти бічні поручні для гарантування безпеки пацієнта.

20. Вимити руки.

Повертання і розміщення пацієнта в положенні лежачи на животі (виконує одна медична сестра за призначенням лікаря; пацієнт може допомагати)

Показання: вимушене чи пасивне положення тіла; ризик розвитку пролеж­нів, зміна положення. Послідовність дій

1. Пояснити хід процедури, отримати згоду пацієнта.

2. Оцінити стан пацієнта і навколишні умови. Закріпити гальма ліжка.

3. Підготувати згорнуту ковдру або рушник, невелику подушку, валики.

4. Опустити бічні поручні (якщо вони є) зі свого боку.

5. Опустити узголів'я ліжка (чи прибрати подушку), надавши ліжку гори­зонтального положення.

6. Обережно підвести голову пацієнта, прибрати звичайну і покласти ма­леньку подушку.

7. Пересунути пацієнта на край ліжка.

8. Розігнути руку пацієнта в ліктьовому суглобі, притиснути її до тулуба по всій довжині, підкласти кисть під стегно чи підняти вгору та витягнути вздовж голови.

9. Підняти бічні поручні. Перейти на інший бік ліжка. Опустити бічні по­ручні з того боку ліжка.

10. Стати колінами на ліжко. Покласти згорнуту ковдру або невелику по­душку під верхню частину живота пацієнта. Покласти одну руку на дальнє від вас плече пацієнта, а іншу руку — на дальнє

від вас стегно, поставити коліно на ліжко паці­єнта, підклавши під коліно невелику подушку (протектор).

11. Перевернути пацієнта на живіт у свій бік. Голова пацієнта має бути повернута набік.

12. Підкласти подушку під гомілки, щоб пальці торкались ліжка.

13. Зігнути руку, до якої звернена голова пацієнта, у ліктьовому суглобі під кутом 90°.

14. Покласти подушку (або поролон у чохлі) під лікті, передпліччя, кисті (мал. 23).

 

 


 

15.. Підкласти невеликі валики поряд із стопами (із зовнішнього боку).

16. Розправити простирадло і підкладену пелюшку.

17. Упевнитися, що пацієнтові зручно. Підняти бічні поручні.

18. Вимити і висушити руки.

Розміщення пацієнта в положенні Фаулера законує одна медична сестра)

Можна виконувати як на функціональному, так і на звичайному ліжку. Показання: вимушене положення пацієнта (у тому числі при геміплегії, те-риторії); ризик розвитку пролежнів; необхідність фізіологічних відправлень

і лежачи на животі

Послідовність дій

1. Пояснити хід процедури, отримати згоду пацієнта.

І. Оцінити стан пацієнта і навколишні умови. Закріпити гальма ліжка.

3- Підготувати подушки, валики із ковдр, опору для ніг.

4- Опустити бічні поручні (якщо вони є) зі свого боку.

5. Переконатись, що пацієнт лежить на спині посередині ліжка, та прибра-

ти подушку

6. Підняти узголів'я ліжка під ку­том 45—60 ° (90 ° — високе положення Фаулера, ЗО ° — низьке положення Фаулера) чи підкласти три подушки: людина, що прямо сидить на ліжку, перебуває в положенні Фаулера (мал. 24).

7. Підкласти подушку чи складе­ну ковдру під гомілки пацієнта.

8. Покласти під голову невелику подушку (у тому разі, якщо не підні-

Мал. 24. Пацієнт у положенні Фаулера малось узголів'я).

9. Покласти під передпліччя і

подушку (якщо пацієнт не може самостійно рухати руками). Передпліч -е : зап'ястки мають бути трохи підняті і розміщені долонями вниз.

10. Підкласти пацієнту під поперек подушку.

11. Покласти невелику подушку чи валик під коліна пацієнта.

12. Підкласти невелику подушку пацієнту під п'яти.

13. Забезпечити опору для підтримування стоп під кутом 90° (якщо необхідно).

14. Упевнитися, що пацієнт лежить зручно. Підняти бічні поручні.


 

Розміщення пацієнта в положенні Сімса (проміжне між положенням на животі та на боці; пацієнт може допомогти лише частково, або не може допомогти зовсім; виконує одна або дві медичні сестри)

Можна виконувати як на функціональному, так і на звичайному ліжку. Показання: вимушене пасивне положення; ризик розвитку пролежнів. Послідовність дій

1. Пояснити хід процедури, отримати згоду пацієнта.

2. Оцінити стан пацієнта і навколишні умови. Закріпити гальма ліжка.

3. Підготувати додаткову подушку, валики, опору для ніг, 1/2 гумового м'ячика.

4. Опустити бічні поручні (якщо вони є) зі свого боку.

5. Перевести узголів'я ліжка в горизонтальне положення (або забрати по­душки).

6. Покласти пацієнта на спину.

7. Змістити пацієнта на край ліж­ка.

8. Змістити пацієнта в положення лежачи на боці і частково на животі.

9. Підкласти подушку під голову пацієнту.

10. Під "верхню" зігнуту руку по­класти подушку на рівні плеча. Іншу руку пацієнта покласти на простирад­ло.

11. Під зігнуту "верхню" ногу по­класти подушку так, щоб нога була на рівні стегна.

Мал. 25. Пацієнт у положенні Сімса

.

12. Біля підошви ноги покласти мішечок з піском (мал. 25).

13. Упевнитись, що пацієнтові зручно. Поправити простирадло та пелюш­ку. Поправити поручні.

14. Вимити і висушити руки.

Розміщення пацієнта в положенні лежачи на спині (виконує одна медична сестра)

Можна виконувати як на функціональному, так і на звичайному ліжку. Показання: вимушене або пасивне положення тіла; ризик розвитку про­лежнів; гігієнічні процедури в ліжку. Послідовність дій

1. Пояснити хід процедури, отримати згоду пацієнта.

2. Оцінити стан пацієнта і навколишні умови. Закріпити гальма ліжка.

3. Підготувати подушки, валики з ковдри, опору для ніг.

198


 

4. Опустити бічні поручні (якщо є) зі свого боку.

5. Опустити узголів'я ліжка (забрати зайві подушки), надаючи горизон-

положення. Упевнитись, що пацієнт лежить посередині ліжка.

6. Надати пацієнту правильного положення:

а.) покласти подушку під голову (або поправити ту, що залишилась);

о) покласти руки вздовж тулуба долонями вниз;

з) розмістити нижні кінцівки на одній лінії з кульшовими суглобами.

7. Підкласти невелику подушку під верхню частину плечей та шиї.

5. Покласти під поперек невеликий, згорнутий у валик рушник.

9. Покласти валики із згорнутого в рулон простирадла вздовж зовнішньої верхні стегон, починаючи з ділянки великого вертлюга стегнової кістки.

10. Покласти невелику подушку або валик під гомілки в ділянці їх нижньої ій.

11. Забезпечити опору для підтримання стоп під кутом 90 °.

12. Покласти під передпліччя невеликі подушки (мал. 26).

13. Упевнитись, що пацієнтові зручно. Підняти бічні поручні.

14. Вимити і висушити руки.

Повертання безпомічного пацієнта набік

Можна виконувати як на функціо­нальному, так і на звичайному ліж­ку.

Послідовність дій

1. Пояснити хід процедури, отри­мати згоду пацієнта.

2. Оцінити стан пацієнта і навко­лишні умови. Закріпити гальма ліжка.

3. Підготувати подушки, ліжко перевести в горизонтальне положен­ня.

4. Відсунути пацієнта від себе, ближче до краю ліжка, забезпечуючи до-статнє місця для повертання.

5: Зігнути коліно пацієнта, яке не лежатиме на матраці.

6. Покласти одну руку пацієнта на плече, а іншу — на стегно для запобі-гання травмуванню суглобів.

7. Повернути пацієнта до себе для зменшення ризику травми.

8. Одну руку пацієнта покласти на зігнуте у коліні стегно, а іншу — на про­тилежне від себе плече, і, користуючись "принципом важеля", перевернути 'пацієнта на бік.

9. Покласти подушку під голову і шию пацієнта для зменшення згинання шиї та напруження груднинно-ключично-соскоподібного м'яза.


 

200Мал. 28. Розміщення пацієнта в положенні сидячи у ліжку

Транспортування пацієнта

Послідовність дій

1. Оцінити фізичні та психічні здібності пацієнта щодо участі в процедурі: м'язову силу, рівень свідомості і готовність до виконання інструкції.

2. Підготувати необхідне обладнання:

а) ремінь для підтримання, якщо пацієнт потребує сторонньої допомоги або зовсім не може обходитись без неї;

б) крісло-каталку — необ­хідно поставити біля ліжка під кутом 45°, зафіксувати гальма, опустити підставку для стоп, зафіксувати колеса ліжка;

в) каталку — необхідно по­ставити біля ліжка під кутом 90 ° (узголів'ям до ножного кінця ліжка), зафіксувати гальма та колеса ліжка.

3. Пояснити пацієнту зміст процедури, виявити його го­товність до співпраці.

4. Зачинити двері в пала­ту, виключаючи присутність сторонніх осіб.

5. Вимити руки для зни­ження ризику інфекції.

6. Допомогти пацієнту сісти на край ліжка.


 

7. За потреби пристебнути ремінь для підтримання, це забезпечує стійкість

пацієнтата зменшується ризик його падіння.

8. Переконатися, що пацієнт стійкий та не взутий у слизьке взуття.

9. Розмістити ноги на ширину кроку для покращання рівноваги.

10. Зігнути ноги так, щоб вони були на рівні колін пацієнта.

11. Захопити пацієнта руками на рівні лопаток або ухопити за низ ременя підтримання (цим зменшується тиск на пахвову ямку та підтримується

рнЕовага пацієнта).

12. На рахунок "три" повернути пацієнта і перевести його в положення сто-ячи випрямити ноги в кульшових суглобах та трохи зігнути в колінах.

13. За допомогою колін підтримувати стійкість паралізованої або ослабле-ноги.

14. Повернутися на нозі, що далі від крісла. Так утримується пацієнт і за-лишається місце для його руху.

15. Попросити пацієнта використовувати підколінники крісла для опори смішуються стійкість пацієнта).

16. Зігнути ноги в кульшових суглобах і колінах, опустити пацієнта в крісло.

17. Перевірте, щоб пацієнт сидів у кріслі прямо (це запобігає травмуван-

18. Підняти підставку для ніг, надати тілу бажаного положення, зняти гальма і здійснити транспортування на кріслі-каталці.

Перенесення пацієнта трьома медичними сестрами

Послідовність дій

1. Пояснити пацієнту хід процедури, отримати його згоду.

2. Після оцінювання стану пацієнта і необхідних для його перекладання готувань три медичні сестри одного зросту стають пліч-о-пліч поруч із ліж-I обличчям до пацієнта. Таке положення медичних сестер запобігає їх мож-

ливим поворотам та забезпечує випрямленість тіла пацієнта.

3. Маса тіла пацієнта рівномірно розподіляється між медичними сестрами, е цьому кожна відповідає за переміщення однієї із трьох частин тіла пацієн-

(голова та плечі, таз і стегна, нижня частина ніг і виступів велико- та мало-ілкової кісток).

4. Просунути руки під голову, плечі, таз, стегна, нижню частину ніг паці-га та обійняти їх з протилежного боку пальцями.

-5. Підтягнути тіло пацієнта до грудей.

6. На рахунок "три" підняти пацієнта і прийняти масу його тіла на грудну ку. Злагодженість у діях медичних сестер убезпечує пацієнта (мал. ЗО).

На другий рахунок "три" відступити назад і повернутися до ношів, руха-ісь уперед (так здійснюється перенесення пацієнта до ношів). Зігнути ноги в кульшових суглобах і колінах так, щоб лікті торкались і ношів, далі обережно опустити пацієнта на середину ношів.


 


Можливі проблеми пацієнта

План догляду у зв'язку із зменшенням рухомості (нерухомість)

 

Проблема Мета Сестринські втручання
1. (п) Ризик розвитку пролеж-рз 1. Пролежнів не буде. 2. Пролежні, які є, загояться 1. План профілактики пролежнів. 2. План догляду та лікування пролежнів
2. (ч) Ризик рштрактури іС5тлобів та гіпо­трофії м'язів ■   1. Контрактури суглобів відсутні. 2. М'язовий тонус не знижується 1. Виконувати із пацієнтом вправи в межах рухливості суглобів. 2. Виконувати з пацієнтом вправи на опір. 3. Заохочувати (допомагати) збільшувати амплітуду рухів. 4. Пояснювати важливість відповідних рухів. 5. Використовувати опору для ніг, щоб запобігти провисанню стоп. 6. Підтримувати кисті у зручному поло­женні для їх подальшого функціювання. 7. Пояснити причини появи тугорухливос-ті суглобів та контрактур, а також профі­лактику їх виникнення. 8. Заохочувати родичів брати участь у вправах та переміщенні пацієнта
3. (п) Ризик ерелому при |юггеопорозі Відсутність перело­мів від тиску Домагатися максимального вирівнювання кінцівок при переміщенні пацієнта
4 (п) Ризик тромбоутворення в периферійних зенах 1. Немає ознак тромбозу перифе­рійних вен. 2. Немає легеневої емболії 1. Бинтувати нижні кінцівки еластичними бинтами (або одягати еластичні панчохи)
5. (п) Зміни роботи мерця і судин при ті положення пацієнта 1. Відсутня ортос-татична гіпотензія. 2. Пацієнт знає про можливі наслідки ліжкового режиму. 3. Ефект Вальсаль-ви зменшиться 1. Навчити пацієнта техніці активних і пасивних вправ, пов'язаних з напружен­ням окремих груп м'язів. 2. Заохочувати до само догляду. 3. Допомагати пацієнтові якомога частіше змінювати положення. 4. Змінювати положення від горизонталь­ного до майже вертикального, піднімаючи узголів'я ліжка або саджаючи пацієнта із опущеними ногами у ліжко чи крісло. 5. Навчити пацієнта переміщуватись на видиху і не затримувати дихання. 6. Запобігати виникненню закрепів. 7. Запобігати перевтомі пацієнта

Проблема Мета Сестринські втручання
6. Погіршення 1. Секрет виділяєть- 1. Заохочувати пацієнта лежати на боці
виділення мокро- ся в достатній (якщо немає протипоказань).
тиння; гіпоксія, кількості. 2. Перевіряти живіт на наявність метео-
(п) пневмонія 2. Ознак гіпоксії не ризму.
  буде. 3. Забезпечити регулярне спорожнення
  3. Пневмонії не буде кишок та сечового міхура пацієнта.
    4. Заохочувати до перевертання та глибо-
    кого дихання щогодини.
  - 5. Заохочувати до споживання великої
    кількості рідини (запобігати зневодненню).
    6. Застосовувати постуральнии дренаж із
    вібраційним масажем.
  7. Проводити термометрію 2 рази на добу.
    8. Провітрювати палати (режим залежно
    від пори року).
    9. Спостерігати за кольором шкіри, губ,
    нігтів.
-   10. Проводити дихальну гімнастику (за
    узгодженням з лікарем)
7. Відсутність 1. Пацієнт отримує 1. Забезпечити меню, яке до вподоби
апетиту (п). необхідну кількість пацієнту.
Закреп (п). їжі за добу. 2. Забезпечити дієту з високим вмістом
Метеоризм (п) 2. Добовий раціон білка. Харчування здійснювати невелики-
  містить не менше ми порціями, але часто.
  120 г білка та 3. За можливості щоденно зважувати
  достатню кількість пацієнта (контроль втрати/збільшення
  клітковини. маси тіла).
  3. Випороження — 4. Навчити пацієнта вправам, пов'язаним
  регулярно 1 раз на із напруженням м'язів живота.
  добу. 5. Домогтися регулярного (щоденного)
  4. Здуття живота не спорожнення кишок.
  буде 6. Забезпечити дієту з високим вмістом
    клітковини.
    7. Запобігати зневодненню.
    8. Перевіряти живіт на наявність метео-
    ризму.
    9. Консультуватися з лікарем, що лікує
    пацієнта, дієтологом (за потреби)
8. Порушення 1. Виділення сечі 1. Заохочувати до частого перевертання.
сечовиділення (п); буде відновлено 2. Піднімати пацієнта якомога частіше
утворення каме- (ЗО мл за 1 год). (кожні 2 год).
нів у нирках (п). 2. Інфекції сечових 3. Збільшити споживання рідини до 3 л
Ризик інфекції шляхів не буде (якщо немає протипоказань).
сечових шляхів   4. Забезпечити дієту з низьким вмістом

Протокол до плану догляду пацієнта зі зменшеною рухомістю (нерухомого) Відділення_______________Палата________________________

(Прізвище, ім'я та по батькові пацієнта______________________ Лікарський діагноз______________________ Час початку реалізації плану______________________ Час закінчення реалізації плану______________________


 

Потенційна проблема Дата
1. Пролежні: немає; є            
2. Пролежень (зазначити ділян­ку): без змін; збільшився; зменшився; став глибшим; епітелізується            
3. Обсяг рухливості в суглобі (суглобах): збільшився; без змін; зменшився            
4. Ефект Вальсальви: виявляється; не виявляється            
5. Ознаки гіпоксії: немає; є            
6. Кількість їжі, спожитої пацієнтом, у %: 1-й сніданок; 2-й сніданок; обід; вечеря            
7. Маса тіла            
8. Випито рідини за добу            
9. Температура тіла: ранок/вечір            
10. Випорожнення            
11. Метеоризм: немає; є            
12. Сечовиділення: кратність/ кількість за добу            
Ознаки інфекції сечових шля­xiB: немає; є            

Підсумкова оцінка якості сестринських втручань_____________________

Підпис медичної сестри__________


Дата добавления: 2015-02-12; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 2307 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Слабые люди всю жизнь стараются быть не хуже других. Сильным во что бы то ни стало нужно стать лучше всех. © Борис Акунин
==> читать все изречения...

154 - | 144 -


© 2015-2023 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.006 с.