Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


Ётиологи€сы. Ј Ѕүйрек патологи€сы: созылмалы бүйрек жетк≥л≥кс≥зд≥г≥, тубулопати€лар, бүйрект≥к рахит
Ј Ѕүйрек патологи€сы: созылмалы бүйрек жетк≥л≥кс≥зд≥г≥, тубулопати€лар, бүйрект≥к рахит.

Ј ≤шект≥к патологи€: мальабсорбци€ синдромы.

Ј —үйект≥к патологи€: остеомал€ци€ (сенильд≥, пуэрперальды, идиопатикалық), ѕеджет ауруы.

Ј D дәрумен≥н≥ң жетк≥л≥кс≥зд≥г≥: бүйрек, бауыр аурулары, тұқымқуалаушылық ферментопати€лар.

Ј Қатерл≥ аурулар: миеломды ауру.

≈√ѕ басты себеб≥ бүйрек аурулары мен асқорыту жүйес≥ сырқаттатры болып табылады. ќсыған орай ≈√ѕ-н≥ бүйрект≥к және интестинальды деп ажыратуға болады. √емодиализд≥ кең қолдануға байланысты —Ѕ∆-мен сырқаттар ұзақ уақыт өм≥р сүру≥не орай ≈√ѕ жи≥ кездесед≥.

 

ѕатогенез≥

—Ѕ∆ кез≥нде ≈√ѕ бүйректе белсенд≥ D3 [1,25-(OH)2-D3] дәрумен≥н≥ң синтезделу≥н≥ң бұзылуынан дамиды. Қан сарысуында органикалық емес фосфат деңгей≥н≥ң үдемел≥ жоғарылауы шумақтық фильтраци€ жылдамдығы 60 мл/мин немесе одан да төмен болғанда көр≥н≥с беред≥. √ипокальциеми€ паратгормоны секреци€сын ынталандырады. Ѕүйрект≥к остеодистрофи€ 1,25-(OH)2-D3 тапшылығы көр≥н≥с≥нде дамитын остеомал€ци€ның паратгормон артық өнд≥р≥лу≥ көр≥н≥с≥нде дамитын сүйек резорбци€сының жоғарылауымен ұштасады (8.7 сурет).

 

8.4 кесте. ≈к≥нш≥л≥к гиперпаратиреоз

Ётиологи€сы Ѕүйрект≥к патологи€ (—Ѕ∆), мальабсорбци€ синдромы, остеомал€ци€, ѕеджет ауруы, D дәрумен≥н≥ң жетк≥л≥кс≥зд≥г≥, қатерл≥ ≥с≥ктер
ѕатогенез≥ Ѕүйректе белсенд≥ D3[1,25-(OH)2-D3] дәрумен≥ синтез≥н≥ң бұзылуы, кальций мен D дәрумен≥н≥ң мальабсорбци€сы, 25-OH-D3-ке холекальциферол алмасуының бұзылуы
Ёпидемиологи€сы √емо- және перитонеальды диализ ем≥н алатын —Ѕ∆-мен сырқаттанған науқастардың 45-70 %-да көр≥н≥с беред≥. √астроэктоми€, остеопати€дан кей≥н науқастардың шамамен 30%-да дамиды
Ѕасты клиникалық көр≥н≥стер≥ Ѕасты сырқаттың симптомдары, сүйект≥ң ауруы, проксимальды бұлшықет бөл≥ктер≥ндег≥ әлс≥зд≥к, спонтанды сүйект≥ң сынуы, қаңқа деформаци€сы, сүйектен тыс кальцинаттар, кальцифилакси€, периартикул€рлы кальцинаттар
ƒиагностикасы Ќормокальциеми€, ѕ“√↑, гиперфосфатеми€, с≥лт≥л≥ фосфатаза↑, 1,25-(OH)2-D3↓; остеопороз, субпериостальды және субхондральды сүйек резорбци€сы, басты сырқатты диагностикалау
—алыстырмалы диагностикасы ≈√ѕ-ды дамытатын сырқаттар арасында
≈м≥ Ѕүйрект≥к остеодистрофи€ны емдеу және алдын алу: D (1-ќЌ-D3) дәрумен≥н≥ң белсенд≥ метаболитер≥мен кальций карбонатын (1 г/тәу) ұштастыру
Ѕолжамы Ѕасты сырқат пен ағзалық өзгер≥стерд≥ алдын алуды уақтылы бастауына қарай анықталады

 

≈√ѕ-д≥ң интестинальды түр≥н≥ң патогенез≥ нег≥з≥нде ҚћЅ қызмет≥н≥ң гиперстимул€ци€сына әкелет≥н кальций мен D дәрумен≥н≥ң мальабсорбци€сы жатыр. Ѕауыр аурулары кез≥нде ≈√ѕ дамуы холекальциферолдың 25-OH-D3-ке айналуының бұзылуымен байланысты. Ѕұл жи≥ б≥р≥нш≥л≥к билиарлы цирроз кез≥нде көр≥н≥с беред≥. Үш≥нш≥л≥к гиперпаратиреоз патогенез≥ автономды қызмет≥ жоғарылаған ҚћЅ-н≥ң түз≥лу≥мен байланысты дамиды.

 

8.7 сурет. Ѕүйрект≥к остеодистрофи€ патогенез≥

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-01-29; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1017 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

¬ моем словаре нет слова Ђневозможної. © Ќаполеон Ѕонапарт
==> читать все изречени€...

1814 - | 1789 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.008 с.