Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


Ёпидемиологи€сы. Қƒ-2 жалпы Қƒ эпидемиологи€сын анықтайды, себеб≥ ол барлық қант диабетт≥ң шамамен 98%-ын құрайды
Қƒ-2 жалпы Қƒ эпидемиологи€сын анықтайды, себеб≥ ол барлық қант диабетт≥ң шамамен 98%-ын құрайды. Қƒ-2 таралу жи≥л≥г≥ әр мемлекеттер мен этникалық топтарда түрл≥ше ауытқиды. ≈вропа мемлекеттер≥нде, јҚЎ және –есей ‘едераци€сында ол халықтың 5Ц6%-да көр≥н≥с беред≥.

 

7.8 сурет. Қантты диабетт≥ң 2 түр≥ндег≥ β-жасушалардың секреторлы дисфункци€сы (инсулин секреци€сының 1-ш≥ жылдам фазасының

түс≥п қалуы).

7.8 сурет ¬рем€, часы- ”ақыт, сағаттар Ѕазальна€ гиперинсулинеми€- Ѕазальды гиперинсулинеми€ »нсулинеми€, м≈ƒ/л- »нсулинеми€, м≈ƒ/л Ќизкий пиковый уровень инсулинемии- “өмен шыңсыз инсулинеми€ деңгей≥ ¬ыпадение 1-й секреторной фазы-1-ш≥ секреторлы фазаның түс≥п қалуы

 

Қƒ-2-мен сырқаттану жас ұлғайған сайын артады: ересектерд≥ң 10%, Ѕатыс елдер≥ мен –есейде 65 жастан асқан адамдардың 20% көр≥н≥с беред≥. Қƒ-2-мен сырқаттану јмерика мен √авай аралдарының тұрғылықты халқында 2,5 есе көб≥рек дамыса, ал ѕима тайпасының үнд≥лер≥н≥ң 50%-да (јризона штаты) анықталады. Үнд≥стан, Қытай, „или және јфриканың ауылдық жерлер≥нде тұрып, дәстүрл≥ өм≥р салтымен өм≥р сүрет≥н тұрғындарда Қƒ-2 даму жи≥л≥г≥ өте төмен (шамамен 1%). јл Үнд≥стан, Қытайдан јҚЎ пен Ұлыбритани€ға көшкен халықтың арасында Қƒ-2 таралу жи≥л≥г≥ 12Ц15 %.

ЅƒƒҰ мәл≥меттер≥ бойынша әлемде қант диабет≥мен сырқаттанғандар саны болашақта, €ғни 20 жылда 122%-ды құрайтын болады (135 млн-нан 300 млн-ға дей≥н). Ѕұл халықтың үдемел≥ қартаюымен, адамдардың урбанизаци€ланған өм≥р салтының өршу≥мен, тереңдеу≥мен байланысты. —оңғы жылдары Қƒ-2 Ђжасарғаныї, т≥пт≥ балалар арасында жиелеген≥ алаңдатады.

 

 линикалық көр≥н≥с≥

Ѕ≥рқатар жағдайларда клиникалық белг≥лер≥ анықталмауы мүмк≥н, тек кездейсоқ гликеми€ деңгей≥н рутинд≥ анықтау барысында ғана анықталады. Әдетте сырқат 40 жастан асқан кезде манифестаци€ланады, оған қоса науқастардың басым көпш≥л≥г≥нде сем≥зд≥к және метаболикалық синдромның басқа да компоненттер≥ анықталады (11.2 бөл≥мд≥ қараңыз). Ќауқастар еңбекке қаб≥лет≥н≥ң төмендеу≥не, оған басқа себептер болмаса шағымданбайды. Ўөлдеу мен полиури€ си€қты шағымдар да аса айқын болмайды. Ќауқастарды жи≥ тер≥н≥ң немесе қынаптың қышуы мазалайды, сондықтан мұндай науқастар гинекологтар пен дерматологтардың көмег≥не жи≥ жүг≥нед≥. Қƒ-2-н≥ң манифестаци€сынан нақты диагноз қойылғанға дей≥нг≥ аралықта көптеген жылдар өтет≥нд≥ктен (шамамен 7 жыл), науқастардың көб≥нде ауру алғаш анықталғанда Қƒ кеш асқынуларының симптомдары мен көр≥н≥стер≥ басым болады. Ѕұған қоса, науқастар жи≥ дәр≥герге кеш симптомдарының көр≥н≥с беру≥не байланысты шағымданып келед≥. Ќауқастар а€қтың ойық жаралық зақымдануына байланысты (диабетт≥к табан синдромы) хирурги€лық стационарларда, көру қаб≥лет≥н≥ң үдемел≥ төмендеу≥не байланысты (диабетт≥к ретинопати€) офтальмологтарда, инфарктар, инсульттар, а€қ қантамырлардың облитераци€лаушы зақымдануына байланысты қаралған мекемелерде гипергликеми€ алғаш анықталады.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-01-29; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 731 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќаглость Ц это ругатьс€ с преподавателем по поводу четверки, хот€ перед экзаменом уверен, что не знаешь даже на два. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

835 - | 618 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.008 с.