Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ƒиагностикасы. I. «ертханалық диагностикасы
I. «ертханалық диагностикасы

Х ‘еохромоцитоманы анықтау мақсатында қанда катехоламиндерд≥ анықтау ақпаратты емес.

Х  атехоламиндерд≥ң аралық метаболизм≥ өн≥мдер≥н≥ң мөлшер≥н анықтау аса маңызды: қан сарысуындағы бос метанефриндер (метанефрин және норметанефрин) және несептег≥ конъюгирленген метанефриндер.

Х  атехоламиндерд≥ң соңғы метаболит≥ ванилилминдаль қышқылының (¬ћҚ) эксреци€сын және несеппен катехоламиндерд≥ анықтаудың ақпараттылығы төмен. Ѕұл кезде ¬ћ  концентраци€сы гипертоникалық кризден кей≥н б≥рнеше сағаттан соң несепте немесе тәул≥кт≥к несепте анықталады.

 

II. “опикалық диагностика

Х Ѕүйрек үст≥ без≥н≥ң  “ (ћ–“) өте ақпаратты, себеб≥ феохромацитомалардың 90%-ы бүйрек үст≥ без≥нде орналасады. Үлкен қиындықтар бүйрек үст≥ без≥нен тыс орналасқан феохромоцитомаларды анықтау кез≥нде туындайды. ќрналасқан орны белг≥с≥з ≥с≥к кез≥нде жүрек (перикард), қуық, ”ƒ«-с≥, паравертебральды және парааортальды аймақтарды ћ–“ зерттеу мен кеуде қуысының  “-с≥ тағайындалады.

Х ћетайодбензилгуанидинмен (ћ…Ѕ√) сцинтиграфи€ Ч бүйрек үст≥ без≥нен тыс феохромацитомалардың топикалық диагностикасында аса ақпаратты. ћ…Ѕ√ хромаффинд≥ т≥н жасушаларында жиналады, себеб≥ қалыпты бүйрек үст≥ без≥н≥ң т≥н≥ изотопты сирек жағдайда с≥ң≥ред≥, ал феохромоцитоманың 90%-ы с≥ң≥ред≥.

 

III. Қалқанша безд≥ң медулл€рлы обыры мен гиперпаратиреоз сек≥лд≥ қосымша патологи€ кез≥нде скринингт≥ зерттеу ( ЁЌ-2 синдромы, 9.2.2 бөл≥мд≥ қараңыз): қанда кальцитонин мен кальций деңгей≥н анықтау.

 

—алыстырмалы диагностикасы

 ризд≥ ағымды эссенциальды гипертензи€, тиреотоксикоз, паникалық шабуылдар (симпатоадреналды криздер), истери€лық невроз, нейроциркул€торлы дистони€, бүйрек үст≥ без≥н≥ң инциденталомасы (артери€лық гипертензи€мен немесе гипертензи€сыз).

≈м≥

јшық түрде немесе эндоскопи€лық адреналэктоми€. ƒиагнозды қойғаннан кей≥н және операци€ алдындағы дайындық шеңбер≥нде науқастарға α- (доксазозин, феноксибензамин, празозин) және β-адреноблокатордан (пропранолол) тұратын кешенд≥ терапи€ тағайындалады.

 

Ѕолжамы

ћамандандырылған медицина мекемелер≥нде өл≥м көрсетк≥ш≥ 1Ц4%. јдреналэктоми€дан соң 5-жыл өм≥р сүру≥ >95 %. –ецидивтер жи≥л≥г≥ <10 % аспайдан, бұл контралатеральды бүйрек үст≥ без≥нде ≥с≥кт≥ң дамуын айтады. Қатерл≥ феохромацитома кез≥нде науқастардың бес жылдық өм≥р сүру ұзақтығы шамамен 40%-ды құрайды.

4.9. »Ќ÷»ƒ≈Ќ“јЋќћј ( ≈«ƒ≈…—ќҚ јЌџҚ“јЋҒјЌ

 ӨЋ≈ћƒ≤ “Ү«≤Ћ≤—“≈–)

»нциденталома (англ. incidental Ч кездейсоқ) Ч клиникалық көр≥н≥с≥ жоқ кездейсоқ анықталған бүйрек үст≥ без≥н≥ң көлемд≥ түз≥л≥стер≥ (4.18 кесте).

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-01-29; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 766 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ћибо вы управл€ете вашим днем, либо день управл€ет вами. © ƒжим –он
==> читать все изречени€...

1939 - | 1693 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.011 с.