Лекции.Орг

Поиск:
Розділ 4. Приствольний двір
 


Приствольним дворомназивається комплекс гірничих виробок, розміщених навколо стволів, з’єднуючих їх з головними виробками горизонту і призначених для обслуговування гірничих робіт на горизонті. У ньому виконуються роботи по прийому вугілля з дільниць та підйому вугілля та породи на поверхню, прийому і підйому людей, матеріалів і обладнання, водовідливу, вентиляції ат ін. Тут розміщуються камери різного технологічного призначення.

Для захисту стволів, виробок і камер приствольного двору від зруйнування, їх розташовують у зоні, що охороняються ціликами вугілля, та кріплять монолітним бетоном і залізобетоном.

По типу стволів, що розкривають шахтне поле, розрізняють приствольні двори при вертикальних стволах і приствольні двори при похилих стволах. В залежності від кількості вертикальних стволів, розміщених в приствольному дворі, розрізняють двори при одному стволі, при двох і при трьох стволах.

В залежності від типу підйомних посудин в стволах, бувають скіпові, клітьові і скіпово-клітьові приствольні двори.

В залежності від виду транспорту в приствольному дворі, останні підрозділяються на три типа: приствольні двори з локомотивним, стрічковим і гідравлічним транспортом.

В залежності від схеми руху составів в приствольному дворі розрізняють приствольні двори з коловим, петльовим і човниковим рухом (рис. 4-1).

Рис. 4‑1 – Типи приствольних дворів:

а, б – коловий відповідно перпендикулярний і паралельний; в - петльовий

Вантажні та порожні вітки приствольного двору за довжиною мають давати змогу розміщення 1,5-2 составів, а їх переріз повинен пропускати таку кількість повітря, щоб швидкість струму не перебільшувала 8 м/с.

Як відмічалося раніше, у приствольному дворі розміщуються камери різного технологічного призначення (рис. 4-2).

Рис. 4‑2 – Розташування основних технологічних камер в приствольному дворі:

1 – скиповий ствол; 2 – клітьовий ствол; 3 – вугільна розвантажувальна яма; 4 – породна розвантажувальна яма; 5 – центральна електропідстанція; 6 – насосна камера; 7 – водозбірник; 8 – освітлювальні резервуари; 9 – камера зневоднювальної установки; 10 – камера чекання; 11 – вбиральня; 12 – місце стоянки людських вагонеток; 13 – перетворювальна підстанція; 14 – ремонтна майстерня; 15 – зарядна камера; 16 – депо протипожежного поїзда; 17 – склад ВМ; 18 – медпункт; 19 – вентиляційна збійка; 20 – водотрубний ходок; 21 – захисні двері

Насосна камера та водозбірники розміщені навколо клітьового ствола.

Товща земної кори, поряд з корисними копалинами, містить водоносні гірничі породи. В процесі проведення гірничих робіт з розкриття, підготовки і розробки родовищ у гірничі виробки надходить вода з цих порід. особливо значні приливи води спостерігаються на ділянках, де ведуться очисні роботи з обваленням покрівлі. По тріщинах, які утворюються в масиві порід, в гірничі виробки проникають не лише підземні води, але й поверхневі.

Для умов Донецького вугільного басейну нормальний прилив води в шахту становить 100…150 м³/год.

Через твердість і кислотність шахтні води не придатні для пиття і технічних цілей. Використання шахтних вод для пиття категорично заборонено через забруднення її мікроорганізмами та органічними речовинами, які є збудниками інфекційних шлунково-кишкових захворювань.

Води з робочих та відпрацьованих ділянок шахти, стікають на відкатний штрек і по його водовідливним канавкам надходять до головного водозбірника шахти.

Водозбірник, як правило, складається з двох виробок, розміщених нижче рівня приствольного двору. Місткість кожної з них розрахована на нормальний 4-8 годинний приплив води. В один водозбірник надходять шахтні води, другий призначено для очистки виробки від мулу. В експлуатації виробки бувають по черзі. Після освітлення шахтної води в водозбірниках, вона надходить у приймальні колодязі насосної камери і далі відкачується на поверхню насосами, встановленими в насосній камері приствольного двору.

Насосна камера з одного боку є якби продовженням камери центральної електропідстанції, а з другого боку сполучається з приствольним двором горизонтальною виробкою. Вона зроблена для доставки, монтажу та демонтажу устаткування. Для ізоляції насосної камери від приствольного двору горизонтальна виробка відгороджується герметичними металевими дверима.

У насосній камері встановлюється три насоси, один з яких робочий, а другий резервний, третій у профілактичному ремонті. Кожен з насосів повинен мати потужність, яка дозволяє відкачати нормальну добову притоку води в шахту не більше як за 20 годин.

Для уникнення небезпеки затоплення насосної камери в разі раптового прориву підземних вод, підлогу насосної камери роблять на 0,5 м вище головки рейкової колії в приствольному дворі. Камера з’єднується з допоміжним стволом похилою виробкою на висоті не менше 7 м від полу насосної камери. По цій виробці прокладаються водовідливні стави – робочий та резервний.

Камера перекиду або розвантажувальні ями, де здійснюється розвантаження вантажу з вагонеток з глухим кузовом і вагонеток з донним розвантаженням.

Камеру центральної електропідстанції розміщують поряд із камерою головного водовідливу, і вона служить її продовженням. Між ними встановлюють герметичні протипожежні двері, а з виробками приствольного двору камери з’єднуються горизонтальними ходками. У ходку камери центральної електропідстанції також будують герметичні протипожежні двері. Підлога камери укладається на рівні підлоги камери головного водовідливу. Кріплення камер виконується пожежостійкими матеріалами.

Камера підземного електровозного гаража використовується для стоянки і тимчасового ремонту електровозів, а також для зарядки та заміни акумуляторних батарей. камера гаража має провітрюватися свіжим відокремленим струменем повітря.

Камера протипожежних засобів призначена для розміщення состава вагонеток з протипожежними матеріалами.

Склад вибухових речовин складається з окремих бетонних комірок і розміщується на відстані від ствола шахти не менше 100 м. Склад провітрюється свіжим відокремленим струменем повітря.

Камера для чекання за правилами безпеки має бути розміщена на всіх шахтах біля ствола, який використовується для спуску-підйому людей.

У камері медичного пункту, яка розміщується біля ствола, де відбувається спуск-підйом людей, надається перша медична допомога робітникам.

Камера диспетчера – це робоче місце підземної диспетчерської служби, звідки виконується управління транспортом, тому вона розміщена там, де передбачається найбільша інтенсивність маневрових операцій составів.

Питання для самоконтролю.

1. Дайте визначення терміна «приствольний двір» і укажіть його призначення.

2. Як класифікують приствольні двори:

- по типу та кількості стволів;

- по типу підйомних посудин в стволах;

- по виду транспорту в приствольному дворі;

- в залежності від схеми руху составів в приствольному дворі.

3. Назвіть основні камери приствольного двору та їх призначення.

4. В якому місці приствольного двору розміщуються основні камери.

 


Дата добавления: 2015-01-29; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 709 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Поиск на сайте:© 2015-2022 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.006 с.