Лекции.Орг

Поиск:
Проведення виробок широким вибоєм
В даний час на території Донецького басейну є 1260 породних відвалів, що займають великі площі орної землі. Кількість і обсяг відвалів систематично збільшується (щорічно видається на поверхню більш 600 млн. т породи). Основним джерелом породи на шахтах є проведення і ремонт шарових штреків (90 % усіх підготовчих виробок). Велику частину з них проводять вузьким, вибоєм із видачею породи на поверхню і меншу – широким вибоєм із закладанням породи в розкоску або вироблений простір лав.

Ріст обсягу штреків, проведених широким вибоєм буде сприяти різкому зменшенню породи, що видається на поверхню, виключить витрати часу і засобів на її складування і транспортування, розвантажить транспорт і підйом від непродуктивної породи.

Виробки широким вибоєм проводять на пологих пластах товщиною 0,6—1,5 м при наявності стійких порід покрівлі. Відносно штреку розкоскаможе бути верхня, двостороння і нижня (рис. 2-26).

Рис. 2‑26 – Варіанти розташування розкоски:

1 – виробка; 2 – розкоска; 3 – косовічник (просік); 4 – вугільний пласт

Необхідна ширина розкоски для розміщення в ній усієї породи від проведення виробки визначається за формулою:

, м,

де Snp – загальна площа поперечного перетину виробки у проходженні, м²;

Bnp – ширина виробки у проходженні по вугільному пласту, м;

m – товщина пласту, м;

k – коефіцієнт розпушення породи від підривки з урахуванням об’єму матеріалу кріплення (при кріпленні вибою розкоски деревом), що залишається у виробленому просторі, а також з урахуванням прогину покрівлі в цьому просторі. Значення k залежить головним чином від ступіню щільності закладки на місці її зведення. При пневматичному закладанні k = 1,3—1,5, при скреперній та ручній закладці k може досягати 2 та більше.

На практиці ширина розкоски дорівнює 6—20 м. При проведенні штреків з розкоскою вибій по вугіллю випереджує вибій по породі з Правилами безпеки не більше ніж на 5 м.

Технологічні схеми проведення штреків широким вибоєм можна розділити на три групи: широким вибоєм попереду лави, слідом за очисним вибоєм, спареними виробками.

Проведення штреків широким вибоєм попереду лав забезпечує побіжний видобуток вугілля, незалежність робіт у вибоях лави і штреку по виїмці і транспортуванню гірничої маси.

Проведення штреку слідом за лавами дає можливість замінити вугільні вибої лави, штреку і розкоски одним суцільним вибоєм, виїмку вугілля в який роблять за допомогою комплекту устаткування, прийнятого для лави.

Спареними називаються два паралельних штреки з загальним вугільним вибоєм і розкоскою, у якій закладають породу, що підривається у вибоях.

Проведення штреків широким вибоєм містить у собі роботи з виїмки вугілля і зведенню кріплення у вугільному вибої, відбійці породи і закладання її у вироблений простір, зведенню кріплення в штреку, настілці шляху й оформленню водовідливної канавки.

Найбільше трудомістким процесом при проведенні штреків широким ходом є закладкапороди. Розрізняють такі способи закладання: пневматичний, гідравлічний, механічний, самопливний і ручний.

 


Дата добавления: 2015-01-29; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 615 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Лучшая месть – огромный успех. © Фрэнк Синатра
==> читать все изречения...

42 - | 46 -


© 2015-2022 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.003 с.