Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


–озд≥л 3. “ехнолог≥чний комплекс поверхн≥ шахти

Ѕуд≥вл≥ ≥ споруди, розм≥щен≥ на промислов≥й площадц≥ дл€ техн≥чних та господарських потреб, становл€ть технолог≥чний комплекс поверхн≥ шахти. комплекс забезпечуЇ виконанн€ вс≥х процес≥в, повТ€заних в≥д веденн€ п≥дземних г≥рничих роб≥т до в≥дправки вуг≥лл€ споживачам.

Ќайважлив≥шим серед цих процес≥в Ї так≥: п≥дйом; переробка та в≥дправка корисноњ копалини; спуск ≥ п≥д≥йманн€ людей, матер≥ал≥в та обладнанн€; поданн€ пов≥тр€ дл€ вентил€ц≥њ виробок; забезпеченн€ г≥рничих роб≥т електроенерг≥Їю та стисненим пов≥тр€м; побутове обслуговуванн€ прац≥вник≥в; охорона природи.

ѕоверхневий комплекс сучасноњ шахти складаЇтьс€ з трьох основних блок≥в: блока головного ствола, блока допом≥жного ствола та блока адм≥н≥стративно побутового комб≥нату.

–ис. 3‑1 Ц √енеральний план поверхн≥ шахти:

1 Ц адм≥н≥стративно-побутовий комб≥нат; 2 Ц блок головного ствола; 3, 4 Ц стволи допом≥жний ≥ головний; 5 Ц збагачувальна фабрика; 6 Ц вугленавантажувальний бункер; 7 Ц авар≥йний вуг≥льний склад; 8 Ц котельна; 9 Ц породонавантажувальний бункер; 10 Ц резервуар води; 11 Ц вентил€ц≥йний канал; 12 Ц буд≥вл€ вентил€тор≥в; 13 Ц електроп≥дстанц≥€; 14 Ц склад кр≥пильних матер≥ал≥в; 15 Ц козловий кран

Ѕлок головного ствола складаЇтьс€ з копра над уст€м головного ствола, на котрому встановлен≥ напр€мн≥ шк≥ви п≥дйомних канат≥в ≥ буд≥вл€ п≥дйомноњ машини. Ќавколо копра розм≥щуютьс€ збагачувальна фабрика, котельна, прим≥щенн€ технолог≥чного комплексу прийманн€ вуг≥лл€, а в де€ких умовах ≥ породи.

Ѕлок допом≥жного копра складаЇтьс€ з копра над уст€м допом≥жного ствола ≥ буд≥вл≥ п≥дйомноњ машини допом≥жного ствола. Ѕлок обТЇднуЇ прим≥щенн€ приймальноњ площадки кл≥тьового ствола, механ≥чн≥ майстерн≥, калориферну, матер≥альний склад, п≥дсобн≥ прим≥щенн€ р≥зного призначенн€. Ѕлок виконуЇ операц≥њ спуску та п≥д≥йманн€ людей, матер≥ал≥в ≥ обладнанн€ в шахту.

Ѕлок адм≥н≥стративно-побутового комб≥нату розм≥щуЇ загальну та д≥льничн≥ нар€дн≥, лампову, гардеробн≥ дл€ чистоњ та робочоњ одеж≥, лазню, медичний пункт, станц≥ю питноњ води, каб≥нети адм≥н≥страц≥њ та техн≥чних служб, прим≥щенн€ диспетчерського центру тощо. Ѕлок јѕ  зТЇднуЇтьс€ з блоком допом≥жного стволу утепленим переходом (галереЇю або тунелем).

ƒе€к≥ буд≥вл≥ допом≥жного призначенн€ ≥з-за особливих вимог не можуть бути заблокован≥. ÷е, в першу чергу, буд≥вл€ вентил€торноњ установки, €ка споруджуЇтьс€ б≥л€ ск≥пового ствола ≥ зТЇднуЇтьс€ з ним спец≥альним п≥дземним каналом. Ќа поверхн≥ шахти розм≥щен≥ п≥дТњзн≥ кол≥њ, електроп≥дстанц≥€, резервуар дл€ води, вугленавантажувальн≥ ≥ породонавантажувальн≥ бункери, авар≥йний склад вуг≥лл€, склад кр≥пильних матер≥ал≥в, ремонтн≥ майстерн≥, насосн≥ станц≥њ, в≥дст≥йники, градирн≥ тощо.

ƒл€ виконанн€ транспортних операц≥й на поверхн≥ шахти споруджуютьс€ будови з технолог≥чним обладнанн€м. «авантаженн€ вуг≥лл€ в зал≥зничн≥ состави може зд≥йснюватись пр€мо у вагони (так зване безбункерне завантаженн€) ≥ з вантажних бункер≥в. Ќайеконом≥чн≥шим вважаЇтьс€ безбункерне завантаженн€, але неможлив≥сть ритм≥чного забезпеченн€ шахт зал≥зничними вагонами ще перешкоджаЇ застосуванню його на практиц≥. „ерез те на шахтах будують завантажувальн≥ бункери, в €ких нагромаджуЇтьс€ вуг≥лл€ до часу подач≥ чергового зал≥зничного порожн€кового поњзда.

Ќа випадок довготривалоњ перерви в≥двантаженн€, у звТ€зку з негодою та ≥нших причин, на шахт≥ влаштовуютьс€ авар≥йн≥ вуг≥льн≥ склади м≥стк≥стю 5-12 кратноњ добовоњ потужност≥ шахти. ¬они мають в≥дпов≥дати певним вимогам. п≥д час њх експлуатац≥њ треба запоб≥гати розкришенню вуг≥лл€ та пилоутворенню, а висота штабел€ не повинна перевищувати 10 м дл€ кокс≥вного ≥ 5 м дл€ бурого вуг≥лл€. —клади обладнуютьс€ стац≥онарними скреперними установками дл€ подач≥ вуг≥лл€ на склад ≥ з≥ складу в завантажувальний бункер.

ƒуже важливою залишаЇтьс€ проблема видач≥ породи з шахти. « 1985 року в ”крањн≥ заборонено в≥дводити шахтам земл≥ п≥д породн≥ в≥двали. « метою пол≥пшенн€ еколог≥чного становища породу, €ку видають з шахти, треба транспортувати за меж≥ шахтноњ поверхн≥ та житлових масив≥в в м≥сц€ непридатн≥ дл€ с≥льськогосподарських ц≥лей (балки, €ри). —уттЇвим резервом п≥двищенн€ ефективност≥ породного господарства Ї залишенн€ породи в шахт≥ дл€ закладанн€ виробленого простору.

ѕитанн€ дл€ самоконтролю.

1. яке призначенн€ маЇ технолог≥чний комплекс на поверхн≥ шахти?

2. як≥ буд≥вл≥ та споруди вход€ть до складу блок≥в головного та допом≥жного ствол≥в?

3. ƒл€ чого призначен≥ прим≥щенн€ адм≥н≥стративно-побутового комб≥нату шахти?

4. як зд≥йснюютьс€ процеси в≥дправки вуг≥лл€ з шахти?

5. як вир≥шуютьс€ проблеми розм≥щенн€ пустоњ породи, €ка видаЇтьс€ з шахти?


ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-01-29; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 758 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

∆изнь - это то, что с тобой происходит, пока ты строишь планы. © ƒжон Ћеннон
==> читать все изречени€...

1996 - | 1793 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.011 с.