Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


Ћекц≥€ є7
7.1 ¬иб≥р еталон≥в по точност≥ при пов≥рц≥ засоб≥в вим≥рювальноњ техн≥ки

¬ ск≥льки раз похибка еталона повинна бути меншою в≥д похибки робочого «¬“? ¬иб≥р еталон≥в проводитьс€ за такими критер≥€ми:

1)гарант≥€ правильност≥ визначенн€ похибок «¬“, що пов≥р€ютьс€;

2)економ≥чна доц≥льн≥сть (б≥льш точний «¬“ - дорогий, його експлуатац≥€ складн≥ша, потр≥бне бережливе в≥дношенн€, створенн€ нормального режиму його використанн€, необх≥дно част≥ше його пов≥р€ти та ≥н.).

√арант≥€ точност≥ при пов≥рц≥ забезпечуЇтьс€ в тому випадку, коли в≥дношенн€ допустимих основних похибок еталона ≥ робочого «¬“ складаЇ 1:10. як правило використовуЇтьс€ в≥дношенн€ 1:5 в електровим≥рюванн€х, 1:4 при вим≥рюванн≥ тиску, 1:3 при вим≥рюванн≥ витрати.

7.2 ѕов≥рочн≥ схеми

ƒл€ забезпеченн€ правильност≥ передач≥ розм≥р≥в одиниць вим≥рюванн€ повинен бути встановлений пор€док ц≥Їњ передач≥. ƒл€ цього розробл€ють пов≥рочн≥ схеми, €к≥ встановлюють п≥дпор€дкован≥сть еталон≥в, а також пор€док ≥ точн≥сть передач≥ одиниц≥ вим≥рювань в≥д еталон≥в до робочих «¬“. ¬ пов≥рочних схемах вказують також методи пов≥рки «¬“, €к≥ приймають участь €к компаратори. —кладають пов≥рочн≥ схеми окремо дл€ кожного виду вим≥рювань тобто, «¬“ тиску, температури, сили, ваги та ≥н.

–озр≥зн€ють державн≥ пов≥рочн≥ схеми, в≥домч≥ пов≥рочн≥ схеми та локальн≥ пов≥рочн≥ схеми.

ƒержавн≥ пов≥рочн≥ схеми затверджують в €кост≥ державних стандарт≥в ≥ вони служать дл€ розробки пов≥рочних схем дл€ м≥н≥стерств, в≥домств та п≥дприЇмств, €к≥ називаютьс€ в≥дпов≥дно в≥домчими та локальними пов≥рочними схемами.

ƒержавн≥ пов≥рочн≥ схеми охоплюють державн≥, вих≥дн≥ та робоч≥ еталони, робоч≥ «¬“, а також методи передач≥.

¬≥домч≥ та локальн≥ пов≥рочн≥ схеми охоплюють вих≥дн≥ та робоч≥ еталони, робоч≥ «¬“, а також методи пов≥рки.

як приклад, на рисунку 7.1 приведена державна пов≥рочна схема дл€ засоб≥в вим≥рювань обТЇму та обТЇмноњ витрати газу, розроблена спец≥ал≥стами ≤вано-‘ранк≥вського ƒ÷—ћ—.

≈талон  
«разков≥ засоби вим≥рювань з ≥нших пов≥рочних схем  
«разков≥ засоби вим≥рювань
–обоч≥ засоби вим≥рювань  

–исунок 7.1 Ц ѕов≥рочна схема.

7.3 «агальн≥ методичн≥ питанн€ пов≥рки

ѕов≥рка «¬“ проводитьс€ зг≥дно нормативних документ≥в, до €ких в≥днос€тьс€ методики пов≥рки ≥ рекомендац≥њ по пов≥рц≥. ¬ них в≥дображаютьс€ наступн≥ питанн€:

1) ”мови пов≥рки, €к≥ повинн≥ бути оговорен≥ в державних стандартах або ≥нших нормативних документах по пов≥рц≥.

2) ќперац≥њ пов≥рки, до €ких в≥днос€тьс€:

- зовн≥шн≥й огл€д «¬“;

- визначенн€ основноњ похибки;

- визначенн€ додаткових похибок;

- визначенн€ вар≥ац≥њ показ≥в (при необх≥дност≥, особливо дл€ аналогових «¬“.

¬ар≥ац≥€ показу «¬“ - це р≥зниц€ м≥ж показами «¬“, коли одне ≥ теж значенн€ вим≥рюваноњ величини дос€гаЇтьс€ внасл≥док њњ зб≥льшенн€ чи зменшенн€. ѕричинами вар≥ац≥њ показ≥в «¬“ Ї терт€ в м≥сц€х дотику рухомих частин механ≥зму, або г≥стерезисн≥ €вища (в електричних чи магн≥тних «¬“).

3)¬имоги щодо оформленн€ результат≥в пов≥рки:

- необх≥дн≥сть веденн€ протоколу пов≥рки;

- нанесенн€ державного тавра на «¬“ при позитивних результатах пов≥рки.

 

7. 4 ћетролог≥чна атестац≥€ та кал≥бруванн€ «¬“

ƒл€ «¬“, €к≥ не випускаютьс€ сер≥йно ≥ не п≥дл€гають державним випробуванн€м, проводитьс€ метролог≥чна атестац≥€ (ћј).

ћј - це досл≥дженн€ «¬“ з метою визначенн€ њх метролог≥чних характеристик та встановленн€ придатност≥ цих «¬“ до застосуванн€.

ћј в≥др≥зн€Їтьс€ в≥д пов≥рки б≥льшим об'Їмом експериментальних досл≥джень, зв'€заних з впливом на результат вим≥рюванн€ багатьох фактор≥в, €к≥ можуть вносити додатков≥ похибки вим≥рювань. ћј п≥дл€гають:

- експериментальн≥ (досл≥дн≥) зразки «¬“, виготовлен≥ п≥д час науково-досл≥дних та досл≥дно-конструкторських роб≥т, що передаютьс€ в експлуатац≥ю;

- вбудован≥ вим≥рювальн≥ канали вироб≥в, €к≥ за своњм пр€мим функц≥ональним призначенн€м не Ї «¬“;

- одиничн≥ зразки «¬“, €к≥ виготовл€ютьс€ сер≥йно ≥ використовуютьс€ в умовах чи режимах експлуатац≥њ, в≥дм≥нних в≥д наведених в документац≥њ або дл€ €ких необх≥дно встановити ≥ндив≥дуальн≥ метролог≥чн≥ характеристики;

- «¬“, що ≥мпортуютьс€ в ”крањну одиничними зразками чи малими парт≥€ми.

 ал≥бруванн€ «¬“ - це визначенн€ в певних умовах або контроль метролог≥чних характеристик «¬“, на €к≥ не поширюЇтьс€ державний метролог≥чний нагл€д. –ан≥ше вживавс€ терм≥н Ув≥домча пов≥ркаФ.  ал≥бруванн€ проводитьс€, €к правило, за тими самими методиками, що ≥ пов≥рка.

 

7. 5 ƒержавн≥ випробуванн€ «¬“

«разки «¬“, €к≥ призначаютьс€ дл€ сер≥йного виготовленн€ або ввезен≥ з-за кордону парт≥€ми, п≥дл€гають державним випробовуванн€м.

ƒержавн≥ випробуванн€ - це всестороннЇ досл≥дженн€ зразка «¬“ на в≥дпов≥дн≥сть вимог державних стандарт≥в ≥ ≥нших нормативних документ≥в, можлив≥сть метролог≥чного обслуговуванн€, в≥дпов≥дн≥сть метролог≥чних характеристик вимогам стандарт≥в, в≥дпов≥дн≥сть св≥товому р≥вню та ≥н.

” в≥дпов≥дност≥ з стад≥€ми розробки, постановки на виробництво ≥ виробництво «¬“ встановлен≥ два види випробувань: приймальн≥ та контрольн≥.

ƒержавним приймальним випробуванн€м (ƒѕ¬) п≥дл€гають досл≥дн≥ зразки «¬“, призначен≥ до сер≥йного виробництва в ”крањн≥, та зразки «¬“, €к≥ п≥дл€гають ввезенню на територ≥ю ”крањни парт≥€ми. «а позитивними результатами ƒѕ¬ п≥дприЇмству-виробнику надаЇтьс€ дозв≥л на випуск установочноњ сер≥њ «¬“ або дл€ затвердженн€ типу «¬“ та наданн€ дозволу на сер≥йне виробництво ≥ застосуванн€ в ”крањн≥ «¬“. «атверджен≥ ƒержстандартом типи «¬“ занос€тьс€ до ƒержавного реЇстру «¬“, допущених до застосуванн€ в ”крањн≥.

ƒержавн≥ контрольн≥ випробуванн€ (ƒ ¬) - випробуванн€ зразк≥в «¬“, що сер≥йно випускаютьс€ чи ≥мпортуютьс€ парт≥€ми з метою п≥дтвердженн€ њх в≥дпов≥дност≥ встановленим вимогам.

ƒ ¬ провод€ть:

- на зразках «¬“ з установчоњ сер≥њ;

- в раз≥ внесенн€ в конструкц≥ю (технолог≥ю виробництва) «¬“ зм≥н, €к≥ впливають на њх метролог≥чн≥ характеристики;

- в раз≥ поставленн€ на сер≥йне виробництво «¬“, €к≥ випускаютьс€ або ран≥ше випускались на ≥нших п≥дприЇмствах;

- у пор€дку державного метролог≥чного нагл€ду (раз у 3 роки). «а вказ≥вкою ƒержстандарту можуть проводитись позачергов≥ ƒ ¬, а також за на€вност≥ ≥нформац≥њ щодо пог≥ршенн€ €кост≥ «¬“.

ƒержавн≥ випробуванн€ провод€ть органи ƒержстандарту, метролог≥чн≥ ≥нститути.

 

7. 6 ƒержавний метролог≥чний нагл€д за забезпеченн€м Їдност≥ вим≥рювань

ƒержавний метролог≥чний нагл€д зд≥йснюЇтьс€ з метою забезпеченн€ Їдност≥ вим≥рювань, €к необх≥дноњ умови захисту установленого правопор€дку, ≥нтерес≥в громад€н та економ≥ки ”крањни в≥д негативних насл≥дк≥в недостов≥рних результат≥в вим≥рювань шл€хом проведенн€ перев≥рок за дотриманн€м вимог законодавчих акт≥в, державних стандарт≥в, метролог≥чних норм ≥ правил та ≥нших нормативних документ≥в з метролог≥њ у сферах, €к≥ перерахован≥ у ст.16 «акону ”крањни Уѕро метролог≥ю та метролог≥чну д≥€льн≥стьФ.

” центральних та м≥сцевих органах виконавчоњ влади, органах м≥сцевого самовр€дуванн€ та в органах управл≥нн€ об'Їднань п≥дприЇмств проводитьс€ перев≥рка додержанн€ вимог «акону ”крањни "ѕро метролог≥ю та метролог≥чну д≥€льн≥сть", ≥нших нормативно-правових акт≥в ”крањни ≥ нормативних документ≥в з метролог≥њ.

Ќа п≥дприЇмствах, в орган≥зац≥€х ≥ у громад€н-суб'Їкт≥в п≥дприЇмницькоњ д≥€льност≥ кр≥м того проводитьс€ перев≥рка:

- стану ≥ застосуванн€ засоб≥в вим≥рювальноњ техн≥ки;

- застосуванн€ атестованих методик виконанн€ вим≥рювань ≥ правильност≥ виконанн€ вим≥рювань;

- додержанн€ умов проведенн€ державних випробувань, пов≥рки, кал≥бруванн€ (дл€ ≥нших п≥дприЇмств), ввезенн€, випуску з виробництва, ремонту та у продаж ≥ видач≥ напрокат засоб≥в вим≥рювальноњ техн≥ки, проведенн€ вим≥рювань та атестац≥њ методик виконанн€ вим≥рювань.

ќсновними завданн€ми перев≥рок Ї:

- визначенн€ в≥дпов≥дност≥ засоб≥в вим≥рювальноњ техн≥ки, що випускаютьс€, затвердженому типу;

- визначенн€ стану ≥ правильност≥ застосуванн€ засоб≥в вим≥рювальноњ техн≥ки;

- визначенн€ на€вност≥ ≥ правильност≥ застосуванн€ атестованих методик виконанн€ вим≥рювань;

- визначенн€ правильност≥ проведенн€ вим≥рювань;

- контроль за д≥€льн≥стю п≥дприЇмств, €к≥ зд≥йснюють метролог≥чну д≥€льн≥сть, повТ€зану з ввезенн€м, пов≥ркою, кал≥бруванн€м (дл€ ≥нших п≥дприЇмств), ремонтом, прокатом та продажем засоб≥в вим≥рювальноњ техн≥ки, проведенн€м вим≥рювань та атестац≥Їю методик виконанн€ вим≥рювань.

ƒержавний метролог≥чний нагл€д зд≥йснюють посадов≥ особи ƒержстандарту ”крањни та його територ≥альних орган≥в-державн≥ ≥нспектори з метролог≥чного нагл€ду (дал≥- державн≥ ≥нспектори), €к≥ повинн≥ бути атестован≥ в пор€дку, встановленому ƒержстандартом ”крањни.

ѕрава, обовТ€зки ≥ правовий захист державних ≥нспектор≥в ≥з метролог≥чного нагл€ду регламентуютьс€ статт€ми 24 та 25 «акону ”крањни Уѕро метролог≥ю та метролог≥чну д≥€льн≥стьФ. ёридичн≥ ≥ ф≥зичн≥ особи зобовТ€зан≥ спри€ти державному ≥нспектору у виконанн≥ покладених на нього обовТ€зк≥в. ќсоби, €к≥ перешкоджають проведенню державного метролог≥чного нагл€ду, несуть в≥дпов≥дальн≥сть зг≥дно з чинним законодавством.

«а результатами державного метролог≥чного нагл€ду складаЇтьс€ акт державного метролог≥чного нагл€ду.

Ќа п≥дстав≥ акта державного метролог≥чного нагл€ду, у раз≥ ви€вленн€ порушень чинного законодавства в галуз≥ метролог≥њ, стандарт≥в, метролог≥чних норм ≥ правил, державний ≥нспектор:

- заборон€Ї застосуванн€, випуск з виробництва, ремонт, продаж та прокат засоб≥в вим≥рювальноњ техн≥ки; виконанн€ роб≥т, повТ€заних з вим≥рюванн€ми, €кщо ц≥ вим≥рюванн€ не забезпечують достов≥рних результат≥в; анульовуЇ результати пов≥рки засоб≥в вим≥рювальноњ техн≥ки;

- вносить пропозиц≥њ щодо анулюванн€ документ≥в з акредитац≥њ вим≥рювальноњ техн≥ки, проведенн€ вим≥рювань та атестац≥њ методик виконанн€ вим≥рювань;

- складаЇ протоколи про адм≥н≥стративн≥ правопорушенн€ в галуз≥ метролог≥њ;

- встановлюЇ терм≥ни усуненн€ порушень чинного законодавства, стандарт≥в, метролог≥чних норм ≥ правил.


ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-05-08; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 370 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќачинать всегда стоит с того, что сеет сомнени€. © Ѕорис —тругацкий
==> читать все изречени€...

528 - | 427 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.014 с.