Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


«агальне пон€тт€ про нормативно - правов≥ акти з охорони прац≥. —истема стандарт≥в безпеки прац≥
Ќормативно-правов≥ акти з охорони прац≥ Ц це правила, норми, рег-

ламенти, положенн€, стандарти, ≥нструкц≥њ та ≥нш≥ документи з охорони прац≥. ¬они Ї обовТ€зковими до виконанн€ ≥ дотриманн€ ус≥ма п≥дприЇмс- твами, дл€ €ких вони розроблен≥.

ќпрацюванн€ та прийн€тт€ нових, перегл€д ≥ скасуванн€ чинних но- рмативно-правових акт≥в з охорони прац≥ провод€тьс€ спец≥ально упов- новаженим центральним органом виконавчоњ влади з нагл€ду за охоро- ною прац≥ за участю профес≥йних сп≥лок ≥ ‘онду соц≥ального страхуванн€ в≥д нещасних випадк≥в та за погодженн€м з органами держа- вного нагл€ду за охороною прац≥, а сан≥тарн≥ правила та норми затвер-


джуютьс€ спец≥ально уповноваженим центральним органом виконавчоњ влади в галуз≥ охорони здоровТ€.

Ќормативно - правов≥ акти з охорони прац≥ розгл€даютьс€ в м≥ру впровадженн€ дос€гнень науки ≥ техн≥ки, але не р≥дше одного разу на де- с€ть рок≥в.

–озгл€д та впровадженн€ њх маЇ за мету пол≥пшенн€ безпеки, г≥г≥Їни прац≥ та виробничого середовища.

” раз≥ неможливост≥ повного усуненн€ небезпечних ≥ шк≥дливих дл€ здоровТ€ умов прац≥ роботодавець зобовТ€заний пов≥домити про це в≥дпо- в≥дний орган державного нагл€ду за охороною прац≥, а також звернутись до нього при необх≥дност≥ з клопотанн€м про встановленн€ строку дл€ проведенн€ умов прац≥ зг≥дно нормативних вимог. ќтримавши згоду або ≥нше р≥шенн€ з цього приводу в≥д органу державного нагл€ду, роботода- вець зобовТ€заний нев≥дкладно пов≥домити про це за≥нтересованих пра-

ц≥вник≥в (ст. 29 «акону Дѕро охорону прац≥Ф).

ƒержавн≥ стандарти —истеми стандарт≥в безпеки прац≥ (√ќ—“ ——Ѕ“) колишнього —–—– застосовуютьс€ на територ≥њ ”крањни до њх зам≥ни ≥н- шими нормативними документами, €кщо вони не суперечать чинному за- конодавству ”крањни. ¬≥дпов≥дно до ”годи про сп≥вроб≥тництво в галуз≥ охорони прац≥, укладеноњ кер≥вними органами ур€д≥в держав —Ќƒ, стан- дарти ——Ѕ“ надал≥ визнаютьс€ ”крањною €к м≥ждержавн≥ стандарти за угодженим перел≥ком, що перегл€даЇтьс€ в м≥ру необх≥дност≥ з урахуван- н€м нац≥онального законодавства держав —Ќƒ та результат≥в сп≥льноњ ро- боти, спр€мованоњ на удосконаленн€ —истеми стандарт≥в безпеки прац≥.

√ќ—“ мають пТ€ть класиф≥кац≥йних груп, €ким надано шифр п≥дсистем:

орган≥зац≥йно-методичн≥ стандарти Ц 12.0;

стандарти вимог та норм за видами небезпечних ≥ шк≥дливих ви-

робничих фактор≥в Ц 12.1;

стандарти вимог безпеки до виробничого устаткуванн€ Ц 12.2; стандарти вимог безпеки до виробничих процес≥в Ц 12.3; стандарти вимог безпеки до засоб≥в захисту працюючих Ц 12.4.

¬имоги щодо охорони прац≥ регламентуютьс€ також ƒержавними

стандартами ”крањни з питань безпеки прац≥, Ѕуд≥вельними нормами та

правилами, —ан≥тарними нормами, ѕравилами улаштуванн€ електроуста- новок, нормами техн≥чного проектуванн€ та ≥ншими нормативними акта- ми.

 

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-01-29; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 642 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

ѕобеда - это еще не все, все - это посто€нное желание побеждать. © ¬инс Ћомбарди
==> читать все изречени€...

1881 - | 1780 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.008 с.