Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


“ривал≥сть робочого часу на п≥дприЇмств≥, тривал≥сть в≥дпочинку
Ќормальна тривал≥сть робочого часу прац≥вник≥в не може перевищувати

40 годин на тиждень (ст. 40  «пѕ ”крањни). ѕ≥дприЇмства ≥ орган≥зац≥њ при укладенн≥ колективного договору можуть встановлювати меншу норму трива- лост≥ робочого часу, н≥ж передбачено в частин≥ першоњ ц≥Їњ статт≥.

—корочена тривал≥сть робочого часу встановлюЇтьс€:

1) дл€ прац≥вника в≥ком в≥д 16 до 18 рок≥в Ц 36 годин на тиждень, дл€ ос≥б в≥ком в≥д 15 до 16 рок≥в (учн≥ в≥ком в≥д 14 до 15 рок≥в, €к≥ працюють в пер≥од кан≥кул) Ц 24 години на тиждень.

“ривал≥сть робочого часу учн≥в, €к≥ працюють прот€гом навчального року у в≥льний в≥д навчанн€ час, не може перевищувати половини максимальноњ тривалост≥ робочого часу, т.т. не б≥льше 20 годин.

2) дл€ прац≥вник≥в, зайн€тих на роботах з шк≥дливими умовами прац≥, - не б≥льше €к 36 голин на тиждень.

 р≥м того, законодавством встановлено скорочена тривал≥сть робочого часу дл€ окремих категор≥й прац≥вник≥в (учител≥в, л≥кар≥в та ≥нших).

—корочена тривал≥сть робочого часу може встановлюватись за рахунок власних кошт≥в на п≥дприЇмствах ≥ в орган≥зац≥€х дл€ ж≥нок, €к≥ мають д≥тей в≥ком до 14 рок≥в або дитину-≥нвал≥да.

ѕри робот≥ в н≥чний час встановлена тривал≥сть роботи (зм≥ни) скорочу- Їтьс€ на годину. ÷е правило не поширюЇтьс€ на прац≥вник≥в, дл€ €ких уже пе- редбачено скороченн€ робочого часу.

“ривал≥сть н≥чноњ роботи зр≥внюЇтьс€ з денною в тих випадках, коли це необх≥дно за умовами виробництва, зокрема у безперервних виробництвах, а також на зм≥нних роботах при шестиденному робочому тижн≥ з одним вих≥д- ним днем. Ќ≥чним вважаЇтьс€ час з 10 години вечора до 6 години ранку.

«аборон€Їтьс€ залученн€ до роботи в н≥чний час:

- ваг≥тних ж≥нок ≥ ж≥нок, що мають д≥тей в≥ком до трьох рок≥в;

- ос≥б молодших 18 рок≥в;

- ≥нших категор≥й прац≥вник≥в, передбачених законодавством.

–обота ж≥нок в н≥чний час не допускаЇтьс€ за вин€тком тих галузей на- родного господарства, де це викликаЇтьс€ необх≥дн≥стю ≥ дозвол€Їтьс€ €к тим- часовий зах≥д, але це не поширюЇтьс€ на ж≥нок, €к≥ працюють на п≥дприЇмст- вах де зайн€т≥ лише члени одн≥Їњ с≥мТњ.

«а угодою м≥ж прац≥вником ≥ власником або уповноваженим ним органом

може встановлюватись €к при прийн€тт≥ на роботу, та ≥ згодом неповний робо- чий день або неповний робочий тиждень. Ќа проханн€ ваг≥тноњ ж≥нки, ж≥нки, €ка маЇ дитину в≥ком до 14 рок≥в або дитину-≥нвал≥да, в тому числ≥ таку, що знаходитьс€ п≥д њњ оп≥куванн€м, або зд≥йснюЇ догл€д за хворим членом с≥мТњ в≥дпов≥дно до медичного висновку, власник або уповноважений ним орган зо- бовТ€заний встановити њй неповний робочий день або неповний робочий тиж- день.


ќплата прац≥ в цих випадках проводитьс€ пропорц≥йно в≥дпрацьованому часу або залежно в≥д вироб≥тку.

–обота в умовах неповного робочого часу не т€гне за собою будь-€ких обмежень обс€гу трудових прав прац≥вника.

ѕри зм≥нних роботах прац≥вники чергуютьс€ в зм≥нах р≥вном≥рно в по- р€дку, встановленому правилами внутр≥шнього трудового розпор€дку. “рива- л≥сть перерви в робот≥ м≥ж зм≥нами маЇ бути не меншою подв≥йноњ тривалост≥ часу роботи в попередн≥й зм≥н≥ (включаючи ≥ час перерви на об≥д). ѕризначен- н€ прац≥вника на роботу прот€гом двох зм≥н п≥др€д заборон€Їтьс€ (ст.. 59

 «пѕ ”крањни). Ќадурочн≥ роботи, €к правило, не допускаютьс€.

¬ласник або уповноважений ним орган може застосовувати надурочн≥ роботи т≥льки у таких випадках:

- при проведенн≥ роб≥т, необх≥дних дл€ оборони крањни, а також в≥двер- ненн€ громадського або стих≥йного лиха, виробничоњ авар≥њ ≥ негайного усу- ненн€ њх насл≥дк≥в;

- при проведенн≥ громадсько-необх≥дних роб≥т по водопостачанню, газо-

постачанню, опаленню, осв≥тленню, канал≥зац≥њ, транспорту, звТ€зку Ц дл€ усу-

ненн€ випадкових або неспод≥ваних обставин, €к≥ порушують правильне њх функц≥онуванн€;

- при необх≥дност≥ зак≥нчити почату роботу, €ка внасл≥док непередбачених обставин чи випадковоњ затримки з техн≥чних умов виробництва не могла бути зак≥нчена в нормальний робочий час, коли припиненн€ њњ може призвести до псуванн€ або загибел≥ державного чи громадського майна, а також необх≥днос- т≥ нев≥дкладного ремонту машин, верстак≥в або ≥ншого устаткуванн€, коли не- справн≥сть њх викликаЇ зупиненн€ роб≥т дл€ значноњ к≥лькост≥ труд€щих;

- при необх≥дност≥ виконанн€ вантажно-розвантажувальних роб≥т з метою недопущенн€ або усуненн€ простою рухомого складу чи скупченн€ вантаж≥в у пунктах в≥дправленн€ ≥ призначенн€;

- дл€ продовженн€ роботи при незТ€вленн≥ прац≥вника, €кий заступаЇ, ко-

ли робота не допускаЇ перерви; в цих випадках власник зобовТ€заний негайно вжити заход≥в до зам≥ни ≥ншим прац≥вником.

ƒо надурочних роб≥т заборон€Їтьс€ залучати (ст.. 63  «пѕ):

- ваг≥тних ж≥нок ≥ ж≥нок, що мають д≥тей в≥ком до трьох рок≥в;

- ос≥б молодших 18 рок≥в;

- прац≥вник≥в, €к≥ навчаютьс€ в загальноосв≥тн≥х школах ≥ профес≥йно-

техн≥чних училищах без в≥дриву в≥д виробництва, в дн≥ зан€ть.

∆≥нки, €к≥ мають д≥тей в≥ком в≥д 3 до 14 рок≥в або дитину-≥нвал≥да, мо-

жуть залучатись до надурочних роб≥т лише за њх згодою.

«алученн€ ≥нвал≥д≥в до надурочних роб≥т можливо лише за њх згодою ≥ за умови, що це не суперечить медичним рекомендац≥€м.

Ќадурочн≥ роботи не повинн≥ перевищувати дл€ кожного прац≥вника чо-

тирьох годин прот€гом двох дн≥в п≥др€д ≥ 120 годин на р≥к.


ƒл€ в≥дновленн€ ф≥зичного, психоф≥з≥олог≥чного стану людини, енерге- тичних витрат ≥ т.п. прац≥вником зг≥дно законодавчих ≥ ≥нших нормативних ак- т≥в передбачений час в≥дпочинку.

ѕрац≥вникам надаЇтьс€ перерва дл€ в≥дпочинку ≥ харчуванн€ тривал≥стю

не б≥льше 2 годин. ѕерерва не включаЇтьс€ в робочий час. ѕерерва дл€ в≥дпо- чинку ≥ харчуванн€ повинна надаватись, €к правило, через 4 години п≥сл€ по- чатку роботи.

ѕрац≥вники використовують час перерви на св≥й розсуд. Ќа цей час вони можуть в≥длучатис€ з м≥сц€ роботи.

Ќа тих роботах, де через умови виробництва перерву встановити не мож- на, власник за узгодженн€м з представником профсп≥лки надаЇ можлив≥сть прийн€тт€ њж≥ прот€гом робочого часу.

ѕрац≥вникам, що працюють в холону пору року на в≥дкритому пов≥тр≥ або в закритих неопалюваних прим≥щенн€х, вантажникам та де€ким ≥ншим катего- р≥€м прац≥вник≥в у випадках, передбачених законодавством, надаютьс€ спец≥а- льн≥ перерви дл€ об≥гр≥ванн€ ≥ в≥дпочинку, €к≥ включаютьс€ у робочий час. ¬ласник (кер≥вник) зобовТ€заний обладнувати прим≥щенн€ дл€ об≥гр≥ванн€ ≥

в≥дпочинку прац≥вник≥в.

ѕри шестиденному робочому тижн≥ прац≥вникам надаЇтьс€ один вих≥д- ний день, а при пТ€тиденному робочому тижн≥ Ц два вих≥дних дн≥. «агальним вих≥дним днем Ї нед≥л€.

ƒругий вих≥дний день при пТ€тиденному робочому тижн≥, €кщо в≥н не ви- значений законодавством, визначаЇтьс€ граф≥ком роботи п≥дприЇмства, уста- нови, орган≥зац≥њ за погодженн€м з представником профсп≥лки ≥, €к правило, маЇ надаватис€ п≥др€д з загальним вих≥дним днем.

Ќа п≥дприЇмствах, в установах, орган≥зац≥€х, де робота не може бути пе- рервана в загальний вих≥дний день у звТ€зку з необх≥дн≥стю обслуговуванн€ населенн€ (магазини, театри, музењ ≥ ≥нш≥), вих≥дн≥ дн≥ встановлюютьс€ м≥сце- вими –адами народних депутат≥в.

¬ ≥нших обставинах, коли роботу перервати неможливо з виробничо- техн≥чних умов або через необх≥дн≥сть безперервного обслуговуванн€ насе- ленн€, а також на вантажно-розвантажувальних роботах, повТ€заних з роботою транспорту, вих≥дн≥ дн≥ надаютьс€ в р≥зн≥ дн≥ тижн€ почергово кожн≥й груп≥ прац≥вник≥в зг≥дно з граф≥ком зм≥нност≥, що затверджуЇтьс€ власником (кер≥в- ником) за погодженн€м з профсп≥лковим прац≥вником п≥дприЇмства, установи, орган≥зац≥њ.

“ривал≥сть щотижневого безперервного в≥дпочинку повинна бути не ме-

нше €к сорок дв≥ години.

–обота у вих≥дн≥ дн≥ заборон€Їтьс€. «алученн€ окремих прац≥вник≥в до ро- боти у ц≥ дн≥ допускаЇтьс€ т≥льки з дозволу виборчого органу первинноњ проф- сп≥лковоњ орган≥зац≥њ п≥дприЇмства, орган≥зац≥њ, установи ≥ лише у вин€ткових випадках, що визначаютьс€ законодавством, а саме:

- дл€ в≥дверненн€ або л≥кв≥дац≥њ насл≥дк≥в стих≥йного лиха, еп≥дем≥й, еп≥-

зоот≥й, виробничих авар≥й ≥ негайного усуненн€ њх насл≥дк≥в;


- дл€ в≥дверненн€ нещасних випадк≥в, €к≥ ставл€ть або можуть поставити п≥д загрозу житт€ чи нормальн≥ життЇв≥ умови людей, загибел≥ або псуванн€ майна;

- дл€ виконанн€ нев≥дкладних, насамперед непередбачених роб≥т, в≥д не-

гайного виконанн€ €ких залежить у подальшому нормальна робота п≥дприЇмс-

тва, установи, орган≥зац≥њ в ц≥лому або њх окремих п≥дрозд≥л≥в;

- дл€ виконанн€ нев≥дкладних вантажно-розвантажувальних роб≥т з метою запоб≥ганн€ або усуненн€ простою рухомого складу чи скупченн€ вантаж≥в у пунктах в≥дправленн€ ≥ призначенн€.

«алученн€ прац≥вник≥в до роботи у вих≥дн≥ дн≥ проводитьс€ за письмовим наказом (розпор€дженн€м) роботодавц€ (кер≥вника).

”с≥м прац≥вникам надаютьс€ щор≥чн≥ в≥дпустки ≥з збереженн€м на њх пе-

р≥од м≥сц€ роботи (посади) ≥ зароб≥тноњ плати.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-01-29; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1019 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

80% успеха - это по€витьс€ в нужном месте в нужное врем€. © ¬уди јллен
==> читать все изречени€...

2057 - | 1926 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.015 с.