Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


≈коном≥чне та соц≥альне значенн€ охорони прац≥
 

 

ѕол≥пшенн€ умов та охорони прац≥ стаЇ одним з важливих напр€мк≥в п≥двищенн€ матер≥ального та культурного р≥вн€ житт€ народу, а це, у свою чергу, спри€Ї зростанню €кост≥ та продуктивност≥ прац≥, п≥двищен- ню соц≥ально-економ≥чних показник≥в виробництва, зменшенню кошт≥в на витрати в≥д травматизму, профес≥йних захворювань ≥ авар≥й.

јле сьогодн≥ близько 38% в≥д загальних захворювань людей в ”крањ- н≥ пов'€зан≥ з д≥Їю небезпечних ≥ шк≥дливих фактор≥в у процес≥ прац≥. Ќе- задов≥льний стан охорони прац≥ негативно в≥дбиваЇтьс€ на економ≥ц≥ держави Ц щор≥чна загальна сума витрат на ф≥нансуванн€ в≥дшкодуванн€ запод≥€ноњ шкоди потерп≥лим на виробництв≥ та ≥нших виплат, повТ€заних з незадов≥льними умовами прац≥, становить понад 1 млрд. грн.

¬раховуючи зазначен≥ обставини, 29 вересн€1999 р. в ”крањн≥ був прийн€тий «акон Ђѕро загальнообовТ€зкове державне соц≥альне страху- ванн€ в≥д нещасного випадку на виробництв≥ та профес≥йного захворю- ванн€, €к≥ спричинили втрату працездатност≥ї. ÷им «аконом визначен≥


правов≥ основи та економ≥чний механ≥зм загальнообовТ€зкового соц≥аль- ного страхуванн€ громад€н в≥д нещасного випадку, зокрема в раз≥ повноњ, частковоњ або тимчасовоњ втрати працездатност≥. ќкр≥м того, в≥н створюЇ правове поле, ф≥нансов≥ й орган≥зац≥йн≥ механ≥зми дл€ усп≥шного розв'€- занн€ наступних завдань: запоб≥ганн€ нещасним випадкам ≥ профес≥йним захворюванн€м, в≥дновленн€ здоров'€ та працездатност≥ потерп≥лих на виробництв≥, компенсац≥њ збитк≥в внасл≥док ушкодженн€ здоров'€ в про- цес≥ прац≥.

ќсновними принципами соц≥ального страхуванн€ в≥д нещасного ви-

падку «акон проголошуЇ:

обов'€зковий пор€док страхуванн€ вс≥х прац≥вник≥в, а також учн≥в та студент≥в навчальних заклад≥в, коли вони набувають профес≥йних на- вичок;

сплату страхованих внеск≥в т≥льки роботодавц€ми;

своЇчасне та повне в≥дшкодуванн€ шкоди потерп≥лим;

наданн€ державних гарант≥й застрахованим у реал≥зац≥њ њх прав;

диференц≥юванн€ страхового тарифу з урахуванн€м умов ≥ стану безпеки прац≥, виробничого травматизму та профес≥йноњ захворюваност≥ на кожному п≥дприЇмств≥;

економ≥чну зац≥кавлен≥сть суб'Їкт≥в страхуванн€ в пол≥пшенн≥ умов ≥ безпеки прац≥.

ƒо прац≥вник≥в п≥дприЇмства можуть застосовуватис€ будь-€к≥ за-

охоченн€ за активну участь та ≥н≥ц≥ативу у зд≥йснен≥ заход≥в щодо п≥дви-

щенн€ безпеки та пол≥пшенн€ умов прац≥.

” статт≥ 7 «акону Ђѕро охорону прац≥ї закр≥плено, що прац≥вники, зайн€т≥ на роботах з важкими ≥ шк≥дливими умовами прац≥, безоплатно забезпечуютьс€ л≥кувально-проф≥лактичним харчуванн€м, молоком або р≥вноц≥нними харчовими продуктами, газованою солоною водою, мають право на оплачуван≥ перерви сан≥тарно-оздоровчого призначенн€, скоро- ченн€ тривалост≥ робочого часу, додаткову оплачувану в≥дпустку, п≥льго- ву пенс≥ю, оплату прац≥ у п≥двищеному розм≥р≥ та ≥нш≥ п≥льги ≥ компенса- ц≥њ, що надаютьс€ в пор€дку, визначеному законодавством.

ѕрот€гом д≥њ укладеного з прац≥вником трудового договору робото- давець повинен, не п≥зн≥ше €к за два м≥с€ц≥, письмово ≥нформувати пра- ц≥вника про зм≥ни виробничих умов та розм≥ри п≥льг ≥ компенсац≥й, з урахуванн€м тих, що надаютьс€ йому додатково.

 


ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-01-29; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 979 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќаглость Ц это ругатьс€ с преподавателем по поводу четверки, хот€ перед экзаменом уверен, что не знаешь даже на два. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

2367 - | 1953 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.009 с.