Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


‘орми судового процесу за —оборним ”ложенн€м
” законодавств≥ того часу все ще в≥дсутнЇ ч≥тке розмежуванн€ цив≥льно-процесуального та крим≥нально-процесуального права. ќднак розр≥зн€лис€ дв≥ форми процесу - змагальний (суд) та сл≥дчий (розшук).

” справах про рел≥г≥йн≥ злочини, а також з багатьох майновим злочинам проти особи процес був розшуковим. ” цих справах велос€ попереднЇ сл≥дство, €ке, однак, не отримала той час ч≥ткого вираженн€ у правових нормах. –озсл≥дуванн€ б≥льшост≥ крим≥нальних справ починалос€ з ≥н≥ц≥ативи державних орган≥в, за доносами (особливо у пол≥тичних справах), скаргами потерп≥лого (розб≥й, крад≥жка та ≥н.) ѕо найб≥льш важливих державних злочин≥в розсл≥дуванн€ починалос€ за пр€мою вказ≥вкою цар€.

ѕопереднЇ сл≥дство зводилос€ переважно до виробництва нев≥дкладних д≥й (затриманн€ п≥дозрюваного, арешт ≥ ≥н.) ѕри розшуку застосовувавс€ повальний обшук, а також тортури. ” 1555 р. Ѕо€рська дума прийн€ла законодавчий акт про розб≥йних справах. ” ньому п≥дкреслювалос€, що основн≥ докази по розб≥йним справах повинн≥ видобуватимутьс€ за допомогою тортури ≥ повального обшуку. ѕ≥д повальним обшуком розум≥вс€ опитуванн€ обх≥дних людей (не св≥дк≥в) про особу п≥дозрюваного чи обвинувачуваного; вони давали оц≥нку особистост≥ (хороша людина чи поганий, злочинець чи н≥). ќсобливе значенн€ це мало при визнанн≥ п≥дозрюваного в≥домим "лихим" людиною, тобто найб≥льш небезпечним злочинцем, систематично зд≥йснював злочину. ¬становлювалос€ правило, при €кому дан≥ повального обшуку мали конкретн≥ юридичн≥ насл≥дки. якщо б≥льш≥сть опитаних визнавало обличч€ в≥домим "лихим" людиною, то додаткових доказ≥в не було потр≥бно. ƒо нього застосовувалос€ дов≥чне тюремне ув'€зненн€. якщо за тих же умовах так висловлювалос€ квал≥ф≥кована б≥льш≥сть (дв≥ третини), то застосовувалас€ смертна кара.

” 1556 р. Ѕо€рська дума прийн€ла р≥шенн€ про губних справах, у €кому дававс€ вичерпний перел≥к ос≥б, €к≥ п≥дл€гають опитуванн€. ƒо них ставилис€ т≥льки "добр≥" люди. „исло учасник≥в повального обшуку зб≥льшилас€ до 100 ос≥б (ран≥ше 5-6, пот≥м 10-20 чолов≥к).

” законодавств≥ регламентувалис€ п≥дстави та пор€док застосуванн€ катуванн€ з рел≥г≥йних, державних та ≥нших злочин≥в. Ѕ≥льш≥сть цив≥льних справ ≥ де€к≥ крим≥нальн≥ справи (головним чином приватного обвинуваченн€), розгл€далис€ в змагальност≥ процесу, €кий починавс€ ≥ припин€вс€ з вол≥ стор≥н.

ѕродовжуЇтьс€ розвиток системи формальних доказ≥в. ” законодавств≥ визначалис€ значенн€ ≥ сила конкретних доказ≥в, €к≥ д≥лилис€ на зроблен≥ помилки ≥ недосконал≥, повн≥ ≥ неповн≥. —уд при оц≥нц≥ доказ≥в був пов'€заний вимогами закону. ÷арицею доказ≥в вважалос€ визнанн€ обвинуваченого чи в≥дпов≥дача.

” змагальному процес≥ велике значенн€ мали так≥ докази, €к посиланн€ на винних ≥ загальне посиланн€. ѕри посиланн≥ з винних боку за домовлен≥стю посилалис€ на групу св≥дк≥в. якщо хоча б один з них давав св≥дченн€, що суперечать твердженн€м боку, то останн€ автоматично програвала справу. ѕри загальн≥й посиланн€м обидв≥ сторони посилалис€ на одного св≥дка, попередньо домовл€ючись, що його показанн€ будуть вир≥шальними дл€ результату справи. як доказ збер≥галас€ ≥ прис€га (хресне ц≥луванн€).

—оборний ѕокладанн€ розр≥зн€ло м≥ри покаранн€ в залежност≥ в≥д станового ≥ с≥мейного стану винних. ”складнюЇтьс€ пор€док подач≥ чолобитною - зверненн€ безпосередньо до цар€ без проходженн€ його в судових установах заборонено. «'€вл€ютьс€ нов≥ форми отриманн€ показань св≥дк≥в, розширюЇтьс€ застосуванн€ катуванн€ у крим≥нальних справах. ƒокладно регламентуютьс€ покаранн€ за порушенн€ судочинства ≥ образи суду.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-05-06; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 529 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

80% успеха - это по€витьс€ в нужном месте в нужное врем€. © ¬уди јллен
==> читать все изречени€...

1319 - | 1206 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.007 с.