Лекции.Орг

Поиск:
Форми судового процесу за Соборним Уложенням
У законодавстві того часу все ще відсутнє чітке розмежування цивільно-процесуального та кримінально-процесуального права. Однак розрізнялися дві форми процесу - змагальний (суд) та слідчий (розшук).

У справах про релігійні злочини, а також з багатьох майновим злочинам проти особи процес був розшуковим. У цих справах велося попереднє слідство, яке, однак, не отримала той час чіткого вираження у правових нормах. Розслідування більшості кримінальних справ починалося з ініціативи державних органів, за доносами (особливо у політичних справах), скаргами потерпілого (розбій, крадіжка та ін.) По найбільш важливих державних злочинів розслідування починалося за прямою вказівкою царя.

Попереднє слідство зводилося переважно до виробництва невідкладних дій (затримання підозрюваного, арешт і ін.) При розшуку застосовувався повальний обшук, а також тортури. У 1555 р. Боярська дума прийняла законодавчий акт про розбійних справах. У ньому підкреслювалося, що основні докази по розбійним справах повинні видобуватимуться за допомогою тортури і повального обшуку. Під повальним обшуком розумівся опитування обхідних людей (не свідків) про особу підозрюваного чи обвинувачуваного; вони давали оцінку особистості (хороша людина чи поганий, злочинець чи ні). Особливе значення це мало при визнанні підозрюваного відомим "лихим" людиною, тобто найбільш небезпечним злочинцем, систематично здійснював злочину. Встановлювалося правило, при якому дані повального обшуку мали конкретні юридичні наслідки. Якщо більшість опитаних визнавало обличчя відомим "лихим" людиною, то додаткових доказів не було потрібно. До нього застосовувалося довічне тюремне ув'язнення. Якщо за тих же умовах так висловлювалося кваліфікована більшість (дві третини), то застосовувалася смертна кара.

У 1556 р. Боярська дума прийняла рішення про губних справах, у якому давався вичерпний перелік осіб, які підлягають опитування. До них ставилися тільки "добрі" люди. Число учасників повального обшуку збільшилася до 100 осіб (раніше 5-6, потім 10-20 чоловік).

У законодавстві регламентувалися підстави та порядок застосування катування з релігійних, державних та інших злочинів. Більшість цивільних справ і деякі кримінальні справи (головним чином приватного обвинувачення), розглядалися в змагальності процесу, який починався і припинявся з волі сторін.

Продовжується розвиток системи формальних доказів. У законодавстві визначалися значення і сила конкретних доказів, які ділилися на зроблені помилки і недосконалі, повні і неповні. Суд при оцінці доказів був пов'язаний вимогами закону. Царицею доказів вважалося визнання обвинуваченого чи відповідача.

У змагальному процесі велике значення мали такі докази, як посилання на винних і загальне посилання. При посиланні з винних боку за домовленістю посилалися на групу свідків. Якщо хоча б один з них давав свідчення, що суперечать твердженням боку, то остання автоматично програвала справу. При загальній посиланням обидві сторони посилалися на одного свідка, попередньо домовляючись, що його показання будуть вирішальними для результату справи. Як доказ зберігалася і присяга (хресне цілування).

Соборний Покладання розрізняло міри покарання в залежності від станового і сімейного стану винних. Ускладнюється порядок подачі чолобитною - звернення безпосередньо до царя без проходження його в судових установах заборонено. З'являються нові форми отримання показань свідків, розширюється застосування катування у кримінальних справах. Докладно регламентуються покарання за порушення судочинства і образи суду.


Дата добавления: 2015-05-06; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 487 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Два самых важных дня в твоей жизни: день, когда ты появился на свет, и день, когда понял, зачем. © Марк Твен
==> читать все изречения...

163 - | 155 -


© 2015-2023 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.004 с.