Лекции.Орг

Поиск:
Мемлекеттің салықтық қызметінің түсінігі
Мемлекеттің салықтық қызметі Қазақстан Республикасының салык жүйесі аукымындағы салық салу процесін ұйымдастыруға және салық салуға байланысты барлық мәнжайларды (салықтар мен баска да міндетті төлемдердің шамасын және ставкаларын, салыктық төлем сомаларын есептеу және оларды бюджетке төлеу тәртібін, өздеріне қатысты заңи фактілер негізінде салыктык міндеттемелер жүктелген занды және жеке тұлғалардың шеңберін, салық жүйесінің барынша жүмыс істеу механизміндегі фискальдық және реттеуші функциялардың өзара іс-әрекетін, сондай-ак олардың балансты болуын) қамтамасыз етуге бағытталған, салықтық заң актілеріне негізделген, мемлекеттің объективті экономикалық қызметі болып табылады.

Салықтар мемлекеттік кірістін. (бюджеттін.) ең мол түсім көздері болғандыктан олар қандай болмасын мемлекетгің өсіп-еркендеуінің материалдык негізі болып есептелінеді. Сондықтан салықтық қызмет максатының басты бағыты салықтардың көмегімен бюджетке кірістерді тарту аркылы мемлекеттің қазынасын қалыптастыру және мемлекеттің функциялары мен қоғам мүдделерін ақшалай қамтамасыз ету болып табылады.

Бұл ретте мемлекеттік салықтық кызмет аясы қоғамнын, әлеуметтік-экономикалык инфракұрылымын кұруға бағытталған іс-қимылдарды қамтиды.

Мемлекеттің салықтык қызметі:

1) Мемлекет аумағындағы республикалық және жергілікті бюджеттерге алынатын салықтар мен езге де міндетті төлемдерді, олардың түрлерін, ерікті төлеу және мәжбүрлеп алу тәртібін белгілеу, салык, жүйесі мен салықтык кұрылымдарды калыптастыру және олардын тиісінше жүмыс істеулерін қамтамасыз ету, сондай-ақ қоғамның әлеуметтік-экономикалык аясын салықтық реттеу женіндегі мемлекеттін, біртұтас өзінің немесе өзі айрықша уәкілеттілік берген мемлекеттік органдарының кызметі ретінде;

2) барлық салық төлеушілердің өздеріне тиесілі салықтық міндеттемелерін дұрыс орындауларына жағдай жасау, салық әкімшілігін толыққанды жүргізу, оның ішінде салықтық тексерулердің жемісті жүзеге асырылуына баса назар аудару сондай-ақ занда көзделген келеңсіз сәттердің орын алуына байланысты салықтарды мәжбүрлеп алу жөніндегі арнайы уәкілетті салық органдарының іс-кимыддары мағынасында сипатталады.

Салықтық кызмет өзара тығыз байланысқан құқықтық және экономикалық катынастардың жүйесінен тұрады. ЖоғарыдаІ айтқандай, мемлекет тиісті зандар мен баска нормативтік-кұкықтық актілерді қабылдауы арқылы салықтар мен міндетті төлемдерді белгілейді, өзгертеді, жояды және олардың уақтылы, белгіленген мөлшерде бюджетке түсуіне бақылау жургізеді.

Демек, салыктар мен өзге де міндетті төлемдердің белгіленуі және алынуы мемлекеттің салықтық қызметіне байланысты болады.

Мемлекеттің салықтық кызметі:

1) салықтар мен өзге де міндетті төлемдерді белгілеу;

2) мемлекеттік салық жүйесінің казіргі кезең талаптарына сай қүрылуына, оның экономикалық және кұкыктық негіздерінің тиімді болуына ат салысу;

3) салык төлеушілердің өз салықтық міндеттемелерін біржақты — ерікті орындауларына жағдай жасау және осыған орай салыктык бақылауды жүзеге асыру;

4) салык салу саласындағы мемлекеттік органдар мен арнайы салық органдарының жүйесін айкындау және олардың тиісті: күзыреттерін белгілеу;

5) салық органдарының қызметтерін тиімді ұйымдастыру және салықтық кұқықтарын ұтымды белгілеп, жетілдіру;

6) салықтык міндетгемелердің айтарлықтай көлемде орындалмағанына орай олардың мәжбүрлі негізде жүзеге асырылуын қамтамасыз ету;

7) салыклық зандарды бұзғаны үшін заңи жауапкершілік белгілеу және осы жауапкершілік шараларына кінәлі тұлғаларды тарту;

8) салық салу саласындағы салық органдары мен салык төлеушілердің кұкыктык және салықтык мәдениетгерін кажетті деңгейде калыптастыру аркылы олардың материалдык мүдделерінің мүмкіндігінше балансты болуына ат салысу;

9) отандық және шетелдік инвестициялардың мол және тиімді ағымының арнасын кеңейту мақсатында инвесторларға салық салу климатын жаксарту, тартымды жеңілдіктер беру не оларға катысты салық әкімшілігін екі жақтың (тараптың) мүдделерін есепке ала отырып жүргізу сияқты негізгі бағдар-бағыттар бойынша жүзеге асырылады.

 


Дата добавления: 2015-05-06; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1210 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:
© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.003 с.