Лекции.Орг


Поиск:
Камера; 2 – вихідний патрубок; 3 – сопла; 4 – лопатевий завихрювач; 5 – вхідний патрубок; 6 – підпірна шайба; 7 – бункер для пилу; 8 – кільцевий лопатевий завихрювач
 

У апараті соплового типу запилений газовий потік закру­чується лопатевим завихрювачем і рухається вгору, піддававшись при цьому дії трьох струменів вторинного газу, які виходять з тангенційно розташованих сопел. Під дією відцентрових сил частки відкидаються до периферії, а звідти в спіральному потоці вторинного газу, що направляє їх вниз, в кільцевий міжтрубний простір. Кільцевий простір навколо вхідного патрубка оснащений підпірною шайбою, що забезпечує безповоротний спуск пилу в бункер. Вихровий пиловловлювач лопатевого типу відрізняється тим, що вторинний газ відбирається з периферії очищеного газу і подається кільцевим направляючим апаратом з похилими лопатками.

Як вторинний газ у вихрових пиловловлювачах може бути використане свіже атмосферне повітря, частина очищеного газу або запилені гази. Найбільше вигідним з економічної точки зору є використання в якості вторинного газу запиленого газу. В цьому випадку продуктивність апарату підвищується на 40-65% без помітного зниження ефективності очищення.

Як і у циклонів, ефективність вихрових апаратів зі збільшенням діаметру падає. Оптимальна витрата вторинного газу складає 30-35% від первинної. Можуть бути батарейні установки, які складаються з окремих мультиелементів діаметром 40 мм.

Переваги вихрових пиловловлювачів у порівнянні з циклонами: 1) вища ефективність уловлювання високодисперсного пилу; 2) відсутність абразивного зносу внутрішніх поверхонь апарату; 3) можливість очищення газів з вищою температурою за рахунок використання холодного вторинного повітря; 4) можливість регулювання процесу сепарації пилу за рахунок зміни кількості вторинного газу. Недоліки: 1) необхідність додаткового дуттєвого пристрою; 2) підвищення за рахунок вторинного газу загального об'єму газів, що проходять через апарат (при використанні атмосферного повітря); 3) велика складність апарату в експлуатації.

Динамічні пиловловлювачі. Очищення газів від пилу здійснюється за рахунок відцентрових сил і сил Коріоліса, що виникають при обертанні робочого колеса тягодуттєвого пристрою. Динамічний пиловловлювач споживає більше енергії, ніж звичайний вентилятор з ідентичними параметрами за продуктивністю і напором.

Найбільшого поширення набув димосос-пиловловлювач. Він призначений для вловлювання часток пилу розміром >15 мкм. За рахунок різниці тиску, що створюється робочим колесом, запилений потік надходить в "равлик" і набуває криво­лінійного руху. Частки пилу відкидаються до периферії під дією відцентрових сил і разом з 8-10% газу відводяться в циклон, який сполучений з равликом. Очищений газовий потік з циклону повертається в центральну частину равлика. Очищені гази через направляючий апарат надходять в робоче колесо димососу-пиловловлювача, а потім через кожух викидаються в димар.

У табл. 2.2 наведені характерні параметри сухих механічних пиловловлювачів.

Таблиця 2.2 – Характерні параметри сухих механічних пиловловлювачів

 

Тип пиловловлю­вача Максима­льна про­дуктив­ність, м3/год Ефективність пиловловлюван­ня частинок різних розмірів, % Гідравліч­ний опір, Па Верхня межа температури газів, °С
Камера осаджувальна не обмежується 80-90 (50 мкм) 50-130 350-550
Циклон 85 000 50-80 (10 мкм) 250-1500 350-550
Вихровий пиловловлювач 30 000 90 (2 мкм) До 2000 До 250
Батарейний циклон 170 000 90 (5 мкм) 750-1500 350-550
Інерційний пиловловлювач 127 000 90 (2 мкм) 750-1500 До 400
Динамічний пиловловлювач 42 500 90 (2 мкм) 750-1500 До 400

 

 

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 557 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Вы никогда не пересечете океан, если не наберетесь мужества потерять берег из виду. © Христофор Колумб
==> читать все изречения...

606 - | 569 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.01 с.