Лекции.Орг


Поиск:
А – спіральні; б – тангенціальні; в – гвинтові; г, д – розеточні
 

Ефективність уловлювання частинок пилу в циклоні прямо пропорційна швидкості газів в степені ½ і зворотно пропорційна діаметру апарату теж в степні ½.

Процес доцільно вести при великих швидкостях і невеликих діаметрах. Проте збільшення швидкості може призвести до виносу пилу з циклону і різкого збільшення гідравлічного опору. Тому доцільно збільшувати ефективність циклону за рахунок зменшення діаметру апарату, а не за рахунок зростання швидкості газів. Оптимальне співвідношення Н/D =2-3.

У промисловості прийнято розділяти циклони на високо­ефективні і високопродуктивні.Перші ефективні, але вимагають великих витрат на здійснення процесу очищення; циклони другого типу мають невеликий гідравлічний опір, але гірше вловлюють дрібні частки.

На практиці широко використовують циклони НДІОГаза – циліндричні (з подовженою циліндричною частиною) і конічні (з подовженою конічною частиною). Циліндричні відносяться до високопродуктивних апаратів, а конічні – до високоефективних. Діаметр циліндричних циклонів не більше 2000 мм, а конічних - не більше 3000 мм.

Групові циклони. При великих витратах газів, що очищаються, застосовують групову компоновку апаратів. Це дозволяє не збільшувати діаметр циклону, що позитивно позначається на ефективності очищення. Запилений газ входить через загальний колектор, а потім розподіляється між циклонними елементами.

Батарейні циклони – об'єднання великого числа малих циклонів (мультициклонів) в батареї. Зниження діаметру циклонного елементу переслідує мету збільшення ефективності очищення. Схема батарейного циклону наведена на рис. 2.5, а.

 

Рисунок 2.5 – Батарейні циклони

А – схема: 1 – корпус; 2 – розподільча камера; 3 – решітки; 4 – циклонний елемент; б – елемент з направляючим апаратом типу «гвинт»; в – елемент з направляючим апаратом типу «розетка».

 

Елементи батарейних циклонів (рис. 2.6, б, в ) мають діаметр 100, 150 або 250 мм. Оптимальна швидкість газів в елементі лежить в межах від 3,5 до 4,75 м/с, а для прямоточних циклонних елементів від 11 до 13 м/с.

Вихрові пиловловлювачі. Основною відмінністю вихрових пиловловлювачів від циклонів є наявність допоміжного газового потоку, що закручує (рис. 2.6).

 

 

 

Рисунок 2.6 – Вихрові пиловловлювачі

а – сопловoго типу; б – лопатевого типу;

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 513 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Два самых важных дня в твоей жизни: день, когда ты появился на свет, и день, когда понял, зачем. © Марк Твен
==> читать все изречения...

579 - | 533 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.01 с.