Лекции.Орг


Поиск:




Б – скрубер Вентурі з виносним краплевідбійником: 1 – труба-розпилювач; 2 – циклон-пиловловлювач




Пінний апарат із стабілізатором пінного шару. На провальних ґратах встановлюється стабілізатор, що є стільниковими ґратами з вертикально розташованих пластин, і які розділяють перетин апарату і пінний шар на невеликі комірки. Завдяки стабілізатору відбувається значне накопичення рідини на тарілці, збільшення висоти піни в порівнянні з провальною тарілкою без стабілізатора. Застосування стабілізатора дозволяє суттєво зменшити витрата води на зрошування апарату.

Рекомендуються наступні розміри стабілізатора: висота плас­тин 60 мм, розмір комірок від 35x35 до 40x40 мм. У апараті встановлюються дірчасті провальні тарілки з діаметром отворів 3-6 мм і вільним перетином 0,14-0,2 м22 або щілинні (трубчасті) тарілки з діаметром отворів 3-6 мм і вільним перетином 0,12-0,18 м22. Продуктивність за газом апаратів із стабілізаторами змінюється від 3000 до 90 000 м3/год.

Газопромивачі ударноінерційної дії. У цих апаратах контакт газів з рідиною здійснюється за рахунок удару газового потоку об поверхню рідини з подальшим пропусканням газорідинної суспензії через отвори різної конфігурації або безпосереднім відведенням газорідинної суспензії в сепаратор рідкої фази. В результаті такої взаємодії утворюються краплі діаметром 300–400 мкм.

Найбільш простим за конструкцією є апарат в якому газ зі великою швидкістю входить в колону зверху і відводиться через верхній штуцер. При повороті на 180° відбувається інерційне осадження часток пилу на краплинах рідини. У основі процесу осадження лежить "механізм удару". Є і інші конструкції апаратів цього типу (скрубер Дойля, СУД).

У нижній частині труби скрубера Дойля встановлені конуси для збільшення швидкості виходу газу. У щілині вона рівна 35-55 м/с. Газ ударяється об поверхню рідини, створюючи завісу з краплин. Гідравлічний опір від 500 до 4000 Па. Питома витрата рідини складає 0,13 дм33.

Газопромивачі відцентрової дії. Найбільше поширені відцентрові скрубери, які за конструктивною ознакою можна розділити на два види: 1) апарати, в яких закручування газового потоку здійснюється за допомогою центрального лопатевого пристрою; 2) апарати з бічним тангенціальним або равликом підведенням газу. Останні зрошують через форсунки, встановлені в центральній частині апарату, крім того рідина, що стікає по внутрішній поверхні стінки апарату, утворює плівку.

Більшість вітчизняних відцентрових скруберів мають тангенціальне підведення газів і плівкове зрошування. Такі апарати використовують для очищення будь-яких видів пилу, що не цементується. Для створення на внутрішній поверхні стінки плівки рідини її тангенціально вводять в апарат через ряд трубок, які розташовані у його верхній частині.

При вмісті пилу, що перевищує 2 г/м3, до очищення в циклоні з водяною плівкою рекомендується попереднє очищення газів в апараті іншого типу. Для уловлювання змочуваного пилу (за винятком волокнистого і такого, що цементується) при початковій концентрації до 5 г/м3 використовують швидкісні промивачі СІОТ.

Для очищення димових газів від попелу застосовують відцентровий скрубер ЦС-ВТІ.

Скрубер Вентурі. Для очищення газів від мікронного і субмікронного пилу головним чином застосовують швидкісні скрубери. Принцип дії цих апаратів заснований на інтенсивному дробленні газовим потоком, що рухається із швидкістю 40-150 м/с, рідини, котра зрошує скрубер. Осадженню часток на краплинах зрошуючої рідини сприяють також високі відносні швидкості між ними.

Скрубер Вентурі є найбільш поширеним представником швидкісних скруберів. Вони – найбільш ефективні з апаратів мокрого очищення газів. У зв'язку з безперервно зростаючими вимогами до глибини очищення газоповітряних викидів промислових підприємств скрубери Вентурі поступово стають домінуючим видом мокрих пиловловлювачів. Скрубер Вентурі є трубою-розпилювачем, в яку підводиться зрошуюча рідина, із встановленим за нею краплевловлювачем. Дія труби-розпилювача аналогічна роботі пневмофорсунки, і застосування труби Вентурі забезпечує мінімальні (не пов'язані з розпилюванням) гідравлічні втрати при проходженні газом розпилюючого пристрою. Проте, з конструктивних міркувань, досить часто доводиться відмовлятися від суворого виконання труби-розпилювача у вигляді труби Вентурі, а в деяких випадках її конструкція практично нічим не нагадує трубу Вентурі. Робота скруберів Вентурі заснована на дробленні води турбулентним газовим потоком, захваті краплинами води часток пилу, подальшій їх коагуляції і осадженні в краплевловлювачі інерційного типу.

Апаратвключає трубу Вентурі і прямоточний циклон. Труба Вентурі складається з конфузора, котрий збільшує швидкість газу, в якому розміщують зрошувальний пристрій, горловини, де відбувається осадження частинок пилу на краплях води, і дифузора, в якому протікають процеси коагуляції, а також за рахунок зниження швидкості відновлюється частина тиску, витраченого на створення високої швидкості газу в горловині. У краплевловлювачі тангенційного введення газу створюється обертання газового потоку, внаслідок чого змочені і укрупнені частки пилу відкидаються на стінки і безперервно виводяться з крапле­вловлювача у вигляді шламу.

Скрубери Вентурі можуть працювати з високою ефективністю: η = 96-98 % для пилу з середнім розміром частинок 1–2 мкм і уловлювати високодисперсні частинки пилу (до субмікронних розмірів) в широкому діапазоні початкової концентрації його в газі - від 0,05 до 100 г/м3. При роботі в режимі тонкого очищення від високодисперсного пилу швидкість газів в горловині повинна підтримуватися в межах 100-150 м/с, а питома витрата води - в межах 0,5 – 1,2 дм33. Це обумовлює необхідність великого перепаду тиску (Δ р = 10–20 кПа) і, отже, значних витрат енергії на очищення газу. У ряді випадків, коли труба Вентурі працює тільки як коагулятор перед подальшим тонким очищенням (наприклад, в електрофільтрах) або для уловлювання крупного пилу розміром частинок більше 5–10 мкм, швидкості в горловині можуть бути знижені до 50–100 м/с, що значно скорочує енерговитрати.





Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 756 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Не будет большим злом, если студент впадет в заблуждение; если же ошибаются великие умы, мир дорого оплачивает их ошибки. © Никола Тесла
==> читать все изречения...

835 - | 654 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.011 с.