Лекции.Орг


Поиск:
Корпус; 2 – решітка
Зазвичай жалюзійні пиловловлювачі застосовують для уловлювання пилу з розміром часток >20 мкм. Недолік жалюзійних пиловловлювачів – знос пластин при високій концентрації пилу.

Ефективність уловлювання частинок залежить від ефектив­ності самих ґрат і ефективності циклону, а також від частини газу, що відсмоктується.

Циклони. Циклонні апарати найбільше поширені в проми­словості. Вони мають наступні переваги: 1) відсутність рухомих частин в апараті; 2) надійність роботи при температурах газів аж до 500 °С (для роботи при вищих температурах циклони виготовляють зі спеціальних матеріалів); 3) можливість улов­лювання абразивних матеріалів при захисті внутрішніх поверхонь циклонів спеціальними покриттями; 4) уловлювання пилу в сухому вигляді; 5) майже постійний гідравлічний опір апарату; 6) успішна робота при високому тиску газів; 7) простота виготовлення; 8) збереження високої фракційної ефективності очищення при збільшенні запиленості газів. Недоліки: 1) високий гідравлічний опір – 1250-1500 Па; 2) погане уловлювання частинок розміром < 5 мкм;
3) неможливість використання для очищення газів від липких забруднень.

Основні конструкції циклонів (за підведенням газів) показані на рис. 2.4. За способом підведення газів в апарат їх підрозділяють на циклони із спіральним, тангенційним і гвинтоподібним, а також осьовим підведенням. Циклони з осьовим (розетковим) підведенням газів працюють як з поверненням газів у верхню частину апарату, так і без нього. Останнійє прямоточним і відрізняється низьким гідравлічним опором і меншою в порівнянні з іншими циклонами ефективністю. Найбільшу перевагу за формою з погляду аеро­динаміки має підведення газів по спіралі. Проте на практиці всі способи підведення газу можуть використовуватися в рівній мірі.

Принцип роботи циклону показаний на рис. 2.4, а. Газ обертається усередині циклону, рухаючись зверху вниз, а потім рухається вгору. Частинки пилу відкидаються відцентровою силою до стінки. Зазвичай в циклонах відцентрове прискорення в декілька сотень, а то і тисячу разів більше прискорення сили тяжіння, тому досить маленькі частки пилу не в змозі слідувати за газом, а під впливом відцентрової сили рухаються до стінки.

 

Рисунок 2.4 – Основні види циклонів

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 470 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Студенческая общага - это место, где меня научили готовить 20 блюд из макарон и 40 из доширака. А майонез - это вообще десерт. © Неизвестно
==> читать все изречения...

795 - | 736 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.011 с.